>
datum
2019
voor de acteurs 06-Sep-2019
uur
waar
etc.
sept repet.
Stinne
okto repet.
Stinne
nove greenvalley - Teuven - weekend
Teuven
okto  
!!
Buurthuis

weekend november :22-23-24 - 2019

speeldata 13,14,15-21,21,22 maart 2020

opbouw :vrijdag 6-7-8 maart 2020

2020