Geachte klant,

 

Fruit­planten zijn de specialiteit van boomkwekerij De Linde. Die worden in het bedrijf zelf gekweekt. Over de teeltwijze ervan vindt u verder wat meer uitleg. Maar daarnaast zijn alle andere doorlevende planten voor de tuin te koop.

 

Verkoopsvoorwaarden

 

Alle prijzen zijn in euro, B.T.W. inbegrepen en gelden tot 31 maart 2004.

De prijzen blijven geldig zolang de plantenvoorraad strekt, maar kunnen dus veranderen als er planten moeten bijgekocht worden.

De planten worden in de kwekerij afgehaald. Thuislevering (basisprijs 0,62 euro/km) kan besproken worden. In dat geval vragen wij u dat te laten weten voor 10 november (najaarslevering) of 15 januari (voorjaarslevering). Wij groeperen leveringen voor dezelfde streek om de kosten te drukken.

De betaling gebeurt bij het afhalen/leveren van de planten, in baar geld (geen cheques, geen betaalkaart). Wie een factuur wenst, gelieve dat te melden bij de bestelling.

Klachten over beschadigingen aan geleverde planten dienen onmiddellijk bij de aankoop gemeld te worden. Klachten over slechte hergroei kunnen helaas niet aanvaard worden, omdat wij geen controle hebben over de weers- en andere omstandigheden waarin de planten geplant worden.

Telefonische bestellingen worden gedurende 1 week gereserveerd. Voor latere afhalingen vragen wij u een voorschot van minstens 1/3 van de totale waarde van de bestelling te storten. Schriftelijke bestellingen, geplaatst in het najaar, moeten afgehaald worden voor 31 december. Schriftelijke bestellingen na 1 januari worden slechts gereserveerd tot eind februari.

Gelieve zoveel mogelijk uw bestelling minstens 1 week op voorhand door te geven, liefst per brief of fax. Zo hebben wij rustig de tijd om alles klaar te zetten tegen dat u komt en hoeft u niet lang te wachten. Klanten die vooraf besteld hebben, worden eerst bediend.

 

Geven van advies

 

Boomkwekerij De Linde geeft u graag informatie over alle fruitplanten: rassen, plantafstanden, bestuivingscombinaties, ... In november en december hebben we heel weinig tijd voor uitleg. Uitgebreide adviezen kunnen alleen gegeven worden tijdens de minder drukke periodes (september - oktober of januari - februari) en op afspraak. Het is niet mogelijk om bij u terplaatse advies te komen geven. Wij verzoeken u naar hier te komen en een plannetje van de aan te leggen boomgaard mee te brengen. U krijgt dan één uur van onze tijd, in ruil vragen wij een vergoeding van 20 euro, die U integraal terugkrijgt bij de aankoop van bomen vanaf 80 euro.

 

Een paar goede tips

 

Fruitbomen kunnen geplant worden van eind november tot eind maart, op voorwaarde dat het niet vriest en de grond niet te nat is. Bomen die in het najaar geplant zijn, hernemen het gemakkelijkst.

Aangekochte planten kan u in een hoekje van de tuin voorlopig "inkuilen", d.i. een kuil maken waarin ze dicht bij mekaar worden gezet, waarna de wortels weer afgedekt worden met aarde die eventjes goed moet aangestampt worden. In die toestand kan U ze gerust 1 of 2 maanden bewaren, zonder dat er gevaar bestaat voor uitdrogen of doodvriezen. Zo kan u op het voor u geschikte moment starten met het uitplanten op de definitieve plaats.

Hebt u in uw tuin een fruitboom staan waaraan u erg gehecht bent en waarvan u de naam niet weet, en die boom wordt oud of moet om een of andere reden verdwijnen, dan kunnen wij daarvan een nieuw exemplaar kweken bij ons in de kwekerij. U brengt in januari een krachtige eenjarige twijg bij ons binnen, zodat wij die in het voorjaar op een jonge onderstam kunnen enten. De prijs hiervoor is de prijs van een gelijkaardige boom uit ons sortiment + 20 %.

 

 

 

 

FRUITBOMEN

 

 

Kwaliteit en milieuvriendelijk telen zijn troef!

 

 

Uit respect voor de klant en voor onze leefomgeving stellen wij deze twee eisen steeds voorop. Om dat te kunnen waarmaken, moet er wel hard gewerkt worden. Aan de hand van onderstaande teeltbeschrijving hopen wij u te kunnen overtuigen dat aan deze eisen voldaan wordt.

 

Bemesting

 

Uiteraard is scheikundige bemesting in een ekologisch bedrijf uit den boze. In De Linde worden stalmest, compost, samengestelde organische meststoffen en gesteentemelen gebruikt. Zo bekomt men een geleidelijke vrijstelling van de nodige voedingsstoffen. Bovendien wordt, telkens wanneer een perceel vrijkomt (gemiddeld om de 5 jaar), een groenbemester ingezaaid, die dan na 1 jaar ondergeploegd wordt. Dat is een vorm van teeltwisseling met als bijkomend voordeel dat het humusgehalte van de grond verhoogt.

 

Onkruid

 

De onkruidbestrijding gebeurt hoofdzakelijk mechanisch (hakken, wieden, aanaarden, frezen, schoffelen), zodat de bodem levend en luchtig blijft. Dit is een arbeidsintensieve aktiviteit. Onder sommige bomen wordt vanaf het derde jaar witte klaver gezaaid, met de bedoeling het onkruid te onderdrukken. Klaver heeft als bijkomend voordeel dat het stikstof (d.i. een voedingsstof voor de planten) uit de lucht trekt en in de grond vastlegt. Op plaatsen waar het echt niet anders kan (vb. onder stekelbesplanten), wordt scheikundige bestrijding toegepast.

 

Plagen en ziekten

 

Vooreerst worden een aantal teeltmaatregelen genomen die de uitbreiding van ziekten en plagen afremmen: gebruik van resistente rassen, teeltwisseling, geen grote oppervlaktes van dezelfde cultuur, ruime plantafstanden, beperkte stikstofbemesting, geen zware machines die de grondstructuur kapot maken. Bovendien is heel het perceel omheind met een gemengde haag van streekeigen struiken, wat het overleven van insektenetende vogels en roofinsekten in de hand werkt. Die haag dient ook als windscherm en ze staat daar mooi te zijn. Zo leveren we een bijdrage tot de verfraaiing van het landschap.

Door niet systematisch te spuiten met scheikundige produkten tegen insekten en mijten, krijg je op de duur een natuurlijk evenwicht: d.w.z. er komen nuttige insekten en mijten in de kwekerij, die de schadelijke onderdrukken. Belangrijke belagers hebben wij zo onder controle gekregen: bladluizen, spint, wollige bloedluis, ... zelden moet er nog eens ingegrepen worden tegen een plaatselijke aantasting door luizen of bessebladwesp. Dat gebeurt zoveel mogelijk met selectieve middelen, die de nuttige insekten sparen. De voorbije 2 zomers hebben we wel een preventieve scheikundige bestrijding van de pereprachtkever op peer, mispel en kweepeer gedaan.

Schurft en witziekte worden voorbehoedend en selectief (alleen de gevoelige rassen) behandeld met het minerale produkt zwavel. Produkten op basis van koper, die zeer goed werken tegen schurft, zijn taboe bij ons, omdat ze te veel het bodemleven verstoren.

 

Rooien

 

Om in het najaar vroeger te kunnen rooien en verkopen, spuiten kwekers koperoxychloride over de planten, zodat de bladeren sneller vallen. Bij ons begint het rooien pas als de meeste bladeren op natuurlijke wijze zijn gevallen (half november). Indien de gerooide bomen niet onmiddellijk verkocht worden, gaan ze dezelfde dag weer de grond in (we noemen dat inkuilen), zodat de wortels niet kunnen uitdrogen. Zo koopt u steeds vers plantenmateriaal bij boomkwekerij De Linde.

