back.gif (4413 bytes)                                                                                                                   home.gif (4443 bytes)

vliegendeuilowl.gif (34871 bytes)

De antwoorden van de vragen staan achter de vraag.

  Van deze multimediaquiz ontbreken uiteraard de muziekfragmenten en de 40 filmfragmenten. Binnen enkele dagen zal er achter de antwoorden ook vermeld staan hoeveel ploegen dit antwoord juist hadden op een totaal van 19 ploegen...

 

Supernova Quiz  05-06-2004

 

Nadat we de kritieken over de vorige Supernovaquiz overlazen, sloeg  ons de schrik om het hart. Sommige kritieken waren zo waar lovend. Hoe kunnen we dit in ’s hemelsnaam evenaren laat staan verbeteren?

We hebben er dan ook lang over nagedacht om de klassiekers te gebruiken: de omkoping, afpersing of bedreiging. Maar aangezien we geld noch geweld in huis hebben speelden we al snel  met de idee om speciaal voor DIE critici themareeksen in te bouwen. Zo dachten we aan een  volledige reeks afgrijselijke ziektes en gezwellen die vooral aan onze Belgische kust voorkomen of twee volledige reeksen fauna en flora of een reeks over het nachtleven van Gent en Leuven of een special weird Al Jankovic en een volledige reeks frituursausen. Een volledige  reeks vragen kopiëren uit de voorbije Clockworkquizzen, leek ons ook wel iets hebben. Maar niets daarvan. We vielen snel terug op een klassiek schema alhoewel…

 

Een, of misschien wel meerder ploegen zullen vanavond alvast wel tevreden zijn. U krijgt op deze quiz, en dit op uitdrukkelijk verzoek van sponsor Aleydis, een volledige reeks PORNO; die komt uiteraard na de pauze als de kindertjes al naar bed zijn. Wat mag u verder nog verwachten?

Zoals elk jaar een allegaartje: de gewone reeksenvan12 vragen, een superfotoreeks,een associatiereeks en enkele speciale reeksen.

 

De puntentelling: elk juist antwoord is 2 punten waard behalve de A en B vragen in de gewonen rondes, de fotoreeks en de associatiereeks. maximum: 270 punten.

 

 

Klachten kan u neerschrijven op het antwoordformulier, maar als  u per sé mondeling een klacht wil bepleiten dan kan dit natuurlijk ook U kan dat dan persoonlijk komen uitvechten bij de voorzitter van de jury en die ziet u nu op het scherm.

 

 

1.GEWONE REEKS                                                       24 punten

2.GEWONE REEKS 2                                                    24 punten

3.ASSOCIATIEREEKS                                                   20 punten

pauze

4.GEWONE REEKS 3                                                    24 punten

5.THEMAREEKS  15 naar 1 LETTERANTWOORDEN        30 punten

6.FOTOREEKS van 40                                                  40 punten

pauze

7.GEWONE REEKS 4                                                    24 punten

8.SEXREEKS                                                                 30 punten

9.GEWONE REEKS 5                                                    24 punten

pauze

10.TIPREEKS                                                                30 punten

 

Totaal:                                                                       270 punten

 

REEKS1.

 

 

1.ETNOLOGIE/FILM

De Mongolen worden als het ware op hun paard geboren. Niet verwonderlijk dan ook dat er in Mongolië nog vele wilde exemplaren te vinden zijn. De Mongoolse ruiters vangen deze paarden d.m.v. een lasso bevestigd aan een lange stok.

Wat is de typische Mongoolse benaming voor deze lassostok.

Nikita Michalkov won in 1991 de Gouden Leeuw in Venetië met een gelijknamige filmtitel.

 

-URGA- (14)

 

2.TAAL

P.C.Hooft trok in de zomer steevast naar het Muiderslot. De familie Hooft organiseerde in het slot en in de tuin tal van feesten waarop de intelligentia van die tijd verzameld onder de naam Muiderkring steeds aanwezig waren. Op het einde van de zomer verhuisde Hooft terug naar Amsterdam waarbij hij tijdens het laatste feest afspraak maakte elkaar opnieuw volgende zomer in de tuin te treffen. Hier is een uitdrukking ontstaan verwijzend naar een bepaalde boom die in de tuin van het Muiderslot veelvuldig was aangeplant. Welke uitdrukking synoniem voor “tot weerziens” of zoiets?

 

-TOT IN DE PRUIMENTIJD- (9)

 

3. FAUNA

In 1880 zette het Tasmaanse parlement een premie van een pond op de scalp van dit dier, omdat herders klaagden dat het  hun schapen aanviel. Vanaf dat moment is er op alle mogelijke manieren op het arme dier gejaagd. Neerschieten, vergiftigen, vergassen, in klemmen en strikken vangen, alles was blijkbaar geoorloofd. De populatie nam zo snel af dat je kunt spreken van een doelbewuste uitroeiing. In 1933 werd de laatste gevangen en verkocht aan de Australische Hobart Zoo. Drie jaar later vergat een oppasser hem 's avonds in zijn hok te laten. Het dier is buiten van de kou gestorven.

In Tasmanië hebben ze er spijt van en worden er pogingen gedaan om het dier opnieuw te klonen of terug te kweken. U ziet nu de unieke beelden van dat laatste levende exemplaar.

 

-TASMAANSE BUIDELWOLF,  THYLACINE of Tasmanic Tiger- (17)

 

4. AARDRIJKSKUNDE

Onder het Peruviaanse Amazonewoud ligt een indrukwekkende gasbel van 310 miljard m³aardgas en 545 miljoen vaten aardgasderivaten goed voor 100 jaar exploitatie. Ze werd ontdekt in 1983. Voor de ontginning dienen twee pijpleidingen dwars door het oerwoud getrokken worden: eentje naar Lima van 1140 km en eentje naar de kust van 520 km. Gote financiers zijn de VS via de Texaanse Hunt Oil Company en de Argentijnse Pluspetrol en Tecgas, maar ook België doet hier zijn duit in het zakje via Tractebel en de Delcredere Dienst.

Wat is de naam van die gasbel genoemd naar het Peruviaanse bekken in het departement Cusco?

 

-CAMISEA- (solo Quizmaster)

 

5.STRIPS

(filmpje)

1. Wie is de creator van deze reeks?

2. Wat is de naam van het hondje?

 

-1.Scott ADAMS- (14)

-2.DOGBERT- (13)

 

6. SPORT

Als we de winnaars van de groene trui in de Tour overlopen komen we namen tegen zoals Zabel, McEwen, Cook, Jalabert, Abdujaparov, Bitossi,  Maertens,  Sercu, Esclassan, Kelly, noem maar op; stuk voor stuk snelle mannen.

In 1973, de tour van Ocana werd de groene trui, bij afwezigheid van topsprinters nu eens niet gewonnen door een rassprinter.

A.      Wie was dit?

B.       Welke latere tourwinnaar, ook helemaal geen echte sprinter werd derde?.

Ze komen elk uit een ander land en die landen zijn buurlanden.

