back.gif (4413 bytes)                                                                                                                   home.gif (4443 bytes)

vliegendeuilowl.gif (34871 bytes)

De antwoorden van de vragen staan onder de vraag

 Spijtig genoeg ontbreken ook de kopies en de geluidsfragmenten die het in een aantal gevallen gemakkelijker maken om het antwoord te vinden.

 

LIERSE ENTENTEQUIZ d.d. 17 mei 2003

 

                             Reeks 1.

                             --------

 

1. Politiek     Gents politicus (1856-1938). Vanaf 1894 volksvertegenwoordiger, eerst voor Luik, later voor Gent. Tussen 1918-’21 minister van Openbare Werken, in 1927 minister van Spoorwegen, Post en Telegraaf. Redacteur van “De Werker”, stichter van “Vooruit” en medestichter van de “Belgische Werkliedenpartij”. Welke socialistische voorman ?

                                  Eduard Anseele

 

2. Varia/taal     Spotnaam voor een vrouw die voor geleerd wil doorgaan en blijk geeft van een zekere minachting voor traditioneel vrouwelijke zaken. De term is afkomstig uit het Engeland van ci. 1750. Vooral dames die zich aan de literatuur wijdden werden door hun mannelijke collega’s met deze naam bedacht. Welke naam/term ?

                                  Blauwkous – Blue Stocking

 

3. Kunst     fotocopie   1. is van de hand van een Italiaans meester, begin 16de eeuw. U ziet Doge Leonardo Loredano.

                        2. Van een Franse schilder uit 1935, getiteld “Paddock te Ascot”. Welke schilders ? 

                                  1. Giovanni Bellini

                                  2. Raoul Dufy

 

4. Wetenschap     Samen met Ernest Walton bouwde deze Britse natuurkundige (1897-1967) een hoogspanningsgenerator van het cascade-type. Hiermee konden ze de eerste gecontroleerde kernreactie zonder hulp van natuurlijke radioactiviteit uitvoeren : fusie van lithiumkernen, of de kernsplitsing door snelle protonen. Hij bouwde in Cambridge met het Nederlandse Philips een cyclotron. Tijdens WO II ontwikkelde hij de radar ter bescherming van konvooien. In 1951 kreeg hij de (gedeelde) Nobelprijs Natuurkunde. Wie ?

                                  John Douglas Cockroft

 

5. Aardrijkskunde     Bergketen op de grens van Engeland en Schotland, ca 56 km lang. 500 à 800m hoog flankeert deze rug de rivier Tweed. Hoogste punt (803m) draagt dezelfde naam als de keten. Welke heuvelrug ?

                                  Cheviot Hills – Cheviots

 

6. Literatuur     Met “Een vuurplaats in steen” leverde Jean Auel vorig jaar, 12 jaar na het vorige, deel vijf van haar romancyclus “De Aardkinderen” af. Opnieuw een meesterwerk met de lotgevallen van Ayla en Jondalar centraal. In 1980 verscheen het eerste deel. Kent u nog de titel ervan.

 

       

                  Deel twee verscheen in ’82 en draagt als titel “The valley of horses/ De Paardenvallei”. De eerste druk van de nederlandse vertaling van dit deel (1983) droeg echter een andere titel. Dewelke ?

                                  1. De stam van de holebeer

                                     The clan of the cave bear

                                  2. De tocht naar de Anderen

 

7. Dierkunde     U zoekt de Nederlandse naam voor de Alcelaphus, een  bruine Afrikaanse antilopensoort met eigenaardig hoekig gebogen horens, zowel bij mannetjes als vrouwtjes. Onderverdeeld in twee soorten, de Lichtensteins … en de gewone … Komen voor in Oost-Afrika en van Midden- tot Zuid-Afrika. Bekend onder plaatselijke namen als de kaama, lelwel, tora, kongoni of Coke’s, hirola of Hunters. Schouderhoogte max. 1,25m. Welk dier ?

                                  hartebeest

 

8. Muziek     Welke groep hoort u aan het werk in volgend fragment

                                  Moody Blues

 

9. Sport     Voetbal. Rond de jaarwisseling zag Standard zijn kleurrijkste speler zijn valies pakken. Ali Lukunku kreeg een lucratief contract voor drie-en een half jaar. Bij welke topclub ?

                                  Galatasaray

 

 

 

 

                        Koloniaal Afrika.

                        -----------------

 

1.     Frans officier (1863-1934) bekend van zijn tocht met nauwelijks 200 man van het Tjaadmeer door de Bahr-el-Ghazal(de vijandelijke madhistenstaat in de Soedan) naar de Nijl. Hij hees de Franse vlag bij Fashoda en wijgerde die te laten zakken zonder toestemming van zijn regering toen Kitchener en zijn troepen de ganse Soedan opeisten voor Engeland. Welke franse officier die later nog in de Boksersoorlog en WO I van zich liet spreken.

                                  Jean-Baptiste Marchand

 

2.     Algemene benaming uit het Arabisch voor uit Noordoost-Afrika afkomstige geregelde troepen. In de koloniale tijd werden ze door de Europese machten voor expedities in Afrika gebruikt. Naam voor deze soldaten.

                                  Askari

 

3.     Plaats in Algerije die tot onze verbeelding spreekt vanwege het aldaar gelegen fort dat tot 1962 bruggehoofd was van het vreemdelingenlegioen. Nu een opleidingsschool voor gendarmes. Vooral in de tweede helft van de 19de eeuw mikpunt van aanvallen en belegeringen door plaatselijke Berberstammen. Naam van deze plaats ?

                                  Sidi-bel-Abbes

 

4.     Aan de zeedijk van Blankenberge staat het standbeeld van twee militairen als een symbool van onvoorwaardelijke trouw en vriendschap. Beiden waren ingezet bij de bestrijding van de slavenhandel in de Congo en werden daar tijdens een opstand in 1892 vermoord. Ze werden als gijzelaars vastgehouden en toen er één mocht vertrekken deed hij dat niet omdat hij bij zijn overste wilde blijven. Naam van beide militairen.

                                  Lippens & De Bruyne

 

5.     Het Maxim-machinegeweer besliste de slag bij Omdoerman in september 1892 in het voordeel van de Engelsen. Ze telden slechts 48 doden en 382 gewonden. Het madhistenleger had 11.000 doden en 16.000 gewonden. Overigens waren de Engelsen zeer onder de indruk van de moed van hun tegenstanders. Ze hadden er een bijnaam of een “nick-name” voor en Kipling schreef er een gelijknamig gedicht over waaruit de frase : You’re a pore benighted’eathen but a first-class fightin’ man. Britse troetelnaam voor de mahdistensoldaten.

                                  Fuzzy-wuzzies

 

 

 

 

 

 

 

                             Reeks 2.

                             --------

 

                     Wetenschapper & domein.

                     -----------------------

 

        Alhoewel de meeste wetenschappers actief waren op verschillende domeinen kan je de meesten linken aan één specifiek, nl. datgene wat hen wereldberoemd maakte.

U krijgt de namen van vijf vermaarde wetenschappers en u kan hun interessegebied vinden op de fotocopie.

