Blindganger
Start eerste slag om Ieper tweede slag om Ieper slag om Mesen derde slag bij Ieper lenteoffensief eindoffensief Hooge Hill 60 Sint Elooi bovengrondse oorlog ondergrondse oorlog

educatieve site over de eerste wereldoorlog aan de Ieperboog ( en de IJzer )

Deze site is opgebouwd rond elf hoofdpagina's waaraan dan een aantal gerelateerde pagina's zijn verbonden die u ook onderaan aantreft.  De terminologie in deze site werd zo eenvoudig mogelijk gehouden. Zo hebben we het uitsluitend over Duitsers, Fransen, Belgen en Britten of eventueel militairen van over zee zonder ze te gaan specificeren op regimentsniveau omdat we alleen echte relevantie willen aanhalen en het ons niet echt belangrijk is of men afkomstig was uit pakweg Kent of Wurtemberg, ook al omdat daar soms een particuliere heroïek aan kleeft die wij hier niet willen versterken. Er wordt enkel gestreefd naar inzicht en overzicht en naar een graduatie van belangrijkheid in het feitenmateriaal. Beschouw deze site als een open elektronische brief naar geïnteresseerden om kennis (mede) te delen.  

Ervaring heeft geleerd dat er zeer omzichtig moet opgesprongen worden met allerlei "gegevens". Wie op zoek is  naar exacte "cijfers en waarheden" omtrent de eerste wereldoorlog zal regelmatig zwaar gefrustreerd worden. Men had in die tijd wel wat anders te doen dan alles zorgvuldig te noteren en er werd tegen beter weten in met zoveel voor die tijd nieuwe technologische strijdmiddelen  geëxperimenteerd zonder dat men feitelijk kon vaststellen wat de wezenlijke effecten ervan waren dat het bijna 100 jaar later een bijzonder hachelijke onderneming is daaromtrent enigszins een zeker overzicht in te bewaren.Wat er aan geschreven bronnen bestaat zijn dan nog dikwijls in de eerste plaats bedoeld als hulde of aanklacht of verrechtvaardiging en eerder zelden objectieve waarneming. 
Bedenk dit voor elke alinea die je hier verder leest...

 

een discussiefplatform over (aanverwante) onderwerpen vind je op www.worldwar.be/forum 

Naast die elf hoofdpagina's zijn er een aantal gerelateerde subpagina:'s

Het lot van de burgerbevolking  ( tijdens de eerste slag om Ieper )

Het gaswapen ( tijdens de tweede slag om Ieper en de evolutie die dit "strijdmiddel" doormaakte )

De kraters ( de locaties van de voornaamste kraters als gevolg van de slag om Mesen )

Gheluvelt  ( als een van de belangrijke locaties zowel tijdens de eerste als de derde slag bij Ieper )

De kastelen van Gheluvelt ( die allen een sleutelrol speelden in die respectievelijke slagen)

Broodseinde ( dat zowel tijdens de eerste als derde slag het toneel was van hevige gevechten )

Bellewaarde ( op het zogenaamde Bellewaardeplateau waren er in 1915 hevige gevechten )

La Hooghe ( zo noemde destijds het kasteel op het gelijknamige domein in 1915 een fel omstreden plek  )

Hill 62 ( waar in juni 1916 een hevige Duitse aanval plaats had )

Zwarteleen ( het gehucht bij Hill 60, waaraan uiteraard zijn oorlogsgeschiedenis  aan verbonden is )

The Bluff ( in 1915 en 1916 was dit het toneel van een verbeten ondergrondse strijd )

White-Chateau ( of het "Palingbeekkasteel" dat pal lag in de vuurlinie )

Van loopgraven naar bunkers ( de  technische evolutie in  vooral Duitse verdedigingswerken )

Duizend bommen en granaten ( een technische inleiding over de artillerie uit die dagen )

Tanks ( in 1916 verschenen Britse tanks op het slagveld )

Luchtoorlog ( het luchtwapen maakte een verrassende evolutie  door tussen 1914 en 1918 )

