back.gif (4413 bytes)                                                                                                                   home.gif (4443 bytes)

vliegendeuilowl.gif (34871 bytes)

De antwoorden van de vragen staan onder de vraag. Tussen de haakjes het aantal juiste antwoorden op 22.

 

ANTWOORD

                                                                           

             

 

Café Den Hemelquiz 03-12-2005

 

Na de antwoorden ziet u tussen haakjes hoeveel ploegen (op 22) de vraag juist beantwoord hebben. Zijn er dat 3 of minder dan worden de ploegen vermeld. In totaal zijn er 150 vragen en dus zijn er 150 punten te verdienen.

 

Reeks 1: Staf Dujardin-reeks

 

Als 'opwarmer' stellen wij u 12 vragen. De reeks is opgevat als een hommage aan onze herrezen bondscoach, Staf Dujardin. Met alle eerste letters van elk antwoord samen kunt u Staf Dujardin vormen. U krijgt telkens één punt per correct antwoord. Veel succes!

 

1. Staf de feminist

Hoewel vrouwen nog tot 1948 zouden moeten wachten op het algemeen stemrecht voor vrouwen konden ze vanaf 1921 wel worden verkozen. Daardoor kwam reeds in 1921 de eerste vrouw het parlement binnen: Marie Spaak-Janson van de Belgische Werklieden Partij werd toen tot gecoöpteerd senator aangeduid. In 1929 werd voor het eerst een vrouw rechtstreeks verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wie was deze heldin van mevrouw Dujardin? Zij werd voor de BWP verkozen in het arrondissement Luik en zetelde tot 1936 en nadien nog in 1944-1945.

 

Lucie Dejardin (8)

 

2. Staf de natuurliefhebber

Deze plantensoort uit de Ganzenvoetfamilie komt voor in geheel Europa op zilte plaatsen, zoals in het Zwin. Het is een blauwgroene, vaak roodachtige, tot 30 cm hoge plant met dikke lijnvormige bladen. Wat is de Nederlandse benaming voor de Suaeda maritima, net als lamsoor een bekende plant uit het Zwin?

 

Schorrekruid (1: solo MVC)

 

3. Staf de koersliefhebber gaat naar het basketbal

Stafs zoon speelt zoals bekend basketbal. We vragen u nu naar een van zijn mogelijke helden. Deze Indiana Pacers-speler werd in 2003-2004 verkozen tot beste defensieve speler door de media. Hij startte ook sterk het daaropvolgende seizoen, maar in de beruchte wedstrijd tegen de Detroit Pistons op 19 november 2004 werd hij als hoofdschuldige aangewezen voor de massale vechtpartij en voor de rest van het seizoen uitgesloten. Dit seizoen maakte hij een fraaie comeback: momenteel is hij topschutter bij Indiana. Zijn naam?

 

Ron Artest (10)

 

4. Staf gaat naar de film

In deze film van Penny Marshall uit 1990 slaagt een dokter (gespeeld door Robin Williams) er in een patiënt (rol van Robert De Niro) die al 20 jaar in coma is weer tot leven te wekken. Ondertussen stond de wereld niet stil en hij heeft alle moeite om zich aan te passen. Dit op een boek van Oliver Sacks gebaseerde melodrama kreeg drie oscarnominaties. Welke film?

 

Awakenings (20)

 

5. Staf de West-Vlaming

Als het EK quizzen plaats vindt in Engeland zal onze bondscoach weinig taalproblemen kennen. West-Vlaams wordt immers, net zoals het Engels, het Fries en de West-Scandinavische talen, tot het Noordzee-Germaans gerekend. Deze talengroep wordt ook genoemd naar die West-Germanen die volgens Tacitus aan de Noordzeekust leefden. De term is omstreden, maar wij vragen ze toch.

 

Ingweoons of Ingvaeoons (naar Ingaevones of Ingvaeones) (7)

 

6. Staf de dokter

We zoeken de term voor het opnemen en onschadelijk maken van deeltjes zoals bacteriën door dierlijke cellen. Het is het voornaamste verdedigingsmechanisme van ons lichaam. Witte bloedlichaampjes als granulocyten en monocyten maar ook b.v. de Kupffercellen in de lever hebben deze activiteit als taak. Welke term?

 

Fagocytose (11)

 

7. Staf de bondscoach

Zoals bekend werd Staf met zijn team dit jaar Europees kampioen quizzen. Zijn Engelse collega, die overigens opvallend minder het nieuws haalt, moest de duimen leggen. In 1966 deed een andere Engelse bondscoach het beter: zijn team werd wereldkampioen voetbal. Wie was van 1963 tot 1974 manager van de Engelse nationale ploeg? In 1966 nog bejubeld werd hij ontslagen toen Engeland zich niet wist te kwalificeren voor het WK in Duitsland. Laat dit een les zijn voor onze bondscoach!

 

Alf Ramsey (13)

 

8. Staf de groene politieker

Deze man was in de jaren ’60 een pionier van de strijd voor consumentenrechten, vooral met zijn boek Unsafe at any speed, waarmee hij General Motors in het nauw bracht. Maar we kennen hem wellicht beter omdat hij in 2000, als presidentskandidaat voor The Green Party, bijna 3% haalde, stemmen die Al Gore goed had kunnen gebruiken. In 2004, als onafhankelijke kandidaat, werd zijn campagne daarom in belangrijke mate door de republikeinen gefinancierd. Welke collega van quizconsumentenrechtenactivist en lokaal groen boegbeeld Staf zoeken we?

 

Ralph Nader (20)

 

9. Staf tot de letteren bekeerd

Nu Staf de literatuur ontdekt heeft helpen we hem met graagte zijn horizon verruimen. Deze in Bilbao geboren schrijver verdedigde in 1884 zijn doctoraatsthesis filosofie. Vanaf 1891 gaf hij les aan de universiteit van Salamanca, waar hij in 1901 rector werd. Hij kwam in conflict met zowel Primo de RIvera als Franco en werd gevangen gezet op Fuerteventura en later verbannen. We vermelden nog een paar van zijn belangrijkste romans: Niebla, Abel Sánchez, Nada menos que todo un hombre en La tía Tula. Welke Spaanse filosoof, romanschrijver, dichter en dwarsligger zoeken wij?

 

Miguel de Unamuno y Jugos (7)

 

10. Staf de aardrijkskunde-analfabeet

Aardrijkskunde is niet de sterkste kant van de bondscoach. Daarom wat extra info over York, de mogelijke locatie van het volgende EK quizzen. In 866 veroverde een Deens leger de stad en deze bleef in handen van de Vikingen tot 954. Het was in die tijd een echte Vikingstad op Engelse bodem. In 1984 ging een bezoekerscentrum open, waar het York uit de Vikingtijd geëvoceerd wordt. Het is een van de drukst bezochte attracties van Groot-Brittannië en draagt de oude Vikingnaam van York. Bezoekers wezen wel gewaarschuwd: ook de geur van de stad van weleer wordt er opnieuw tot leven gebracht. De naam van deze attractie?

 

Jorvik Viking Centre (12)

 

11. Staf de kunstliefhebber

Deze Nederlandse landschaps- en portretschilder wordt tot de Italianisanten gerekend. Tot 1674 was hij actief te Amsterdam, maar uiteindelijk stierf hij 4 jaar later te Venetië. Hij is vooral bekend van zijn landschappen met herders en dieren. U ziet ‘Vrouw die een koe melkt’ uit het Nationalmuseum te Stockholm en ‘Paulus geneest de kreupele man te Lystra’ uit het Rijksmuseum. Welke schilder? De directeur-generaal van het Bozar heeft trouwens dezelfde familienaam.

 

Karel Dujardin (directeur-generaal van het Bozar is Paul Dujardin) (8)

 

12. Staf de muziekkenner

U hoort?

 

Thompson Twins met Love on your side, en niet met Doctor! Doctor! (11)

 

Reeks 2

 

De reeksen 2, 3, 4, 7, 8, en 9 bestaan telkens uit 10 vragen + een globo van 3 vragen rond een bepaald thema. Alle vragen staan op één punt.

 

1. Fauna & flora

Op 19 december 1920 verdiende deze koe haar standbeeld. Zij brak toen het record melkproductie in één jaar met zowat 2000 liter en bracht het op ongeveer 17.000 liter, 9 keer de hoeveelheid van een gemiddelde koe op dat moment. Haar standbeeld staat nabij de Carnations Farm in de staat Washington, waar ze haar duizelingwekkende prestaties leverde. Segis Pietertje Prospect, beter bekend als Possum Sweetheart, was toen 7 jaar. O.a. bokslegende Jack Dempsey kwam deze collega-beroemdheid met een bezoek vereren. Nu we haar naam verklapt hebben vragen wij jullie tot welk ras deze koe behoorde. Dit Amerikaanse ras werd gekweekt uit Nederlandse en Duitse runderen en is genoemd naar een Duitse streek.

 

Holstein (Holstein-Friesian) (14)

 

2. Godsdienst

Met welke term wordt het zich niet houden aan het celibaat door geestelijken aangeduid? De term zou verwijzen naar een groepering waar twee keer voor gewaarschuwd wordt in de Apocalyps, een groepering die dan weer zou terug gaan op een van de eerste zeven diakens van Jeruzalem. Na het Oosters Schisma werd dit begrip toegevoegd aan de Griekse ketterijen door paus Nicolaas II. Welke term?