 

Rassenkeuze

 

Wij kweken de rassen in de boomvorm waarvoor ze geschikt zijn. Vandaar dat sommige rassen alleen als laagstam, andere alleen als half‑ en hoogstam beschikbaar zijn. Er is ook een assortiment waardevolle oude rassen in de lijst opgenomen, die bij andere kwekers niet meer voorkomen wegens niet commercieel genoeg. Zo vindt u bij ons de RGF en ENR-rassen, die bijzonder weerstandbiedend tegen ziekten zijn, en een aantal schurftresistente appelrassen (zie verder een uitgebreide beschrijving). Voorts zijn de 5 stekelbesssoorten die in het sortiment voorkomen, zeer weerstandbiedend tegen de gevreesde kruisbessenmeeldauw (witziekte). Bij kersen schakelen we steeds meer over naar de nieuwe rassen die sterker zijn tegen ziektes en minder barstgevoelig.

 

Tussen‑ en onderstammenkeuze

 

Voor half- en hoogstambomen gebruiken we zaailing als onderstam, omdat die een meer gevarieerde voorraad aan erfelijk materiaal heeft, waardoor de boom meer ziekteresistent is. We kijken altijd uit naar de beste oplossing voor de klant en niet naar de  meest commerciële oplossing voor de boomkweker. Enkele voorbeelden. Laagstamappelen worden op de matig zwak groeiende M 26 en MM 1O6 geoculeerd, zodat ze ook op minder groeikrachtige gronden goed gedijen. Voor hoogstamkersen wordt nooit de gangbare F 12/1 onderstam gebruikt, omdat die gevoelig is voor wortelknobbelbacterie. We enten hem wel als tussenstam. Bij de laagstammige peren zijn een aantal rassen slecht verenigbaar met de kwee‑onderstam. Na enkele jaren kunnen ze afbreken bij hevige wind of zware vruchtdracht. Daarom kweken wij ze op met een tussenstam die wel goed aangroeit op de kwee. Half‑ en hoogstambomen van appel worden zoveel mogelijk gevormd met het ras Keuleman als tussenstam, dat zeer sterk is tegen kanker en schurft.

 

Kwaliteit in cijfers

 

Bij grootfruit (appel, peer, pruim, kers, kriek, mispel, perzik, noot) worden de volgende minimale stamlengten aangehouden:

  struik en leiboom 50 cm

  halfstam 130 cm

  hoogstam 200 cm.

De stamomtrek op 1 m hoogte bij half‑ en hoogstam is minimaal 6 tot 8 cm, maar meestal 8 tot 10 of 10 tot 12 cm.

Alle bomen hebben minstens 4 takken bij levering.

 

Moerplanten

 

Om de soortechtheid van ons plantmateriaal te verzekeren, hebben wij destijds ons ent‑ en stekhout aangeschaft bij erkende proef‑ en onderzoekscentra (rijksstation voor planten­ziekten te Gembloux, studiecentrum voor teelt van steenfruit te Rillaar, Ferme du Héron te Villeneuve d’Ascq, proeftuin voor kleinfruit te Tongeren), tuinbouwscholen (Vilvoorde, Melle) en gecontroleerde verzamelingen (Nationale Boomgaardenstichting, enthoutparken van Destelbergen en Ormeignies). In de kwekerij is een moerbed aangelegd waar enkele struiken en bomen van elk ras geplant worden met de naam erbij, zodat vergissingen bij het snijden van het vermeerderingshout bijna uitgesloten worden.

 

Service

 

Indien u niet goed weet welke rassen te kiezen, vraag dan gerust ons advies i.v.m. rassenkeuze, bestuiving, plantafstand, grondvoorbereiding (liefst voor het drukke verkoopsseizoen). Bij de aankoop van fruitbomen krijgt u een uitgebreide handleiding mee, waarin alles te lezen staat wat u dient te weten bij de aanleg van een boomgaard. Als er tijd voor is, dan geven wij uw bomen bij de levering ook een eerste snoeibeurt.

Elk najaar publiceren wij een activiteitenprogramma. Daarin staat aan welke plantenbeurzen wij deelnemen, kondigen wij onze voordrachten, open-bedrijvendag of bezoeken aan interessante fruitprojekten aan. Als u ons uw naam en adres bezorgt, houden wij u daarvan op de hoogte (staat ook op de website).

 

 

RGF‑rassen

 

RGF staat voor: ressources génétiques fruitières. Onderstaande soorten zijn in het rijksstation voor plantenziekten te Gembloux gedurende jaren getest op de belangrijkste schimmelziekten en als tamelijk weerstandbiedend bevonden. Ze zijn in onze kwekerij verkrijgbaar. Wij  geven hier een korte beschrijving van die soorten. Wenst u meer uitleg, dan kan u schrijven naar onderstaand adres, waar per soort een uitgebreide fiche (franstalig) met kleurfoto verkrijgbaar is.

        Unité de phytopathologie

        fiches descriptives

        Chemin de Liroux 4

        5030 Gembloux

 

Appel

 

Reinette Evagil (RGF)

   Middelmatige tot kleine, gele dessertappel met een lichtoranje blos  op de zonkant, glad en regelmatig, september tot november, eerste  herfst-Reinette met fijn, zoetzuur vruchtvlees en een bijzonder     aangenaam aroma, ook uitstekend voor appelmoes, alle vormen, weinig vatbaar voor schurft en meeldauw, matig voor kanker.

 

Joseph Musch (RGF)

   Grote, brede appel, gekleurd, september tot november, vruchtvlees type Reinette, handappel, kleine boom, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft en witziekte, matig gevoelig voor kanker.

 

La Paix (RGF)

   Middelmatig grote appel, hoger dan breed, rood, aromatisch, oktober tot november, vruchtbaar, handappel, liefst op laagstam, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker.

 

Président Roulin (RGF)

   Grote appel, geel met rose strepen, eind september tot december, zeer vruchtbaar, zacht, zeer goed voor moes, ook handappel, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, witziekte en kanker.

 

Cwastresse Double (RGF)  syn. Calville des Vergers

   Dikke, geribde appel, groengeel, rood gemarmerd en gestreept aan de zonkant, oktober tot december, vruchtbaar, hoogste kwaliteit als handappel, knappend, alle boomvormen, middelmatig gevoelig voor schurft, weinig gevoelig voor witziekte, matig gevoelig voor kanker op M 9, maar kankerresistent op zaailing.

 

Reinette de Blenheim (RGF)

   Grote appel, goudgeel met rode strepen aan de zonkant, oktober tot januari, hand‑ en stoofappel, alle boomvormen, vruchtbaar, maar komt laat in produktie, matig gevoelig voor schurft en witziekte, weinig gevoelig voor kanker.

 

Radoux (RGF)

   Middelmatig grote appel, geel met fel rode blos, oktober tot november voor laagstam, november tot maart voor hoogstam, vruchtbaar, handappel, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker.

 

Reinette Hernaut (RGF)

   Grote appel, wijnrood op groengele grondkleur, glad, soms met lichte roest, november tot april, voortreffelijk bewaarbaar, vruchtbaar, knappend en sappig vruchtvlees, zuurachtig zoet, zeer verfrissend, ook voor taarten geschikt, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, meeldauw en kanker.

 

Gris Braibant (RGF)

   Zeer oude variëteit van onbekende herkomst, middelmatig  groot, ruwe schil met rode blos aan zonkant, november tot mei, vrucht verschrompelt tijdens bewaring, typisch Reinette‑aroma, zeer zoet, enigszins zuur, alle boomvormen, vruchtbaar, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker.