 

-A.Herman VAN SPRINGEL- (8)

-B.Joop ZOETEMELK- (10)

 

7. SHOWBUSINESS

Deze acteur en liedjesmaker werd in de jaren 20  geboren toen hij 11 jaar oud was. Hij werd verkocht voor 35 dollars aan ventriloquist Edgar Bergen en na een aantal proefjaren vonden ze DE succesformule. Bergen zweeg en zijn pop beledigde het publiek. De populariteit van de pop steeg met de jaren : uitverkochte zalen,  een eigen show, televisieoptredens. Het laatste optreden dateert van1978 in “The muppet movie” toen Bergen stierf aan een hartaanval en er wordt gezegd dat sindsdien de pop geen woord meer heeft gesproken. Naam van de pop? (Edgar Bergen is trouwens de vader van Candice Bergen)

 

-Charlie McCARTHY- (Solo Gambiet)

 

8. KUNST

Deze Italiaanse tekenfilmreeks is misschien wel HET voorbeeld van de klare lijn. Wat is de titel van deze reeks lijnanimatie van de hand van Osvaldo Cavandoli.

 

-LA LINEA- (16)

 

9. GESCHIEDENIS

Dit fort voor de kust van South Carolina van waaruit de federalen de haven van Charleston konden beheersen, was de zuidelijken duidelijk een doorn in het oog. Het zuiden verbood de bevoorrading van dit fort  en president Lincoln kondigde aan dat hij dat juist wel zou doen. Als de afvallige staten oorlog wilden, dan konden ze hem krijgen, maar Lincoln zou hem niet beginnen. Op 12 april 1861 klonken dan de eerste schoten in de Burgeroorlog bij het bestormen van dit fort. Welk fort staat aldus in de geschiedenisboeken als aanleiding tot de Amerikaanse burgeroorlog?

 

-FORT SUMTER- (15)

 

10. FRANSE AFKORTINGEN

A. AVDP

Angelsaksisch gewichtenstelsel, gewoonlijk afgekort als avdp.

Zo is 1 pound avdp = 0,4536 kg.

Het stelsel wordt gebruikt voor alle goederen, behalve edelstenen, edele metalen, waarvoor het TROYSTELSEL en voor geneesmiddelen die onder het APOTHEKERSTELSEL vallen.

 

B.FDC

De afkorting FDC betekent in de filatelie First Day Cover. Dezelfde afkorting wordt gebruikt in de numismatiek om de kwaliteit van een munt aan te duiden. In het Nederlands spreekt men van stempelglans maar meestal wordt de Franse afkorting gebruikt. Waarvan is FDC de afkorting?

 

-A. AVOIR DU POID STELSEL- (14)

-B. FLEUR DE COIN- (7)

 

11. REFLEXEN bij BABY’S

Een pasgeboren baby beschikt over heel veel verschillende reflexen. De verloskundige controleert reeds meteen na de geboorte een aantal reflexen. Daaraan kan zij zien of het zenuwstelsel voldoende rijp is. Zo wordt o.a. de duikreflex, de loopreflex en de grijpreflex  gecontroleerd, maar ook de volgende twee telkens  genoemd naar de wetenschapper die ze voor het eerst beschreef.

 

A. Reflex waarneembaar vanaf de geboorte tot de leeftijd van 2 jaar. Als je zachtjes over het voetzooltje van je kindje kietelt zal het de grote teen omhoog doen en de tenen spreiden. Hoe wordt deze voetreflex genoemd?

 

B. Als een baby van twee maanden schrikt bvb. Bij een fel geluid dan spreidt hij zijn vingers, zijn armen gaan naar buiten om ze vervolgens met een ruk over de borst te sluiten. Het lijkt alsof hij iemand wil omarmen. Deze primitieve reflex, soms ook startle reflex genoemd, verdwijnt na  een half jaartje. Wij vragen dus de naam van deze reflexen genoemd naar hun ontdekkers.

 

-A. BABINSKI REFLEX- (11)

-B. MORO REFLEX- (4: Andes survivors - Clockwork, Café Den Hemel en Alzheimer))

 

12.MUZIEK

Fragment: clip?

Dubbele vraag.

Naam van beide zangeressen?

 

-1.Laura PAUSINI- (19)

-2.Lra FABIAN- (6)

 

 

1. ETNOLOGIE/FILM

URGA

2. TAAL

TOT IN DE PRUIMENTIJD

3 FAUNA

TASMAANSE BUIDELWOLF,  THYLACINE of Tasmanic Tiger

4 AARDRIJKSKUNDE

CAMISEA

5.STRIPS

A. Scott ADAMS

B. DOGBERT

6 SPORT

A.Herman VAN SPRINGEL

B.Joop ZOETEMELK

7 SHOWBUSINESS

Charlie McCARTHY

8.KUNST

LA LINEA

9GESCHIEDENIS

FORT SUMTER

10. FRANSE AFKORTINGEN

A. AVOIR DU POID STELSEL

B. FLEUR DE COIN

11. REFLEXEN

A. BABINSKI REFLEX

B. MORO REFLEX

12.MUZIEK

A. Laura PAUSINI

B. Lara FABIAN

 

 

 

 

 

 

REEKS2.

 

 

1. SOCIOLOGIE

Deze Amerikaanse sociaal-psycholoog vroeg zich eind jaren vijftig, begin jaren zestig, af hoe het mogelijk was dat zoveel Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hadden meegedaan aan de holocaust. Was het een bijzondere karaktertrek van de Duitsers of waren er andere redenen voor deze misdragingen? Hij ging met zijn team aan het werk en bedacht een experiment. In dit experiment werden proefpersonen verzocht om elektrische schokken toe te dienen aan een andere persoon die zij niet zagen. De proefpersonen moesten, op bevel van de proefleider, het schokniveau steeds een beetje verhogen als de onzichtbare persoon een fout antwoord gaf op bepaalde vragen. Tot ongeloof van vele wetenschappers stopten slechts 30 procent van de proefpersonen. De rest ging door met het verhogen van het schokniveau tot het hoogste niveau: extreem gevaarlijk. Naam van de wetenschapper of het experiment?

 

-Stanley MILGRAM- (7)

-MILGRAM EXPERIMENT-

 

2. KUNST

Wat is er mis met de volgende schilderijen. Buiten dat we de naam van de schilder hebben verwijderd hebben we nog iets ingrijpend gedaan aan alle volgende werken van dezelfde schilder?

 

-ZE HANGEN ONDERSTEBOVEN (Werken van Baselitz hangen normaal ondersteboven)- (10)

 

3.JAPAN

De Hinomaru is de Japanse vlag. Japan is het land van de rijzende zon. Het is dan ook logisch dat die rode bol op de vlag de zon voorstelt, maar eigenlijk is dit niet zo. Die bol stelt het hart van de nationale bloem van Japan voor. Deze plant die uit Azië afkomstig is heeft met name in Japan en China een religieuze betekenis. De Chinese naam voor deze bloem betekent: ‘het wezen van de zon’. Omdat de Japanse keizer beschouwd wordt als een rechtstreekse afstammeling van de zonnegodin Amaterasu, bevat de Japanse vlag - het land van de rijzende zon- dus in feite een verwijzing naar deze bloem.

 

-CHRYSANT- (8)

 

4.PLANTKUNDE

Engels plantkundige (1812-1888) bracht van zijn reizen zo’n 300 planten mee naar zijn geboorteland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele planten zijn naam dragen. Hij en hij alleen is verantwoordelijk voor het ineenstorten van de Chinese economie in de tweede helft van de 19e eeuw.

