Sons of the Desert

De Sons of the Desert werd opgericht in 1964 en de eerste bijeenkomst vond plaats in 1965. De organisatie is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1933, waarin Stan en Ollie een conventie bijwonen van deze toen nog fictieve club.

 

Statuten (mede opgesteld door Stan Laurel zelf)

Artikel I
De Sons of the Desert is een organisatie met geleerde boventonen en zeer sociale ondertonen gewijd aan de liefdevolle studie van de personen en films van Stan Laurel en Oliver Hardy.

Artikel II
De oprichters zijn Orson Bean, Al Kilgore, John McCabe, Chuck McCann en John Municino.

Artikel III
De Sons of the Desert zullen de volgende titularissen en bestuursleden hebben die op een jaarlijkse bijeenkomst zullen verkozen worden:

Grand Sheik
Vice-Sheik (Sheik verantwoordelijk voor vice [= ondeugd])
Sub-Vice-Vizier (Sheik-penningmeester en verantwoordelijk voor sub-vice [= kleine ondeugd])
Grand Vizier (corresponderende secretaris)
Vrije bestuursleden (dit aantal mag niet groter zijn dan 812.)

Artikel IV
Alle titularissen en vrije bestuursleden zullen op een ereplaats aan het jaarlijkse banket zitten.

Artikel V
De titularissen en vrije bestuursleden zullen absoluut geen gezag hebben.

Artikel VI
Ondanks zijn absoluut gebrek aan gezag zal de Grand Sheik of zijn afgevaardigde op alle bijeenkomsten als voorzitter optreden en hierbij de standaard parlementaire procedure volgen. Bij de bijeenkomsten hopen we dat de eigen waardigheid, gevoeligheid en goede smaak van de verzamelde leden het zal toelaten om activiteiten op een levendige en ordelijke manier te houden.

Artikel VII
Artikel VI is belachelijk.

Artikel VIII
De Jaarlijkse Bijeenkomst zal gehouden worden in onderstaande volgorde:

a. Cocktails
b. Zakelijk overleg en cocktails
c. Diner (met cocktails)
d. Speeches en cocktails na het diner
e. Cocktails
f. Koffie en cocktails
g. Vertoning van een Laurel en Hardy-film
h. Bespreking en cocktails na de film
i. Nabespreking en cocktails na de film
j. Stan heeft dit punt gesuggereerd. In zijn woorden: "Alle leden worden verzocht hun kamelen te parkeren en een taxi te bellen; dan terugkomen voor 'eentje voor de woestijn!'"

Artikel IX
Sectie "d" hierboven zal deels bestaan uit de volgende toasts:

1 — “Op Stan”
2 —.”Op Babe”
3 — “Op Fin”
4 — “Op Mae Busch en Charlie Hall — die eeuwig en altijd populair zijn.”

Artikel X
Sectie “h” hierboven zal onder meer bestaan uit het voorlezen van geleerde geschriften over Laurel en Hardy. Ieder lid dat de tijdslimiet van 8,5 minuut overschrijdt, zal niet meer dan veertien cocktails geschonken krijgen.

Artikel XI
We hopen serieus activiteiten zullen houden die uiteindelijk en altijd gewijd zijn aan de het behoud van hun films en het aanmoedigen van vertoningen overal.

Artikel XII
Er zullen afdelingen genaamd "Tenten" zijn in andere steden waarvan elkeen haar naam zal ontlenen aan een van de films.

Artikel XIII
Stan heeft vorogesteld dat de leden een fez of blazer patch met een geschikt motto zouden dragen. He zegt: “Ik hoop dat het motto blauw en grijs kan zijn en twee bolhoeden toont met deze woorden erboven: ‘Twee zielen, geen gedachten.’” Deze woorden werden passend opgenomen in het prachtige embleem gecreëerd voor de Sons of the Desert door Al Kilgore. Ze werden omgezet in het Latijn in de geest van Stans dictum dat onze organizatie, om zijn woorden te gebruiken, "een onnozele waardigheid" zou moeten bezitten.

We zullen ernaar streven om precies dit soort waardigheid te handhaven tot elke prijs — te allen tijde.

 

Clublied (wordt bij elke bijeenkomst gezongen)

Bekijk hier de openingsscène uit de film Sons of the Desert (1933):

We are the Sons of the Desert

Having the time of our lives

Marching along two thousand strong

Far from our sweethearts and wives - God bless them

Tramp trarmp tramp, the boys are marching

And dancing to this melody:

[Humming]

Sons of the Desert are we!


Een van de originele fezzen uit de film