 

Pruim

 

Belle de Thuin (RGF)

   Zeer grote vruchten, groen tot geel, van zeer goede kwaliteit, vruchtbaar, 2e helft augustus, geschikt als tafelpruim en voor vruchtensla, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

 

Wignon (RGF)

   Langwerpige, middelmatig grote pruim, roodpaars, regelmatig produktief, 2e helft september, droog tot sappig, zeer goed als handpruim en om te stoven, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

 

Prune de Prince (RGF)

   Kleine pruim, blauw, zelfbestuivend, zeer vruchtbaar, eind september, zeer droog, zeer zoet, hoge en regelmatige opbrengst, zeer lekker als handpruim en om te stoven, geschikt voor drogen, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

 

Sainte‑Cathérine (RGF)

   Langwerpige, middelmatig grote pruim, geel­, zelfbestuivend, begin oktober, droog tot sappig, goede tot zeer goede smaak, hoge en regelmatige opbrengst, goed voor alle gebruik, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

 

Perzik

 

Fertile de Septembre (RGF)

   Middelmatig groot, rode schil, wit vruchtvlees, 2e helft september, sappig, zeer lekker als dessertvrucht en om in te leggen, hoge en regelmatige opbrengst, weinig gevoelig voor krulziekte en Monilia.

 

ENR-rassen

 

Espace Naturel Régional (ENR) is een instelling van de Franse regio Nord/Pas-de-Calais die zich o.a. bezig houdt met het verzamelen en instandhouden van lokale planten- en dierensoorten. Net zoals in Gembloux hebben zij fruitrassen geselecteerd die weerstandbiedend mogen genoemd worden. Ook die zijn bij ons verkrijgbaar. Meer documentatie kan u bij ons inkijken, ofwel schrijft u naar:

      Centre régional de ressources génétiques

      "Ferme du Héron"

      Chemin de la Ferme Lenglet

      59650 Villeneuve d'Ascq

 

Appel

 

Précoce de Wirwignes (= Directeur Lesage) (ENR)

   Oogstappel (1e helft augustus) met wit, sappig, zoet en zeer aromatisch vruchtvlees, opbrengst vroeg, goed en tamelijk regelmatig, zeer weinig aantasting door schurft, weinig gevoelig voor witziekte.

 

Argilière (ENR)

Matig groot, zeer mooi vermiljoenrood op gele ondergrond, zeer gearomatiseerd, eetappel, september - oktober, heeft last van vroege val, alle boomvormen, laat maar goed vruchtbaar, lichtjes beurtjaargevoelig, matig gevoelig voor schurft en witziekte.

Jacques Lebel (ENR)

   Oude en veel voorkomende boomgaardvariëteit, best op half- en hoogstam, sterkgroeiend, vrucht matig groot tot groot, groen tot geel, met zacht, sappig en lichtzuur vruchtvlees, schil wordt wasachtig tijdens bewaring, september tot december, zeer goed geschikt voor appelmoes, ongevoelig voor witziekte, wisselend vatbaar voor schurft, wordt aangetast door kanker, doch de boom schijnt er weinig last van te hebben.

 

Reinette de Fugélan (ENR)

Groot, groen tot geel, lichtjes rood gestreept aan zonkant, eetappel voor volledige rijpheid, september - december, daarna ook als stoofappel, alle boomvormen, goede en regelmatige opbrengst, weinig gevoelig voor schurft en witziekte.

 

Reinette de Flandre (ENR)

   Matig grote eet- en stoofappel met knappend, wit, zuur en zeer sappig vruchtvlees, opbrengst vroeg intredend en hoog, half oktober tot eind december, geen aantasting door schurft, matig gevoelig voor witziekte.

 

Franse Bellefleur (= Bellefleur Double) (ENR)

   Groot, groengeel met karmijnrode blos, zoet tot lichtzuur, vast en matig sappig, oktober - december, alle boomvormen, op half- en hoogstam beste smaak, maar beurtjaargevoelig, goede eetappel, uitstekend voor sap en keuken, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte, gevoelig voor kanker op natte en zware grond.

 

Bellefleur Large Mouche (= Ossekop, Lanscailler) (ENR)

   Groot, groengeel en karmijnrood gestreept aan zonkant, vast en tamelijk droog, vooral gebruikt als stoofappel en voor sap, november      tot januari, liefst op hoog- en halfstam, laat in produktie, maar      dan zeer hoge en tamelijk regelmatige opbrengst, weinig eisen qua     standplaats, gevoelig voor witziekte, weinig gevoelig voor schurft.

 

Veurnse Renet (= Reinette des Capucins) (ENR)

   Middelmatig groot, groengeel met vermiljoenrood aan zonkant, fijn en zeer gearomatiseerd vruchtvlees, uitstekend als eetappel en voor gebak, november - februari, alle boomvormen, vruchtbaarheid tamelijk vroeg, matig en regelmatig, schijnt weinig gevoelig te zijn voor wormstekigheid, zeer weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte.

 

Colapuis (ENR)

   Kleine, rode appel voor alle gebruik: verse consumptie, moes, cider, sap, november tot april, schil wordt wasachtig tijdens bewaring, beste opbrengst als laagstam op sterke onderstam, geen schurft noch witziekte, weinig gevoelig voor kanker, zeer weinig bewaarziekten.

 

Gris Baudet (ENR)

Redelijk grote, ruwschillige, grijsbruine bewaarappel met vast, zeer zuur vruchtvlees, verse consumptie en stoven, doet het goed in de kuststreek, matig gevoelig voor schurft en witziekte.

 

Franse Renet (=Reinette de France) (ENR)

   Grote bewaarappel met geelachtig, vast, zoet en enigszins zuur vruchtvlees en een heerlijke gearomatiseerde smaak, december tot april, verse consumptie en stoven, alle boomvormen, opbrengst matig maar regelmatig, geen schurft, matig gevoelig voor witziekte.

 

President van Dievoet (= Cabarette) (ENR)

   Tamelijk grote vrucht, geel met stipjes, wit, knappend en sappig vruchtvlees, eetrijp Nieuwjaar-mei, zeer beurtjaargevoelig, ongevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte.

 

Rambour d’hiver (ENR)

   Zeer sterkgroeiende hoogstamvariëteit, traag maar regelmatig vruchtbaar, geelrode, matig grote vrucht, eetbaar januari-mei, sappig, zuurzoet vruchtvlees.

Peer

 

Grosse Louise (ENR)

   Zeer gezond, sterkgroeiend ras, middelmatig grote, gele vruchten in september.

 

Fondante de Moulins-Lille (ENR)

   Zwakgroeiende, maar zeer produktieve boom, kleine, sappige, groengele vrucht in oktober.

 

Poire à Côte d’or (ENR)

   Stoofpeer tot maart, blijft vast bij het stoven.

 

Pruim

 

Reine-Claude sanguine de Wismes (ENR)

   Matige, brede groei, vroege bloei (familie van de Japanse pruimen), vrucht hartvormig, rose-violet, vanaf eind juli.

 

Kers en kriek

 

Bigarreau de Mézèle (ENR)

   Hangende groeiwijze, rijpt midden juni, zoete kers

 

Guigne noire de Ruesnes (ENR)

   Sterkgroeiende boom, donkerrode, sappige, zoete kers vanaf eind juni.

 

Cerise blanche d’Harcigny (ENR)

   Zwakgroeiende boom, gele, halfkrakende zoete kers, begin juli.

 

Gascogne tardive de Seninghem (ENR)

   Zeer sterke, opgerichte groei, vrucht geel + rood, half krakend, half juli, zoet

 

Griotte Saint-Jean

   Middelgrote, zure kriek, oranjekleurig, rijpt in juni

 

Nieuwe, gelicentieerde, weerstandbiedende appelrassen

 

Twee van deze rassen zijn schurftresistent, dus er komt helemaal geen schurft op. De resistentie is gebonden aan één enkel gen, wat voor gevolg heeft dat er een kans bestaat dat ze doorbroken wordt door mutatie van de schurftschimmel. Wij bieden deze bomen alleen op laagstam (onderstam M9) aan. Ze worden aangekocht bij een licentiehouder.

 

Santana

   Sterkgroeiend, produktie vroeg, regelmatig en goed, pluk rond half september, consumptie oktober-november, vrucht groot, groengeel met rode blos, friszuur, goed aroma, schurftresistent, vatbaar voor meeldauw, weinig vatbaar voor kanker.