Verkleed als een hoge Chinese staatsbeambte en in pure spionagestijl stal hij  in China de theeplanten en bracht ze over naar India, toen nog een Engelse kolonie. De darjeelingthee stamt nog steeds rechtstreeks af van die gestolen Chinese planten. De Chinese thee-industrie stortte enkele jaren later volledig in elkaar.  Wie?

 

-Robert FORTUNE- (Solo Quizmaster)

 

5. TOERISME

Als je in Australië of Nieuw-Zeeland een café of restaurant binnenstapt zie je vaak aan de ingang de letters BYO of BYOG staan. Waarvoor staan deze letters of wat is er zo speciaal aan dergelijke etablissementen? Je mag daar dus iets doen. Zou je dit bij ons doen als klant dan zou je waarschijnlijk snel buiten gezet worden…

 

-BRING YOUR OWN GROG: je mag zelf je (sterke) drank meebrengen- (18: negatieve solo Beunhazen)

 

6. AARDRIJKSKUNDE

Tasman verkende Tasmanië dat hij Van Diemensland noemde. Hij verkende tevens de westkust van Nieuw-Zeeland. Welke naam gaf hij dit ?

 

-STATENLAND- (4: Andes Survivors / Café Den Hemel / Brodders / Meerhof)

 

7.SPORT: (dubbele vraag)tennistornooien organisatoren

Het aantrekken van bekende sporters als organisator van een toptornooi is een bekende trend, denken we maar aan Krajicek als directeur voor het tornooi van Rotterdam.

 

A. Welke ex-Europees kampioen atletiek indoor 3000m in 1985, is de organisator van de Proximus Diamond Games?

 

B.Welke 36-jarige ex top 10 speelster is nu zakenvrouw en eigenaar van het tornooi van Luxemburg en Rosmalen.

 

-A. Bob VERBEECK- (14)

-B. Jana NOVOTNA- (6)

 

8.FILM

(Dubbele vraag)

Een ware nachtmerrie voor regisseurs zijn wat zij de drie B’s noemen. Drie verschillende onderwerpen die eigenlijk niet te regisseren zijn, een eigen willetje hebben en steevast die dingen doen die de regisseur niet wil. Een B staat alvast voor BABY’S. Waarvoor staan die andere 2. Het antwoord mag in het Nederlands of het Engels of zelfs in het Frans  de woorden beginnen steeds met een B.

 

-BEESTEN/Beasts, Bêtes- (17)

-BOTEN/Boats, Bateau’s- (3: Here Jezus / Alzheimer / Clockwork)

 

9.LITERATUUR

Deze ridderroman werd overgeleverd in een versie van Jacob van Maerlant en in een versie in de Haagse Lancelot-compilatie. Het is waarschijnlijk een bewerking van een Franse roman, maar de directe bron van de sterk verkorte versie in de Lancelot-compilatie is niet bekend. De roman gaat over een ridder die de diefstal van een toverdiadeem dat zijn grootouders toebehoorde, wil wreken en aan het hof van koning Arthur terechtkomt, na vele omzwervingen. Het verhaal is oorspronkelijk een sprookjesmotief geweest.

 

-TOREC- (3: Café Den Hemel / Hego / Beunhazen)

 

10.ZIEKTE

1834-1881

Ziekteverschijnsel genoemd naar een Frans arts.

Het ziekteverschijnsel gaat gepaard met aanvallen van vaats­pasmen, met cyanose, op de duur leidend tot het afsterven van de getroffen ledematen. Vooral spasmen van de bloedvaten van vingers en tenen die door vernauwing een verminderde bloeddoorstroming hebben en er eerst wit en daarna blauw gaan uitzien, vooral in contact met koude.

 

-Ziekte of fenomeen van RAYNAUD- (4: Andes Survivors / Café Den Hemel / Kwizona / Alzheimer)

-Maurice RAYNAUD-

-WITTE VINGER SYNDROOM-

 

11. FLORA

Citrus medica, citroen meloen of de cederappel is een citrusvrucht. Wat is de meer religieuze naam voor deze vrucht?

 

-BOEDDHAS HAND- (Solo: Ne Grote me)

 

12. MUZIEK

Wie?

 

-A. Mylène FARMER- (12)

-B.ALIZEE- (14)

 

 

1. SOCIOLOGIE

MILGRAM Experiment

2. KUNST

ZE HANGEN ONDERSTEBOVEN

3. JAPAN

CHRYSANT

4. PLANTKUNDE

Robert FORTUNE

5.TOERISME

BRING YOUR OWN GROG

6. AARDRIJKSKUNDE

STATENLAND

7.SPORT

A.Jana NOVOTNA

B.Bob VERBEECK

8. FILM

A.BEESTEN, Beasts
B.BOTEN,boats

9. LITERATUUR

TOREC

10. ZIEKTE

Ziekte of fenomeen van RAYNAUD (Maurice RAYNAUD)

WITTE VINGER SYNDROOM

11. FLORA

BOEDDHAS HAND

12. MUZIEK

A. Mylène FARMER

B. ALIZEE

 

 

 

REEKS 3: ASSOCIATIEREEKS.

 

In deze associatiereeks moet er steeds een item uit de tweede kolom gekoppeld aan een item van de eerste kolom. In de tweede kolom staan 25 items; slechts twintig dienen gekoppeld te worden; er schieten dus 5 items over.

Om het iets te vergemakkelijken krijgt u bovendien een lijst met 40 hints. 20 van deze hints verklappen het verband tussen het item in kolom 1 en een item in kolom 2.

Een voorbeeld: in de eerste kolom staat bvb. Mick Jagger en in de tweede kolom Keith Richards deze horen bij elkaar en bij de hints zal u dan ook vinden The Rolling Stones.

U antwoord op het antwoordblad enkel met de juiste letter bvb. 1X , 2P enz…

 

ASSOCIATIEREEKS

OPGAVE

 

 

1

Snipstruis

Gorilla

A

2

Nissan

El Cid

B

3

Channel four

Willy Trogh

C

4

Mauna Kea

DVD

D

5

Winterkoninkje

Lolita

E

6

What’s the story…

Oche

F

7

Pritzkerprize 1999

PLAN (international)

G

8

2003: 4xT, 6xG, 5xV

Tébet, Adar

H

9

Snelste gletsjer met 20m/dag

The Soft Machine

I

10

Stad Bristol Channel

Chinese kruisbes

J

11

Woody Allen

Holbewoner

K

12

Librije

A.P.: °03/01/1974

L

13

Monza

Noordkaap

M

14

Wereldvoetbalster van het jaar 2002

Dummy, PNYC

N

15

Bob Huygh

Monte Alban

O

16

Treble bed

Wereldkampioen allround turnen 2003

P

17

Jimena Diaz

Strange charm

Q

18

Nova Express

Zetel

R

19

Leos Carax

Catherine Hepburn (1933)

S

20

Bottom up

Rick Husband, Ilan Ramon, K. Chawla, Laurel Clark, William Mccool, Michael Anderson, David Brown.

