TIM FANT


~ gedichten 2009-2011 ~

 

VAN SCHERVEN EEN VAAS


een vaas van scherven
vaas geheel nochtans
één die vindt vooral
die rode scherf sterk
de gele duidt een tweede
als strak, een derde acht
eer die roze knap of
scherp de zwarte weer een ander

de schittering van elke
scherf apart misschien
de rommel zeker één of
de breekbaarheid alleen

wijl een volgende wél
ontwaart het vers karkas
de frisse lappenjas
en nu net 't herstel
onderscheidt
hergeboren geborgenheid

waar dan deze de holte merkt
en gene de vulbaarheid
of opnieuw een bouwsteen
in een kader
van een stroom een ader
is dit verleden tegader
of het licht van 's morgens vroeg

maar wat van nut uiteindlijk
is eender welke vaas nu eig'lijk
en is het wel
genoeg

 

 


11/08/2009 


 

Blues of first Fall

 

 

met majestueuze avondschildering

treedt gestaag het diep' getijde in,

't gedacht aan licht en gloed opsparen

en dan 't vallen van m'n blaren

 

22/09/2009 
 


 

BERG  (Minnaar)

 

zon, en ijs, en nevel

vrijheid, vreugd en knevel

maanzucht in het merg

ik sla en ik streel, zie

mijn lief, ik ben een berg

 


18-19/03/2010


 


 

waar mensen onverlegen van zeden
in tijden van vrede en voorspoed belijden
hoe met eindloos kleine tastbaarheden
eendere dagen te schragen, en meer:
die vooral met muren omgeven

wijl wij de kern der dingen vervingen,
ontwijken, bij etiketteerbaar zweren
langsheen langzaam eerbaar scheren
en onbezonnen de band in springen

alsmaar langs de grote poort
waan van het moment onthalen
afwijzing laten sluipen ongehoord
voor wat afwijkt van de eigen soort

slaafs door pillen poeders lijnen,
met blinkend gemak het diepere verbloemen
de ruimte van de ziel zo doen verdwijnen
en op de voorgebroken golven deinen

of men zou z'n zinnen verwijd kunnen gebruiken
voor liedren die naar nieuwe regen ruiken
en kleuren die als and're wegen geuren,
uit kruiden dorstig eigen recepten puren
bewust zichzelf de schreef over sturen
waar voetafdrukken waarlijk blijven duren

 

Januari 2010.

[ Inzending van Wim Durang voor de 1e gemeentelijke Gedichtenwedstrijd, thema "Over de grens", n.a.v. Gedichtendag]

 


 


 

 


De wereld verwerd een dorp

Met vreeslijk ongelijk versneden comfort

Wie hééft, en er niets wezenlijks mee bedreef

Heeft geen eer te bewaren voor wie na ons volgt

Negeren is geen menselijke vorm van leven

 Gedichtendag,
januari 2010.


 


 

Zomergeklater

 


al met de zon ontluikt all' wulpsigheid en

groeit en bloeit het jonge wild langsheen

de straat, thans spreekt het al een taal dat

straalt en glanst van leest en vleze, het

deze welk zich oorverdovend boort tot in

mijn borst en lager, het geklater, o,

laat 't mij zo 't, al lenigende, laven mijner dorst!

 


23/06/2010


 


 

Ont-Hulde

 

zoete witte poeders zijn gestrooid

op takken twijgen allerhande

wonderlijk zo alom te lande

zoals ze zacht en fijn aflijnen

de tovertekening rondom, die

vormenglorie glanzend vergulde,

waarvoor de haast al met zijn waas

bevlekt ons oog verhulde

 

17/12/2010 

in de nacht...

 

en als het licht met een dag
de deur dichttrekt,
de achtergrond verstomt
de cadans langzamer gaat slaan
dan vinden alle zielen verademing
en deinen op zeeën van veilige vrede

alleen voor jou dan geen ene rust gegund
dan gelijkt je oogluiken sluiten de hel openstellen
want in de diepe donkere leegte komen
waanbeelden onafwendbaar spoken
somberheden, kwelgeesten van dubio knagen
aan elke zekerheid die je nog koesterde

uit het duister draven scenario's dreigend aan
en onafgebroken beproevingen wekken ijzing,
rode spatten, gruwel, zweet en hijgen,
in de luwte valt jou 't geraas ten deel van
geschreeuw, onverwerkte pijn, onaflatend afwijzen,
in het late uur staat jouw omen voor benauwing

en niemand niemand voelt wat jij weer doorstaat
maar als je zelfs jezelf niet meer kan vertrouwen
gezegend wie vrij van gevaar ter bedstee gaat
voor enkelen is 't noodlot thans pandora's doos
in de nacht zijn we alleen en broos

 


[ Inzending van Wim Durang voor de 2de gemeentelijke Gedichtenwedstrijd, thema "Nacht", n.a.v. Gedichtendag]
Januari 2011

 

 

17/12/2010 

bonte kleuren van

blaren blaken in

d' indiaanse zomerzon31/10/2011 

verdomde balk in 't oog

wanneer ie me belaagt weer

't doet verblindend zeer 

07/11/2011 

denkend aan de honing van jouw lippen

valt mijn oog op dit konijnenlijfje

pas nog in een klap fataal geraakt

van een roofdier 't raast op banden

bij dromers is geweten hoe men kan

van de hemel in de goot belanden

 

15/11/2011 

Alle schrijfsels: copyright Wim Durang alias TIM FANT