Stop !!!

Contactgroep dyslexie voor volwassenen


Wij zijn een ervaringsgerichte groep van volwassenen met dyslexie die regelmatig samenkomen om ervaringen uit te wisselen.

Door het uitwisselen van onze ervaringen krijgen wij een beter inzicht die dyslexie uitoefent op ons leven.

Hierdoor verkrijgen wij ook een beter inzicht in onszelf.

Immers door te leren omgaan met dyslexie hoeven we niet langer te vechten met de frustraties veroorzaakt door onderkenning van de problematiek.

Hierbij streven wij naar een volwaardige erkenning naar ons vermogen (meerwaarden) i.p.v. onze gebreken.

Ook streven wij ernaar om tijdens onze samenkomsten (en in het dagelijkse leven) de nodige aandacht te schenken aan creativiteit en humor.

Wat is nu eigenlijk dyslexie?

Dyslexie wordt veroorzaakt door een anders functioneren van de hersenen waardoor er op een andere wijze strukturen en gedachten ontstaan.

Hierdoor wordt er op een andere manier geleerd, geredeneerd en gefunctioneerd. Ik doel hier echt op anders functioneren, niet slechter of beter,slimmer of dommer, maar anders.

Door deze manier van functioneren wordt vooral de taalautomatisatie sterk nadelig beïnvloed (geen of slechte woordautomatisatie bij lezen of schrijven)

Hierdoor onstaat er vlug een achterstand bij het leren op school.(wat voor een deel ook te wijten is aan lesgeven op vastgestelde methodes i.p.v. maatwerk naar de leerlingen toe).

De volgende beschrijving wordt vooral gebruikt door alle mensen die gefrustreerd geraken door dagelijks te moeten omgaan met dyslexie zonder het alsdusdanig te herkennen.:

      Mensen met dyslexie zijn lui, moedwillig maar vooral dom.Ze zijn zelfs zó dom dat als ze anderen vertellen hoe dom ze wel zijn; de anderen dat nog geloven ook !!!!

    • Die anderen die dit dus geloven moeten dus wel héél erg dom zijn !!!!!

Wie, wat waar en hoe..........

Wij zijn een groepering die zich voornaamelijk op Vlaanderen richt.

Wij staan echter open voor iedereen die intresse of vragen heeft.

Je kan ons bereiken op onderstaand adres, of eventueel inschrijven op onze mailinglist waarin in de nabije toekomst regelmatig verslagjes en dergelijke zullen verschijnen.

Link naar resolutie over dyslexie..........

Contactadres:

contactgroep.dyslexie@pandora.be

Mailinglist:
Blijf je graag op de hoogte?
Geef ons dan hier je E-mail adres,
klik daarna op de 'Join List' knop:
Powered by ListBot