T

 

 

Methaan

U

 

 

Kaliningrad

V

 

 

De Standaard

W

 

 

Parkheuvel

X

 

 

Alex – Oscar

Y

 

 

HINTS

 

Kiwi

Black eyed peas

Apollo

Mia Farrow

Stuyvenberg

Joodse kalender

Holocaust

CH4

Troglodytes

Kew Gardens

Foster

Morning Glory

Leonardo de Vinci

Solomon Linda

Columbia

Overlord

Koningsberg(en)

XIII

Mount Everest

Confituur

Stijn Meuris

Nice one

Hamm

Driesterren restaurants

Azteken

Japanse wagens

Darts

Emoe

Woestijn

Man en vrouw

Alain Prost

Pseudoniem

Pieter Aspe

Quarks

Aardappel

Brussel

Witte berg

Portishead

Alessandro Petacchi

William S. Burroughs

 

 

 

OPLOSSING

1

SNIPSTRUIS

J (11)

CHINESE KRUISBES

KIWI

2

Nissan

H (6)

Tébet, Adar

Maanden Joodse kalender

3

Channel four

U (13)

Methaan

CH4

4

Mauna Kea

O (11)

Monte Alban

Witte berg

5

Winterkoninkje

K (10)

Holbewoner

Troglodytes troglodytes

6

What’s the story…

S (6)

Catherine Hepburn (1933)

Morning Glory

7

Pritzkerprize 1999

G (12)

PLAN (International)

Foster

8

2003: 4xT, 6xG, 5xV

L (9)

A.P.: °03/01/1974

Alessandro Petacchi

9

Snelste gletsjer met 20m/dag

T (3)

MVC, Here Jezus en Viseo

Rick Husband, Ilan Ramon, Kalpana Chawla, Laurel CLARK,

William Mccool, Michael Anderson, David BROWN.

COLUMBIA

10

Stad Bristol Channel

N (12)

Dummy, PNYC

PORTISHEAD

11

Woody Allen

V (5)

Kaliningrad

KONINGSBERG(en)

12

Librije

X (7)

Parkheuvel

De 2 Nederlandse driesterren restaurants.

13

Monza

M (19)

Noordkaap

Stijn Meuris

14

Wereldvoetbalster van het jaar 2002

P (7)

Wereldkampioen allround turnen 2003

Mia en Paul HAMM

15

Bob HUYGH

C (13)

Willy TROCH

4e en 5de Belg op de Mount Everest

16

TREBLE BED

F (2)

Andes Survivors en Alzheimer

OCHE

Darts

17

Jimena DIAZ

B (8)

EL CID

Man en vrouw

18

NOVA EXPRESS

I (3) Beunhazen, Café DenHemel en Meerhof

The SOFT MACHINE

William S. BURROUGHS

19

Leos CARAX

Y (6)

Alex - Oscar

Pseudoniem

20

Bottom up

Q (15)

Strange charm

Quarks (top en down)

 


 

 

REEKS4:

 

1.MYTHOLOGIE/AARDRIJKSKUNDE

En meer bepaald Turkmeense mythologie.

Toen de Kaspische Zee haar echtgenoot de Zwarte Zee verliet, strafte Allah haar op vreselijke wijze. Tot het eind der tijden moest de Kaspische Zee haar ongeboren kind,een baai, blijven voeden; de navelsteng zou nooit verbroken worden. Eind jaren70 van de vorige eeuw was het echter zo ver de navelstreng tussen baai en Zee was dichtgeslibd, maar in 1980 opende de nieuwe Turkmeense president de navelstreng en gaf de moeder terug aan het kind.

Wat is de naam van dat kind of van die baai in de Kaspische zee?

 

-KARA BOGAZ (GÖL) =  (Zwarte Muil)- (8)

 

2.KUNST/TV

Herman Van Molle is er fier over en de kandidaten mogen hem als winnaar van tafel tot tafel meesleuren: de fameuze Canvascrack stoel.

De stoel werd in 1903 ontworpen door een Schots architect in opdracht van Mr en Mrs Blackie voor hun huis in Helensburgh. De stoel  werd ook naar die woning (hotel????)genoemd?

A.      Naam van de architect

B.       Naam van de stoel

 

-A. Charles Rennie McKINTOSH- (17)

-B. HILL HOUSE CHAIR- (2: Andes Survivors en Hego)

 

3.TAAL/INHOUDSMATEN

We gaan op zoek naar enkele oude inhoudsmaten, die nog wel bekend zijn in ons taalgebruik.  De eerste heeft een inhoud van 1.374 ml en de andere is net de helft van de eerste, 687 ml dus.  Volgens het gezegde krijg je een goed gesprek als je beide maten bij elkaar plaatst.  Welke inhoudsmaten of welk gezegde?

 

-TUSSEN POT EN PINT- (17)

 

4. FILM

(fragment)

Titel van de film?

 

-THE PLEDGE- (8)

 

5.VLIEGENDE TUIGEN

Toen de mens vliegende tuigen ontwierp inspireerde hij zich terecht op de natuur, maar al gauw bleef enkel de glijvlucht als basisprincipe over. Het klappen van de vleugels zoals bij de insecten of de vogels werd wegens te ingewikkeld naar de kant geschoven. Enige tijd geleden werden deze oude principes echter weer opgevist

A.Dit type werd ontwikkeld voor gebruik op Mars omdat daar minder aantrekkingskracht is, maar ook een veel ijlere lucht. De ingenieurs lieten zich inspireren op het klappen van de vleugels bi insecten.

De naam is afkomstig van de samenstelling: insect en de gesegmenteerde vleugels.

 

B.(filmpje) Het tweede vliegende tuig is geïnspireerd op het klappen van de vleugels bij vogels. Een model op mensenschaal kwam ook reeds met succes van de grond.

 

Ook als je de antwoorden niet weet kan je waarschijnlijk wel een naam samenstellen.

 

-A. ENTOMOPTER - (2: Meerhof en B-team)

-B. ORNITHOPTER - (5)

 

6.AARDRIJKSKUNDE

Volgens sommige bronnen is dit Polynesische eiland het grootste koraaleiland ter wereld en de kleinste onafhankelijke staat ter wereld. De regering werkt nu nog steeds samen met die van Nieuw-Zeeland. De hoofdstad van dit 259 km² groot eiland is Alofi.

Het kwam in 1997 in het nieuws doordat het een gratis e-mail dienst opzette,gevolgd door gratis internet. Later werd het het eerste wi-fi eiland, eveneens gratis. In 2004 werd het eiland zwaar getroffen door een orkaan. Vroegere namen of bijnamen van het eiland

zijn The Rock, de steen van Polynesië of Savage Island. Welk eilandnaam bestaande uit 4 letters met domeinnaamextensie NU.

 

-NIUE- (3: Andes Survivors / Café Den Hemel / Martine Van Camp)

 

7. PERSONALIA

Hij werd geboren in 1878 en kreeg de naam Bill Robinson en werd na de vroege dood van zijn ouders opgevoed door zijn grootmoeder. Reeds als zesjarig kind trad hij op als song and dance kid in lokale cafés. Later maakte hij deel uit van een vaudeville team en kende succes als nachtclub en musical comedy performer. In 1908 werd Marty Forkins zijn levenslange manager. Hij groeide uit tot een ster bij het zwarte en het blanke publiek. De opkomst van de “motion pictures” pikte hij ook nog mee en trad op in een 14-tal meestal muzikale films: The Littlest Colonel, The Littlest Rebel, Old Kentucky, one mile from heaven en “Stormy Weather”. In die films viel hij vooral op door zij ongevenaard voetenspel bij het dansen. Onder welke naam kennen wij allen Bill Robinson die in 1949 stierf in New York.