 

Topaz

   Matige groei, vroege, goede en regelmatige produktie, pluk in oktober, consumptie november-januari, vrucht tamelijk groot, geel met oranjerode blos, vettige schil, zoetzure, aromatische smaak, stevig, sappig, knapperig, schurftresistent, weinig vatbaar voor witziekte en kanker.

 

Pinova

   Matige groei, produktiviteit zeer goed, vroeg, regelmatig, pluk eind september begin oktober, consumptie december-maart, vrucht middelgroot, geel met rode blos, zoetzuur met goed aroma, vast vlees met goede hardheid, weinig gevoelig witziekte, matig gevoelig schurft.

 

 

 

 

Prijs‑ en rassenlijst

 

 

De rassen zijn gerangschikt in volgorde van rijptijd. Bij appel en peer wordt de bewaarduur in natuurlijke omstandigheden (= op een koele, niet te droge en niet te vochtige plaats) aangegeven. Pruim, kers, kriek en perzik kunnen niet bewaard worden, daar staat het tijdstip waarop ze eetrijp zijn, vermeld.

Rassen waar de letter "Z" vóór staat, zijn min of meer zelfbestuivend of geven vruchtzetting zonder bestuiving. Zij mogen alleen staan. Bij alle andere moet er een ander ras van dezelfde fruitsoort staan, dat tegelijk bloeit en goed stuifmeel heeft, anders hebt u weinig of geen fruit. Raadpleeg ons gerust vooraleer een definitieve keuze te maken.

Rassen met tussen haakjes ENR, RGF of de vermelding    :zie voorgaande blz.

Appel

                                                                 

Prijzen            laagstam                                       7

                   leiboom   dubbele vlakke snoer                 15

                             schuine palmet                       23

                             Verrier‑palmet                       33

                   halfstam                                       12

                   hoogstam                                       18

 

Laagstam  onderstam M 26 of * MM 1O6                                                      

                                                             bewaartijd

Z     * Précoce de Wirwignes (ENR)                               aug

Z     * Transparente Blanche (Oogstappel)

Z     * Discovery

 

Z       Summerred                                                sep

Z     * James Grieve rood

      * Kalvijntje

 

      * Alkmene                                                  okt

Z       Transparente de Croncels

        Gravenstein                                             

        Argilière (ENR)

 

        Reinette Evagil (RGF)                                    nov

      * Joseph Musch (RGF)

* La Paix (RGF)

        Radoux (RGF)

        Santana     op onderstam M9

 

Z       Jacques Lebel (ENR)                                      dec

        Reine des Reinettes (King of the Pippins)

        Sterappel (Reinette Etoilée)

        Cox's Orange Pippin

        Karmijn de Sonnaville

        Président Roulin (RGF)

        Cwastresse Double (RGF)

        Suntan (Cox's x Court‑Pendu)

      * Reinette de Flandre (ENR)

        Franse Bellefleur (Bellefleur Double) (ENR)

        Reinette de Fugélan (ENR)

 

      * Jonared (rode Jonathan)                                  jan

        Melrose

        Mutsu

        Golden Delicious

Z       Jonagold                                                

Z       Gloster

        Reinette Descardre

        Reinette de Blenheim (RGF)

        Kattekop (Calville de Saint‑Sauveur)                    

        Jan Steen (Sterappel x Cox's)

        Topaz     op onderstam M9

 

Z       Lombarts Calville                                        feb

      * Veurnse Renet (Reinette des Capucins) (ENR)

        Schone van Boskoop rood (type Schmits‑Hübsch)

        Landsberger Reinette

 

        Winston                                                  maa

        Winter Banana

      * Reinette Baumann

        Reinette Bakker Parmentier

        Pinova     op onderstam M9

 

Z       Idared                                                   apr

      * Court‑Pendu Rose

      * Court-Pendu Gris

      * Franse Renet (Reinette de France) (ENR)

      * Colapuis (ENR)

      * Pomme d'Api

 

        President van Dievoet (Cabarette) (ENR)                  mei

        Gris Braibant (RGF)                                       

 

 

Leiboom  onderstam M 26 of * MM 106

 

Leibomen zijn geschikt voor planting langs muren of afsluitingen. Je kan er ook een haag of afsluiting mee maken. In elk geval moeten ze gesteund worden door een dradenstel. Nu in 3 vormen beschikbaar:

 

dubbele vlakke snoer          schuine palmet          Verrier-palmet

 

                                                            bewaartijd

Z     * Discovery                                                aug      

Z     * James Grieve rood                                        sep

      * Alkmene                                                  okt

      * Joseph Musch (RGF)

        Cox's Orange Pippin                                      dec

      * Reinette de Flandre (ENR)

        Suntan

        Franse Bellefleur (ENR)

        Melrose                                                  jan

Z       Jonagold

        Rode Boskoop                                             feb

      Z       Lombarts Calville

      * Veurnse Renet (ENR)

        Radoux (RGF)                                             maa

      * Colapuis (ENR)                                           apr

        President van Dievoet (ENR)                              mei

        Gris Braibant (RGF)

Half‑ en hoogstam       onderstam zaailing appel (selectie Bittenfelder)

                  alle met tussenstam Keuleman, tenzij bijbestelde bomen

 

                                                             bewaartijd

Z       Transparente Blanche (Oogstappel)                        aug

Z       Précoce de Wirwignes (Directeur Lesage) (ENR)

 

Z       James Grieve                                             sep

Z       Transparente de Croncels

        Kalvijn

 

        Gravenstein                                              okt

        Argilière (ENR)

 

        Reinette Evagil (RGF)                                    nov

        Joseph Musch (RGF)

 

Z       Jacques Lebel (ENR)                                      dec

        Trezeke Meyers

        Sterappel (Reinette Etoilée)

        Franse Bellefleur (ENR)

        Président Roulin (RGF)

        Cwastresse Double (RGF)

        Suntan (Cox’s x Court-Pendu)

        Reinette de Fugélan (ENR)

        Reinette de Flandre (ENR)

     

        Reinette Descardre                                       jan

        Reinette de Blenheim (RGF)

        Bellefleur Large Mouche (Ossekop) (ENR)

        Kattekop (Calville de Saint‑Sauveur)

     

Z       Lombarts Calville                                        feb

        Veurnse Renet (Reinette des Capucins) (ENR)

        Schone van Boskoop rood (type Schmits-Hübsch)

        Landsberger Reinette

     

        Radoux (RGF)                                             maa

        Eysdener Klumpke rood

        Brabantse Bellefleur

        Reinette Bakker Parmentier

        Reinette Hernaut (RGF)

        Reinette de Chenée

        Reinette du Canada Blanche

        Reinette Baumann

        Gris Baudet (ENR)

 

        Franse Renet (Reinette de France) (ENR)                  apr

        Yzerappel (Marie‑Joseph d'Othée = Gosselet)

        Court‑Pendu Rosat

        Court‑Pendu Gris

        Keiing

Z       Keuleman (Gueule de Mouton)

        Colapuis (ENR)

     

        President van Dievoet (Cabarette) (ENR)                  mei

        Gris Braibant (RGF)

        Rambour d’hiver

     

      ciderappels:      Marseigna                               nov

                        Pomme du Verger                         nov-dec

                        Normandie Blanc                         nov-dec

                        Dello                                   dec

 

 

 

Peer

                                                             

Prijzen           laagstam                                        7,5                          leiboom     dubbele vlakke snoer                15

                              schuine palmet                      23                                  Verrier‑palmet                      33                      halfstam                                        12                      hoogstam                                        18

 

Laagstam  onderstam kwee A

          * = met tussenstam (Beurré Hardy of de Curé)

                                                           bewaartijd

Z     * Bruine Kriekpeer                                       aug

Z     * Supertrévoux

Z     * Clapp's Favourite

 

Z     * Bon Chrétien Williams                                  sep

Z     * Rode Williams

      Z     * Triomphe de Vienne

      * Calebasse à la Reine (Wijnpeer)

