Bellewaarde
Start Omhoog eerste slag om Ieper tweede slag om Ieper slag om Mesen derde slag bij Ieper lenteoffensief eindoffensief Hill 60 Sint Elooi bovengrondse oorlog ondergrondse oorlog

educatieve site over de eerste wereldoorlog aan de Ieperboog ( en de IJzer )

Het soms moeilijk plaatsen te omschrijven die door oorlogsgebeurtenissen opeens een  naam kregen die ze voordien niet hadden. Op vooroorlogse kaarten (1911) zijn, naast Hooge enkel de vermelding "Etang de Bellewaarde" - eigenlijk een afdamming van de Bellewaarde beek -  en "Ferme de Bellewaarde", een van de twee kasteelboerderijen van het domein Hooge, terug te vinden. Die "Bellewaarde farm" is een van die beruchte plaatsen geworden waar in 1915 bijzonder hardnekkige gevechten werden geleverd, waarmee ze een spraakmakende plaats in de krijgsgeschiedenis kregen. Vandaar dat we de door oorlogsgebeurtenissen ontworpen naam "Bellewaardeplateau" als een aparte gebied beschouwen, los van Hooge, dat  we ruimtelijk omschrijven als het haast vlakke terrein dat noordwaarts van het domein Hooge ligt, westwaarts van de Westhoekhoogte en naar het noorden toe langzaam afloopt naar de oude spoorwegbedding (nu verkeersweg) Ieper - Roeselare.  Naar het westen toe was er natuurlijk die glooiing (aflopend naar de vallei van de samengevloeide Drieblotenbeek met de Bellewaardebeek)  waarop de Britten zo onfortuinlijk  vastgepind lagen  en door de vallei van de Bellewaardebeek - beken waren in de eerste wereldoorlog niet zelden moeilijk te overschrijden hindernissen - gescheiden van de glooiing die opliep naar Hooge.
De iets andere schrijfwijze "Bellewaerde" refereert naar het huidige pretparkgebeuren in een deel van het oude domein Hooge. De huidige generaties laten begrippen als "volk en vaderland" voor wat ze zijn en amuseren zich, als het even kan, liever (en soms letterlijk) te pletter. Wie zou hen ongelijk durven geven?

 

Toen de Britten in de nasleep van de tweede slag om Ieper beslisten hun front in te korten kwamen hun eerste linie op de Westhoekhoogte te liggen. Daar werden ze vrij snel verdreven waardoor ze genoodzaakt waren zich terug te trekken op hun hoofdverdedigingslijn die beneden die Westhoekhoogte lag met achter zich het plateau van Bellewaarde waarop, bijna aan het uiteinde,  "Bellewaarde farm" stond. Op 8 en 9 mei 1915 konden ze vanaf die hoofdverdedigingslijn stand houden tegen zware druk van de Duitsers. Ook op 12 mei slagen ze erin hardnekkige Duitse aanvallen te weerstaan.
De daaropvolgende week luwden de gevechten mede door het slechte weer, maar op 24 mei zagen de Duitsers  kans chloorgas te laten afdrijven over de Britse linies. Hoewel het gas lang niet meer het effect had van de eerste gasaanval op 22 april 1915 o.a  door de bescherming die de Britten intussen hadden bedacht, had dit toch (mede) tot gevolg dat de Britten van het Bellewaarde plateau verdreven werden en de Duitsers ""Bellewaarde farm" (voor hen Höhe 44) konden inrichten tot een gedroomd observatiepunt,  van waaruit over de Britse verdedigers heen kon gekeken worden, die een stuk lager lagen, tot Hellfire Corner en (wat nog rechtstond) van de Ieperse stadskern.

Van dan af aan zullen de Britten in de zomer van 1915 nog een aantal hardnekkige maar vruchteloze pogingen doen om de Duitsers uit "Bellewaarde farm te verdrijven . Weliswaar slagen ze erin "Bellewaarde farm" voor korte tijd te heroveren maar ze worden er snel terug uit gegooid. Ook zullen ze de Duitsers ondergronds te belagen waardoor een kraterlandschap ontstaat die nu nog voor een deel te bespeuren valt.
Wanneer vanaf midden 1917 met de derde slag bij Ieper het front meer gaat bewegen verdwijnt Bellewaarde uit de militaire nieuwsberichten.