 

-Mister BO JANGLES- (14)

 

8.KUNST / VOLKENKUNDE

Wilde een jongeman van deze indianenstammen een volwaardig krijger worden dan diende hij zich te onderwerpen aan een van de pijnlijkste en wreedste inwijdingsrituelen die de wereld ooit heeft gekend.

Vier dagen zonder eten of drinken, met een touw aan de polsen laten rondrennen tot men het bewustzijn verloor en dan begon het echte werk.

Met een bijl de linkerpint afhakken en zich laten spiesen en aan de huid laten ophangen waarbij om de pijn te vergroten gewichten aan de benen werden gehangen. Deze reeks van martelingen wordt soms de Buffalo Dance (Bull Dance)genoemd.

Vooral de  Mandanindianen werden bekend  door de schilderijen van een Amerikaans schilder en door films zoals “A man called horse”.

A. Naam van de schilder die in 1832 als eerste blanke dergelijke ceremonie bijwoonde en ze later ook schilderde.

B. De Indiaanse naam van de volledige ceremonie,soms ook enkel gebruikt voor het ophangen aan de huid. Ook momenteel zijn er nog altijd liefhebbers voor dit soort praktijken.

 

-A. George CATLIN- (9)

-B. OKEE-PA of AKA OKIPA- (SOLO: B-TEAM)

 

9. PRIJZEN

Prijzen zijn er te kust en te keur. Een van de eigenaardigste prijzen is deze die jaarlijks uitgereikt wordt aan onbedoelde zelfmoordenaars die zichzelf hebben uitgesloten van verdere evolutie en geen bijdrage meer zullen leveren aan de genenpoel.

Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie aan zijn einde komt door een totaal gebrek aan inzicht, bij voorkeur tijdens een poging de slimmerik uit te hangen.

Zo was er de Amerikaan Richards die bij een spelletje Russische roulette niet de meer traditionele revolver gebruikte, maar een semi-automatisch pistool...

Een andere heldhaftige poging om de prijs in de wacht te slepen is die van James Burns. Hij liet zijn vriend in zijn Pick-up truck over de snelweg rijden zodat hij er zelf onder kon gaan hangen om te zien wat er toch zo'n rotgeluid maakte. Toen zijn vriend stopte, vond hij James om de aandrijfas heen gewikkeld.

Of zoals de 39-jarige Garry Hoy bijvoorbeeld, advocaat uit Toronto, die aan een groepje rechtenstudenten probeerde uit te leggen hoe sterk de ramen op de vierentwintigste verdieping van een wolkenkrabber moeten zijn volgens de Canadese veiligheidsvoorschriften. Hij koos voor een praktijkvoorbeeld om zijn betoog kracht bij te zetten en even later mocht men hem vierentwintig verdiepingen lager uit de grond graven. Wat is de naam van deze sedert 1995 uitgereikte cynische, naar een wetenschapper, genoemde prijs? Volgende inzending viel net naast de prijzen (filmpje)

 

-DARWIN AWARD- (9)

 

10. FAUNA

A. Op de foto ziet u de grootste kikker de Conraua.  Zijn Nederlandse naam?

B. Op de tweede foto ziet u de grootste spin, de tarantulasoort  Theraphosa Blondi. Nederlandse naam van deze spin?

 

-A. GOLIATH KIKKER- (10)

-B. GOLIATH SPIN- (9)

 

11. LEGENDARISCHE EUROPESE WEDSTRIJDEN VAN BELGISCHE VOETBALPLOEGEN

A. We schrijven 8 december 1993 en Anderlecht staat in haar wedstrijd in de Champion’s League na 65 minuten met 0-3 voor. In het laatste half uur moeten ze echter 5 doelpunten slikken en zijn uitgeteld. Welke ploeg stuntte hier tegen Anderlecht. Volledige dubbele naam.

 

B. 26 septemer 1989 eerste ronde UEFA-cup. De FC Antwerp staat na 87 minuten met 10 tegen 11 hopeloos op een 1-3 achterstand. Maar het mirakel voltrekt zich en The great old scoort in 6 minuten nog driemaal; Nico Claessen in de 90ste  en de 91ste  minuut en Quaranta in 94e. Tegen welke ploeg?: dubbele naam.

 

-A. WERDER BREMEN- (18)

-B. VITOSHA SOFIA- (14)

 

12. MUZIEK: INTRO

(fragment)

U ziet zo dadelijk de intro van het “In de gloria” item de reporter. Hierbij wordt steeds dezelfde muzikale intro gebruikt. Van welke groep is deze intro?

 

-RAGE AGAINST THE MACHINE- (14)

 

 

1.MYTHOLOGIE/AARDRIJKSK.

KARA BOGAZ  (GÖL) = zwarte muil

2.KUNST

A.Charles Rennie McKINTOSH

B.HILL HOUSE CHAIR

3.TAAL

TUSSEN POT EN PINT

4. FILM

THE PLEDGE

5.VLIEGENDE TUIGEN

A. ENTOMOPTER

B. ORNITHOPTER

6.AARDRIJKSKUNDE

NIUE

7. PERSONALIA

Mister BO JANGLES

8. KUNST / VOLKENKUNDE

A. CATLIN

B. OKEE-PA

9. PRIJZEN

DARWIN AWARD

10. FAUNA

A. GOLIATH KIKKER

B. GOLIATH SPIN

11. LEGENDARISCHE VOETBALWEDSTRIJDEN

A. WERDER BREMEN

B. VITOSHA SOFIA

12. MUZIEK: INTRO

RAGE AGAINST THE MACHINE

 

REEKS 5: THEMAREEKS 15 naar 1 LETTERANTWOORDEN

 

 

REEKS van 10 naar 1

(Na de reeks melden dat de antwoorden steeds met 1 letter afnemen.)

 

1. TOERISME

Ook in België kan je karstverschijnselen vinden. In de provincie Namen in de buurt van Couvin vindt je deze openluchtgrotten van uitgeloogd kalksteenmassief. Franse naam van deze grotten?

 

-FONDRY DES CHIENS- (5)

 

2. TELEVISIE

Het is het oudste nog lopende tuinprogramma van de BBC en misschien wel ter wereld.

De eerste uitzending dateert van 1968 met wisselende presentatoren en steeds werd ook een eigen tuin aangelegd.

Presentatoren achtereenvolgens: Percy Thrower, Peter Seabrook, de waarschijnlijk bekendste Geoff Hamilton, Alan Titmarch en momenteel het triumviraat Monty Don,Chris Beardshow en Sarah Raven.

Achterenvolgende tuinen: Magnolia’s, Glacks Farm, Barnsdale, Barly Wood en Berryfield.

Naam van dit programma nu te zien op BBC 2 vrijdagavond omstreeks 21u30.