        Ananas de Courtrai

Z       Beurré Lebrun

* Grosse Louise (ENR)

 

Z       Beurré Hardy                                           okt

Z       Bonne Louise d'Avranches

Z       Conference

Z       Seigneur Esperen

        Beurré Superfin

      * Fondante de Moulins-Lille (ENR)

Z     * Calebasse Bosc

        Durondeau

 

        Doyenné du Comice                                      nov

* Soldat Laboureur

        Alexandrine Douillard

 

        Jeanne d'Arc                                           dec

        Jules d'Airoles

        De Curé

Z     * Beurré Alexandre Lucas

        Le Lectier

        Beurré Six

 

        Beurré d’Hardenpont                                    jan

 

        Comtesse de Paris                                      feb

        Beurré de Naghin

 

        Olivier de Serres                                      maa

      * Joséphine de Malines

Z       Bergamotte Esperen

* Poire à Côte d’or (stoofpeer) (ENR)

 

      * Notaire Lepin                                          apr

 

Z     * Saint‑Remy (stoofpeer)                                 mei

        Bergamotte Hertrich

 


Leiboom  onderstam kwee A

         * = met tussenstam Beurré Hardy

 

Voor meer uitleg: zie onder appel leiboom (vorig blad)

 

                                                              bewaartijd

Z     * Clapp's Favourite                                         aug

 

Z     * Bon Chrétien Williams                                     sep

Z     * Triomphe de Vienne

 

Z       Beurré Hardy                                              okt

Z       Bonne Louise d'Avranches   

Z       Conference

Z       Seigneur Esperen

 

        Doyenné du Comice                                         nov

        Alexandrine Douillard

 

        Jules d'Airoles                                           dec

        Jeanne d'Arc

        Le Lectier

        Beurré Six

 

      * Comtesse de Paris                                         feb

 

        Olivier de Serres                                         maa

 

 

Half‑ en hoogstam       onderstam zaailing peer (selectie Kirchensaller)  

                        * = met tussenstam (Nouveau Poiteau, Beurré Lebrun,

                              Carisii, Beurré Hardy)

 

                                                              bewaartijd

Z       Bruine Kriekpeer                                          aug

Z       Clapp's Favourite

 

Z     * Bon Chrétien Williams                                     sep

Z     * Triomphe de Vienne   

Z     * Jefkenspeer (Beurré Chaboceau)

      * Calebasse à la Reine (Wijnpeer)

      * Ananas de Courtrai

Z       Beurré Lebrun

 

Z       Beurré Hardy                                              okt

Z       Conference

Z     * Seigneur Esperen

Z     * Dubbele Flip (Beurré de Mérode)

Z     * Calebasse Bosc

 

Z       Légipont (Fondante de Charneux)                           nov

        Doyenné du Comice

Z       Nouveau Poiteau

* Soldat Laboureur

* Alexandrine Douillard

 

Z     * Beurré Alexandre Lucas                                    dec

* Beurré Six

     

      * Bronzée d'Enghien                                         jan

 

      * Comtesse de Paris                                         feb

      * Joséphine de Malines

 

Z       Saint‑Remy (stoofpeer)                                    mei

 

      * Catillac (stoofpeer)                                      jun


Pruim

                                         

Prijzen              laagstam                                7

                     halfstam                               11

                     hoogstam                               17

 

Laagstam  onderstam St‑Julien A

                                                 rijptijd  kleur

Z       Early Laxton                             ha jul    geel + rood

 

Z       Rivers Early Prolific                    ei jul    blauw

        Sanctus Hubertus                                   blauw

        Reine-Claude sanguine de Wismes                    rose-violet

Z       Opal                                     beg aug   blauw

 

Z       Reine‑Claude d'Oullins                   1e h aug  groengeel

        Monsieur Hâtif                                     roodblauw

 

Z       Queen Victoria                           ha aug    rood

Z       Belle de Louvain                                   roodpaars

 

        Reine‑Claude d'Althan (Conducta)         2e h aug  paars

        Belle de Thuin (RGF)                               groengeel

        Eierpruim                                          violet

 

        Reine‑Claude Verte (R‑Cl Crottée, Dorée) ei aug    groen

        Mirabel van Nancy                                  geel

        Bleue de Belgique                                  blauw

Z       Jubileum                                           violetblauw

        Valor                                              donkerblauw

 

Z       Altesse Double (Italiaanse kwets)        1e h sep  donkerblauw

Z       Anna Späth                                         roodpaars

        Excalibur                                          roodviolet

 

Z       Wignon (RGF)                             2e h sep  roodpaars

Z       Prune de Prince (RGF)                              blauw

 

Z       Sainte‑Cathérine (RGF)                   beg okt   geelgroen

 

Half‑ en hoogstam       onderstam zaailing pruim of Hamira

                  * = met tussenstam (Belle de Louvain, Queen Victoria, Wignon)

                                                 rijptijd  kleur

      * Sanctus Hubertus                         ei juli   blauw

 

Z     * Opal                                    beg aug   blauw

 

Z       Reine‑Claude d'Oullins                   1e h aug  groengeel

      * Monsieur Hâtif                                     roodblauw

 

Z       Queen Victoria                           ha aug    rood

Z       Belle de Louvain                                   roodpaars

 

        Reine‑Claude d'Althan (Conducta)         2e h aug  paars

      * Belle de Thuin (RGF)                               groengeel

      * Eierpruim                                          violet

 

      * Reine‑Claude Verte (R‑Cl Crottée, Dorée) ei aug    groen

        Mirabel van Nancy                                  geel

        Bleue de Belgique                                  blauw

 

Z     * Altesse Double                          1e h sep  donkerblauw

 

Z       Wignon (RGF)                             2e h sep  roodpaars

Z     * Prune de Prince (RGF)                              blauw

Z       Sainte‑Cathérine (RGF)                   beg okt   geel  

Kers en kriek

 

Alle laagstammen zoete kers staan op de nieuwe onderstam Gisela 5. Die heeft het grote voordeel dat de bomen veel kleiner blijven (slechts de helft tot 1/3 van het boomvolume van bomen op zaailing), waardoor ze ook sneller vruchtbaar zijn en je er gemakkelijker een vogelnet kan over spannen. Zure krieken zijn van nature zwakker groeiend en blijven daarom op zaailing geënt. Half- en hoogstam zijn geënt op zaailing zoete kers of Colt met tussenstam F 12/1.

                                                     

Prijzen           laagstam op zaailing (kriek)                     7

                  laagstam op Gisela 5 (kers)                     10

                  halfstam                                        11

                  hoogstam                                        17

 

Rassen

                                                 rijptijd  kleur

        Early Rivers (zoet)                      ha jun    donkerbruin

        Burlat (zoet)                                      rood

        Bigarreau de Mézèle (zoet) (ENR)                        

        Griotte Saint-Jean (zuur) (ENR)                    oranje

 

Z       Meikers (zuurzoet)                       2e h jun  donkerrood

        Guigne Noire de Ruesnes (zoet) (ENR)               donkerrood

 

        Bigarreau Van (zoet)                     beg jul   rood

        Cerise Blanche d’Harcigny (zoet) (ENR)             geel

 

        Bigarreau Napoléon (zoet)                1e h jul  bont ‑> rood

        Schneiders Späte Knorpelkirsche (zoet)             roodbruin

        Castor (zoet)                                      donkerrood

Z       Sunburst (zoet)                                    donkerrood

        Kordia (zoet)                                      rood

        Sylvia (zoet)                                      rood

 

        Hedelfinger Riesenkirsche (zoet)         ha jul    bruinrood

Z       Kelleriis (zuur)                                   donkerrood

        Kaaskers (zoet)                                    geel

        Gascogne tardive de Seninghem (zoet)(ENR)          geel + rood

 

Z       Noordkriek (zuur)                        2e h jul  donkerrood

Z       Lapins (zoet)                                      donkerrood

 

        Regina (zoet)                            eind jul  donkerrood

 

 

Perzik

                                                           

Prijzen            laagstam                                        7

                   halfstam                                       14

                   hoogstam                                       22

 

Rassen

                                                rijptijd  vleeskleur

Z       Redhaven                                 beg aug   geel

Z       Vaes Oogst                               half aug  wit

Z       Reine des Vergers                        1e h sep  groenwit

Z       Fertile de Septembre (RGF)               2e h sep  wit

 

Laag- en halfstammen zijn geënt op St. Julien A en zijn in bovenstaande rassen beschikbaar. Als hoogstam (op zaailing myrobalan) kunnen alleen de rassen Reine des Vergers en Fertile de Septembre geleverd worden. Perziken vragen een goeddoorlatende, liefst zandachtige grond en een zonnige, beschutte plaats.

