Mijn blogs

Vanuit deze gedrevenheid maakte ik de laatste jaren ook meerdere blogs rond dit thema vanuit mijn levenservaringen.

VAN OVERLEVEN NAAR ECHT LEVEN
Op deze blog schrijf ik vanuit mijn ervaring met mezelf, van hoe ik een weg heb afgelegd van net overleven naar echt leven. Wat me diep raakt, zijn de worstelingen van mensen die hun weg niet meer vinden in het leven. Mensen die zoekend zijn en niet vinden, mensen die alles in zich dragen om gelukkig te zijn maar de weg niet vinden om dit om te zetten in hun dagelijks leven. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe diep een mens kan wegzinken in wanhoop, meer en meer overtuigd dat dood gaan zelfs beter zou zijn dan verder leven. En toch : ik heb het geluk gehad van een weg te kunnen gaan die mij gemaakt heeft tot de vrouw die ik vandaag ben : iemand die gaat voor leven, voor zichzelf en voor anderen. Ik geloof in de kracht van mensen, ik geloof in de natuurlijke levensdrang van mensen, ik geloof in de wijsheid in ieder aanwezig. Met deze blog hoop ik recht te doen aan leven van mensen, ook aan het leven van mensen die de weg niet (meer) vinden, die zoekend zijn, soms wanhopig wordend. Ik wil supporteren en aanmoedigen. Ik nodig ook anderen uit die een weg zijn gegaan van overleven naar echt leven om hun ervaring neer te schrijven en zo mee te bouwen aan bemoediging van hen die (tijdelijk) de weg niet meer vinden, of dit nu op een bepaald terrein is in je leven, of in zijn totaliteit.

LEVEN DAT LEVEN WIL en https://www.facebook.com/BuitengewoneMensen
Op deze blog schrijf ik vanuit mijn ervaring met onze oudste zoon met een aangeboren handicap. Wat mij diep raakt is de overwegend negatieve onrealistische beeldvorming die leeft rond mensen met een handicap. Ik geloof dat dit ook mee aan de basis ligt van het feit dat er zoveel gekozen wordt voor diepgaand prenataal onderzoek om afwijkingen vast te stellen bij foetussen en om te kiezen voor abortus indien er iets afwijkends wordt vastgesteld. Ik geloof in de zin van het leven van onze zoon ondanks en met zijn beperkingen en dat van andere mensen met een handicap. Ik ervaar dagelijks veel meer zijn schoonheid dan zijn beperkingen. Ik hoop via deze blog nog meer recht te doen aan zijn leven en aan dat van andere mensen met een beperking en nodig andere mensen uit om ook hun positieve verrijkende ervaringen neer te schrijven in een reactie.

LEVEN TEN EINDE TOE
Op deze blog schrijf ik vanuit mijn ervaring met meerdere vriendinnen die ongeneeslijk ziek werden en uiteindelijk overleden aan de gevolgen van kanker. Wat mij diep raakt is de vanzelfsprekendheid waarmee ik hoor praten over euthanasie bij het denken aan ongeneeslijk ziek zijn. En vooral raakt het me als mensen dit koppelen aan het zichzelf niet meer de moeite waard vinden eens ze ongeneeslijk ziek zijn, of dement, of zelfs eens ze oud zijn. Ik geloof in de zin van het leven van mensen ten einde toe, ondanks hun ziek zijn, ondanks hun mogelijke aftakeling (geestelijk of lichamelijk). Ik heb ervaren hoeveel mijn vriendinnen nog voor mij betekend hebben ondanks en met hun ziek-zijn en daarover wil ik graag getuigen. Ik hoop via deze blog bij te dragen aan bewustmaking dat mensen de moeite waard blijven ook als ze ongeneeslijk ziek zijn, ook als ze dement worden, ook als ze oud worden, ... Zo hoop ik recht te doen aan hun leven. Ik nodig eveneens anderen uit om ook hun verrijkende ervaringen neer te schrijven in een reactie.