Hoe dikwijls op gesprek?

Naargelang jouw behoefte:

Je motivatie en de tijd die je aan je groeiproces wil besteden, zullen het meest bepalend zijn voor je vooruitgang. De gesprekken op je weg zijn bedoeld als halte, als ondersteuning, als verdieping, ... om je eigen weg in je dagelijks leven verder te zetten.

Voor wie dit wenst, wordt er gewerkt met tussentijdse opdrachten.

Om meer nut te halen uit de gesprekken, wordt de mogelijkheid aangeboden om na een gesprek een schriftelijke integratie te maken van wat voor jou van belang was in dit gesprek.
Om een proces tussen de gesprekken bewuster gaande te houden, wordt eveneens de gelegenheid geboden om tussentijds schriftelijk werk te bezorgen.
Op elke correspondentie ontvang je zo vlug als mogelijk feedback.

Wie langere tijd in begeleiding blijft, kan er ook voor kiezen om 1x per jaar schriftelijk uitgebreider stil te staan bij zijn groei van het voorbije jaar. Het helpt de afgelegde weg integreren en motiveert om je proces verder te zetten, om meer en meer jezelf te worden, te zijn en je juiste plaats in te nemen die jou ten volle gelukkig laat zijn.

Terug     Een blik op mijn cliënten