 

-GARDENER’S WORLD- (6)

 

3. FLORA/GESCHIEDENIS

In 1818 moesten de oom en de tante van Abraham Lincoln het bed houden. Zij kloegen over grote vermoeidheid en stijfheid in de benen en hadden beide een rode tong. Binnen enkele dagen waren ze overleden. Een week later beweek ook Lincolns moeder Nancy aan dezelfde symptomen. Diagnose de “Melkziekte”.

Alle drie waren ze eigenlijk indirect slachtoffer van de armoede. Er was onvoldoende gras en de koeien moesten dan maar in het wild hun eten zoeken en daar aten ze van deze giftige Calla Palustris. Nederlandse naam?

 

-SLANGENWORTEL- (2: Aleydis en Martine Van Camp)

 

4. TONEEL

“The same procedure al last year madam”

“The same procedure as every year, James”

Dit zijn de klassieke zinnen uit een Britse sketch uit de jaren 20, waarvan de opname uit 1963 elk jaar wel ergens op een zender te zien valt. Steevast wordt er Miss Sophie en haar butler James ten tonele gevoerd tijdens het dinner ter ere van Miss Sophies 90ste verjaardag. De gasten Sir Toby, Admiral von Schneider,Mr. Pomeroy en Mr. Winterbottem zijn echter al een tijdje overleden, maar de traditie dient voortgezet zodat de butler steeds alle glazen moet leegdrinken. Na 4 glazen Sherry, White wine, Champagne en Port is de man dan ook stomdronken.

Wat is de titel van deze 20 minuten durende sketch die traditioneel elke oudejaarsavond sedert 1963 op het Duitse WDR wordt uitgezonden?

 

-DINNER FOR ONE- (5)

 

5. FAUNA

Deze diertjes behorend  tot de stam Tardigrada (v. Lat. tardus = traag; gradus = schrede, tred) sluiten door de bouw van het zenuwstelsel en van de lichaamsholte nog het nauwst aan bij de Gelede wormen of bij de Geleedpotigen.

Ze zijn zeer klein. De grootste soort (Macrobiotus hufelandi), wordt slechts 1,2 mm lang.  Zij komen in alle klimaatzones voor tussen vochtig mos of in zoet water .  Als het mos uitdroogt, verschrompelen de diertjes en komen in een toestand van anabiose. In deze toestand zijn ze vederlicht en kunnen zo door de wind meegevoerd worden,aldus zich over de hele wereld verspreidend. Komen ze in water terecht dan worden ze binnen enkele uren weer actief. Uit proefnemingen bleek  dat zij na zeven jaren van anabiose weer tot leven kunnen komen en dat ze extreme temperaturen kunnen verdragen. Sommige soorten overleefden een 8-urig verblijf in vloeibaar helium (–272 °C), 20 maanden in vloeibare lucht (–100 °C) en 15 minuten bij 100 °C.

 

-BEERDIERTJE (waterbeertje of mosdiertje)- (6)

 

6. GESCHIEDENIS

Dit genootschap is halverwege de 18e eeuw ontstaan in Engeland en de oorsprong dient gezocht in de vereniging voor arbeiders die elkaar hulp boden. Wekelijks werden in herbergen bijeenkomsten georganiseerd waar goedkoop en goed gegeten en gedronken kon worden en van waaruit leden in nood ondersteund werden. Deze gezellen werden tot geen enkel gilde toegelaten, vandaar hun naam die  zoveel betekent als overblijvende of losse gezellen.

Gezellen zonder werk werden verwezen naar andere loges waar ze wel werk en onderdak konden vinden. Juist vanwege deze achtergrond wordt de orde  ook wel eens Vrijmetselarij voor de arbeiders genoemd.

De orde breidde zich uit naar de VS en vervolgens over de rest van Europa.

Naam van deze filantropische orde?

 

-Orde van de ODD FELLOWS- (4: Beunhazen, Café Den Hemel, Hego en Here Jezus)

 

7.MUZIEK

Op de copie en het scherm ziet u de tekst van Joe Dassin’s L’été Indien ». In de tekst is een naam  weggelaten. Welke ? en u krijgt ook enkele werken te zien.

 

-MARIE LAURENCIN- (11)

 

8. SPORT

Op de vraag: Wie behaalde bij het turnen op een OS als eerste een 10 ?antwoordt u vlotjes Nadia Komanechi in 1976.

Bij de mannen moesten we echter nog vier jaar wachten op die eerste tien. In 1980 kreeg de gevraagde turner een 10 voor zijn paardensprong. Dezelfde turner behaalde op deze spelen liefst 8 medailles (3xG, 4xZ en 1xB); trouwens het hoogste aantal medailles op 1 spelen in dezelfde discipline). Wie?

 

-Aleksandr DITIATIN- (5)

 

9.ARCHEOLOGIE

Deze menhir is trapeziumvormig (spijtig genoeg niet te zien op de foto), 5.9m hoog, waarvan ruim 4m boven de grond, 3.3m breed en een halve meter dik. Hij bevindt zich vlakbij een oeroude weg op een lichte hoogte en is van ver te zien. Van daaruit domineert hij de vallei van de Schelde. De menhir behoort uiteraard niet tot het alignment van Wéris.

In welk dorpje in Henegouwen staat deze steen van Brunehault ?

 

-HOLLAIN- (2: Café Den Hemel en Kwizona)

 

10. TAAL

In het begin van de 19e eeuw maakte de Belgische journalist Egide Cornelissen melding van een macaber experiment dat hij zelf met de hulp van 20 dieren had uitgevoerd. Hij beweerde dat hij 1 dier had geslacht en klaargemaakt en door de andere 19 had laten opeten. Vervolgens slachtte hij het volgende die dan weer op zijn beurt aan de overgebleven 18 werd voorgeschoteld. Zo ging het verder totdat er 1 dier overbleef dat dus eigenlijk de andere 19 had opgegeten. Het verhaal werd gepubliceerd in talrijke Europese en Amerikaanse kranten en toen Cornelissen bekende dat hij het hele verhaal had verzonnen, adopteerde de wereld het Franse woord voor dit dier, als aanduiding voor een dwaze grap.

Welk Frans woord, tegenhanger van het Engelse hoax?

 

-CANARD- (12)

 

11. FIM/MUZIEK

Naam van de acteur naast Paul Simon?

 

-Chevy CHASE- (17)

 

12. AUSTRALIË

Het is genoegzaam geweten dat de Australiërs er een apart taaltje op na houden, ook wat andere nationaliteiten betreft. Zo noemen ze de inwijkelingen van Italiaanse of Griekse afkomst WOG, de Canadezen zijn KANUCKS, de Amerikanen Goddamds, Yanks of  SEPPO’S (omdat in het Rhyming Slang Yank rijmt op Septic Tank). Ook de inwijkelingen van moedertje Engeland krijgen hun troetelnaampje. Deze naam is een anacroniem bestaande uit 4 letters (Een anacroniem is een acroniem dat op zichzelf een woord is geworden zoals Scuba of radar). Welk woord dat verwijst volgens de enen naar de roze kleur van de pas aangekomen Engelsen die wordt vergeleken met een granaatappel, volgens anderen komt de benaming van het feit dat de Engelsen nog steeds de gevangenen waren van de Engelse koningin ?