  1. Max von Laue (D-1879-1960 ; nobelprijs 1914)    

  2. Hermann Staudinger (D-1881-1965 ; nobelprijs 1953)

  3. Lars Onsager (N-1903-1976 ; nobelprijs 1968))

  4. Willem Hendrik Keesom (NL-1876-1956)                           

  5. Paul Dirac (GB-1902-1984 ; nobelprijs 1933)

                                  1. röntgenstralen

                                  2. polymeerchemie

                                  3. thermodynamica

                                  4. helium

                                  5. quantummechanica

 

1. Literatuur     “De Movo tapes” is het recentste werk van de Nederlander A.F.Th van der Heijden. Het is een proloog van een project dat zeven delen moet tellen onder de titel “Homo Duplex”. Van der Heijden is niet aan zijn proefstuk wat romancyclussen betreft. Eerder schreef hij er één tussen 1983 en 1996. Delen daarvan o.m. “De gevarendriehoek” en “Advocaat van de hanen”. Naam van die romancyclus.

                             De tandeloze tijd 

 

2. Kunst     Onze kust heeft er dit jaar een atraktie bij, nl “2003 Beaufort”. Naast de schildpad van Jan Fabre, het ontegensprekelijke uithangbord van dit project, is het werk van een Brits kunstenaar in De Panne zeker een bezoek waard. Deze plaatste op het strand een tachtigtal verroeste klonen van zichzelf waardoor er bij vloed een aantal tot aan de knieën in het water staan, andere tot aan het middel, enkele zelfs tot aan de schouders en nog andere volledig droog blijven. Welke Brit symboliseert zo, onder de titel “Another place”, het spel van tijd en getijden, van doodgaan en verrijzen. fotocopie

                                  Anthony Gormley

 

3. Film     fotocopie   Naam van de afgebeelde acteurs, in willekeurige volgorde.

                                  Matt Damon

                                  Leslie Caron

 

4. Varia/taal     Oude gewichtseenheid, wissellend van grootte. In de 19de eeuw een apothekersgewicht, met de waarde van ci. 65 milligram. In de diamant- en parelhandel is het gelijk aan 50 milligram. In onze taal gebruiken we dit woord om een kleine hoeveelheid aan te duiden. Welke eenheid ?

                                  grein

 

5.Aardrijkskunde     Rivier in Portugal die stroomt van de Serra de Estrela naar Coïmbra en verder naar de kust waar ze even voorbij Figueira da Foz, bij de gelijknamige Kaap, uitmondt in de Atlantische Oceaan. Naam van de rivier, 225 km lang.

                                  Rio Mondego

 

6. Muziek     U hoort twee streepjes klassiek, graag de naam van de componisten, in juiste volgorde. fragment

                                  a) Georges Bizet

                                  b) Juventino Rosas

7. Geschiedenis     Een telegram verzonden vanuit een Duits plaatsje in juli 1870 aan Bismarck werd de aanleiding tot de Frans-Duitse oorlog. De inhoud bevatte de bespeking tussen Wilhelm en de Franse gezant aangaande de Spaanse troon. De verkorte (en daardoor vertekende) inhoud werd door Bismarck

wereldkundig gemaakt. Franrijk verklaarde de oorlog. Naam van dit telegram, of naam van het plaatsje waaruit hij verzonden werd.

                                  Emser Depesche – Bad Ems

                                  Dépêche d’Ems

 

8. Sport     Russisch schaakmeester, geb. 1892. Wereldkampioen tussen 1927 en 1946, het jaar van zijn dood. Enkel in 1936 en ’37 moest hij de titel aan Max Euwe laten. Naam van deze grootmeester ?

                                  Alexander Aljechin     

 

9. Toerisme     Oud Etruskisch stadje, gelegen op een heuvelrug enkele kilometer van Firenze. Sedert de 15de eeuw fungeert het als villa-voorstad van Firenze. U vindt er de Dom San Romolo, de Cappella Salutati, het Palazzo Pretorio en het bisschoppelijk paleis Vescovile; het Museo Bandini, een romeins amfitheater en Thermen. Welk stadje in Toscane ?

                                  Fiesole

 

 

 

 

                             Reeks 3.

                             --------    

 

1. Film     Welke acteur vindt u in elk van volgende films :

   - “The Big Chill” uit 1983 van Laurence Kasdan

   - “Frances” eveneens uit ’83, regie Greame Clifford

   - “No way out” van Roger Donaldson (1987)

   - “Bull Durham” van Ron Shelton (1988)

   - “Field of dreams” – Alden Robinson (1989)

                                  Kevin Costner

 

2. Geschiedenis     In 27 v. Chr verleende de senaat aan Octavianus een eretitel die “vermeerderaar,verhevene” betekende. In Rome was het de benaming voor goden en tempels die de voorspoed van het volk vergrootten. Na hem werd bijna aan alle keizers dit predicaat verleend. Hoe werd Octavianus nog genoemd ?

                                  Augustus

 

3. Politiek     Brits politicus, tweemaal premier voor Labour. Van 1964 tot 1970, en van maart ‘74 tot maart ’76 toen hij aftrad om persoonlijke redenen. Welke politicus ?

                                  Harold Wilson  

4. Aardrijkskunde     Waterweg in Noord-Schotland die de verbinding vormt tussen de oostkust en de westkust. Het kanaal loopt van Clachnaharry naar Corpach en is 96,5 km lang met daarop 29 sluizen. Aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw. Naam van dit kanaal.

                                  Caledonisch Kanaal

 

5. Muziek      Titel van het nummer, waaruit volgend fragment.

                                  Amazing Grace

 

6. Wetenschap     Even naar de periode Midden-Trias tot Boven-Krijt. We zoeken een reptiel dat zich het beste thuis voelde in het water. Het lichaam was breed en plat, een kleine kop bevond zich aan het einde van een lange nek. Het zwemmen werd uitgevoerd door met de tot spanen uitgegroeide poten te roeien. Welk reptiel ?  

                                  Plesiosaurus - plesiosauria

 

7. Toerisme     De drukste plaats aan de plek die u uit de vorige vragen en antwoorden dient te distilleren is een 14de eeuws kasteel, tot ruïne herleid. Een strategische basis en van belang in de onafhankelijkheidsoorlog. Edward I en Robert de Bruce belegerden en veroverden het. In 1692 werd het opgeblazen om te voorkomen dat het in de handen van de jacobieten zou vallen. Welk kasteel.

                                  Urquhart Castle

 

 

 

                             Reeks 4.

                             -------- 

 

                         Verenigd Europa.

 

 

1. Kunst     Hongarije. Ten noorden van het Balatonmeer, 12 km ten westen van Veszprem ligt een plaatsje dat tot ver buiten de grenzen bekend is om zijn porcelein. Bloemrijk en prijzig, vervaardigd sinds 1839. Naam van dit porcelein.

                                  Herend

 

2. Industrie     In Noord-Bohemen, Tjechië, van het Erts- tot het Adelaargebergte, is te zien hoe de communisten het milieu in deze regio aangetast hebben. Grote groeves zijn er ontstaan waarvoor landschap en complete dorpen moesten wijken. De delfstof die er ontgonnen werd, en op vele plaatsen nog steeds, is een laagwaardige fossiele brandstof verwant aan steenkool. Er zit meer water in en dateert uit een andere geologische periode. Welke delfstof die ook nog door Vaklav Havel uit de mijn werd gehaald.

                                  Bruinkool - ligniet

3. Aardrijkskunde     fotocopie   Slovakije. Het centrale deel van de West-Karpaten bestaat uit verschillende groepen. We vragen u de naam van twee ervan.  1. Het hoogste deel van deze groep vormt voor een deel de grens met Polen (waar het gebergte dezelfde naam draagt). Toppen tot boven de 2500 m met als hoogste de Gerlachovsky Stit (2655 m). Bekende plaatsen als Stary Smokovec en Poprad. Welk gebergte ?