 


Nectarine

                                                     

Prijzen               laagstam                                    7

                      halfstam                                    14

                      hoogstam                                    22

 

Rassen      Z       Madame Blanchet

 

Vraagt zonnige, beschutte standplaats en een goed doorlatende grond.

 

 

 

Abrikoos

                                                     

Prijzen               laagstam                                     7

                      halfstam                                    14

                      hoogstam                                    22

 

Rassen      Z     Bredase (kleinvruchtig)

            Z      Royal (grootvruchtig)

            Z     Moorpark (grootvruchtig,alleen als laagstam beschikbaar)

 

Abrikozen groeien tamelijk goed in onze streken, maar zijn moeilijk vruchtbaar. Het ras Bredase is het gemakkelijkst te telen. Zelfbestuivend. Zonnige, beschutte standplaats.

 

 

 

Amandel

                                                     

Prijzen               laagstam                                     7

                      halfstam                                    14

                      hoogstam                                    22

 

Rassen      Z     54O4 (Robijn)

 

De Robijn is een amandelsoort die het in onze streken heel goed doet. Het is een krachtig groeiende, gezonde boom, die mooie roze bloesems geeft eind maart, en in september kan je de amandelpitten oogsten.

 

 

 

Kweepeer

                                                     

Prijzen               laagstam                                     8

                      halfstam                                    14

                      hoogstam                                    22

 

Rassen      Z     Champion

                  De Portugal

            Z     Lescovacs

            Z     Vranja

                 

 

Kweeperen zijn appel‑ of peervormige vruchten met donzige, gele schil en zeer hard vruchtvlees. Je kan ze niet vers eten, ze zijn alleen geschikt voor verwerking tot jam.

 

 

Vijg   Ficus caryca

                                                     

Prijs    struik 4O tot 6O cm in container                          7,5

 

Is zelfbestuivend. Vraagt warme standplaats en beschutting in de winter.

Mispel

                                                     

Prijzen               laagstam                                     7

                      halfstam                                    14

                      hoogstam                                    22

 

Rassen      Z     zaailing mispel (kleinvruchtig): op eigen wortel

            Z     Westerveld (grootvruchtig): geënt op meidoorn

 

De mispelboom is een weinig eisende plant die als solitair of in een haag kan geplant worden. De vrucht wordt heel laat geplukt (eind okt.‑nov.) en moet nog wat narijpen om zacht te worden. Ze smaakt naar appelmoes.

 

 

 

Moerbei

                                                     

Prijzen               struik                                      17

                      halfstam                                    29

                      hoogstam                                    38

 

De zwarte moerbei (Morus nigra) is een sierlijke boom die in augustus op grote braambessen lijkende vruchten geeft. De erg sappige en zoetzure bessen kunnen vers gegeten of ingemaakt worden, of je kan ze laten trekken op rum of brandewijn. Zonnige, beschutte standplaats en liefst voldoende kalkhoudende, vruchtbare grond. Zelfbestuivend. Vraagt blijvende steunpaal.

 

 

 

Tamme kastanje

                                   

Prijzen                             zaailing (wilde)  veredeld (ras)

                                                     

           halfstam                                         17

           hoogstam                       17                22

 

Rassen      Z  De Lyon

 

De veredelde kastanje De Lyon heeft een vroegere en hogere produktiviteit dan de zaailingen.

 

 

 

Walnoot

                                   

Prijzen                             zaailing (wilde)  veredeld (rassen)

 

          halfstam                        12                29

          hoogstam                        18                40

 

Rassen      Z  Broadview

            Z  Buccaneer (bestuiver voor andere rassen en zaailingen)

               Axel (zeer grootvruchtig)

               Coenen (grootvruchtig)

               Plovdivski

 

Het voordeel van deze rassen t.o.v. de wilde soort (zaailing) is dat ze veel vroeger beginnen te dragen (vanaf 3e jaar) en oogstzeker zijn als ze een goede bestuiver in de buurt hebben (dus elk jaar goed dragen).

 

 


KLEINFRUIT

 

Alle kleinfruitsoorten zijn zelfbestuivend, tenzij anders vermeld.

 

Aalbes

                                          

Prijzen               struik 5 takken en meer                     2

                      stam 6O tot 8O cm                           5

 

                                                       rijptijd

Rode   Jonkheer van Tets                               beg jul

       Junifer                                         beg jul

       Red Lake                                        beg jul

       Rondom                                          ha jul

       Stanza                                          ha jul

       Rosetta                                         ei jul

       Rovada                                          ha aug

       Mulka                                          ha aug

 

Rose   Gloire des Sablons                              1e h jul

 

Witte  Zitavia                                         beg jul

       Versaillaise Blanche                            1e h jul

       Witte Parel                                    2e h jul

       Blanka                                          aug

 

Zwarte Ben Nevis                                       ha jul

       Black Reward                                    ei jul

       Titania                                         ei jul

 

Josta  kruising van zwarte bes en stekelbes            1e h jul

 

 

Stekelbes

 

Alle rassen zijn weerstandbiedend tegen witziekte.

                                          

Prijzen               struik 5 takken en meer                     2,5

                      stam 6O tot 8O cm                           7,5

 

Rode   Hinnonmaki Rod                                  ei jul

       Captivator (doornarm)                          ha jul

       Pax (licentieras)                              1e he jul

       Worcester (sterke groei)                       aug - sep

 

Gele   Hinnonmaki Gul                                  1e he jul

       Mucurines                                       ha jul

 

Witte  Invicta                                         ha jul

 

 

Framboos

                  

Prijzen                 gewone rassen     Autumn Bliss + Marosa  Marwé

 

plant 1-2 takken per 1        0,9               1                1,2                    per 6           4,5               5                6    

 

Rode  Willamette (zomer – vroeg)

       Malling Promise (zomer – vroeg)

       Meeker (zomer – middentijds)

       Schönemann (zomer – middentijds)

       Marwé (zomer – laat)

       Autumn Bliss (zomer + herfst)

 

Gele   Golden Everest (zomer)

       Allgold (zomer + herfst)

 

Oranje Marosa (zomer + herfst)

 

 

Bramen en aanverwanten

                                                     

Prijs    plant 1-2 takken in container    gewone                  4,5

      Loch Ness, Arapaho, Navaho, Buckingham tayberry             6

 

 

Doornloze braambes

 

Standplaats: liefst zonnig en windbeschut

De vruchten zijn zwart, sappig, zuur tot zoet; goed laten narijpen op plant

 

Rassen      Thornless Evergreen                       half aug - eind sep

            Loch Ness                                half aug – eind sep

            Hull Thornless                            eind juli – half sep

            Chester Thornless                         half aug – half okt

            Arapaho                                   half aug – okt

            Navaho                                    half aug - okt

 

Doornloze loganbes

 

Kruising van braambes en framboos

Donkerrode, eerder zure vruchten

Standplaats: beschut (vorstgevoelig)

Oogst: eind juli tot eind augustus

 

Taybes

 

Gestekelde scheuten

Vruchten dieppurper, zeer aromatisch, zuur en zoet tegelijk

Standplaats: beschut (wind‑ en vorstgevoelig)

Oogst: begin juli tot half augustus

Er bestaat een doornloze variant: ‘Buckingham Tayberry’ (prijs op aanvraag)

 

Doornloze boysenbes

 

Sterkgroeiende scheuten

Grote, purper tot zwarte vruchten, friszuur tot zoet

Standplaats: liefst in zandige, droge bodem.