 

-POME of POMY (Pommies) (Prisoner of Mother England ook Mainland of Majesty)- (7)

 

13.SNOEP

Dit snoepje werd in 1925 op de markt gebracht door de Oostenrijker Eduard Haas. De verkoop verliep moeizaam tot in de jaren 50 de snoepjes verpakt werden in apparaatjes

waarbij de snoepjes een voor een werden te voorschijn getoverd. Jaarlijks worden er nu nog 4,2 miljard stuks verkocht.

De naam is afkomstig van enkele letters uit het Duitse woord voor pepermunt

Merknaam?

 

-PEZ (PfeffErminZ)- (8)

 

14.PSYCHOLOGIE

Freud onderscheidde drie lagen in de psyche. Het zelfgevoel of EGO, het geweten in de brede of SUPEREGO en een derde die hij omschreef als een elementaire biologische uiting van het onbewuste. Welke naam kreeg deze derde laag van de psyche volgens Freud?

 

-ID- (17)

 

15.WO I

(cartoon: getting worse)

In WO I moesten de Engelse onderzeeboten de strijd aanbinden met de Duitse U-boten.

De 100 meter lange boten liepen in 1915 van stapel en bleken de dodelijkste oorlogsschepen te zijn die ooit werden gebouwd, maar dan alleen voor de eigen bemanning.

Nummer 2 vloog in brand bij zijn eerste duik

Nummer 3 zonk bij  zijn eerste proefduik

Nummer 4 liep aan de grond

Nummer 5 verdween spoorloos

Nummer 6 liep vast in zijn eigen ankerketting

Nummer 14 sloeg lek

De nummer 15 kwam bij duikproeven in Schotland nooit meer boven water.

 

Op 31 januari 1918 kwam de apotheose bij de slag bij May Island toen twee flottieljes Engelse duikboten botsten met de eigen vloot. Resultaat: twee gezonken duikboten, drie zwaar beschadigd en 1 kruiser beschadigd en 270 doden.

De productie werd dan maar stopgezet…

Met welke letter  werden deze onderzeeboten aangeduid?

 

-K- (QUIZMASTER SOLO)

 

 

1.TOERISME (15)

FONDRY DES CHIENS

2. TELEVISIE (14)

GARDENER’S WORLD

3.FLORA (13)

SLANGENWORTEL

4.TONEEL (12)

DINNER FOR ONE

5. FAUNA (11)

BEERDIERTJE

6. GESCHIEDENIS (10)

ODD FELLOWS    (Orde van de Odd Fellows)

7. MUZIEK/KUNST (9)

LAURENCIN    (Marie Laurencin)

8. SPORT(8)

DITIATIN    (Alexandr Ditiatin)

9. ARCHEOLOGIE (7)

HOLLAIN

10. TAAL(6)

CANARD

11. FILM/MUZIEK (5)

CHASE    (Chevy Chase)

12. AUSTRALIË(4) 

POME    (of POMY)

13. SNOEP (3)

PEZ

14. (2) FILOSOFIE

ID

15. GESCHIEDENIS(1).

K


 

REEKS 6: FOTOREEKS.

 

 

 

1

ETRETAT (14)

2

Yang LIWEI (12)

3

DELLA ROBIA (8)

4

TEREMIN BOX (11)

5

Angelina JOLIE (15)

6

Monique DELVEAUX (16)

7

Chief JOSEPH (12)

8

Henry FUSELI (10)

9

ZAPRUDER (17)

10

SCHOENBEKOOIEVAAR (17)

11

Heidi KLUM (6)

12

HELIOS (6)

13

BENFICA (15)

14

KYRGIZIË (5)

15

CHILD FOCUS (19)

16

BASENJI (2: Martine Van Camp en De Eenhoorn)

17

SPOUWMES (1: solo Alzheimer)

18

YAP (4: Clockwork-Kwizona-Martine Van Camp en Here Jezus)

19

MUSSOLINI (17)

20

SEATTTLE (13)

21

Las MENINAS (17)

22

Joseba BELOKI (17)

23

SAFETY LAST (7)

24

Herman FINKERS (10)

25

MELKZUUR (5)

26

DOVE (11)

27

The ZOMBIES (16)

28

CARACARA (9)

29

Vallei  DE LOS CAIDOS (13)

30

BAILS (2: Andes Survivors en Aleydis)

31

STEEMBOAT WILLY (19)

32

MA BARKER (6)

33

LONDEN (13)

34

KINDJE OP MOEDERS SCHOOT (7)

35

VICTORIA’S SECRET  (8)

36

ELBROES (2: Andes Survivors en Café Den Hemel)

37

GUNDESTRUP vat (10)

38

TITEUF (17)

39

PUSKAS (9)

40

Johan SAUWENS (18)

 

 


 

 

REEKS 7.

 

 

1.FAUNA/FILM

Deze reuzeninsecten zijn verwant met onze krekels;  zijn vegetarisch en wegen tot 71 gram. De gentle giants zijn totaal niet agressief en zijn inheems in Nieuw-Zeeland.

Ze gaven ook de naam aan een Nieuw-Zeelands visueel effecten bedrijf verantwoordelijk voor de fantastische beelden in de Lord of the Rings trilogie.

 

-WETA- (8)

-WETA LIMITED DIGITAL-

 

2. UITDRUKKING

In de 18e eeuw werd er in de scheepvaart veelvuldig gebruik gemaakt van touw. Zo ook bij de Engelse marine. Het gebruikte touw was van de beste kwaliteit en zeer gegeerd. Geen wonder dat het dan ook langs alle kanten werd gestolen.

De Engelse marine greep echter in en voorzag hun touwwerk van een specifiek kenmerk, waardoor hun touwen steeds konden geïdentificeerd worden. Volgens enkele naslagwerken blijkt Goethe dit kenmerk als eerste in overdrachtelijke zin gebruikt te hebben en sindsdien wordt deze uitdrukking veelvuldig gebruikt  in onze taal, soms zelfs op quizzen. Welke twee woorden zoeken we?

 

-RODE DRAAD- (9)

 

3.SPORT

Filmpje kunstje voetbal en hond

Deze Braziliaanse voetballer was de eerste Beckham

Hij was de eerste speler die ook buiten het voetbal bekend werd. Hij was het onderwerp van honderden liedjes, gedichten en films en verdiende een fortuin met reclame.

In 1932 scoorde hij tegen Uruguay met een omhaal (een bicicleta). Het leverde hem de bijnamen "O Diamante Negro" (de zwarte diamant) en "O Homem Borracha" (de rubberen man) op.

Op het WK van 1938 scoorde hij vier keer tegen Polen (6-5) en werd topschutter. Na zijn carrière had hij nog succes als radiocommentator en als eigenaar van een meubelzaak.

Hij overleed dit jaar op zijn 90e aan de ziekte van Alzheimer. Wie?

 

-LEONIDAS- (11)

 

4. KUNST

Op deze tekening uit het schetsboek van Leonardo da Vinci zijn de verhoudingen van de gulden snede te zien: de afstand tussen het hoofd en het middel verhoudt zich tot de afstand van het middel tot de voeten zoals deze zich verhoudt tot de totale lichaamslengte.

Deze tekening wordt genoemd naar een architect. Welke.