 

Nicolaisme (7)

 

3. Kunst

In 2001 overleed deze Spaanse beeldhouwer. Zowel het SMAK als het Middelheim hebben werken van deze man in hun collectie. Telkens gaat het om mysterieuze mannetjes. Vaak missen ze beide voeten of hebben een zak waar twee benen horen in te zitten. Zijn weduwe, Christina Iglesias, werpt zich nu op het plein voor het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Welke beeldhouwer?

 

Juan Muñoz (11)

 

4. Tuin

Deze schitterende tuin werd in 1641 door Sjah Jahan aangelegd ten oosten van Lahore. Ze telt maar liefst 410 fonteinen. Voor wie de titel van de recentste roman van Salman Rushdie kent mag de naam van deze tuin geen probleem zijn. Welke naam, die iets in de trant van ‘plaats van liefde en geluk’ betekent?

 

Shalimar (13)

 

5. Afrikaanse film

We zijn op zoek naar de eerste regisseur uit een Afrikaans land die internationale erkenning kreeg. Hij werd in 1923 in het Senegalese Ziguinchor geboren en werkte een aantal jaren als dokwerker te Marseille. Hij was ondertussen actief als communistisch vakbondsman en schreef een aantal romans en beleefde zijn doorbraak in 1966 met La Noire de. Andere films zijn Mandabi, Emitai, Xala en Ceddo. Vorig jaar verscheen nog Mooladé.

 

Ousmane Sembene (4)

 

6. Ierse folklore

Dit wezen uit Ierse volksverhalen bewaakt gewoonlijk een pot goud. Wie zo’n wezen kan vangen verwerft het goud, maar dit is niet gemakkelijk want deze wezens zijn zeer snel. Ze houden zich bezig met het maken van schoenen voor elfjes. In 1993 inspireerde dit wezen B-regisseur Mark Jones tot een gelijknamige film, tevens het filmdebuut van Jennifer Anniston. Er volgden nog een vijftal sequels zonder de actrice. Welk wezen?

 

Leprechaun (19)

 

7. Literatuur

We vragen u naar zes Engelse zussen, waarvan er vier enige bekendheid verwierven. Diana huwde eerst een telg uit de brouwersfamilie Guinness maar liet die in de steek voor fascistenleider Mosley. Ze werd zo de moeder van FIA-voorzitter Max Mosley. Unity was een stalkster van Hitler, kreeg hem zo’n 140 keer te spreken, schoot zich in 1939 een kogel door het hoofd bij het uitbreken van de oorlog maar overleed pas 9 jaar later. Jessica werd een fanatieke communiste. De schrijfster van de familie werd in 1949 wereldberoemd met Love in a cold climate, een boek over een incestueuze relatie. Andere romans zijn The pursuit of love en Don’t tell Alfred. Verder schreef ze ook biografieën over o.a. Louis XIV en Madame de Pompadour. Haar naam?

 

Diana, Unity, Jessica en Nancy Mitford (5)

 

8. TV

Wat was de naam van de hond net boven Al Bundy in de pikorde van de TV-reeks Married with children? Om misverstanden te vermijden: Bundy rekenen we fout.

 

Buck (13)

 

9. Geschiedenis

Deze man was een van de eerste afgestudeerden aan Harvard. Hij trad in dienst van het leger van Cromwell maar stond na de restauratie al spoedig in de gunst van Charles II. Hij werd in 1661 gezant in Holland en was daar door zijn oorlogszuchtige optreden mede verantwoordelijk voor de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). De naam van deze diplomaat, wiens naam minder om zijn prestaties dan om iets anders bekend is?

 

George Downing (18)

 

10. Afro-muziek

Ry Cooder herontdekte – zoals iedereen weet – de Cubaanse oudjes. In 1994 maakte hij echter een plaat met de Afrikaanse gitarist Ali Farka Touré. Alle nummers van deze plaat zijn geschreven door Ali Farka Touré. Naam graag van deze plaat.

 

Talking Timbuktu (8)

 

Globo:

 

11. Syndroom

Dit syndroom werd in 1966 voor het eerst beschreven door een Weense kinderneuroloog, waarnaar het ook is genoemd. Het syndroom komt wereldwijd voor, en dit enkel bij meisjes. De oorzaak is een defect op het X-chromosoom. Kinderen met dit syndroom maken de eerste zes tot soms wel achttien maanden een normale en gezonde indruk. Daarna treedt in de loop van enkele weken tot maanden een stilstand in de ontwikkeling in, gevolgd door een periode van vrij snelle achteruitgang. De kinderen eindigen vaak in een rolstoel. Een opvallend kenmerk is het typische elfengezicht. Welk syndroom, dat tot de autismespectrumstoornissen gerekend wordt?

 

Rett-syndroom (naar Andreas Rett) (1: solo Hèt)

 

12. Atletiek

Hij is een van de beste Britse atleten van de laatste 20 jaar. Individueel won hij goud op de 400 meter op de EK’s van 1986 en 1990. Daarnaast haalde hij zowel op het WK (in 1991) als op de Olympische Spelen (in 1996) een keer zilver. Op de 4 x 400 meter behaalde hij nog heel wat meer medailles. Na zijn carrière werd hij ook een gewaardeerd commentator op de BBC. Zijn naam?

 

Roger Black (16)

 

13. Electropop

Welk Zwitsers duo hoort u hier?

 

Yello met I love you (18)

 

Reeks 3

 

1. Feestdag

Welke feestdag wordt in de USA traditioneel gevierd op de tweede maandag van oktober? Het was president Benjamin Harrison die deze dag in 1892 tot officiële feestdag uitriep. In New York grijpt er op die dag jaarlijks een grote parade plaats. Ook de beurs is die dag gesloten.

 

Columbus Day (4)

 

2. Ruimtevaart

Op 10 oktober 1960 stuurden de Sovjets een ruimtesonde naar Mars, maar het liep mis bij de lancering. Vier dagen later mislukte ook een tweede poging. Zo werd de Amerikaanse Mariner 4 de eerste ruimtesonde die een andere planeet aandeed en daarbij foto’s maakte in 1965. Hadden de Russen beter Nederlands gekend, dan hadden ze aan de naam (in het meervoud) kunnen horen dat hun ruimtesondes tot mislukken gedoemd waren. Welke naam?

 

Marsniks (0)

 

3. Sport

Deze Duitser werd drie maal na elkaar olympisch kampioen eenmansrodelen: in Albertville, Lillehammer en Nagano. Hij behaalde ook nog zilver in Calgary en Salt Lake City. Hij werd eerder dit jaar nog 2de op het WK na de Italiaan Zöggeler, een olympische medaille zit er in zijn afscheidsjaar in Turijn misschien opnieuw in. Zijn naam?

 

Georg Hackl (14)

 

4. Theater

Dit jaar werd de Louis Paul Boonprijs toegekend aan een Gentse theatermaker van Tunesische afkomst. Er was daarnaast ook wat stemmingmakerij vanuit katholieke hoek rond de affiche van het stuk Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Twee jaar eerder liet hij zich al opmerken met De Leeuw van Vlaanderen en er volgt straks nog een derde luik, Broeders van liefde. Welke theatermaker die de laatste tijd voor sensatie zorgt, samen met zijn broer Zouzou en het gezelschap Union Suspecte?

 

Chokri Ben Chikha (17)

 

5. Mode

In 1856 werd door de stichter van dit kledingmerk een bescheiden winkel gestart in Basingstoke. Een paar decennia leverde de firma de kledij voor Amundsen en Shackleton en vond ze de trenchcoat uit voor de Britse troepen in de Eerste Wereldoorlog. Het bekende ruitjesmotief dat u op de afbeelding ziet dook pas in 1924 op en werd in 1967 als merk gedeponeerd. Tegenwoordig heeft de firma het moeilijk doordat hun kleren populair zijn geworden in sommige subculturen, met name in het hooliganmilieu. Welk merk?

 

Burberry (20)

 

6. Film

Het knisperen van sneeuw, de klap op de wang, het dichtslaan van een deur… Als je denkt die geluiden te horen in de loop van een film dan hoor je meestal een goede nabootsing die in een studio is gecreëerd. Wat is de Engelse term waarmee dit nabootsen van achtergrondgeluiden wordt benoemd? Het is tevens de familienaam van de man die dit voor het eerst toepaste, namelijk in Showboat uit 1929.

 

Foley (naar Jack Foley) (4)

 

7. Architectuur

Het raadhuis van Hilversum werd opgetrokken in 1928-1931 door een befaamd Nederlands architect. Hij ontwikkelde een geheel eigen monumentale stijl waarin baksteen een grote rol speelde. Het raadhuis is een mooi voorbeeld van het verticale en horizontale lijnenspel dat hij in baksteen vastlegde. De invloed van dit gebouw op de Bankside Power Station van Giles Gilbert Scott, later herbouwd tot de Tate Modern, is duidelijk merkbaar. Wij vragen u de naam van de architect.

 

Willem Marinus Dudok (8)

 

8. Psychologie

Wij vragen u de naam van een leerling van Sigmund Freud, die in de jaren ’30 Duistland verliet voor de Verenigde Staten. Hij werd bekend voor zijn theorie van de Eight Stages of Development, gaande van oraal-sensorische fase tot late volwassenheid. Ieder stadium wordt als een psychosociale crisis gezien, die tot een oplossing moet komen om tot een volgende fase te komen.