Oogst: eind juli tot eind september

 

Japanse wijnbes

 

Gestekelde, sterkgroeiende, rode scheuten (sierwaarde)

Vruchten klein, helderrood, aromatisch, eerder zuur

Standplaats: warm, best beschut tegen de wind, lichte grond

Oogst: eind juli tot begin september

 

Silvanbes

 

Zeer forse groeier, gestekeld

Vruchten lang, zwart, zeer zoet, eetbaar voor volle rijpheid

Standplaats: geschikt voor zware grond

Weinig ziektegevoelig, snelle consumptie noodzakelijk

Oogst: half juli tot half augustus

 

 

 

 

 

Druif

                                          

Prijs    plant 1 tot 2 takken in container                        6,2

 

Onder glas  Frankenthal (blauw)

            Muskaat van Alexandrië (wit)

 

Buiten      Boskoops Glorie (blauw – middentijds)

            Vroege Van der Laan (wit – middentijds tot laat)

           

 

Kiwi   Actinidia chinensis

                                      

Prijs    plant 1 tot 2 takken in container                        8,7

 

Rassen      Tomuri      mannelijk

            Hayward     vrouwelijk

              Bovenstaande rassen dienen samen geplant te worden. Alleen de   vrouwelijke geven vruchten.

         Z  Jenny       éénhuizig (mannelijk + vrouwelijk)

                        kleinere vruchten

 

 

Hazelaar

                                           

Prijs    struik 3 tot 4 takken                                    3,7

                               

Rassen      Cosford (matig produktief, grote noten)

            Lange Spaanse (goed prod., grote noten)

            Reuzen van Halle (matig prod., zeer grote noten, zoetst)

            Rode Zellernoot (weinig prod., kleine noten, rood blad)

            Webb's Prize Cob (meest produktief, grote noten)

 

Kruisbestuiving is noodzakelijk (verschillende rassen aanplanten)

 

 

Amerikaanse blauwbes   Vaccinium corymbosum

 

                                                     

Prijs    struik 30 tot 40 cm in container                         6,2

 

Rassen Patriot:   1–25 jul – bes groot – zeer winterhard – matig produkt.

       Goldtraube: 10 jul-10 aug – bes matig groot – weinig taksterfte –                        zeer produkt.

       Bluecrop:   10 jul–10 aug - bes groot – weinig taksterfte –                              winterhard - zeer produkt.)

       Coville:   15 jul-20 aug – bes groot – weinig taksterfte – produkt.

 

Kruisbestuiving niet noodzakelijk maar gewenst (betere vruchtzetting). Vraagt zure grond.

 

 

Vossebes  Vaccinium vitis‑idaea (airellen)

 

                                                     

Prijs    struik 15 tot 20 cm in container                         5

 

Vraagt zure grond

 

 


 HAAGPLANTEN

 

40/60 betekent dat de geleverde planten een bovengrondse lengte hebben tussen 40 en 60 cm.

* = prijs vanaf 25 stuks

 

                                   

Bladplanten                                   1   10   100 

 

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ 40/60        1,20 1    0,90

 

Buxus sempervirens (palm) 20/25                 1,60 1,35 1,20

 

Carpinus betulus (haagbeuk) 60/80               0,64 0,53* 0,48

                            80/100              0,87 0,73* 0,66

                  verplant 150/175              7,20 6    5,40

                  verplant 175/200              8,60 7,20 6,50

 

Fagus sylvatica (groene beuk) 60/80             0,64 0,53* 0,48

                              80/100            0,87 0,73* 0,66

            kluit/verplant    150/175           10,80 9    8,10

            kluit/verplant    175/200           14,40 12    10,80

 

Fagus s.’Atropurpurea’ (rode beuk)  40/60       1,60 1,35* 1,22

                                    60/80       2    1,70* 1,53

            kluit/verplant    150/175           12    10    9

            kluit/verplant    175/200           15,6  13    11,7

 

Ligustrum ov. (gele liguster) 40/60 3t+        1,04 0,87 0,77

 

Ligustrum ov. (groene liguster) 60/80 3t+       0,64 0.55 0,50

 

Ligustrum vu. (wilde liguster) 40/60 2t+        0,45 0,37* 0,32

                               60/80 2t+         0,59 0,50* 0,45

                               80/100 2t+       0,74 0,62* 0,57

 

Prunus laurocerasus (paplaurier) 40/60          3,60 3    2,70

                                 60/80          4,20 3,50 3,15

                                 80/100         5    4,20 3,80

 

 

Coniferen                                      1   10   100

 

 

Cupressocyparis leylandii         80/100        4,20 3,50 3,15

 

Taxus baccata blote wortel        20/30         1,30 1,10 1

      Voor grotere maten van Taxus:

      prijs op aanvraag.

 

Thuya plicata ‘Atrovirens’        80/100        4,50 3,70 3,30

 

 

 

STREEKEIGEN PLANTEN

 

Dit zijn planten die van nature voorkomen in onze streken. Je vindt ze nog in bossen, houtkanten, hagen. Ze groeien heel gemakkelijk en snel, omdat ze aangepast zijn aan bodem en klimaat. De meeste verdragen sterke snoei. Je kan ze gebruiken voor het aanleggen van hagen, windschermen, bosjes; ook om gebouwen die storen in het landschap, af te schermen. Sommige hebben een opvallende bloei (bijv. sleedoorn, meidoorn, hondsroos), andere tooien zich met bessen in het najaar (Gelderse roos, vuilboom, hulst, vlier) of hebben een prachtige herfstkleur (kardinaalsmuts, Gelderse roos). Ze zijn ideaal voor het aanleggen van een landschapsvriendelijke beplanting.

De cijfers achter de plantennaam verwijzen naar de hoogte die de planten hebben bij de levering: 60/90 wil zeggen dat de hoogte tussen wortelhals en top (= bovengronds gedeelte) schommelt tussen 60 en 90 cm. Indien u andere maten of soorten wenst, dan kan dat; prijzen op aanvraag.

 

Bosgoed

                                                 1    25   100

 

Acer campestre (veldesdoorn) 60/90              0,55  0,45  0,40

Alnus glutinosa (zwarte els) 60/100             0,47  0,40  0,37

 

Betula alba (berk) 60/90                        0,47  0,40  0,37

 

Carpinus betulus (haagbeuk) 60/80               0,64  0,53  0,48

Castanea sativa (tamme kastanje) 60/90          1,02  0,84  0,77

Cornus sanguinea (kornoelje) 50/80              0,55  0,45  0,40

Corylus avellana (hazelaar) 60/100              0,77  0,64  0,57

Crataegus monogyna (meidoorn) 60/90 2j          0,50  0,42  0,37

                                    1j          0,37  0,30  0,25

 

Euonymus eur. (kardinaalsmuts) 60/90            0,55  0,45  0,40

 

Fagus sylvatica (groene beuk) 60/80             0,64  0,53  0,48

Fraxinus excelsior (es) 60/100                  0,64  0,55  0,50

 

Ilex aquifolium (hulst) 20/30 bl.w.             1,78  1,49  1,34

                        60/80 kluit             8,92  7,44  6,69

 

Ligustrum vulgare (wilde liguster) 60/80        0,59  0,50  0,45

 

Populus alba (witte abeel) 80/120               0,64  0,55  0,50

        tremula (ratelpopulier) 60/100          1,04  0,87  0,79

 

Prunus avium (zoete kers) 50/80                 0,47  0,40  0,37

       padus (vogelkers) 50/80                  0,50  0,42  0,37

       spinosa (sleedoorn) 60/100 2j            0,50  0,42  0,37

                                  1j            0,37  0,30  0,25

Quercus robur (zomereik) 50/80                  0,72  0,59  0,55

 

Rhamnus frangula (sporkehout) 60/90             0,59  0,50  0,45

Rosa canina (hondsroos) 60/90                   0,64  0,55  0,50

     rubiginosa (eglantier) 60/90               0,64  0,55  0,50

 

Salix alba (schietwilg) 80/120                  0,59  0,50  0,45

      caprea (waterwilg) 80/120                 0,64  0,55  0,50

      cinerea (grauwe wilg) 80/120              0,59  0,50  0,45

      viminalis (katwilg) 80/120                0,59  0,50  0,45

Sambucus nigra (vlier) 60/90                    0,59  0,50  0,45

Sorbus aucuparia (lijsterbes) 50/80             0,47  0,40  0,37

 

Tilia platyph. (grootbladige linde) 50/80       0,84  0,69  0,62

      cordata (kleinbladige linde) 50/80        0,64  0,55  0,50

Viburnum opulus (Gelderse roos) 60/90           0,89  0,74  0,67

 

Hoogstambomen          Slechts verkrijgbaar op bestelling!