       2. Net ervoor, langs de grens met Tjechië, ligt een groep met toppen tot rond de 1700 m. Het ganse gebied is nationaal park sinds 1988. De rivier de Vàh snijdt het gebied middendoor. Hoogste top is de Vel’ky Lúka (1709m). Welk gebergte ?

                                  1. (Nizkè en Vysoké) Tatra

                                  2. ( Malá en Vel’ka) Fatra

 

4. Muziek     Ze vertegenwoordigden Letland op het Songfestival in 2000 te Stockholm en scoorden een stevige hit. Welke groep ? fragment

                                  Brainstorm

 

5. Film     “Before the rain” (1994) is een Engels gesproken film van Macedonische makelij, die een beeld geeft van Macedonië, kort voor de afscheiding van Joegoslavië. De regisseur deelt zijn film op in een drieluik waarin hij de invloed van de oorlog op gewone mensen toont. Persoonlijke verantwoordelijkheidszin in een oorlogssituatie, walgelijk oorlogsgeweld, een ondefineerbare burgeroorlog die families splijt… In de hoofdrol de betreurde Katrin Cartlidge, die vorig jaar overleed. Naam van de Macedonische regisseur.

                                  Milcho Manchevski

 

6. Politiek     Roemenië. 1. Op kerstdag 1989 wordt de dictator Ceaucescu ter dood gebracht. Zijn geheime politie bleef echter voor terreur zorgen. Onder welke naam stond deze dienst bekend.            2. Diezelfde dag werd een VTM-journalist door een tank klemgereden en door een sluipschutter neergeschoten. Naam van de journalist.

1.   Securitate

2.   Danny Huwè

 

7. Wetenschap     Joegoslavisch (Kroatisch) ingenieur en natuurkundige (1856-1943). Pionier op het gebied van electrische technologie en hydro-electriciteit. Emigreerde naar de VS en vond er in 1888 de inductiemotor uit. Ontdekte het electromagnetische draaiveld en de krachtoverbrenging  door middel van draaistroom. Construeerde tal van nieuwe toestellen (hoogspanningstransformator), dynamo’s en lampen. Wie ?

                                  Nicola Tesla  

 

8. Geschiedenis     fotocopie   Van 1320 tot begin 17de eeuw was Krakau de hoofdstad van Polen. De vorsten regeerden vanuit dit slot, thans museum. De naam ervan, dezelfde als de heuvel en het stadsdeel.

                                  Wawel 

 

9. Taal     In welke taal is de tekst op uw fotocopie.

                                  Sloveens

 

 

 

                             Sport.

                             ------

 

1.     Voetbal. Zowel de Rode Duivels als Club Brugge werden vorig jaar op eigen bodem door deze Bulgaarse middenvelder een hak gezet. Op 36-jarige leeftijd spelverdeler van VFB Stuttgart en smaakmaker van de Bulgaarse nationale elf. Drie weken geleden nam hij afscheid als actieve voetballer. Welke speler ?

                                  Krasimir Balakov

 

2.     Boksen. Lennox Lewis had op 12 april zijn WBC wereldtitel zwaargewichten tegen een Oekraïnsch opponent moeten verdedigen. Lewis annuleerde die kamp omdat hij liever de progressie van Mike Tyson volgde. Een gevecht om de titel tegen deze is lucratiever dan die tegen een Oost-Europeaan. Naam van deze Oekraïner die,voorlopig, het titelgevecht aan zijn neus ziet voorbij gaan.

                                  Vitali Klitschko

 

3.     Sydney 2000. Lars Riedel, groot kandidaat voor de gouden medaille discuswerpen moest deze laten aan een Litouwer en tevreden zijn met zilver. Naam van deze primus in het discuswerpen te Sydney.

                                  Virgiljoes Alekna

 

4.      Hamerslingeren. Nog steeds staat deze Wit-Rus derde op de wereldranking in deze disipline al komt hij waarschijnlijk nooit meer in aktie. Nam deel aan verschillende Olympiades met beste resultaten in ’92 en 2000. Geb in Minsk in 1963. Beste worp ooit was te Split in 1990, 84,14 met een hamer uit de CE-categorie. Vorig jaar kwam hij nog in actie op de meetings van Athene en Rome. Welke atleet ?

                                  Igor Astapkovich

 

5.     Voetbal, Euro 2004. Voormalig Duits international Hans Peter Briegel nam eind vorig jaar het roer over van de Italiaan Guisseppe Dossena als trainer van de nationale ploeg.

Welk land moet Briegel naar Portugal brengen.

                                  Albanië

                             Reeks 5.

                             --------    

 

                        Globo aardrijkskunde

 

 

                Op uw fotocopie vindt u de namen van vijf gebergten . Ik noem u vijf landen en u plaatst het gebergte bij het land waar het te vinden is.

1.  Indonesië - Barisan     

2.  Iran - Zagrosgebergte 

3.  Pakistan - Sulaimãn Range

4.  Maleisië - Crocker Range

5.  Nepal - Churia Range

 

 

 

 

1. Literatuur     Zweeds lyrisch dichter en romanschrijver (1859-1940). Een aristocraat met Duitse roots die in vrijwel alle publicaties over zijn persoon, neergesabeld wordt als mens : minimale schoolopleiding, beperkte belezenheid, arrogantie, aanstellerig karakter, teruggetrokken in hooghartige eenzaamheid waardoor geen werkelijk contact met het volk. Het zijn nochtans zijn werken over dat volk die hem de Nobelprijs literatuur in 1916 bezorgden. Werken : “Bedevaart en Zwerversjaren” (1888) – “Endymion” (1889) – “Hans Alienus” (1892) – en vooral “Nya Dikter” (1915). Wie ?

                                  Verner von Heidenstam

 

2. Puzzel     fotocopie    Bij een enquête bij 100 bedrijven die een krantenadvertentie plaatsten, bleek het volgende :                       

  - 50 van hen adverteerden in De Standaard

  - 52 in De Morgen

  - 60 in Het Laatste Nieuws

  - 27 adverteren zowel in De Standaard als in Het Laatste Nieuws

  - 26 zowel in De Standaard als in De Morgen

  - 30 in Het Laatste Nieuws en De Morgen

  - 14 van hen adverteren zelfs in elk van deze kranten

Hoeveel van deze 100 bedrijven adverteren uitsluitend in andere kranten dan de drie vernoemde ?     

                                  7

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sars     De ongerustheid in de wereld omtrent de dodelijke longziekte Sars is groot. De Chinese overheid wordt met de vinger gewezen omdat ze te lang het reële cijfermateriaal heeft achtergehouden. Immers een zuidelijke Chinese provincie wordt aangewezen als de plaats waar de ziekte is ontstaan.

Naam van die provincie. 2) Voor ons land geldt als sars-deskundige een viruloog die verbonden is aan de KU Leuven. U ziet hem afgebeeld. Zijn naam.

                                  1) Guangdong

                                  2) Marc Van Ranst

 

4. Mytologie     De angst van Deïaneira om de liefde van haar echtgenoot Herakles te verliezen aan een jongere vrouw leidde tot Herakles dood. Een Kentauer had ooit getracht Deïaneira te schaken maar werd door Herakles met een giftige pijl neergeschoten. Stervend raadde hij de vrouw aan zijn bloed op te vangen en te bewaren. Mocht Herakles liefde voor haar ooit bekoelen zou het volstaan om een kleed van hem met het bloed te besprenkelen om hem terug vurig verliefd te maken. Toen ze jaren later dit uitvoerdde werd Herakles door helse pijnen getroffen en schroeide zijn vlees weg. Naam van de Kentauer die dus reeds dood was toen hij Herakles doodde.