 

Erik Erikson (1: solo MVC)

 

9. Strips

In het eerste album van de reeks Largo Winch, De erfgenaam, belandt de titelheld in een Turkse gevangenis. Daar leert hij zijn beste vriend kennen. Wat is de naam van deze spitsbroeder, tevens een Zwitsers ski-oord?

 

Simon Ovronnaz (9)

 

10. Muziek

Welke ex-teenager hoort u hier?

 

Eddie Hodges met I’m gonna knock on your door (7)

 

Globo:

 

11. Tweede Wereldoorlog

Deze Nederlandse Jood, afkomstig uit Lvov, maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog lijsten op van Joden die zouden emigreren, om hen zo aan deportatie te laten ontsnappen. Zijn systeem stoelde op weinig reëels, hij liet er zich voor betalen en toen de Duitsers hem op het spoor kwamen ging hij meewerken met hen. Na de oorlog werd hij in 1948 veroordeeld tot zes jaar wegens collaboratie. Hij werd nadien nog tweemaal wegens zedenfeiten veroordeeld, maar wist zich in vele kringen blijvend het aura van held aan te meten, o.a. door zijn publicaties rond Joodse mystiek en new age. Zijn naam? Op de afbeelding ziet u hoe collaborateurs hun oude dag slijten.

 

Friedrich Weinreb (6)

 

12. Plantje

Het kruid werd reeds door Hippocrates aanbevolen en het was een van de belangrijkste bestanddelen van het beroemde tegengif van Mithridates. Volgens Plinius werd het kruid in zijn tijd door kunstenaars gegeten om het gezichtsvermogen te verscherpen. Het is een winterharde, struikachtige plant die een kleine meter hoog kan worden. De plant is in alle delen aromatisch maar wordt tegenwoordig weinig geapprecieerd in de keuken. De geur zou katten in de tuin afschrikken. Wat is de Nederlandse naam van de Ruta graveolens?

 

Wijnruit (13)

 

13. Eiland

Dit eiland in Massachusetts, ten zuiden van Cape Cod, leefde eertijds vooral van de walvisvaart. Tegenwoordig is het in de eerste plaats een zomerverblijf voor rijkelui. Doofheid kwam er vroeger vaak voor door overerving binnen de gesloten gemeenschap op het eiland en de dovengemeenschap ontwikkelde zelfs een eigen gebarentaal. Wat is de naam van dit eiland, met Edgartown als voornaamste stad?

 

Martha’s Vineyard (19)

 

Reeks 4

 

1. Schilderkunst

Van wie is dit schilderij uit 1981, getiteld Fête lapone?

 

Pierre Alechinsky (11)

 

2. Slagroom

Wie was de kok in dienst van Nicolas Fouquet en de prins de Condé, die de crème Chantilly uitvond? Volgens een brief van Madame de Sévigné gaf de prins van Condé hem in april 1671 de opdracht een groot feest te organiseren met koning Louis XIV als gast. Hij ging hierdoor zo over zijn toeren dat hij uiteindelijk zelfmoord pleegde omdat hij dacht dat hij vergeten was de vis te bestellen. Of dit historische feiten zijn wordt niet door iedereen aangenomen maar het personage heeft bestaan en leeft nog voort in de naam van een bepaalde taart. Zijn persoon was aanleiding tot een film uit 2000 van Roland Joffé, met Gérard Depardieu in de titelrol.

 

François Vatel (11)

 

3. Overstroming

In het begin van de 15de eeuw kenden onze gebieden een aantal grote overstromingen, telkens rond de feestdag van dezelfde heilige in november. In 1404 werd Zeeuws-Vlaanderen zwaar getroffen en de Braakman, die het gebied in twee splitste, werd flink uitgebreid. In 1421 liep de Grote Waard, een gebied ten zuiden van Dordrecht dat in de 13de eeuw was ingepolderd, volledig onder. Een nieuwe overstroming in 1424 maakte dat dit gebied moest worden opgegeven. Het Biesbos is hiervan het resultaat. Hoe worden deze overstromingen genoemd?

 

Sint-Elizabethsvloed (16)

 

4. Radio

Hoe heet het programma dat dagelijks van 13u00 tot 15u00 te beluisteren valt op Radio 1? Presentator is Floris Daelemans.

 

El Dorado (13)

 

5. Wapen

Deze speer is typisch voor de bewoners van zuidelijk Afrika. De term die we zoeken is een verbastering van een Berbers woord. De korte speer heeft een lange bladvormige kling en een lichte houten schacht. Shaka, de legendarische Zulu-leider, maakte het tot het voornaamste wapen van zijn leger. Welk type speer zoeken we?

 

Assegaai (17)

 

6. Mode

Deze jurk maakte indruk op de Oscaruitreiking, het Londense filmfestival en de MTV awards. Ze wordt gedragen door wereldsterren als Nicole Kidman, Scarlett Johansson en Rachel Weisz. Nochtans is ze niet bezet met ontelbare diamanten en toont ze geen adembenemende portie vrouwelijk bloot. Het geheim van de jurk ligt in het gebruikte elastische materiaal waardoor ook niet ultra-slanke vrouwen een zandloperfiguur krijgen. Ze werd ontworpen door de 44-jarige Fransman Roland Mouret. Welke naam kreeg deze jurk?

 

Galaxy-jurk (0)

 

7. Toerisme

Van het dozijn middeleeuwse kastelen dat in Japan bewaard is, is dit zeker het beroemdste. Het eerste kasteel op deze plaats dateert uit 1333, maar het was Toyotomi Hideyoshi die het huidige gebouw liet optrekken in 1580. In 1681 kreeg het zijn huidige aanzien. Het bevindt zich in een stad in de Hyogo-prefectuur, tussen Kobe en Okayama, met 480.000 inwoners. Welke stad?

 

Himeji (2: Kwizona en Los Gringos Locos)

 

8. Cricket

In cricket bevinden zich aan weerszijden van de pitch de wickets, bestaande uit drie rechtopstaande paaltjes, de stumps, met daarbovenop twee kleine stukjes hout. Het is de bedoeling dat deze bij een geringe aanraking van het wicket op de grond vallen. Wat is de Engelse naam van deze stukjes hout?

 

Bails (11)

 

9. Islam

Het gebeurt niet zo vaak dat het verblijfsvisum van een Zwitser met een contract om aan een van Amerika’s topuniversiteiten te doceren wordt ingetrokken en de man verplicht wordt naar zijn land terug te keren. Het overkwam de kleinzoon van de stichter van de Egyptische Moslim Broederschap. Zijn vader ontvluchtte Egypte in 1954. De man die we zoeken vindt dat Moslims die in het Westen leven zich niet moeten beschouwen als vreemden maar als volle burgers van hun land met dezelfde rechten en plichten als iedereen. Hij pleit voor integratie en wil de schijnbare tegenstelling tussen Islamiet zijn en zich toch Europeaan voelen overbruggen. Waar de Europese rechtstaat en de sharia in conflict komen lijkt hij dan weer voor de sharia te kiezen. Wie zoeken we?

 

Tariq Ramadan (1: solo Alzheimer)

 

10. Blues

Wie hoort u hier, zwaar onder de indruk van een Sweet sixteen?

 

B.B. King (19)

 

Globo:

 

11. Astronoom

We gaan op zoek naar een Italiaans astronoom die van 1862 tot 1900 directeur was van het Osservatorio di Brera te Milaan. Hij is vooral bekend gebleven omdat hij in 1877 het woord canali gebruikte om lijnen op het oppervlak van Mars aan te duiden. Dit leidde tot wilde speculaties over intelligente wezens die deze ‘kanalen’ zouden aangelegd hebben. Wie lag aan de oorsprong van deze mythe, die nog lang voortleefde dankzij Percival Lowells’ boek Mars and its canals?

 

Giovanni Virginio Schiaparelli (13)

 

12. Actrice

Dit kindsterretje van de jaren ’90 maakte haar debuut in Mermaids en speelde vervolgens Wednesday Addams in The Addams family. Vanaf eind jaren ’90 ontgroeide ze dit stadium met rollen in The ice storm, Fear and Loathing in Las Vegas en Sleepy hollow. In Monster speelde ze de rol van Selby, het liefje van Aileen Wuornos. Haar naam?

 

Christina Ricci (18)

 

13. Toneelauteur

Deze Britse toneelauteur brak in 1957 door met Waters of Babylon. Datzelfde jaar huwde hij actrice en schrijfster Margaretta D’Arcy, met wie hij ook professioneel vaak samenwerkte. Ook met stukken als Live like pigs, Sergeant Musgrave's dance, The workhouse donkey, Armstrong's last goodnight en Left-handed liberty had hij veel succes. Welke toneelauteur?

 

John Arden (4)

 

Reeks 5: Duoreeks

 

In deze reeks stellen we telkens twee vragen over een bepaald onderwerp. Er is steeds een verband tussen de twee antwoorden. Zo vroegen wij vorig jaar b.v. naar Calvin en Klein, de architecten Wagner en Strauss, de gebergtes Matra en Tatra.

 

Literatuur

 

1a

Deze ca. 1060 geboren vrouw is de oudst bekende Duitse dichteres. Na de dood van haar man trad zij in het Oostenrijkse klooster van Göttweig. Ze schreef religieuze poëzie, waarin ze de commentaren van auteurs als Beda Venerabilis, Alcuinus van York en Rabanus Maurus verwerkte. Ze stierf in 1127. In 2003 werd een nieuwe tweejaarlijkse literatuurprijs die de beste Duitstalige schrijfster moet bekronen naar haar genoemd. Lene Mayer-Skumanz schreef in 2002 een boek over haar. Haar naam?