 

Deze hebben een takvrije stamlengte van ongeveer 2 m met daarbovenop een kroon van 4 takken of meer. Hier verwijst de maatsortering (8/10 – 10/12) naar de stamomtrek in cm op 1 m boven de grond.

                                                                                                                         maat          1   10

 

Acer campestre (veldesdoorn)                    8/10        15    13,50

     platanoides (Noorse esdoorn)               8/10        14    12,60

     pseudoplatanus (Europese esdoorn)          8/10        14    12,60

Alnus glutinosa (zwarte els)                    8/10        11    9,90

 

Betula alba (berk)                              8/10        11    9,90

Carpinus betulus (haagbeuk)                     8/10        17    15,30

Castanea sativa (tamme kastanje)                8/10        17    15,30

 

Fagus sylv. (groene beuk) met kluit + 5 euro    8/10        20    18

            (rode beuk) met kluit + 5 euro      8/10        22    19,80

Fraxinus excelsior (es)                         8/10        15    13,50

 

Populus alba (witte abeel)                      8/10        12    10,80

        x canadensis 'Robusta' (Canadapopulier) 8/10        7,50 6,80

                                                10/12       9    8,10

                     'Unal' (snelgroeiende Can) 8/10        9    8,10

                                                10/12       10    9

        nigra 'Italica' (Italiaanse populier)   6/8         8    7,20

                                                8/10        9    8,1

        tremula (ratelpopulier)                 8/10        14    12,60

Prunus avium (zoete kers)                       8/10        13    11.70

 

Quercus robur (zomereik)                        8/10        21    18,90

        rubra (Amerikaanse eik)                 8/10        19    17,10

 

Salix alba (schietwilg)                         8/10        13    11,70

      Poten voor knotwilg (bestellen tot 31/12) armdik      3

Sorbus aucuparia (lijsterbes)                   8/10        15    13,50

 

Tilia cordata (kleinbladige linde)              8/10        20    18

      x euchlora (krimlinde) geen bladluizen    8/10        23    20,70

      platyphyllos (grootbladige linde)         8/10        18    16,20

 

 

SIERHEESTERS

 

CONIFEREN

 

ROZEN

 

BODEMBEDEKKERS

 

HEIDEGRONDPLANTEN             Verkrijgbaar op bestelling

 

KLIMPLANTEN

 

SIERBOMEN

 

VASTE PLANTEN

 

KRUIDEN

GRONDSTOFFEN EN HULPMATERIALEN

 

 

Steunmateriaal                                                    

 

bamboes  1.2O m                                                   0,17

         1.5O m                                                   0,25   

         2.OO m                                                   0,45

         2.4O m                                                   0,62

 

boompalen behandeld met wolmanzout (groen)

         1.6O m  diameter 7 cm                                    2

         2.OO m  diameter 7 cm                                    2,75

         2.5O m  diameter 5‑6 cm                                  2,50

         2.5O m  diameter 7 cm                                    2,90

 

boompalen onbehandeld

         in grenen: 1.80 m  diameter 7 cm                         2

         in tamme kastanje

                  2.00 m  diameter 8+ cm                          5

                  2.50 m  diameter 5 cm                           4,60

                  2.50 m  diameter 8+ cm                          7

                  3.00 m  diameter 8+ cm                          10

 

bindband in rubber, versterkt met canvas, 25 mm breed

         prijs per lopende meter                                  0,60

         rol van 25 m                                             14

     

bindgaine: rekbare, holle plastieken buisjes

         voor leibomen: diameter 1,5 mm

               prijs per lopende meter                            0,07

               zak van 130 m                                      5

         voor laagstammen (aanbinden aan paal): diameter 5 mm    

               prijs per lopende meter                            0,15

 

 

Bescherming tegen dieren

 

beschermspiraal: bescherming tegen konijnen, katten, 60 cm        0,50

         hoog, in kunststof met verluchtingsgaten

 

beschermkoker: bescherming tegen schapen, geiten, 120 cm          3

         hoog, in kunststof met verluchtingsgaten

 

boomharnas SEMACO tegen schapen, koeien, paarden, geiten

         in gegalvanizeerd metaal met afwerende pinnen

         hoogte 200 cm, 10 stangen op 3,5 cm (S 210)              19,70

                                          vanaf 10 stuks          19,20

         hoogte 175 cm, 1O stangen op 2 cm (geiten) (S 712)       16

                                          vanaf 10 stuks          15,50

         hoogte 130 cm, 10 stangen op 3.5 cm (S 310)             12,15

                                          vanaf 10 stuks          11,65

 

boomharnas in gegalvanizeerd metaal zonder pinnen, met mazen

         15 x 5 cm, 180 cm hoog, 2 helften                        25,50

                                          vanaf 10 stuks          25

 

prikkeldraad: prijs per lopende meter                             0,30

 

vogelnet maas 22 mm, rolbreedte 6 m                   per m²      0,50

 

 

 

 

 

Allerlei

 

Mycor Tree: natuurlijk produkt dat levende sporen van

   mycorrhiza schimmels bevat, die het aanslaan

   van pas geplante bomen verbeteren; 1 pakje per

         verplante hoogstamboom in het plantgat mengen.

   pakje van 80 g (zolang de voorraad strekt)               6,45

 

Carpovirusine: biologisch bestrijdingsmiddel tegen wormstekigheid

            flesje van 250 ml                                    18

 

zwavelpoeder (preventieve bestrijding witziekte)      per kg      4

 

witte klaver Huia (inzaaien onder bomen à 1,5 kg/are) per kg      6

 

Sterlux grondverbeteraar G 7200 (100 % groencompost)

         in vrac thuis geleverd in W.Vl. (1 ton = 1,4 m3)

         prijs per ton: vanaf 3 ton                               28,50

                        vanaf 5 ton                               18,50

                        vanaf 7 ton                               12

                        vanaf 10 ton                               8

         N.B.: Deze prijzen gelden onder voorbehoud

 

plantputhumus (100 % groencompost)

         prijs per zak van 70 l                                   4,80

 

Decoflor decoratieve boomschors G 4670 (den+spar, 5-4O mm)

         prijs per zak van 70 l                                   4,70

 

baal turf 85 l                                                    9

 

Gardiflor past (entwas, wondafdekkingsmiddel)

         pot van 1 kg                                             18,30

 

verpakkingsmateriaal (mag teruggebracht worden)

         lage zwarte bakken                                       2,50

         hoge zwarte bakken                                       3

 

 

Boeken

 

Handleiding : de teelt van fruitbomen (eigen werkje)              2,50

Les pommes du Nord (ENR)                                          12,50

Pruimen voor miljoenen (Herman Vandommele)                        21

Kwekerijengids voor Vlaanderen (Ivo Pauwels)                      7,50

Notre carnet vert (M.-N. Cruysmans, M.-P. Sikkink)                21,60

Appelsoorten (Petzold)                                            19

Peresoorten (Petzold)                                             19

Ecologische teelt van kleinfruit (Velt)                           14,75

Fruit voor uw tuin (VLAM)                                         1,25