Het Amerikaans leger
Start Omhoog eerste slag om Ieper tweede slag om Ieper slag om Mesen derde slag bij Ieper lenteoffensief Hooge Hill 60 Sint Elooi bovengrondse oorlog ondergrondse oorlog

educatieve site over de eerste wereldoorlog aan de Ieperboog ( en de IJzer )

   

De Verenigde Staten heeft pas op 6 april  1917 de oorlog verklaard aan Duitsland. Het tot zinken brengen van talrijke transportschepen op weg naar Groot-BrittanniŽ dreef de publieke opinie tot de acceptatie van deze beslissing. Door een Duitse machinatie om Mexico tegen de USA op te zetten kwam het uiteindelijk tot een oorlogsverklaring. Pas in de zomer van 1918 konden Amerikaanse troepen daadwerkelijk ingezet worden.
Die troepen moesten immers nog grotendeels gevormd worden. Voordien hadden de VS een leger van nauwelijks meer dan 100.000 man dat nu tot een millioenenleger moest uitgebouwd worden en getraind .
De eerste grote actie van de Amerikanen werd uitgevoerd in de omgeving van Chateau-Thierry(Fr). Zoals met alle andere legers voordien was gebeurd bij hun eerste inzet, telde ook het Amerikaanse leger aanvankelijk veel slachtoffers. De Amerikanen wilden als onafhankelijke eenheden strijden onder eigen oppercommando en de beginnersfouten stapelden zich. Bovendien keken zij met een opmerkelijke onverschilligheid naar de eigen verliescijfers, wat zelfs de bondgenoten schokte.
In de eindfase van de eerste wereldoorlog werden de Amerikanen massaal ingezet om de zogenaamde "poche" van Sint Michiel (aan de Maas) op te ruimen (inzet:500.000 man) en tijdens het slotoffensief (inzet:1.000.000 man) verdreven ze de Duitsers rond Verdun en uit het Argonnewoud, tot aan de Belgische grens. Hierbij waren hun verliezen aanzienlijk en het tactisch inzicht van de legerleiding verre van briljant . Maar die legerleiding wilde vooral snel "scoren" om het resultaat als vistitekaartje te kunnen hanteren van een toekomstige wereldmacht.

Meer dan 50.000 Amerikaanse militairen zullen sneuvelen. 60.000 gemobiliseerden zullen tijdens de oorlog omkomen in allerlei omstandigheden, in niet geringe mate door de spaanse griep.

    
Aanvankelijk kwam het Amerikaans leger in Frankijk aan als een bende ongeregeld omdat de manschappen nauwelijks een basistraining had ondergaan. Voor zover daar tijd en middelen voor waren, werden ze opgeleid door Britse en Franse instructeurs maar soms door de omstandigheden (voorjaarsoffensieven van de Duitsers)   met veel "peptalk" voortijdig de strijd geworpen.
 
    
   Er werden maar weinig negers ingelijfd in het Amerikaans leger en dan nog overwegend geplaast in werkbataljons. De overwinning in de eigenlijke strijd moest, althans in de perceptie van de Amerikaanse natie, het werk zijn van het superieure blanke ras...

Er is maar een beperkte inzet geweest van Amerikanen in BelgiŽ. In tegenstelling tot het gros van de Amerikaanse divisies die onder eigen Amerikaans oppercommando opereerden, waren de twee divisies (27ste  en 30ste) die eind augustus ingezet werden tussen Kemmel en Ieper toegevoegd aan het tweede Britse leger. Van 31 augustus tot 4 september beukten ze in op de Duitse linies en wisten hen naar gelang de plaats, van een paar honderd meter tot een kilometer achteruit te dringen. Daardoor kwam het kruispunt Grote Vierstraat (weg Kemmel-Ieper met weg Wijtschate-Dikkebus), de ruÔnes van Voormezele en het versterkte punt "Lankhof farm" (langs de Ieper naar Sint Elooi) opnieuw in geallieerde handen. De legerleiding zag dat het goed was en trok de Amerikaanse divisies uit de frontlinie.

In dat eindoffensief werden twee andere Amerikaanse divisies (37ste en 91ste) begin november toegevoegd aan het zevende Franse legercorps en vanaf 31 oktober ingezet rond Waregem. Die divisies hadden al hun vuurdoop gehad rond Verdun. De Duitse stellingen ten Oosten van Waregem, achter de Gaverbeek, werden veroverd, de Spitaelbossen gezuiverd waarna de Amerikanen oprukten en de dag nadien Oudenaarde innamen en een bruggehoofd verstigden stroomafwaarts van de stad. Vanaf 4 november zullen ze voor een kleine week van het front teruggetrokken worden om nadien, op 10 november massaal de Schelde over te trekken en de Duitsers achteruit te drijven of te achtervolgen, naargelang de plaats, tot 's anderdaags, de dag van de wapenstilstand, de gevechten stilvallen om 11h...