Hill 62
Start Omhoog eerste slag om Ieper tweede slag om Ieper slag om Mesen derde slag bij Ieper lenteoffensief eindoffensief Hill 60 Sint Elooi bovengrondse oorlog ondergrondse oorlog

educatieve site over de eerste wereldoorlog aan de Ieperboog ( en de IJzer )

Het hier gesitueerde front is ontstaan in de nasleep van de tweede slag om Ieper. Van "Tor Top" tot "Mount Sorrel" hebben de Geallieerden er "hoogtedominantie" tegenover de Duitsers.Dit is de enige plaats ( met uitzondering van The bluff  ) langs de Ieperboog waar dit het geval is.
In de zomer van 1916 worden de linies aan geallieerde zijde bemand door Canadezen. Zij bezetten de linies van Hooge tot Sint Elooi. 

Chronologie van de gevechtshandelingen:

Op 2 juni 1916  's morgens  iets na 8 uur  worden de Canadese linies intens met artillerievuur bestookt die aanhoudt tot 13h. Dan worden  ondergrondse mijnen onder tot ontploffing gebracht en volgt er een Duitse stormloop . Over een lengte van 1200 meter worden de Canadese linies overrompeld. De hoogten "Tor Top" ( Hill 62)  tot "Mount Sorrel" (ongeveer 500 meter) komen in Duitse handen. De Duitsers slagen erin ongeveer 600 meter op te rukken.  Dan valt de aanval stil. De geallieerden hebben nu aan de Ieperboog nergens nog "hoogtedominatie" op de Duitsers.

Op 3 juni voeren de Canadezen een tegenaanval uit. Ze slagen er niet in de Duitsers terug te dringen maar kunnen wel de  verdedigingslinie steviger inrichten. Een verdere doorbraak van de Duitsers was tot dan toe moeilijk te stoppen geweest maar die Duitsers hadden daar blijkbaar geen plannen voor.

Op 6 juni worden iets noordelijker, de Canadezen nu ook uit Hooge verdreven. Alle Britse inspanningen en bloedige verliezen van een jaar vroeger zijn hierdoor vruchteloos geworden.

Tegen 13 juni hebben de geallieerden zoveel vuurkracht geconcentreerd dat ze een succesvolle tegenaanval op "Tor Top" en "Mount Sorrel" kunnen uitvoeren. Daardoor kunnen de oude posities terug ingenomen worden. Het terrein verlies  op Hooge en omgeving zullen de Geallieerden vooralsnog (tot augustus 1917) moeten doorslikken.  

De Canadezen verloren 8500 manschappen aan doden, gewonden en vermisten in wat toch niet veel meer was dan een "local, small action". Het Monument die hieromtrent werd opgericht op de "Tor top" (maar als "Mount Sorrel" aangeduid) is zowat de grootste gedenkplaats te velde (de begraafplaatsen uitgezonderd) rond Ieper.  Canada  telde 60.000 doden in de eerste wereldoorlog.  16.000 stierven rond Ieper. Dit is een kleine 10% van alle Commenwealth-doden die vielen in het Ieperse.

Terwijl iets meer zuidelijk, aan de Mesenboog de Geallieerden duidelijk een technisch en taktisch overwicht demonstreren onder de grond laten ze zich zowel rond Hill 62 als op Hooge duidelijk door de Duitsers verrassen. Op beide plaatsen laten ze zich opblazen met alle noodlottige bovengrondse consequenties van dien. Kan er hier sprake zijn van "verwaarlozing"? Het zich teveel toespitsen op het grootse project dan er rond Mesen zat aan te komen?

landschapselementen:

Hill 62: ook door de Britten dus Tor Top genoemd: heuvelvorming is er vooral vanaf de Britse aanvoerlijnen (op enkele honderden meter: twintig meter verval). Maar ook aan de "frontzijde" hadden ze een goed zicht over de Duitse linies en het achterland.

Hill 61: vormt eigenlijk doorlopende een heuvelrug met Hill  62 maar vanaf de Duitse posities visueel gescheiden door een holle weg.  Daarom hadden de Duitsers het over "Doppelhöhe 60". Binnen de geallieerde sector werd deze weg aangeduid als "Observatory Road" (zie verder)

 Betonweg die over het tracé loopt waar destijds de holle weg lag (gezien vanuit Duitse sector).

 Mount Sorrel: (60 meter) was enkele honderden meters zuidwaarts gelegen van Hill 62 en 61. Gaf die plaatsnaam door aan het Canadees monument die eigenlijk op Tor Top (Hill 62) staat. Klonk wellicht beter en verwijst  een bekende plaats in Engeland. Deze omgeving was een van de weinige plaatsen waar de Geallieerden een "hoogtedominantie" hadden over de Duitsers.

Observatory Ridge(Road): (panaromaweg) :de "Observatory road" stijgt vanuit de dorpskom van Zillebeke tot "Observatory Ridge", een hooggelegen, langwerpig vlak stuk waar de weg verder overheen loopt om dan nog verder te stijgen tussen Hill 61 en 62 en was daardoor  een belangrijke aanvoerweg voor de Geallieerden.  

Doorkijk op "Observatory Ridge" gezien vanuit de Duitse linies tussen Mount Sorrel en Doppelhöhe 60 door.

  Santuary Wood: (Drieblotenbos, waarin de linies liepen tussen Hill 62 en Hooge)  In de Britse linies waren een aantal typische elementen. Zo  was er een "gap" (onderbreking omdat de grond er te moerassig was in het brongebied van de Drieblotenbeek om loopgraven aan te leggen), een Appendix (naast die "gap" liep een "sappe" loodrecht naar de Duitse linies). Iets meer zuidwaarts was "The Loop"(lus). Beide plaatsen werden als versterkte punten uitgebouwd.