La Hooghe
Start Omhoog eerste slag om Ieper tweede slag om Ieper slag om Mesen derde slag bij Ieper lenteoffensief eindoffensief Hill 60 Sint Elooi bovengrondse oorlog ondergrondse oorlog

educatieve site over de eerste wereldoorlog aan de Ieperboog ( en de IJzer )

                                  

Het kasteeldomein werd voor de oorlog "la Hooghe "genoemd en was alom geprezen om haar sierlijke pracht en schoonheid. Het was sinds vele eeuwen een "heerlijkheid". Het kasteel van "voor" 1914 was opgetrokken in renaissancestijl met classicistische inslag. Met bijgebouwen had het een lengte van wel 100 meter. Het park (36ha) was een lust voor het oog. Er waren statige dreven afgeboord met afwisselend groene en rode beuk. Achter het kasteel stond een reusachtige eik waarvan de stam een omtrek had van 5,80 meter en werd toen als de dikste stam in de provincie beschouwd. Er was een grote vijver waarin een  "eiland" lag waarop een van de dienstgebouwen was opgetrokken. Deze vijver werd gevormd door een afdamming op de Bellewaardebeek. Langs de Meense steenweg stonden boerderijen en huizen, bewoond door mensen die op een of andere manier in dienst waren van "het kasteel". Ze vormden haast een op zichzelf staande gemeenschap.
Na het beŽindigen van de vijandelijkheden restte van dit alles niets, maar ook niets meer over. Alleen de grote vijver is de enige getuige van vroeger.
Na de oorlog werd, weliswaar dichter bij de Meense steenweg een groot landhuis opgetrokken in Normandische stijl.  Het park werd "opgesplitst" en een erfgenaam  bouwde in het gedeelte dat hem was toegevallen nog een kasteeltje.

De kasteelheer, baron de Vinck moet een patriot "pur- sang" geweest zijn. Hij stelde zijn automobiel, toen nog een zeldzaam en uitermate kostbaar bezit, ter beschikking van de rijkswachters en "vrijwilligers" die in het begin van de oorlog, een bloedige jacht maakten op de Ulanen (Duitse verkenners). Dat zoiets niet zonder gevaar was, alleen al voor de carrosserie van de wagen, was blijkbaar een door vaderlandsliefde gedekt risico...

Omgevingselementen:

Meense steenweg
In het Engels werd dat de "Menin road" die een roemruchte reputatie en een haast eigen identiteit kreeg.  Voor de Duitsers werd dit de "Ypernstrasse". Beide namen zitten verwerkt in een boek over het oorlogsverleden van Geluveld: "Halfweg Menin road en Ypernstrasse, Gheluvelt  1914-1918" van Jan Vancoillie. Het was samen met de weg uit Roeselare, via Westrozebeke en Poelkapelle de voornaamste oostelijke toegangsweg tot Ieper.

Groot landhuis:
Na de oorlog werd het kasteel niet meer heropgebouwd. Dichter bij de Meenseweg, ongeveer waar vroeger de stallingen stonden, werd een landhuis opgetrokken  dat nu hotel-restaurant is. In de tuin is de "Hooge krater" te bezichtigen en nog een aantal andere "oorlogsrelicten".Deze krater die is te bezichtigen, is niet deze van 1915 die werd gedempt, maar die van juni 1916 door Duitse explosies veroorzaakt.  Hier en daar in de tuin zijn bordjes aangebracht met wat meer uitleg.

Normandische stijl:
Bij de heropbouw was dit blijkbaar een "modeverschijnsel": ook het kasteel van Zonnebeke werd in die stijl heropgetrokken.

Een kasteeltje:
Later in de jaren twintig werd het domein "la Hooghe" dus gesplitst. Een zoon kreeg een meer oostelijk deel en bouwde er een kasteeltje met Engelse invloeden. Nu is dit gebouw een onderdeel van het "pretgebeuren Bellewaerde" waarin een restaurantketen is gevestigd.