                                  Nessos

 

5. Plantkunde     Naam voor twee geslachten paddestoelen beide behorende tot de klasse “Steeltjeszwammen”. Bij ons komen drie soorten voor waarvan de bekendste de “Calvatia gigantea”, zeer grote bolvormige vruchtlichamen maakt. Jong is hij massief en wit, later wordt hij sponzig groenbruin en tenslotte komt de sporenmassa door onregelmatige scheuren naar buiten. Welke paddestoel.

                                  Bovist – bovista

 

6.Strips     1) Na een afwezigheid van 15 jaar is er, voor de fans, eindelijk weer een nieuw album van Buddy Longway. De Zwitserse tekenaar van deze strip leerde de stiel bij Peyo en heeft de toekomst verzekerd door zijn held in het nieuwe album getiteld “Kijkt-Voorbij-De-Wolken”, een dochter cadeau te doen. Wie is de tekenaar van deze reeks ?

             2) Een stripfiguur van Jacques Martin viert zijn 50ste verjaardag. De reeks die, tot op heden maar 15 albums telt wordt omschreven als “thriller met science-fiction elementen en fantastiek”. De figuur naar wie de reeks genoemd is evolueerde van een sportieve stoere bink naar een ietwat nichterige dandy. In de loop der jaren assisteerden o.m Bob de Moor en Gilles Chaillet bij het uitwerken van de reeks. Titels : “Het sein staat op rood”, “De giftige sneeuw”, “Het hol van de wolf”, “De Vlammenzee”, “De Oase”. Welke reeks ? fotocopie

                                  1. Derib – Claude de

                                            Ribeaupierre

                                  2. Lefranc 

7. Film     Vier titels, eenzelfde regisseur.

    - Mes nuits sont plus belles que vos jours (1989)

    - L’amour braque (1986)

    - La femme publique (1984)

    - L’important c’est d’aimer (1974).  

Welke regisseur ?

                                  Andrej Zulawski

 

8. Pharmacie     Of taal, want we vragen u de wetenschappelijke (= griekse) naam voor pijnstillers. Onderverdeeld in de niet narcotische- of antipyretische (bruistabletten,aspirine,…) en de opiumalkaloïden of morfineachtigen. Welke benaming voor pijnstillende middelen met temperatuurverlagende werking.

                                  Analgetica – analgeticum

 

9. Kunst     Fotocopie   Frans beeldhouwer 1628-1715. Bernini en het hof van Lodewijk de XIV – waarvoor hij tal van opdrachten uitvoerde – beïnvloeden zijn stijl. Beelden voor het Louvre, de Tuilerrieën en Versailles. Als zijn hoofdwerk gelden een ruiterbeeld van de Zonnekoning (1699) dat echter verwoest werd tijdens de Revolutie (replica in het Louvre), en de graftombe van Richelieu in de kapel van de Sorbonne uit 1694 (copie). Welke kunstenaar die samen met Antoine Coysevox toonaangevend was in het Frankrijk van die tijd.

                                  François Girardon

 

 

 

                             Reeks 6.

                             --------   

 

       Deze reeks bestaat uit klank en beeld. U krijgt een muziekfragment en u noteert de naam van de uitvoerders achter A. Op uw fotocopie dient u de foto te vinden die u kan linken aan het fragment en de nummer van die foto noteert u achter B. Zo hebben we 10 vragen op rij.

 

1. Kansas / Dust in the wind     - 1 -  Wizzard of Oz  

2. Pet Shop Boys / Go West -  5  - Terre Haute

3. Edison Lighthouse / Love grows where my Rosemary goes  - 

                                                   9 - Edison

4. Keizerswals / Strauss  - 8 - Rik van Looy

5. Elkie Brooks / Pearl’s a singer  - 2 - brigadier-generaal   

                                         Brooks

6. Biljarten na halftien / danser  - 3 -  Heinrich Böll

7. Alan Parson’s Project/eye in the sky – 4 - Parsons stoomturbine

8. Placebo/pure morning – 10 - polyflam

9. J. Geils Band /centerfold – 7 - wolf

10. Donovan / Riki Tiki Tavi  - 6 - Jungle Book

1. Kansas  =  “Were not in Kansas anymore Toto” is een gevleugelde uitspraak geworden voor een onbekende, onveilige plaats  

 

2. Go West = het was in Terre Haute, Indiana dat een journalist(J.B. Lane Soul) in de plaatselijke krant het artikel schreef Go West,young man, go west. Sindsdien geldt “go west” als een richting voor gelukszoekers, mensen op zoek naar een toekomst.

 

3. Edison Lighthouse = Thomas Edison, de uitvinder

 

4. keizerswals = de keizer van Herentals

 

5. Elkie Brooks  =  brigadier-generaal Brooks, woordvoerder Irak-oorlog

 

6. Biljarten na Halftien = Heirich Böll met de gelijknamige roman

 

7. Alan Parsons Project  =  Parsons stoomturbine

 

8. Placebo, een fake medicijn  =  Polyflam, een echt medicijn

 

9. J. Geils Band =  wolf,  de voorman van de groep tijdens hun succesperiode was Peter Wolf (Bannelitz)

 

10. Riki tiki tavi =  een mangoes, een figuur uit Kiplings Jungle Book en u ziet Mowgli en King Louie uit de filmadaptie.

 

 

 

 

 

 

                             Reeks 7.

                             --------

 

                    globo dieren/mytologie  

                    ----------------------

 

        Vele goden in de verschillende mytologiën hebben een dier hetzij als gezel, rijdier of als personificatie. Op uw fotocopie hebt u vijf dieren, maak de juiste keuze met volgende goden.

1) de Egyptische godin Selket, een beschermgodin van het leven, en behoedster van de dode in de onderwereld.

2) de Japanse god van de rijst is Inari en heeft een dier als gezel. Soms verschijnt hij ook in de vorm van dat dier.

3) de Keltische godin Epona werd alom vereerd in de westelijke provincies van het romeinse rijk.

4) Munin is een deel van het geheugen van Odin

5) Ganesha’s rijdier is een reuzendemon die tijdens het gevecht met de god verslagen werd en veranderde in één van deze dieren 

                                  1) Selket - schorpioen

                                  2) Inari  - vos

                                  3) Epona - paard

                                  4) Munin - raaf

                                  5) Ganesha - rat

 

 

 

1. Aardrijkskunde     fotocopie ?   Naam van de zeestraat die de Rode Zee verbindt met de Golf van Aden. Een poëtische naam overigens die “poort van de smart” of “poort der tranen” betekent.

                                  Bab-el-Mandeb

 

2. TV     Sinds een maand of twee brengt Canvas op zondagavond een duidingsmagazine over economie. Paul D’Hoore is de presentator met dienst. Naam van dat programma.

                                  Het vermogen

 

3. Sport     Tennis. Het dubbelspel werd tot voor enkele jaren door de pers stiefmoederlijk behandeld. Feber/Courtois, Els Callens (nationaal), de Woodie’s, de successen van de gepensioneerde Navratilova, de Hopmancup… zijn zaken die het dubbelspel meer in de belangstelling brachten. Twee vragen :

1) naam van de Japanse partner van Kim Clijsters.  

2) met wie won Serena Williams de Hopmancup voor de VS dit jaar in Australië.