 

Frau Ava (0)

 

1b

Welke Amerikaanse schrijver bedacht in 1933 de figuur van de detective-speurder Perry Mason? Het eerste boek heette The case of the velve claws, en er zouden nog 85 detectives volgen.

 

Erle Stanley Gardner (9)

 

Waardevolle dieren

 

2a

De Capra falconeri bewoont het hooggebergte van Midden-Azië. 's Zomers is de pels kort en roodachtig, 's winters lang en lichtgrijs. De bok heeft lange manen en grote, schroefvormige horens die van binnen naar buiten gewonden zijn. Wat is de naam van deze grootste onder de wilde geiten?

 

Markhoor (Schroefhoorngeit) (3: Beunhazen, Brodders en Hego)

 

2b

Deze vogels uit de familie Phasianidae (orde Hoendervogels) zijn iets groter dan patrijzen, maar lijken er veel op wat levenswijze betreft. Op de afbeelding ziet u de zwarte soort, die leeft van Cyprus en Klein-Azië tot Assam. De meeste soorten leven echter in Afrika. Toeristen in Kenia zullen misschien wel gewekt zijn door de luide ochtendlijke roep van deze vogels. Welke vogel?

 

Frankolijn (1: solo Beunhazen)

 

Rivieren uit de omgekeerde getallenrij

 

3a

Deze bijrivier van de Sava vormt voor een belangrijk deel de grens tussen Bosnië-Herzegovina en Servië. O.a. Gorazde en Zvornik liggen aan de oevers van deze 346 km lange rivier. In een andere stad, Visegrad, vormde een brug over deze rivier de aanleiding tot een roman. Welke rivier?

 

Drina (12)

 

3b

Deze Normandische rivier stroomt via de gelijknamige stad, Saint-Lô en Isigny-sur-Mer na 118 km het Kanaal in, op de grens van de departementen Manche en Calvados. Al deze steden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog grondig verwoest. De naam van deze rivier?

 

Vire (4)

 

Acteur en actrice

 

4a

Deze dertigjarige Italiaanse actrice, dochter van een horrorregisseur, maakte in 2000 haar regiedebuut met Scarlet diva. Als actrice liet ze zich voor het eerst opmerken in Le amiche del cuore van Michele Placido uit 1992, maar misschien kent u ze beter wegens haar rollen in de actiefilm XXX, waarin ze naast Vin Diesel speelt, en recent in George A. Romero’s nieuwste, Land of the dead. Haar naam?

 

Asia Argento (16)

 

4b

Welke acteur speelt zowel in Jurassic Park als in The lost world de rol van Dr. Ian Malcolm, een wiskundige? Hij heeft een patent op dergelijke rollen: hij speelde b.v. ook de wetenschapper David Levinson in Independence Day en vestigde in een andere dergelijke rol als Seth Brundle in 1986 zijn roem.

 

Jeff Goldblum (19)

 

Amerikaanse wetenschappers

 

5a

Deze Amerikaanse chemicus is wellicht het meest bekend voor zijn verklaring voor de covalente binding en voor de naar hem genoemde notatie voor valentie-elektronen, waarbij een elektronenpaar door een streep wordt voorgesteld. Daarnaast ontwikkelde hij een zuur-basetheorie en bedacht hij het woord foton. Hij stierf in 1946 op het veld van eer, namelijk door een hartaanval toen hij aan het werk was in zijn laboratorium. Hij werd 70 jaar. Zijn naam?

 

Gilbert Newton Lewis (8)

 

5b

Deze niet al te succesvolle schilder was een rabiaat verdediger van de Amerikaanse protestantse waarden tegen katholieken, joden en andere vijanden. Hij deed zelfs een gooi naar het burgemeesterschap van New York in 1836. Om de vijand te bestrijden zou een netwerk om te communiceren handig zijn. Daartoe ontwikkelde hij uiteindelijk een telegraaftoestel met erbij passende code en vanaf 1844 was dit commercieel operationeel tussen Washington en Baltimore. Ook al had hij zich grotendeels gebaseerd op ontdekkingen van anderen, de patenten die hij had genomen maakten hem toch rijk. Wie was hij?

 

Samuel Finley Breese Morse (6)

 

Geschiedenis

 

6a

Deze farao uit de 6de dynastie regeerde in de 23ste eeuw voor Christus en was de laatste belangrijke vorst van het Oude Rijk. Onder zijn bewind verzwakte het centrale gezag. Dat is niet zo verwonderlijk als we weten hoe lang hij zou geregeerd hebben. Hij besteeg de troon toen hij 6 jaar was en regeerde maar liefst 94 jaar. Wie is deze recordhouder als farao?

 

Pepi II Neferkare (13)

 

6b

Hij was al de machtigste man in Austrasië toen hij in 687 bij Tertry Neustrië versloeg en zo het Frankische rijk herenigde. Hij liet de Merovingers op de troon maar monopoliseerde de ware macht en legde zo de grondslag voor het Karolingische rijk. Zijn kleinzoon zou later de Frankische troon bestijgen. Naar welke hofmeier zijn wij op zoek? Zijn onechte zoon Karel Martel volgde hem op als hofmeier.

 

Pepijn II van Herstal (14)

 

Kunstenaars en halve naamgenoten

 

7a

Van welke schilder is dit zelfportret?

 

Chuck Close (10)

 

7b

Van wie is deze graftombe voor Filips de Stoute te Dijon?

 

Claus Sluter (19)

 

Coureurs van bij ons

 

8a

Deze man uit Wilsele was profrenner van 1963 tot 1977 en behaalde de volgende fraaie overwinningen, vooral in de tweede helft van zijn carrière: 1970 en 1972 Omloop Het Volk, 1971 Amstel Gold Race, 1973 Belgisch kampioen, 1974 Waalse Pijl, 1975 E3-Prijs Harelbeke, 1976 Scheldeprijs en 1977 Brabantse Pijl. Zijn naam?

 

Frans Verbeeck (20)

 

8b

Deze renner uit Lede debuteerde in 1962 bij de profs bij Mercier, nadat hij het jaar daarvoor Belgisch kampioen geworden was bij de amateurs. Zijn beste jaren had hij in het begin van zijn carrière: hij won in 1963 een tourrit, in 1964 de Omloop Het Volk, maar vooral in 1963 Luik-Bastenaken-Luik. In 1972 beëindigde hij zijn carrière bij Goldor-IJsboerke. Zijn naam?

 

Frans Melckenbeeck (16)

 

Rare Jongens

 

9a

In 1993 poogde de Amerikaanse overheid de vesting van de Branch Davidian-sekte op verboden wapenbezit te controleren en hun leider te arresteren. Dit liep uit op een schietpartij waarbij 10 doden vielen. Op 19 april, na een beleg van 51 dagen en vruchteloze onderhandelingen met de fanatieke sekte, besloot de FBI tot actie over te gaan. De sekteleden staken hun eigen bolwerk in brand, en 81 van hen kwamen om, waaronder hun leider David Koresh. In welke Texaanse stad vond dit drama plaats?

 

Waco (22)

 

9b

Begin dit jaar bleek het weer eens gelukt. Voor het 5de opeenvolgende jaar presteerde hij beter dan de AEX, de Amsterdamse beursindex, en hij klopte ook opnieuw de analisten van het TV-programma NOVA. De AEX-index steeg in 2004 met 3%, terwijl zijn portefeuille meer dan een kwart in waarde steeg. Hij is een gorilla uit de zoo van Berlijn. Eerst stelde hij een aandelenportefeuille samen door uit een mandje 10 van 75 bananen te kiezen waarop de namen van beursfondsen waren geplakt. Zo had hij een pakket van 10 fondsen. Elk aandeel wordt sindsdien om de twee weken getoetst door hem tien bananen te laten opeten. De banaan die de beursgorilla tot het laatst bewaart, wordt uit de portefeuille gegooid en vervangen door de banaan die hij extra kiest. Alle aankopen en verkopen van de gorilla worden vooraf bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de website beursgorilla.nl. Wij vragen u de naam van deze beursgorilla?

 

Jacko (21)

 

Overheidsbands

 

10a

Welke groep hoort u?

 

Department S met Is Vic there? (15)

 

10b

Welke groep hoort u?

 

Ministry met NWO (12)

 

Reeks 6: Fototipreeks

 

In deze reeks krijgt u 10 afbeeldingen die verband houden met de antwoorden die wij zoeken maar zonder dat u weet welke afbeelding bij welke vraag hoort. B.v. bij een vraag naar de Afghaans veroveraar Mahmoed van Ghazna kan een foto passen van een mammoet.

 

1. Voetbal

Deze Tsjechische international dreigt herinnerd te worden door één tornooi, namelijk het EK voetbal in Portugal. Hij scoorde als invaller de winning goal tegen de Letten en maakte ook het eerste doelpunt tegen de Duitsers met een schitterende vrije trap. Na het EK trok hij naar Borussia Mönchengladbach, maar ondertussen is hij naar Galatasaray getransfereerd. Welke ondertussen 28-jarige speler, die voorts opviel doordat hij de bastaardzoon zou zijn van trainer Brueckner?

 

Marek Heinz (20)

 

2. Producer

Deze Duitse producer begon zijn carrière door te werken met Marlene Dietrich, maar hij tradt in de jaren ’70 op de voorgrond met Kraftwerk en zijn medewerking aan de Berlijnse trilogie van David Bowie. Hij werkte ook met DEVO, DAF, Ultravox (Vienna), Gianna Nannini, Les Rita Mitsouko en Eurythmics. Hij overleed in 1987 aan kanker. Zijn naam?

