> TIM FANT <


~ gedichten 2012-2014 ~

  


 

 

Ik gebeur

 

Ik gebeur - vermoed, of toch naar ik verluid

ik eb, ik vloed, hoe loop ik de spuigaten uit,

van geen contract gevat of taal, geheid

soms is het noorden mij wat kwijt


vermaledijd ben ik ontkoombaar niet

ik hang er wat vanaf, maar ongelogen

zo lig ik telkens in 't verschiet

na de duistre deken van knipogen


maar zodra ik doorschemer en dauw

daag in het oosten, vertroostend mij ontvouw

benieuw ik u dan nog, ook als ik weerlicht en bedonder

als ik zomaar weer opklaar, dat ik blijvend u verwonder

 

Januari 2014, Gedichtendag.
[ bekroond op de gemeentelijke poëziewedstrijd Lennik 2014 ]

 

 


 

 

Hartsverlies

 

 

het dondert in mijn hoofd

zomer verzengt en verdooft

immer moe van zou en moet

wat naar adem smachten doet


als dan je zeilen scheuren in de nacht

en er geen morgen langer wacht

dichte mist niet opgelost meer raakt

van de sterren de kracht is verloren

of je hele vaart al water maakt

wat wordt zonder licht nog weer geborenwil ooit nog warme wind

me een andere koers wel varen

en zal de wereld, mits 't hem zint

eens ergens openklaren?

 

30/07/2014 
 


 

 

 

niets duurt oneindig

tenzij de zee

met haar malende golven

tenzij de nacht

van spottende sterren vol

oneindig duurt niets

 


12/07/2014

 

  

 

Haiku 1914-2014

 HAIKU 1


traag schrijdt het water,
van ooit voert de IJzer mee
dromen tot in zeeHAIKU 2


traag schreit het water,
van ooit voert de IJzer mee
dromen tot in zee 

HAIKU 3


nog wordt korenbloem
geboren waar alle hoop
eens leek verlorenHAIKU 4


nog wordt kollenbloem
geboren waar alle hoop
eens leek verloren

* korenbloem: de felle blauwe bloem die het vlotst leek terug te groeien op (door oorlogsgeweld) omgewoelde grond; in Frankrijk het equivalent voor de Engelse poppies (klaprozen)
** kollenbloem = klaproos = papaver = poppy (Engels)

 

18/08/2014

[ Haiku-wedstrijd 'Ten Vrede', Festival aan de IJzer ]

 


 
 


to be

with you

WITH you

on you

in you

of you

one with you

with you

 02/07/2014

 


 


 

 

Zomernoenvisioen

 

 


bucolische beelden neem ik

waar

impressionistisch prenten

prenten

op m'n retina in

zij varen me

voorbij

pajotland hooima'ndt

water lopen vrij

 18-23/07/2013 (- 15/02/2015)


 


 

 


is hij dan iemand
die met regelmaat
de trein mist

nog maar eens
achter het
net vist

een kans verspeelt
zelfs maar voor even

of is 't
alleen een detail
in een mensenleven

onverwachtse zee van tijd kan
je in de schoot gevallen zijn

ach straks komt wel weer
gewoon een nieuwe trein

 


26/06/2013

 


 


 

 

Bewaarengel

 


ik stop een dozijn kussen

onder je hoofdkussen,

liefste,

zodat alleen zoete dromen

vannacht bij jou langskomen

 


10/05/2013 (-15/02/2015)

 


 


 

Aangeslagen tonen (levenslied)

 

 

vooruitgankjes, opdoffertjes,
oorvijgjes naast boffertjes

soms eensklaps knal beduusd
je zonlicht scheen al wat diffuus

het noorden uit het oog verloren
hoe word je eig'lijk best herboren

niets echter slaat
het leven uit het lood
ook niet al
bij al bescheiden nood

er is een klankbord warm dat troost
er blijken woorden van welk' je bloost

zelfs een zijspoor leidt
al is het niet meteen
terug op de goeie baan
zo is alles relatief
laat ons gewoon alleen
de ruimte alsjeblief
en hoor het hart van het bestaan

 

31/01/2013 - Gedichtendag


 


 

 

Decembering remembering

 

Dark December, much, too much to remember

Coldness to struggle, warmth when found, inside

Nature taking a rest, only to return stronger

Yet still unseen behind clouds, sunbeams tender

Not to give up believing, not to surrender

 


13/12/2012

 


 


 

 

Veil

 

bommen vallen

kogels knallen

geweld wekt weerzin


wanhoop allerhand

en ik leef in ledigheid

en weelde in een veilig land

 


17/11/2012

 


 


 

SUMMER SUNDAY POEM

 


people

kissing

under a tree


the park

paradise

why not me

 


15/07/2012

 


 


 

Passage


 

het Centraal Station is m' een microkosmos,

alle bonte soortigheden van mensen

plegen er gemengd hun passage

zoveel blikken bezigheden stijlen kleuren

zoveel werelden verhalen voorkeuren

zouen ze echt bestaan, gedachtenlezers

ze zouden nogal schrikken hier

de geheimen die ze dan wel horen

was hen toch geen beter

lot beschoren

 


07/07/2012

 


 


 

Stroom

 

als elke druppel naar de oceaan

als sappen door je aders rood

als dagen haasje-over jagen

als groeien leren onder 't knagen

als altijd wederopstaan

als na 't getij z'n storm

pompt mijn hart gedurig aan

van leven en van voelen

van als bezeten woelen

van stomen van gedachten

van trachten in droom

van zandlopen, sporen die vergaan

van vloeken naar de maan

nooit houdt men 'm in toom

koortsig toornig de stroom


 

26/01/2012 - Gedichtendag 2012


 


 

Alle gedichten: copyright Wim Durang alias TIM FANT