                                  1) Ai Sugiyama

                                  2) James Blake

 

 

4. Geschiedenis     Sovjetrussisch maarschalk 1898-1967.

Geboren om te vechten blijkbaar : hij streed in WO I in een Russisch regiment in Frankrijk en nam deel aan de Spaanse Burgeroorlog. Hij voerde het bevel over de Russische troepen bij Stalingrad, Odessa en aan het Oekraïnse front. Hij nam Boedapest, Belgrado en Wenen in en was opperbevelhebber in het Verre Oosten tot 1956. De laatste 10 jaar van zijn leven was hij minister van Defensie. Wie ?

                                  Roman Malinovski

 

5. Plantkunde     Meel dat bereidt wordt uit het merg van sommige planten, vooral diverse palmsoorten. De bomen die het meel leveren worden geveld wanneer de schede van de bloeiwijze te voorschijn komt. Het merg wordt fijngemaakt en

met water tot een brij vermengd. De brij wordt gewassen en daarna laat men het bezinken om het zetmeel te winnen. Gedroogd en vaak licht geroosterd is het klaar voor comsuptie. Vooral door de Engelsen die het meel mateloos in de soep verwerken. Welk meel ?

                                  Sago

 

6.Film/literatuur    “Show Boat” werd tot op heden drie maal succesvol verfilmd : in 1929, 1936 en 1951. Deze laatste versie van de hand van George Sydney met als producer Arthur Freed. In de rol van Magnolia Hawks zag u deze fraaie nachtegaal (fotocopie) die samen met Howard Keel het nummer “Make Believe” onsterfelijk maakte. Haar naam. En als tweede vraag naam van de schrijfster van “Show Boat” (1926). (fotocopie ) 

1. Kathryn Grayson 

                                  2. Edna Ferber

 

7. Volkenkunde/godsdienst     De geschiedenis van deze in India levende minderheid begint in Perzië waar zij het zoroastrisme aanhingen. Verdreven door de Islam belanden ze in India. Ze ontwikkelden zich tot een elitaire gemeenschap die buitengewone intelligentie en uitzonderlijke betrouwbaarheid wordt toegeschreven. Onder meer Queen’s Freddy Mercury was er één. Naam voor deze bevolkingsgroep.    

                                  parsi

 

8. Klimaat     Naam voor een plotselinge, heftige en vaak vernielende overstroming van rivieren in Indonesië. Vooral rivieren met groot verval, smalle bedding en korte loop hebben tijdens de moesson hiervan te lijden. Naam voor dit fenomeen.

                                  Bandjir

 

9. Toerisme     Parijs. Eeuwen geleden telde Montmartre een dertigtal molens die graan maalden en druiven persten. Met de tijd weren ze omgebouwd tot café/restaurant/cabaret of gewoon gesloopt. Vele zaken dragen nog de namen van weleer, bv “Le moulin rouge”, of verwijzen naar de molens van toen zoals “Bar des deux moulins” waar Amelie Poulain werkte. Nog slechts twee molens zijn overgebleven : Le moulin du Radet, op de hoek van de rue Girandon en één in de rue Lepic. Naam van deze molen en enige kennis van het werk van Renoir kan u daarbij helpen.

                                  Moulin de la Galette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Reeks 8.

                                  --------

 

1. Wiskunde     fotocopie   Deze Britse wiskundige leefde van 1806 tot 1871. Hij was hoogleraar in de wiskunde aan de London University en aan het University College te Londen. Hij leverde belangrijk werk op het gebied van de logica. De naar hem genoemde wetten worden heel veel gebruikt in een computer. Een van deze wetten zegt ongeveer het volgende : als uitspraak A of B waar is, dan is het niet zo dat uitspraak A en B samen fout zijn. Met poortschakelingen geldt bv. dat deze 2 schakelingen gelijk zijn :

 

Geef de naam van deze in India geboren Brit.

                                  Augustus De Morgan

 

2. Aardrijkskunde     Het grootste meer van Noorwegen is 100 km lang en heeft een grootste breedte van 15 km; een opp. van 365 km² en tot 400m diep. Aan het meer gelegen de steden Hamar, Gjovik, Eidsvoll, Kapp en Lillehammer. Er midden in het eiland Helgoy. Welk meer ?

                                  Mjosameer

 

3. Toerisme/muziek     Oostenrijk, Salzkammergut, de pispot van Europa. Een drukbezocht kuuroord en badplaats aan de noordoostelijke oever van het gelijknamige meer, aan de voet van de Schafberg. Naast natuurschoon is de Wallfahrtskirche (1470-’77), met o.m een hoogaltaar van Michael Pacher, best enkele sterren waard. Naam van dit plaatsje. Als tweede vraag naam van een operette van Ralph Benatsky die dorp en gelijknamig hotel wereldberoemd maakten. Fragment  

                                  1) St-Wolfgang     

                                  2) Im Weisses Rössl

 

4. Literatuur     De Amerikaanse auteur Howard Fast overleed begin dit jaar op 88-jarige leeftijd. In de jaren vijftig was hij lid van de communistische partij wat hem drie maanden cel opleverde. Hij besteede die tijd nuttig door er zijn meesterwerk te schrijven. Welk wereldberoemd werk ontstond in de gevangenis ?

                                  Spartacus

 

5. Kunst     Engelse 18de eeuwse meester, geb. in Devon, eerste voorzitter van de Royal Academy en veelzijdig portretkunstenaar. fotocopie 

                                  Joshua Reynolds

6. Godsdienst     1) Duits humanist en reformator, 1497-1560. Hoogleraar Grieks te Wittenberg op zijn 21ste en maatje van Luther. De “Confessie van Augsburg” (1530) en de daaropvolgende “Apologie” maakten hem beroemd in gans Europa. Onderhandelde 20 jaar met de Roomse theologen waardoor hij vredesgezind en tot toegevingen bereid, zich verwijderde van de karakteristieke Lutherse opvattingen. Hij zocht een compromis  tussen evangelischen en katholieken, luthersen en gereformeerden. Als humanist organiseerde hij het universitair onderwijs. Wie ?

                   2) De heilig-en zaligverklaringen volgen elkaar in sneltempo op de laatste jaren. Ook de oprichter van de aartsconservatieve organisatie Opus Dei mag zich een heilig boontje noemen. Welke spanjaard (1902-1975) richtte in 1928 Opus Dei op ?

                                  1. Philipp Melanchton

                                            (Schwarzerd)

                                  2. Josemaria Escriva de

                                               Balaguer

 

7. Sport     Atletiek. Het WR op de 100 m is de laatste 20 jaar 15/100ste van een seconde scherper gesteld, van 9.93 naar 9.78. Zes atleten, van wie sommige tweemaal, zorgden voor deze prestatie. Wie hoort nog aan volgend lijstje toegevoegd : Calvin Smith, Carl Lewis, Donovan Bailey, Maurice Green, Tim Montgommery.

                                  Leroy Burrell (’91 – ’94) 

 

8. Filosofie     Term voor de beschouwingswijze dat alle gebeurtenissen en ook de menselijke wil oorzakelijk volkomen zijn bepaald. De nadruk ligt op het strikte en het noodzakelijke, speciaal in de oorzaak-gevolg-relatie. Een beschouwing die het bestaan van de “vrije wil” ontkent.

Naam voor deze leer.

                                  Determinisme

 

9. Film     “Lisa” is een Belgische film uit 1995, het debuut van Jan Keymeulen. Twee thema’s in deze prent : de passie van het titelpersonage voor de Matterhorn, en een amour-fou met een pianovirtuoos, schitterend vertolkt door Anthony Kamerlink. Verder met Gene-waterzooi-Bervoets en Joana Geldof, maar wie speelt de rol echter van Lisa, het titelpersonage ?