 

Konrad ‘Conny’ Plank (8)

 

3. Industrieel ontwerper

Deze Amerikaan (1893-1958) was buitengewoon veelzijdig. Hij maakte eerst ophef als theaterdecorontwerper voor de New Yorkse Metropolitan Opera, o.a. voor The miracle samen met Max Reinhardt. Als industrieel ontwerper baarde hij opzien met zijn ontwerpen voor auto's, treinen en vliegtuigen. Meestal waren deze ontwerpen te visionair en megalomaan om ook commercieel rendabel te zijn. Met een aantal kleinere ontwerpen had hij wel succes, zoals zijn patriot radio uit 1939. Het bekendst werd hij met zijn Futurama-paviljoen voor de New York World’s Fair van 1939. Wie?

 

Norman Bel Geddes (10)

 

4. Vis

We zoeken de naam voor de vissen uit de familie van de Uranoscopidae, behorende tot de Pietermanachtigen. Zij komen in de tropische en subtropische zeeën voor, waar ze zich graag onder het zand of de modder verstoppen. Ze hebben een grote gifstekel en een aantal soorten hebben ook een elektrisch orgaan waarmee ze stroomstoten kunnen uitdelen. Wat is de naam van deze vissen?

 

Sterrenkijker (6)

 

5. Toneel

Deze in Valladolid geboren schrijver leidde een avontuurlijk bestaan, met o.a. een twaalfjarig verblijf in Mexico. Hij maakte faam als dichter, o.a. door zijn Leyendas, dichterlijke bewerkingen van Spaanse legenden. Maar het bekendst is hij toch gebleven met zijn Don Juan Tenorio uit 1844, een nieuwe versie van de legende van Don Juan. Welke Spaanse auteur?

 

José Zorrilla y Moral (3: Gambiet, Kwizona en Los Gringos Locos)

 

6. Film

Scarface in de versie van Brian De Palma vertelt het verhaal van een Cubaanse bootvluchteling die er via allerlei criminele klusjes in slaagt zich op te werken tot de top van het gangstermilieu in Florida. De paranoïde wijze waarop hij zich probeert te handhaven veroorzaakt mee zijn ondergang. Wat is de naam van dit personage?

 

Tony Montana (16)

 

7. Indiaan

Deze Mohawk-chief leerde als kind Engels op een missiepost, werd tolk en vertaalde delen van de bijbel in de Mohawk-taal. Zijn zus huwde een Engelse generaal en zelf bezocht hij Engeland. Mogelijk werd hij er zelfs vrijmetselaar. Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog koos hij met 4 van de 6 volkeren der Irokezen de Engelse zijde, waardoor deze confederatie uiteen spatte. Zijn raids, met name die op het fort van Cherry Valley, maakten hem gevreesd onder de kolonisten. Na de oorlog hielp hij de vrede herstellen en hij kreeg van de Engelsen een reservaat toegewezen in Ontario. Welke Mohawk-held zoeken we?

 

Joseph Brant (Thayendanegea) (3: Gambiet, Kwizona en MVC)

 

8. Nationaal Park

In het grensgebied van Burkina Faso, Benin en Niger ligt een nationaal park van in totaal 568.000 ha. Het bestaat uit 7 verschillende soorten landschappen, maar savanne overheerst. Hier vind je de grootste populatie savanne-olifanten van West-Afrika. Toch zijn er relatief weinig grote zoogdieren. Het park is genoemd naar de bochten die de Niger hier maakt. De naam van dit park?

 

Parc National du W (11)

 

9. Seriemoordenaar

Om maar met het belangrijkste te beginnen: de bijnaam van deze kerel is de ‘vampier van Düsseldorf’ omdat hij bloed van zijn slachtoffers zou hebben gedronken. In de periode 1929-1930 zorgde hij met tal van gruwelijke lustmoorden en moordpogingen voor een terreursfeer in zijn stad. Uiteindelijk, toen hij na een aanranding in de problemen kwam, vertelde hij zijn vrouw dat hij de dader was en vroeg haar hem aan te geven om zo de beloning op te strijken. In 1931 werd hij met de guillotine terechtgesteld, schuldig bevonden aan 9 moorden. Wie? De film M - Eine Stadt sucht einen Mörder van Fritz Lang is ten dele gebaseerd op deze gebeurtenissen.

 

Peter Kuerten (14)

 

10. Uitvinder

Deze man richtte in 1937 te Boston de Polaroid Corporation op. Hij had toen al de polaroid filter ontworpen. Maar hij schopte het pas op 21 februari 1947 tot op deze quiz. Toen stelde hij de polaroidcamera voor. Naar het schijnt ontwikkelde hij die op vraag van zijn dochter die het maar niks vond al te lang op het ontwikkelen van foto’s te wachten. Hij stierf in 1991 met ruim 500 patenten op zijn naam. Wie?

 

Edwin Land (12)

 

Reeks 7

 

1. Taal

Dit woord is afgeleid uit het Latijn. Het stond tegenover sanctus of sacer. Het woord duidde aan wat zich voor het heilige domein bevond en bestemd was voor het ‘algemene’ gebruik. In het vroege christendom werd het gebruikt om alle heidense cultussen mee aan te duiden. Thomas van Aquino bestempelde ongelovigen en ketters met deze term. Tegenwoordig heeft het, naast de betekenis van wereldlijk, ook die van ‘niet-ingewijd’. Welke term?

 

Profaan (11)

 

2. Aardrijkskunde

Dit meer temidden het vulkanische plateau op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is de getuige van een verwoestende uitbarsting van een supervolcano. In ca. 200 zou hier de zwaarste uitbarsting van de laatste millennia hebben plaatsgevonden. De aslaag was 50 kilometer verder nog altijd een meter dik. Trouwens, 26.500 jaar geleden vond er een nog zwaardere uitbarsting plaats die waarschijnlijk het meer met zijn oppervlakte van 606 km² gevormd heeft. Welk risicovol meer, dat meerdere kraters onder zijn wateroppervlak verbergt?

 

Lake Taupo (6)

 

3. Film

Tommy Lee Jones heeft een film geregisseerd en valt daarmee al meteen in de prijzen op het filmfestival van Gent. De film vertelt het verhaal van een rancher die, nadat een bevriende illegale Mexicaanse arbeider werd neergeschoten, met diens lijk en diens moordenaar op weg gaat om het slachtoffer te begraven. Titel van de film?

 

The three burials (of Melquiades Estrada) (17)

 

4. Werkplunje

Toen in juli 2005 de Europese Unie een richtlijn besprak die buitenwerkende werknemers moest beschermen tegen schadelijke UV-straling door middel van aangepaste kledij werd even gevreesd dat de decolletés van Beierse diensters tot het verleden zouden gaan behoren. Hoe noemt men de traditionele Duitse en Oostenrijkse klederdracht die is afgeleid van het werktenue van dienstmeiden en die na 1870 ook door de rijkere klasse werd overgenomen als zomerkledij? Ze bestaat uit een blouse, wijde gedrapeerde jurk en meestal kleurrijke schort.

 

Dirndl (18)

 

5. Historicus

Deze Franse historicus schreef in Duitse krijgsgevangenschap zijn eerste driedelige magnum opus, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. In elk deel behandelt hij dit thema vanuit drie tijdsniveaus: longue durée (b.v. klimaatsveranderingen), moyenne durée (b.v. economische conjunctuur) en courte durée (b.v. politieke ontwikkelingen). Later volgde nog een andere trilogie, Civilisation materielle et capitalisme. Wie was deze invloedrijke, in 1985 gestorven historicus?

 

Fernand Braudel (12)

 

6. Mineralogie

Op de afbeelding ziet u een soort kwartssteen. Het zwarte gesteente bestaat hoofdzakelijk uit kwarts, chalcedoon en opaal en werd al in de oudheid als toetssteen door goudsmeden gebruikt. Goud en koper lieten sporen na op deze steen. De steen is dan ook genoemd naar het gebied met het eerste muntgeld en wij vragen die naam.

 

Lydiet (of basaniet) (8)

 

7. Poëzie

Deze Engelse dichter werd geboren in Coventry. Zijn eerste gedicht verscheen in 1940, maar pas met de publicatie van The less deceived verwierf hij faam. Ook The whitsun weddings en High windows hadden veel succes. Deze jazzliefhebber had verschillende relaties, maar omwille van het dichterschap bleef hij doelbewust alleen. Ondanks zijn populariteit werd hij nooit poet laureate, naar men zegt wegens zijn te expliciet taalgebruik. Naast gedichten schreef hij ook twee romans, Jill en A girl in winter. Hij stierf twintig jaar geleden. Wie?

 

Philip Larkin (4)

 

8. Economie

Aandelenopties kunnen beschouwd worden als een contract tussen twee partijen waarbij de ene het recht krijgt om tegen een bepaalde prijs een aandeel te kopen of te verkopen en de andere partij zich ertoe verplicht om dit aandeel te leveren of over te nemen. Al naargelang de richting van de verplichting kan men dus twee verschillende soorten opties onderscheiden. Hoe noemt men een optie die de koper het recht geeft om een aandeel tegen een vastgestelde prijs te verkopen? Dit soort opties wordt gekocht wanneer men denkt dat het aandeel in de toekomst in waarde zal dalen.