Het Belgisch leger ( bevat in hoofdzaak het verhaal aan de IJzer )

Het Duits leger ( het instrument van een te gulzig staatsregime die uiteindelijk zichzelf vernietigde )

Het Brits leger ( het landleger, in 1914 amper 250.000 man, groeide snel uit tot een miljoenenleger )

Het Frans leger ( eerst in het nauw gedreven, daarna overmoedig, dan in crisis, uiteindelijk bij de winnaars )

Het Amerikaans leger ( de werker van het elfder uur die mee het pleit beslechtte )

       

Haast op elke pagina wordt onderaan verwezen voor wie wil dieper graven naar een aantal Nederlandstalige boeken. De meeste daarvan zijn nog vlot verkrijgbaar. Maar informatie vindt je op www.wo1.be op subpagina "Literatuur". Een goede introductie wat zich in wereldoorlog één rond Ieper afspeelde vind je op dezelfde site onder de rubriek "Geschiedenis" waarin samengebald een basisoriëntatie wordt  aangeboden.
Deze site is een verzameling van gegevens uit gebeurtenissen, over locaties  of uit specifieke kennis bij mensen. Het is het product van veel lectuur en aandachtig luisteren tijdens rondleidingen of lezingen. Er is veel kennis of informatie beschikbaar maar gefragmenteerd, nog al eens verpakt in een typisch "specialistentaaltje" of "uitgespit" naar een specifiek item toe. Deze site wil de link leggen tussen die gespecialiseerde kennis en de leek en poogt dieper inzicht en ruimer overzicht te verschaffen. "Immers, alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler" (Albert Einstein)

Het meeste beeldmateriaal is afkomstig van sites die foto's aanbieden voor niet-commercieel gebruik waar we graag gebruik van maken om het geheel wat "attractiever" te laten ogen. Een geoefend oog zal het onderscheid kunnen maken tussen wat authentiek is, in scène gezet of afdrukken zijn van filmopnames van na de oorlog. Meer fotomateriaal op www.gwpda.org/photos/greatwar.htm (op foto's vervalt het copyright na 70 jaar).

Omdat het "Ieperfront" (en zijdelinks het IJzerfront) natuurlijk kadert in een groter geheel hebben we, weliswaar heel summier, een "breder context" uitgeschreven. Over geschiedenis heeft welhaast iedereen een eigen kijk en  wilden u de onze niet onthouden.

Ten slotte nog dit: over mijn persoonlijke betrokkenheid  "ons familieverhaal"

Op deze plek stond voordien het dorp Passendale.
Zoals zoveel andere plaatsen werd het tijdens de derde
slag bij Ieper grondig vernield. Alleen de contouren
van de kerk zijn nog enigszins herkenbaar. Sindsdien 
is geen enkel gebied zo massaal en grondig beschoten 
geweest als in dat najaar van 1917... Het kan symbool 
staan voor wat de strijd rond Ieper ooit betekent heeft.

Aan deze site wordt niet meer verder gewerkt. Er zijn thans genoeg boeken verschenen die het gegeven verder uitwerken. Zelf staat de auteur in voor de redactie van Shrapnel, het ledenblad van de Western Front Association.

Beschrijvingen, eventueel de op deze site opgenomen kaarten kunnen hoogstens een "waarnemingsinzicht" aanvullen die men verkrijgt door de locaties van de slagvelden te bezoeken. Bij de toeristische dienst van Ieper en op een aantal andere plaatsen zijn goede weliswaar Engelstalige "frontkaarten" te verkrijgen. Bij het NGI  www.ngi.be  zijn afdrukken te verkrijgen van "stafkaarten" uit 1911 die alle strijdende partijen hebben gebruikt. Om je weg te vinden naar de "slagvelden" gebruik je beter, naast een algemene wegenkaart naast hedendaagse "stafkaarten". Ook die zijn eventueel te verkrijgen bij de toeristische dienst van Ieper.