                                  Veerle Dobbelaere

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Globo bouwkunst

                          ---------------

             

 

1.     fotocopie. Antonio Gaudi bouwde dit pand aan de Paseig de Gracia te Barcelona tussen 1904-1906 voor de familie Güell.

Welke naam draagt dit gebouw ?

                                  Casa Batllo

 

2.     Zwitsers architectenduo die hun opleiding kregen van Aldo Rossi. Tot hun projecten behoren de “Galerie” voor de kunstcolectie Goetz te München (’92), het fabrieksgebouw en magazijn van Ricola in Mühlhausen, en natuurlijk de Tate Modern te Londen. Een project voor een drijvend theater te Antwerpen is mogelijk voor de nabije toekomst. Welk duo?

                                  Herzog&De Meuron

 

3.     Naam voor het bouwwerk op de plaats van het graf van een martelaar. Bij uitbreiding een martelaarskerk. Vaak vierkant of halfrond. Hoe noemt men in het jargon (Latijn) zo’n bouwwerk ?

                                  martyrium

 

4.     Italiaans architect 1678-1736. Was eerst te Messina en later te Turijn hofarchiteckt van Victor Amadeus II. Te Turijn

ontstond zijn belangrijkste werk : de verbouwing van de San Felippo (1720-‘30), de façade van de Santa Christina en de westgevel van het Palazzo Madama – beide 1718). Verder het koninklijk lustslot Stupinigi (1729) en de Chiesa del Carmine (1732-35). Even buiten Turijn het klooster en de basiliek van

La Superga (1717-1731). Welke bouwmeester ?

                                  Fillipo Juvara

    

5.     Bijzondere bouwvorm in de gotiek, 13de tot de 15de eeuw. Komt vooral voor in het noorden van Duitsland, Denemarken en Nederland en dat door gebrek aan natuursteen. Kenmerken : minder gotische siervormen, het gebruik van vormstenen, bouwkeramiek, trapgevels, frontons en schijngevels. Zeer rijke ontwikkeling van ster- en netgewelven. Vb : de Holstenpoort in Lübeck en de cistercienzerkerk van Chorin. Welke bouwvorm ?

                                  baksteengotiek

 

 

 

 

                                  Reeks 9.

                                  --------

 

1. Muziek     Wie hoort u in volgend fragment ?

                                  Suzanne Vega

 

2. Misdaad     Amerikaans misdadiger 1906-1947. Bewandelde zo wat alle paden van de misdaad. Op 12-jarige leeftijd gestart als ophaler van “beschermingsgeld” in Lower East Side (New York). Rond die tijd ontmoet hij Meyer Lansky die een belangerijke rol in zijn leven en zijn dood zal spelen. Samen met deze richt hij o.m een huurmoordenaarsbedrijf op, een voorloper van Murder Inc. Hij organiseert de misdaad in New York, New Jersey en Philladelphia. In 1937 wordt hij naar Californië gestuurt waar hij de Westkust moet organiseren. Hij wordt een graag geziene gast in Hollywood. In 1945 heeft hij een nationale bookmakers-lijn opgezet die op elk uur van de dag kan gebeld worden. Het verduisteren van geld van het misdaadsyndicaat wordt hem fataal. Welke wrede racketeer ?

                                  Bugsy Siegel

 

3. Aardrijkskunde     Staat van de VS gezocht en u krijgt volgende aanknopingspunten : Boundary Peak, het hoogste punt in deze staat; de Walker River en Boulder City; het Pyramid Lake en de Big Smokey Valley. U zoekt naar de tweede dunst bevolkte staat van de VS.

                                  Nevada

 

4. TV     Guy Williams, de enige echte Zorro, is in de gelijknamige tv-serie zonder zijn masker een wat pedante dandy die geweld schuwt met als enige bezigheid senoritas entertainen. Welke naam draagt hij in deze serie ?

                                  Diego de la Vega

 

5. Literatuur     Spaans toneelauteur 1562-1635. Schepper van ong. 800 komedies waarin de orde steeds zegevierd. Hij paarde poëtisch talent aan gevoel voor theater en in zijn stukken spelen zowel collectieve waarden als individuele gevoelens een rol. Voor de kenners enkele titels : De Ster van Sevilla, De grillen van Belisa, de hond van de tuinman. Welke Spaanse Ruud De Ridder.

                                  Lope de Vega (y Carpio)

 

6. Film     In 1995 koppelt Mike Figgis Niclas Cage, een werkeloze scenarioschrijver met alcoholprobleem, aan Elisabeth Shue, een prostituee die ook al niet veel meer van het leven verwacht. Ze klampen zich aan elkaar vast en ervaren voor het eerst wederzijds respect. De film ging de geschiedenis als de prent waarin een personage meer drank dan ooit naar binnen werkt. Ook met Julian Sands. Titel van deze film. 

                                  Leaving Las Vegas

7. Varia     Jaarlijks lopen miljoenen toeristen in deze stad ( de antwoorden van vorige vragen vertellen u welke) op een strook met een lengte van 10 km waar hotels, casino’s en nachtclubs elkaar verdringen. Welke naam geeft men aan deze strook ?

                                  The Strip

                                  Reeks 10.

                                  ---------

                 

                             globo geschiedenis

 

              Adelijke families in Noord- en Midden-Italië. Het tijdperk van de “Signorie” neemt een aanvang rond het midden van de 13de eeuw. Adelijke families regeren over stadstaten. U krijgt vijf families en vijf steden, maak de juiste combinatie. Let op voor adders onder het gras want één van de families kan u aan meerdere steden koppelen. Slechts één combinatie levert u het maximum der punten.

                                  1. Ferrara - d’Este 

                                  2. Parma - Farnese

                                  3. Milaan - Visconti

                                  4. Bologna - Bentivoglio

                                  5. Mantua - Gonzaga       

 

1. Muziek     Naam van de zangeres van volgend, prachtig nummer.     Fragment

                                  Charlene

 

2. Geologie     De verandering van de stand van de zeespiegel is een geologisch verschijnsel dat over de gehele wereld gelijktijdig voorkomt. Dit kan het gevolg zijn van het afsmelten of aangroeien van gletsjers en landijs. Ook de verandering van de inhoud der oceanen door bodemdaling of –rijzing kan deze “beweging” veroorzaken. Hoe noemt men die “beweging” in de geologie ?

                                  Eustatische beweging

 

3. Dierkunde     Vogels. Invasievogels is de naam die men geeft aan wintergasten die je niet elk jaar ziet maar alleen als gevolg van voedselschaarste in hun broedgebied. Ze vertrekken er dan ook massaal. U ziet er twee afgebeeld :

   1) is een kraaiachtige (32 cm) die zich normaal in Siberië ophoudt en vooral dennenzaden eet.

   2) is dan weer een lijsterachtige en beseter (25 cm)

1)     notenkraker – nucifraga   

         caryocatactes

2)   kramvogel – Turdus

                                                  Pilaris

4. Literatuur     Naast de ernstige “Metamorphoses” schreef de Romeinse dichter Ovidius veel lichtvoetig werk, vaak niet zonder frivoliteit. Na de “Amores”, drie boeken waarin hij de fictieve Corinna bezong, wijdt hij eveneens drie delen aan het doceren in de liefde. Gracieuze verzen met mondain en dikwijls immoreel karakter leren aan mannen en vrouwen een geliefde te vinden en te behouden. Titel van dit werk, ook wel genoemd naar twee woorden uit de eerste vers.