 

Put-opties (11)

 

9. Geschiedenis

Deze Italiaanse nationalist was vanaf de jaren ’30 van de 19de eeuw actief in tal van bewegingen en complotten, zoals Giovine Italia. In 1848 probeerde hij zich aan de leiding te plaatsen van de opstand van de Milanezen tegen de Oostenrijkers. Het jaar erna kwam zijn beste kans: de Romeinen hadden de paus verdreven en riepen de republiek uit. Hij werd triumvir van de Republiek Rome, maar een Frans leger maakte dit ongedaan. Hij hield zich als overtuigd republikein afzijdig bij de Italiaanse eenmaking onder het huis van Savoie en bleef ook nadien dissident. Wie is deze kampioen van het Italiaanse nationalisme?

 

Giuseppe Mazzini (9)

 

10. Muziek

U hoort?

 

Toni Braxton met You’re making me high (10)

 

Globo:

 

11. Schilderkunst

Deze vertegenwoordiger van de Duitse romantiek was tussen 1817 en 1827 actief te Rome, waar hij zich bij de Nazareners aansloot. Hij decoreerde er o.a. de Ariostokamer in het Casino Massimo. Ludwig I haalde hem naar München, waar hij 5 zalen van de Residenz met scènes uit de Nibelungensaga decoreerde. Op de afbeelding ziet u zijn Bruiloft te Kana uit de Kunsthalle te Hamburg. Wie?

 

Julius Schnorr von Carolsfeld (5)

 

12. Zwemmen

Op 14-jarige leeftijd maakte deze Amerikaanse zwemster haar debuut op de Olympische Spelen van Atlanta met zilveren medailles op de 100 en 200 meter schoolslag en goud op de 4 x 100 meter wisselslag. Sydney leverde enkel brons op, maar in Athene behaalde ze eindelijk haar eerste individuele goud, met name op de 200 meter schoolslag. Wie is deze in Amerika populaire zwemster, tevens fotomodel?

 

Amanda Beard (14)

 

13. Muziek

U hoort?

 

Georges Moustaki met Joseph (19)

 

Reeks 8

 

1. Informatica

Wij vragen u de term voor het ‘fysiek adres’ van een computer. Vrijwel ieder netwerkapparaat heeft een vast, door de fabrikant bepaald hardware-adres. Het zorgt ervoor dat apparaten in een ethernet-netwerk met elkaar kunnen communiceren. Het wordt meestal in hexadecimale vorm aangeduid. Welke term, en we zijn tevreden met de afkorting?

 

MAC-adres (Media Access Control) (4)

 

2. Literatuur

Thomas Rosenboom had al verhalen en de roman Vriend van verdienste geschreven toen hij met deze roman uit 1994 de Libris Literatuurprijs won. Het boek speelt zich af in de 18de eeuw en vertelt het verhaal van de pogingen van Willem Augustijn van Donck om op goede voet te staan met zijn vader en zijn speurtocht naar het verleden van die vaderfiguur. De titel van deze roman?

 

Gewassen vlees (13)

 

3. Film

Naar aanleiding van de rellen in de Franse banlieues kwam deze film opnieuw onder de aandacht. La haine uit 1995 behandelt namelijk uitdrukkelijk dit thema. De film betekende de doorbraak voor acteur Vincent Cassel. Wie is de ondertussen 38-jarige Parijse regisseur? Hij won voor deze film de prijs van beste regisseur op het festival te Cannes. Zijn vader week uit van Hongarije naar Frankrijk en is eveneens regisseur, bekend van Jakob the liar.

 

Mathieu Kassovitz (11)

 

4. Kuurtoerisme

Geef de typische Waalse naam voor een ijzer- en koolzuurhoudende waterbron in Spa en omstreken. Op de afbeelding ziet u het bekendste voorbeeld, dat van Pierre-le-Grand in Spa.

 

Pouhon (5)

 

5. TV

Op Canvas loopt er sedert twee weken een nieuw programma. Het gaat om een soort persiflage op natuurdocumentaires door Jonas Geirnaert en zijn cabaretgroep. Wij vragen u de naam van dit programma, wekelijks op de voor quizzers vervelende vrijdagavond op TV.

 

Neveneffecten (22)

 

6. Boksen

Deze Amerikaanse bokser werd op 19-jarige leeftijd Olympisch kampioen in Barcelona bij de lichtgewichten. Daarna begon hij aan zijn professionele carrière waarin hij pas in 1999 verloor tegen Felix Trinidad. Vorig jaar vestigde hij een merkwaardig record: hij werd de eerste bokser die er in slaagde in 6 verschillende gewichtscategorieën de wereldtitel te behalen. Kent u deze mediatieke bokser?

 

Oscar De La Hoya (12)

 

7. Geschiedenis

Deze enigmatische figuur was een soort opperpriester en vizier in het Aztekenrijk. Hij spoorde in 1428 de Azteken aan om in opstand te komen tegen Azcapotzalco. In 1440, toen zijn neef Itzcoatl stierf zou hij de troon geweigerd hebben en aan zijn broer Moctecuzoma I gelaten hebben. Tijdens diens regering herschreef hij de geschiedenis van het Azteekse rijk en bevorderde de cultus van Huitzilopochtli, voor wie hij de grote tempel liet bouwen. Hij werkte het concept van de bloemenoorlogen uit, die dienden om krijgsgevangenen te maken en die vervolgens te offeren. Ook na de dood van zijn broer bleef hij de sterke man – zo zou hij de zwakke vorst Tizoc hebben laten vermoorden. Hij stierf in 1487, op 90-jarige leeftijd. De naam van deze ideoloog van de Azteken?

 

Tlacaélel (0)

 

8. Griekse mythologie

Wat is de naam van de dochter van Helios en Perse? Zij huwde koning Minos van Kreta en was zo de moeder van o.a. Phaidra en Ariadne. Toen Poseidon Minos wou treffen liet hij haar verliefd worden op een stier. Zij liet Daidalos een houten koe ontwerpen, verborg zich erin en zo kon zij de begeerde stier te pakken krijgen en de stier haar. Het resultaat was de Minotauros, een wezen half mens en half stier.

 

Pasiphae (10)

 

9. Aardrijkskunde

We zoeken de benaming voor een geul in een zandbank of een duinenrij. Een bekend voorbeeld bevindt zich op Texel. In De Panne heeft men zelfs twee kunstmatige openingen in de dijk gelaten om de vroegere toestand enigszins te herstellen. Via zo’n geul kan het achterliggende gebied overstromen en krijgt men een specifieke fauna en flora. Welke term?

 

Slufter (8)

 

10. Klassiek

Van welke componist is dit stuk?

 

Ralph Vaughan Williams met The lark ascending (6)

 

Globo:

 

11. Plantjes

Deze bekende kamerplant wordt gekenmerkt door een aantal aan beide zijden van de hoofdnerf gelegen vlekken die eerst donkerpaars en later donkergroen zijn. Wat is de Nederlandse naam van deze Maranta leuconeura kerchoveana?

 

Tiengebodenplant (9)

 

12. Schilderkunst

Deze Amerikaanse werd 101 jaar en begon pas te schilderen op 76-jarige leeftijd, toen het borduurwerk niet vlot meer verliep door artritis. Zij werd een van de voornaamste vertegenwoordigers van de naïeve schilderkunst in de VS. Sommige van haar schilderijtjes werden gebruikt door Hallmark voor wenskaarten. Zij werd geboren als Anna Mary Robertson, maar onder welke naam is zij beter bekend?

 

Grandma Moses (18)

 

13. Baseball

Deze baseballspeler won de world series in 1957 met de Milwaukee Braves, op 23-jarige leeftijd. Hij bleef de volgende jaren op hoog niveau spelen, en werd op 8 april 1974 de eerste en tot op heden enige die het legendarische record van Babe Ruth, namelijk 714 home runs in een carrière, kon verbeteren. Twee jaar later besloot hij zijn loopbaan na 755 home runs. Welke baseballlegende?

 

Henry Louis ‘Hank’ Aaron (10)

 

Reeks 9

 

1. Geschiedenis

Deze aartsbisschop van Parijs bestreed koning Louis-Philippe wat betreft het staatsonderwijs en juichte dan ook de februarirevolutie van 1848 toe. Toen er in juni van datzelfde jaar onlusten uitbraken klom hij in het district Saint-Antoine op de barricade, maar hij werd door een verdwaalde kogel getroffen en stierf. Wie was deze bemiddelende aartsbisschop?

 

Denis Auguste Affre (2: Beunhazen en Kwizona)

 

2. Astronomie

Eind 2003 werd duidelijk dat Voyager 1 het zonnestelsel had verlaten. De ruimtesonde was de plaats gepasseerd waar de zonnewind sterk in kracht is afgenomen en niet meer kan optornen tegen de interstellaire wind. Dit wordt beschouwd als het begin van het einde van de heliosfeer, de zone in de ruimte waar de zon het grootste deel van de invloed van de interstellaire ruimte kan buiten houden. Daarna volgt de heliopauze, de grens waar de zonnewind volledig ophoudt. Wat is nu de naam van deze grenszone, met een naam een Schwarzeneggerfilm waardig?

 

Termination Shock (15)

 

3. Muziekinstrument

Dit slaginstrument van Zuid-Amerikaanse oorsprong, bestond eertijds uit een pompoen gevuld met gedroogde zaden, of een kokosbast gevuld met steentjes. Tegenwoordig is het meestal een kunstig versierde bol. Het instrument wordt meestal paarsgewijs gehanteerd. De naam van deze sambaballen?

 

Maracas (16)

 

4. Strips

In 1967 verscheen in het Franse stripblad Pilote het eerste avontuur van een tijd/ruimte agent. De maatschappij-kritische verhalen zijn van de hand van Pierre Christin, Jean-Claude Mezières zorgt voor de tekeningen. De avonturen spelen zich af in het jaar 2770. Vaak keert de held echter terug in de tijd, samen met de roodharige Laureline. We vragen dus de naam van de Nederlandstalige versie van Valérian.

 

Ravian (7)

 

5. Wetenschap en fotografie

In 1894 was de Parijse Academie van Wetenschappen op zoek naar de verklaring voor het feit dat katten altijd op hun pootjes terecht komen. Het raadsel betrof de manier waarop ze zich in de lucht konden draaien zonder zich ergens tegen af te zetten. Een arts en fotograaf slaagde er in de val van een kat met 60 foto’s per seconde vast te leggen waardoor de verklaring zichtbaar werd. De kat draaide zich in twee fasen en door afwisselend de achter- en voorpoten uit te strekken en in te trekken konden de beide lichaamshelften zich daarbij tegen elkaar afzetten. Wie is nu deze Fransman die naast geboorte- en sterfjaar ook de passie voor het fotograferen van beweging met Muybridge deelt?

 

Étienne-Jules Marey (4)

 

6. Literatuur

Van wie zijn deze citaten?

§           What is a cynic? A man who knows the price of everything and the value of nothing

§           The only way to get rid of temptation is to yield to it... I can resist everything but temptation.

§           Yet each man kills the thing he loves

§           Every saint has a past and every sinner has a future

§           Experience is the name everybody gives to his mistakes

 

Oscar Wilde (16)

 

7. Voetbal

Champions League 2003-2004, voorlaatste speeldag. Anderlecht verslaat zijn tegenstander met 1-0, dankzij een goal van Tihinen. Op de laatste speeldag verliest de ploeg met 1-0 van Bayern München, het begin van een onwaarschijnlijke reeks van ondertussen 12 nederlagen. Welke ploeg slaagde er op 25 november 2003 als laatste in niet van Anderlecht te winnen in de Champions League?

 

Olympique Lyon (14)

 

8. Games

Wat is de naam van dit populaire sciencefictiongame? Het werd ontwikkeld door Valve Software en gepubliceerd door Sierra Software in 1998. Het succes van het spel bleef lang aanhouden, mede dankzij uitbreidingen als Counter-Strike, Day of Defeat en Team Fortress Classic. In 2004 verscheen deel 2. Het verhaal speelt zich af in City 17 en de speler moet het  opnemen tegen Metrocops (robots die het gezag handhaven) en aliens die de stad binnen dringen.

 

Half Life (10)

 

9. Film

Bij deze regisseur moeten een aantal videoclips als info volstaan: Are you gonna go my way? Van Lenny Kravitz, Rain van Madonna, Closer en The perfect drug van Nine Inch Nails, Can’t stop van Red Hot Chili Peppers en recent nog Speed of sound van Coldplay. Wie regisseerde al deze clips?

 

Mark Romanek (1: solo Bosuilen)

 

10. Jazz

We zijn op zoek naar een bassist. Hij was dit jaar nog te gast op het Blue Note Jazz festival. In 1969 richtte hij het Liberation Music Orchestra op. Vooral de bewerkingen van revolutionaire songs uit de Spaanse burgeroorlog sloegen aan. Onze bassist is politiek nogal bevlogen en trekt zeer sterk van leer tegen de Amerikaanse buitenlandse politiek. In 2001 verraste hij vriend en vijand met Nocturne. Hier manifesteert hij zich dan weer als een onverbeterlijke romanticus, als meester van de ballade. Naam graag van deze grootheid.

 

Charlie Haden (2: Hèt en Sjoekeboys)

 

Globo:

 

11. Berg

Net ten zuiden van de Bulgaarse hoofdstad Sofia ligt een berg met als hoogste piek de Cerni Vrah (2290 meter). Sinds 1934 is hier een gelijknamig nationaal park, het oudste op de Balkan. De buitenwijken van Sofia strekken zich ondertussen uit tot op de flanken van deze berg, waarvan wij u de naam vragen.

 

Vitosha (7)

 

12. Opticus

Deze Duitse opticus richtte in 1846 te Jena een fabriek op gespecialiseerd in optische instrumenten, vooral lenzen van microscopen. Toen Ernst Abbe in 1867 de leiding overnam ontwikkelde het zich tot een groot internationaal bedrijf. Na de Tweede Wereldoorlog werd het bedrijf opgesplitst en de fabriek in Jena werd een staatsbedrijf. Na de Duitse eenmaking werden de verschillende bedrijven weer samengevoegd en de firma draagt nog steeds de naam van haar stichter. Wie?

 

Carl Zeiss (21)

 

13. Geschiedenis

Deze Servische edelman deed zich in 1389, aan de vooravond van de slag bij Kosovo, voor als een overloper. Hij baande zich een weg naar de tent van sultan Murad I en slaagde er in deze neer te steken met een vergiftigde dolk. De Turken slaagden er echter in onder aanvoering van diens zoon Bajezid toch in de Serviërs vernietigend te verslaan. In de jaren ’90 werd deze Servische held opnieuw van onder het stof gehaald als een voorloper in de Servische strijd voor het christendom en tegen de moslims. Zijn naam?

 

Milos Obilic (4)

 

Reeks 10: Superronde

 

In deze reeks stellen we 10 keer 3 vragen rond een bepaald thema. De eerste vraag van elk thema zou daarbij telkens de gemakkelijkste, de derde de moeilijkste moeten zijn. De eerste vraag staat op 1 punt, de tweede op 2, de derde op 3 punten. U beantwoordt telkens slechts één vraag.

 

Estse vragen met een koerslink

 

1a

Een eerste vraag in Estse stijl. Deze Amerikaanse fotografe specialiseerde zich in het fotograferen van muzikanten. Daarnaast werd ze ook een voorvechtster voor dierenrechten en de vegetarische levenswijze. In 1998 stierf ze aan borstkanker. Ze werkte o.a. voor Rolling Stone en leerde zo haar wereldberoemde tweede man kennen. Onder diens naam is ze bekend geworden en het is ook die naam die we vragen, inclusief haar voornaam.

 

Linda McCartney (14/14)

 

1b

Deze dame van 27 jaar is voorzitster van de Estse Schaakfederatie. Daarnaast is zij ook nog supermodel: zo is ze het gezicht van het Christian Dior parfum J’adore. En in 2004 was ze kandidate bij de Europese verkiezingen, maar werd niet verkozen. Haar naam? Op de foto ziet u haar een partij spelen tegen Anand.

 

Carmen Kass (5/5)

 

1c

Sedert kort associëren wij Estse vragen met operette. U hoort een fragment uit een operette die het verhaal vertelt van het staatshoofd van een klein Duits groothertogdom dat verliefd wordt op een gewone soldaat. We hadden van u graag de titel gehad.

 

La Grande-Duchesse de Gérolstein van Offenbach met aria Dites-lui (3/3 : Hego, Kwizona en MVC)

 

Biersteden

 

2a

Deze stad noemt zichzelf de bierhoofdstad van de wereld. Miller is hier gevestigd. Het baseballteam de Brewers speelt trouwens in Miller Park, dat op de foto te zien is. Maar ook Harley Davidson is hier gevestigd. Het is de grootste stad van Wisconsin. En voor de Happy Days-fans: de serie met de Fonz speelde zich in deze stad af. Welke stad?

 

Milwaukee (4/5)

 

2b

Deze stad in Frankenland, Noord-Beieren, telt 70.000 inwoners. De stad staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. De dom is beroemd omwille van het ruiterstandbeeld uit de vroege 13de eeuw. De stad is een echte bierstad en kent een eigen specialiteit: Rauchbier. In 1907 vond hier zelfs een heuse Bierkrieg plaats: de plaatselijke bevolking boycotte de lokale brouwerijen net zolang tot ze een prijsstijging weer ongedaan maakten. Welke stad?

 

Bamberg (10/11)

 

2c

Sedert de onafhankelijkheid van Letland heeft deze stad zich ontwikkeld tot de rijkste van het land. Dit heeft de minder dan 50.000 inwoners tellende stad te danken aan de Russische olie-export: het is de belangrijkste haven aan de Oostzee voor wat betreft de export van Russische olie. De Uzava-brouwerij is niet de reden dat we de gezochte stad bij deze biersteden vermelden, maar als u het antwoord op de vraag kent snapt u dat wel. Welke stad?

 

Ventspils (2: Hego en Los Gringos Locos)

 

Gastronomie

 

3a

In dit stadje in Toscane, tussen Pienza en het Lago Trasimeno, vinden we een beroemde wijn. Naast Brunello di Montalcino en Chianti is het de bekendste wijn uit Toscane. De wijn moet voor minimum 50% de druif prugnolo gentile (de plaatselijke sangiovese) bevatten. Wat is de naam van dit stadje en deze wijn?

 

Vino Nobile de Montepulciano (1/4)

 

3b

Welke keukenterm gebruiken we voor het binden van een saus of soep door er geleidelijk room of klontjes boter door te roeren?