                                  Ars Amatoria – Ars Amandi

5. Politiek     De nummer twee van het AEL had ooit een bijzondere relatie met de SP.A van Temse. Hij was er voorzitter van de jeugdraad en eiste voor de gemeenteraadsverkiezingen een “heilige” plaats op. Toen hij bot ving transfereerde hij zich naar Antwerpen waar hij na de rellen van vorig jaar met slaande deuren vertrok. Hij houd nogal van bedreigingen met geweld waar ook Gerolf Annemans kan over meespreken. Naam van deze AEL-adept.

                                  Ahmed Azzuz

 

6. Toerisme     1) De beroemdste zeereis van Scandinavië is de lijndienst die vertrekt in het zuiden – Bergen – en aankomt in het noorden – Kirkenses – op de Russische grens. De boten varen dag en nacht en doen er 130 uren over, met stops in 35 havens. Als postboten gestart in 1893. Noorse naam voor deze lijn die letterlijk “snelle route” betekent.

             2) Het aanbod van “firts class” op lijnvluchten wordt door steeds minder luchtvaartmaatschappijen aangeboden. Ofwel vlieg je “buisness, ofwel “economy”. Op een charter heb je helemaal niet te kiezen, daar heb je maar één klasse. Wat is de naam voor de “seats” op chartervluchten ?

1)  Hurtigrute

2)  coach   

 

7. Sport     Coachschaarste in het basket. De coach van de Belgian Lions is tevens die van eersteklasser Luik. Welke coach die voor deze dubbele opdracht tien jaar, sportief leider was van Charleroi.   fotocopie

                                  Giovanni Bozzi

 

8. Wijn     Zoete wijn afkomstig uit Spanje, maar ook Algerije en Griekenland produceren. Bereid uit most met een hoog suikergehalte onder toevoeging van een hoeveelheid wijnalcohol, zodat gisting wordt voorkomen of vroegtijdig tot staan gebracht, zodat het suikergehalte bewaard wordt. Hoofdzakelijk gebruikt voor aperitiefwijnen zoals vermouth.

Welke algemene naam geeft men aan deze zoete wijn.

                                  mistella

 

 

 

9. Varia     U krijgt enkele verklaringen voor “dauwworm”, waarvan er slechts één correct is.

 a) vroege vorm van eczeem bij zuigelingen 

 b) een insectiside bestaande uit fijngemalen wortels van de Derris Elliptica van de vlinderbloemigen

 c) ontsteking van de hersenen die dodelijk kan zijn

 d) een kruipende heideplant met opstijgende bloemtrossen, blauw of wit, met lancetvormige bladeren

                                  a) eczeem bij zuigelingen

 

                                  Reeks 11.

                                  ---------

 

1. Toerisme     fotocopie   Kasteel in Midden-Tjechie, zo’n 40 km ten noord-oosten van Tabor. Een legende vertelt van een wrede burggraaf die zijn onderdanen terroriseerde. Op een dag schreeuwde een moegetergde vrouw hem toe : Je hebt een hart van steen, verander dan ook in steen. De hemel verduisterde en sindsdien ligt er een grote ronde steen op de binnenplaats. Naam van dit kasteel.

                                  Loket

 

2. Taal     Zesletterwoord met volgende betekenis :

a) wijde koker om de schroefas op grote zeeboten

b) lus of band aan de binnen- of buitenkant van een kledingstuk, waardoor een ceintuur, elastiek of koord gehaald kan worden

 c) doorgang of verblijfplaats van dieren

a)     kanaal waar produkten doorgevoerd worden, bv. om gebakken 

   of gedroogd te worden.

                                  tunnel 

 

3) Literatuur     1)   Iers schrijver 1847-1912. Auteur van o.m. “The snake’s pass” (1891) en “The jewel of the seven stars” (1904). U kent hem ongetwijfeld van zijn beroemde vampierenroman uit 1897. Welke schrijver.

                  2)   Nederlands letterkundige geb. in 1899 bij Batavia en overleden te Mons-Bergen in 1940. Vriend van Van Ostaijen en Menno ter Braak. Society-figuur die de polemiek niet schuwde en hoog opliep met de Franse cultuur. Werken : “Bij gebrek aan ernst” (’26) – “Nutteloos Verzet” (’27) – “De smalle mens” (’34) – “Het land van herkomst” (’35). Andrè Malraux droeg aan hem zijn “Condition humaine” op dat door onze gezochte auteur vertaald werd onder de titel “Het menselijke tekort” (1934). Welke letterkundige ?

                                  1. Bram Stoker

                                  2. Edgar du Perron

 

4. Astronomie     fotocopie   Klein sterrebeeld gelegen in de melkweg ten zuiden van de sterrebeelden Zwaan en Lier. In onze streken is het zichtbaar in de avonduren van augustus en september. Reeds bekend in de Oudheid. Naam van dit sterrebeeld waarvan de helderste sterren van de vierde magnitude zijn.

                                  Pijl - saggita

 

5. Spel     Chinees bordspel voor 2 personen, meer dan 4.000 jaar oud. Het speelbord is een bij benadering vierkant rooster van 19 horizontale en 19 verticale lijnen, waarvan de 361 kruispunten het te bespelen gebied vormen. Welk spel ?

                                  go

 

6. Fauna/Flora     1) Plantkunde. Benaming voor een meestal hol kegel- of draadvormig uitsteeksel aan de voet der bloemdelen waarin honing wordt afgescheiden.

                   2) Dierkunde. Onderfamilie van de papegaaien. Ze gelden als het bontst gekleurd. Fel groen, blauw, rood en geel. Ze hebben een tong die aan de punt voorzien is van een penseelachtig franje. Er zijn 14 geslachten met 61 soorten en je vindt ze in vele volières.     

                                  1) Spoor

                                  2) lori

 

7. Kunst     fotocopie   Van welke kunstenaar is het afgebeelde werk ?

                                  Jean Dubuffet

 

8. Film     Nederlandse prent van Jos Stelling uit 1986 met o.m. Jim van der Woude, Josse De Pauw, Stéphane Escoffier en Johnny Kraaykamp. Een psychologisch drama dat zich afspeelt in de Schotse hooglanden. Opvolger van “De illusionist” het paradepaardje van Stelling. De titel ?

                                  De wisselwachter

 

9. Wetenschap     Chemie. Naam voor een mengsel van elektrolyten dat in staat is in oplossing waterstofionen op te nemen zonder een grote verandering van zuurgraad te ondergaan. Een dergerlijk mengsel voegt men toe aan een oplossing waarvan men de zuurgraad zoveel mogelijk constant wil houden. VB van zulke mengsels zijn : azijnzuur – natriumacetaat ; boorzuur – borax; citroenzuur – secundair Na-fosfaat. Naam voor zulke mengsels.

                                  Buffer - buffermengsel

 

 

 

 

 

 

                             Techniek – Treinen.

                             -------------------

 

1.     De stroomafnemer vormt de verbinding van de bovenleiding en het tractiecircuit waardoor de stroom loopt. Eenvoudigste uitvoering is een verend en draaibaar ruitvormig frame met koperen contactstrip of een koolstrip. Naam voor deze stroomafnemer, op het dak van een trein.

                                  pantograaf

 

2.     In 1813, twaalf jaar voor Stephenson, liep er te Wylam  bij Newcastle-on-Tyne een stoomlocomotief op een tramspoor. William Hedley realiseerde daarmee één van de vroegste toepassingen van stoomtractie. Zijn locomotief reed tot 1859. Welke naam droeg deze pionier onder de locomotieven ?