 

Monteren (9/14)

 

3c

Deze wijn is afkomstig uit een stad in Spanje, ten zuidoosten van Córdoba. Tot 1933 maakte deze wijnregio deel uit van het sherrygebied en een deel van de productie wordt nog steeds gevormd door wijnen van het fino- en oloroso-type. De belangrijkste druif is de pedro ximénez. Wat is de naam van dit kleine broertje van de Sherry?

 

Montilla (Montilla-Moriles) (3/4: Kwizona, Los Gringos Locos en Oude Belgen)

 

Stadsregisseurs

 

4a

Wij vragen u de regisseur van o.a. Beverly Hills cop, Midnight run, Scent of a woman, Meet Joe Black en Gigli. Om deze 5 films te regisseren had hij zom  aar eventjes 20 jaar nodig. Wie?

 

Martin Brest (0/4)

 

4b

Deze regisseuse van Duitse origine huwde met Jan Vanderheyden, met wie zij samen heel wat films maakte. Het ging meestal om Antwerpse kluchten die voor Wereldoorlog II onder de naam van Vanderheyden en daarna, gezien zijn collaboratie, onder haar naam verschenen. Enkele titels: Schipperskwartier, De bruid zonder bed, Hoe zotter hoe liever. Haar naam?

 

Edith Kiel (2/3)

 

4c

Deze Franse regisseur stierf in 1934 op 29-jarige leeftijd aan leukemie. Op dat moment had hij twee korte documentaires gemaakt en twee films die hem jaren na zijn dood heel wat erkenning zouden opleveren: het kostschooldrama Zéro de conduite en het poëtische L’Atalante over een wereldreis per boot door een pas getrouwd koppel. Wie was deze legendarische regisseur?

 

Jean Vigo (14/15)

 

Bloemrijke geschiedenis

 

5a

Hoe wordt de revolutie genoemd die op 25 april 1974 uitbrak en een einde maakte aan de dictatuur in Portugal?

 

Anjerrevolutie (8/8)

 

5b

Na de destalinisatie in de Sovjet-Unie moedigde Mao met een campagne de bevolking en meer bepaald de intellectuelen aan om openlijk kritiek te ventileren. Op 27 februari 1957 werd deze campagne gelanceerd. Er kwam heel wat kritiek op de macht van de partij, en Mao blies de campagne na een drietal maanden af. Er volgde nog hetzelfde jaar een ‘Anti-rechtse elementencampagne’, waarbij intellectuelen als rechtsen werden bestempeld en massaal vervolgd. Hoe heette nu die kortstondige campagne voor openheid?

 

Laat honderd bloemen bloeien (en honderd denkrichtingen wedijveren) (9/10)

 

5c

Hoe wordt de periode in de Turkse geschiedenis onder Ahmed III (1703-1730) genoemd? Het Ottomaanse rijk maakte een periode van herstel door. De hogere standen leidden een luxueus leven, de kunsten bloeiden en er werd gepoogd de Turkse samenleving in West-Europese zin te moderniseren.

 

Tulpentijd (Lale devri) (4/4)

 

Sporters

 

6a

Deze ondertussen 62-jarige Amerikaanse was eind jaren ’60- begin jaren ’70 een absolute topper in het vrouwentennis. Ze won 12 grand slams in het enkelspel, waaronder 6 maal Wimbledon, en nog eens 25 in het dubbelspel. We vragen niet haar echte naam, wel die van haar man waaronder ze bekend is geworden. Nochtans werd ze later ook een van de eerste atletes die voor haar lesbische geaardheid uit kwam. Het meest bekend is ze misschien door haar gewonnen partij uit 1973 tegen de toen 55-jarige Bobby Riggs, die het vrouwentennis had uitgedaagd. Haar naam?

 

Billie Jean King (echte naam Moffitt) (3/3)

 

6b

Deze pas 23-jarige Spaanse doelman begon zijn carrière bij Barcelona, maar brak vorig seizoen door bij Villareal. Sedert dit seizoen staat hij bij Liverpool tussen de palen. Zijn naam?

 

José Manuel Reina (2/2)

 

6c

Welke Belg won vorige maand de Condrozrally met een Renault Clio? Eerder dit seizoen won hij ook al de rally van Ieper.

 

Kris Princen (13/17)

 

Toponieme schilders

 

7a

Op de afbeelding ziet u De bruiloft te Kana van een van de grootste Venetiaanse schilders van de 16de eeuw. Hij is bekend onder een naam die verwijst naar zijn geboortestad, die toen tot Venetië behoorde. Zijn naam?

 

Paolo Veronese (Paolo Caliari) (6/9)

 

7b

Deze man was een van de belangrijkste schilders, etsers en graveurs van zijn tijd in de Noordelijke Nederlanden. Hij is genoemd naar zijn geboortestad, waar ook zijn hoofdwerk, Het laatste oordeel hangt. Op de afbeelding ziet u De dans om het gouden kalf uit het Rijksmuseum te Amsterdam. Naar welke 16de eeuwse schilder zijn wij op zoek?

 

Lucas van Leyden (0/2)

 

7c

In tegenstelling tot wat zijn naam laat vermoeden is deze schilder in Brussel geboren. In 1621 trok hij naar Parijs en trad in dienst van Louis XIII en Richelieu. Op de afbeelding ziet u een portret van Richelieu uit het Louvre en La nativité uit het Musée des Beaux Arts te Lille. Van wie zijn deze werken?

 

Philippe de Champaigne (9/11)

 

Wetenschap

 

8a

Deze veelzijdige Brit was theoloog, filosoof, pedagoog, bibliothecaris maar toch vooral scheikundige. Hij bestudeerde gassen en was geïntrigeerd door de levensbrengende eigenschappen van lucht. In 1774 maakte hij zijn ontdekking van zuurstof bekend. Hij had dit element verkregen uit rood kwikoxide. Wie was de man die de ontdekking van zuurstof bekend maakte, ook al kunnen mensen als Scheele en Lavoisier dit met evenveel recht claimen?

 

Joseph Priestley (2/3)

 

8b

Deze Duitse fysicus ontdekte in 1859 samen met Bunsen de spectraalanalyse. Zo werd hij ook mede ontdekker van de elementen cesium en rubidium. Als student formuleerde hij twee wetten die naar hem zijn genoemd: een spanningswet en een stroomwet. En ook in de thermodynamica is er een stralingswet naar hem genoemd. Wie was deze fysicus?

 

Gustav Kirchhoff (13/16)

 

8c

Voor drie punten vragen wij u de naam van een Amerikaans wiskundige en logicus. In 1936 werd hij beroemd met zijn lambdacalculus. Dit is een methode voor het beschrijven van wiskundige functies en aanverwante begrippen. In de informatica vormt het de basis voor functionele programmeertalen. Wie is deze wiskundige, ook bekend van zijn boek Introduction to Mathematical Logic?

 

Alonzo Church (2/3: Hego en Clockwork)

 

Literatuur

 

9a

Dit is zonder twijfel het populairste schrijverskoppel van het moment. Sedert 1997 publiceren zij jaarlijks een psychologische thriller. The memory game was de eerste in de reeks, o.a. Killing me softly en The red room volgden. Dit jaar verscheen nog Catch me if I fall. Onder welk pseudoniem kennen we dit schrijversduo?

 

Nicci French (6/7)

 

9b

Hij was een van de bekendste Franse schrijvers van zijn tijd. Hij brak door met Le Crime de Sylvestre Bonnard uit 1881. Er volgden nog romans als La rôtisserie de la Reine Pédauque en het autobiografische Le Livre de mon ami. Bekend zijn ook nog zijn satire op de Franse geschiedenis L’île des pingouins en La vie de Jeanne d'Arc waarin de mythe rond deze figuur wordt neergehaald. In 1921 kreeg hij de Nobelprijs literatuur. Wie zoeken we?

 

Anatole France (pseudoniem van Jacques Anatole Thibault) (4/4)

 

9c

Deze in 1941 geboren jeugdschrijver debuteerde pas op 44-jarige leeftijd met Spetters op de kermis. De laatste jaren grossierde hij in Boekenwelpen: Het huis van eb en vloed, Mijn zus draagt een heuvel op haar rug en Tinka leverden alle drie deze bekroning op. Hij won ook de Boekenleeuw 2003 met Abélard en Héloïse. Naar welke jeugdauteur zijn we op zoek?

 

Ed Franck (11/11)

 

Muziek

 

10a

U hoort?

 

Live met Selling the drama (7/10)

 

10b

U hoort?

 

Living Colour met Nothingness (9/9)

 

10c

U hoort?

 

Vitalic met La rock 01 (2/3: (Grizzly's en Wraak van Archimedes)

 

Uitslag:

 

Team

Punten

%

1

Beunhazen

108

72,00%

2

Martine Van Camp

107

71,33%

3

Los Gringos Locos

105

70,00%

4

Hego

105

70,00%

5

Kwizona

104

69,33%

6

Alzheimer

98

65,33%

7

Clockwork

90

60,00%

8

Brodders

89

59,33%

9

Andes Survivors

85

56,67%

10

Grizzly's

81

54,00%

11

Bosuilen

80

53,33%

12

Gambiet

78

52,00%

13

Van Zwam

60

40,00%

14

De Ernesten

60

40,00%

15

Café Soleil

58

38,67%

16

Sjoekeboys

56

37,33%

17

Oude Belgen

55

36,67%

18

GaGa

54

36,00%

19

Wraak van Archimedes

48

32,00%

20

Hèt

47

31,33%

21

Gedrainde Brainen

35

23,33%

22

Bradtjes

23

15,33%