                                  Puffing Billy

 

3.     Om de stoomlocomotief aan de praat te houden was brandstof nodig en een watervoorraad. Dat werd opgeslagen in een apart, permanent aan een locomotief gekoppeld voertuig. Welke naam gaf men aan zo’n voertuig ?

                                  tender

 

4.     Opstaande rand aan het einde van buizen om deze met schroeven aan elkaar te kunnen verbinden. Het is tevens de naam voor de rand van een metalen profiel of de uitstekende rand aan de buitenkant van een wiel om dit op het spoor te houden. Welke benaming, welk woord.

                                  flens

                            

5.     Een Belgisch ingenieur verdiende zijn sporen als uitvinder van de stoomverdeling. In 1844 bedacht hij een systeem dat verschilde met dat van Stephenson omdat het door zijn schuif en schaarbeweging minder verliespunten had. Andere systemen zoals die van Gooch, Allen en Gab werden slechts op kleine schaal toegepast. Naam van deze landgenoot.

                                  Egide Walschaert

 

 

 

 

                             Reeks 12.

                             ---------

 

      De Superreeks biedt u telkens de keuze uit twee vragen en toch hebt u drie mogelijkheden. U antwoord ofwel op de A-vraag voor één punt (omcircel A) ofwel op de B-vraag voor twee punten (omcirkel B) ofwel op beide vragen voor drie punten (omcirkel niets) maar dan dienen ze wel beide juist te zijn of u hebt geen punten. Zelfs als één van beide juist is krijgt u riente.

 

1. Psychologie     a) Oostenrijks-Amerikaans psycholoog 1879-1963. Lid van de Würzburger School die de denkprocessen onderzocht. Hierover publiceerde hij in 1934 “Sprachtheorie”. Hij introduceerde de term “Aha-Erlebenis”, kwissers welbekend. Welke psycholoog ?                                                   

                   b) In de jaren 50’ van vorige eeuw toonde een Zwitsers psycholoog aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen kleurkeuze en persoonlijkheid. Op basis van zijn bevindingen stelde hij een test op die wereldwijd erkend is en tot vandaag nog steeds in gebruik is, o.m door designers en bij het aanwerven van personeel. Naam van deze test naar de Zwitser, geb. in 1923.

                                  a) Karl Bühler

                          b) Max Lüscher – Lüscher-kleurentest

 

2. Geschiedenis     a) Zo’n 100 km ten noorden van Bagdad ligt de geboorteplaats van twee illustere bloedvergieters. In de 12de eeuw werd Salladin er geboren en in de 20ste eeuw Saddam. Welke stad is trots op deze twee zonen ?

                    b) Het “thuisland” van de Meden lijkt het gebied te zijn geweest tussen het Urmiameer en het Zagrosgebergte in Noord-West Iran. Van hun hoofdstad, het huidige Hamadan, gesticht door Cyaxares, is niet meer bekend dan wat uit de beschrijving van Herodotus valt op te maken : een stad met zeven muren omringd waarbinnen een koninklijk paleis en zonnetempel uit ceder- en cypreshout met zuilen en plafonds bedekt met goud en zilver. Naam van deze stad.

                                  a) Tikrit

                                  b) Ecbatana – Agbatana –

                                                  Hangmatana

 

3. Kunst     Surrealistische dames. Fotocopie   a) Elsene 1912-Brugge 1983.   b) Elsene 1905 – Héricy-sur-Seine 1984. Welke schilderessen die alhoewel zij in dezelfde buurt opgroeiden elkaar nauwelijks kenden.

                                  a) Rachel Baes

                                  b) Jane Graverol

 

4. Aardrijkskunde     a) Groep Indiase koraaleilanden voor de Malabarkust in de Arabische Zee. Ruim 200 km², hoofdplaats is Kavarati. Welke eilanden ten noorden van de Maladiven.                       

                      b) Grootste eiland van de Marianen is 549 km² groot en behoort aan de VS. Strategisch van erg groot belang als steunpunt voor marine en luchtmacht. Hoofdstad is Agana. Welk eiland.  

                                  a) Laccadiven

                                  b) Guam

 

5. Muziek     a) naam van de uitvoerder.                                     

              b) naam van de zangeres van de groep.      

                             faragmenten 

                                  a) Fatboy Slim

                                  b) Eva De Roovere

 

6. Dierkunde     a) Stof die het voornaamste bestanddeel vormt van het pantser van schaaldieren en van insekten. Het is vrij week en in zuivere toestand kleurloos. Zeer goed bestand tegen trek- en drukkrachten, bovendien heeft het een lage soortelijke massa. De binnenste van de drie uitwendige lagen van het uitwendige skelet van insekten bestaat uit deze stof. Dewelke ?

                 b) Hebt u zich nooit afgevraagd hoe het komt dat schonen in de armen van Dracula of een andere vampier zich gedwee laten leegzuigen ? Het speeksel van bloedzuigers bevat een stof die bloedstolling tegengaat, bloedvatverwijdend en verdovend werkt. Als u de latijnse naam weet voor de klasse van 300 soorten bloedzuigers van de gelede wormen kent u de naam van die stof.

                                  a) chitine

                                  b) hirudine – Hirudinea

 

7. Steden     a) Welke van volgende gemeenten ligt niet rond Charleroi : Montignies-sur-Sambre, Marcinelle, Gosselies, Anseremme, Gilly, Ransart.

              b) De naam van deze straat en wijk in New York komt van de weg die hier liep naar de boerderij van Peter Stuyvesant. U vindt de wijk in Lower Manhattan. In de tweede helft van de 19de eeuw de plaats voor veaudeville en revue, maar geleidelijk aan een plaats voor outcasts, misdaad, drugs en alcohol. Welke wijk in NYC.

                                  a) Anseremme

                                  b) The Bowery

 

8. Bijbel     Ene Judas verrade zijn vriend en leermeester Jezus voor een som geld aan zijn belagers. Met dat geld kocht hij zich een stuk grond, een veld, in een vallei nabij Jeruzalem. Graag hadden we geweten voor  a) In welke vallei lag het veld dat hij met dat geld kocht. (Ward Ryslinck en de Brodders kunnen u helpen)

      b)  Wat was de naam van dat veld ?

                                  a) Hinon

                                  b) Aceldama

 

9. Film     Acteur/regisseur Michel Blanc is steeds een garantie voor degelijke cinema. a) Als acteur zette hij zijn eerste stappen op het witte doek in twee humoristische films van Patrice Leconte (’78 – ’79) over een groep toeristen die duidelijk in de aap gelogeerd zijn. De ene keer in Noord-Afrika, de andere keer op wintersport. De naam voor deze groep was telkens de titel van de film. Dewelke.

 

 

                                b) De regisseur Michel Blanc bracht vorig jaar een tragikomische veaudeville over drie Franse koppels op vakantie in Le Touquet. Talloze verwikkelingen en misverstanden zorgen ervoor dat trouw en eerlijkheid het al gauw moeten afleggen tegen overspel en schone schijn. Met o.m. Charlotte Rampling, Jacques Dutronc en Carole Bouquet. Titel graag.

                                  a) Les Bronzés

                                  b) Embrassez qui vous        

                                                     voudrez

 

10. Sport     Op zoek naar Belgische topsportsters !               

  a) Volleybal. Final Four Confederale Beker Dames. Het Italiaanse Novara won het goud met als één van de sterspeelster een heuse Vlaamse. Welke speelster van Novara ?

  b) Naam van de Belgische recordhoudster hinkstapspringen.                              

                                  a) Virginie De Carne

                                  b) Sandra Swennen