 

-VITRUVIUS (De mens van Vitruvius)- (15)

 

5.PSYCHOLOGIE

Volgens deze Franse apotheker (1857-1926) moest je elke ochtend voor de spiegel gaan staan en jezelf toespreken dat je de beste, knapste en slimste bent. Hij is dan ook terecht de vader van de zelfhypnose. Wie is deze Emile Ratelband avant la lettre?

 

-Emile COUÉ- (7)

 

6.GESCHIEDENIS

Landing in Normandië

A. Voor de landing in Normandië in 1944 werden twee volledige Doe-het-zelf havens meegenomen inclusief golfbrekers,steigers en pontons waar schepen konden aanleggen en waarlangs vrachtwagens naar de stranden konden rijden…

De 750.000 ton wegende havens werden geplaatst in Vierville waar ze na een drie dagen durende zware storm totaal werd vernield. De tweede kunstmatige haven in Arromanches-les-Bains kende meer succes.

De restanten zijn er nog te bezichtigen en in het plaatselijke Muséée de Debarquement kan je verdere details te weten komen.

Wat was de naam eigenlijk een codenaam voor deze havens?

 

 

B. Na de landing in Normandië was er ook dringend aanvoer van brandstof noodzakelijk. Tankschepen en tankwagens waren buitengewoon kwetsbaar in oorlogsgebied. Men besloot dan maar om een pijpleiding onder de oceaan aan te leggen. In totaal werden er zo’n 11 pijpleidingen aangelegd. Met welk vijfletterwoord werden deze pijpleidingen bekend?

 

-A. MULBERRY- (13)

-B. PLUTO (Pipeline Under The Ocean)- (11)

 

 

7.AARDRIJKSKUNDE

Deze vulkaan ligt aan de noordkust van het eiland Sumbawa. In april 1815 was ze verantwoordelijk voor de dodelijkste vulkaan eruptie uit de geschiedenis.  Naar schatting verloren 12.000 mensen direct het leven. Een aantal van  80.000 tot 177.000 stierven ten gevolge van hongersnoden doordat  oogsten mislukten en landbouwgronden onbruikbaar raakten. De erupties duurden nog drie maanden en na afloop was de vulkaan 1300 meter ingekrompen.

De uitbarsting was zeven op de Volcanic Explosivity Index (VEI). De bekende uitbarsting van de Krakatau in 1883 was zes op deze schaal, de Vesuvius  vijf.

Welke vulkaan?

 

-TAMBORA- (7)

 

8. LITERATUUR

Douglas Richard Hofstadter (15 februari 1945) is een associate professor in de computerwetenschappen aan Indiana University? (Verenigde Staten), maar ook schrijver.

Hij schreef  jarenlang een column Metamagical themas voor het maandblad Scientific American, maar het bekend werd hij met zijn boek waarvan hijzelf ooit heeft gezegd dat 1/10 van de mensen die het boek gekocht hebben eraan zijn begonnen; 1/10 van hen die er aan zijn begonnen hebben het uitgelezen; en 1/10 van hen die het uitgelezen hebben  het begrepen. In het boek wordt op een populaire manier uitgelegd wat de implicaties van het incompleetheidstheorema zijn voor de wiskunde en het dagelijks leven. Het boek kreeg als neventitel “en eeuwige gouden band” mee. Wij vragen de titel??

 

-GÖDEL, ESCHER, BACH- (15)

 

9. FILM

(fragment)

U ziet zo dadelijk een filmklassieker. Wij vragen de titel. Om het iets moeilijker te maken krijgt u echter enkel de slotscène te zien.

 

-DR.STRANGELOVE- (16)

 

10. TAAL

Het is de hoofdpersoon van het verhaal “Een onaangenaam mensch” in den Haarlemmerhout uit de Camera Obscura van Hildebrand (Nicolaas Beets); vandaar aanduiding voor een nors en ontoegankelijk persoon.

 

-NURKS- (11)

 

11.

A. Groep

B. Stripfuguur

 

-A. The PRODIGY- (13)

-B. AEON FLUX- (2: De Eenhoorn en Viseo)

 

12.

A. Oorspronkelijke uitvoerders van dit nummer?

B. Uit welke TV-reeks?

 

-A. STEVE MILLER BAND- (18)

-B. THAT 70’S SHOW- (10)

 

 

 

1. FAUNA

WETA  (Weta Limited Digital)

2.UITDRUKKING

RODE DRAAD

3. SPORT

LEONIDAS

4.KUNST

VITRUVIUS (De mens van Vitruvius)

5.PSYCHOLOGIE

Emile COUÉ

6.GESCHIEDENIS

A.MULBERRY brug

B.PLUTO

7.AARDRIJKSKUNDE

TAMBORA

8.LITERATUUR

GÖDEL, ESCHER, BACH

9. FILM

DR.STRANGELOVE

10TAAL

NURKS

11. A.Groep

B.Stripfiguur

A. The PRODIGY

B. AEON FLUX

12. A.Groep

B.Welk programma

A.STEVE MILLER BAND

B.THAT 70’s SHOW

 

 

 

 


 

REEKS 8: SEKSREEKS met soms een vleugje humor

(animated gif: hersenseks)

 

Oorspronkelijk hadden we over het volgende onderwerp slechts 1 vraag, maar al snel besloten we er een globo van te maken. Maar door een onverklaarbare reden hadden we plots zo veel inspiratie dat we er een volledige reeks van gemaakt hebben. Of het onderwerp zelf hier iets mee te maken had laat ik in het midden. De volgende reeks staat in het teken wat onze bestaansreden is hier op aarde en dat is “de hoop te vergroten”, door sommigen de diepste draai (Luc Versteylen) genoemd, maar wij houden het op seks: dus een seks-pornoreeks met en vleugje humor.

 

 

 

1.FILM

(fragment)

Welke actrice?

 

-Monica BELUCCI- (14)

 

2.MUZIEK

Als een beginnend rockbandje een groepsnaam moet bedenken komen ze al snel uit bij het geen hen het meest interesseert namelijk sex,sex en sex. Als ze wat meer bedaard zijn komen ze op woordspelingen, filmtitels enz,maar de gezochte groep hield het bij het eerste.

Hun groepsnaam komt van een toch wel curieuze bezigheid. Ze hielden vaak wedstrijden om in groep te masturberen waarbij het er op aankwam om het snelst klaar te komen. Het gezamenlijk kwakje werd dan op een koekje gemikt. Diegene die het laatst zijn 10 cc kon produceren was de looser en die moest het koekje dan ook opeten.  En zo ontstond de groepsnaam genoemd naar dat koekje. Welke?

 

-LIMP BIZKIT- (14)

 

3. 17.LITERATUUR

 

A.Simon “Sickboy” Williamson opent een bar aan de oostkust in Schotland waar hij na sluitingsuur amateurporno opneemt en aan een porno langspeelfilm werkt. Dit is kort de inhoud van de vijfde roman van Irvine Welsh. Wat is de titel van deze roman uit 2003 na Trainspotting (1996), Maribou Stork Nightmares (1995), Filth (1998), en Glue (2001).

 

-PORNO- (10)

 

B.Deze in 1930 geboren Vlaamse schrijver was al niet vies van sex in zijn boeken.  In 1972 publiceerde hij de erotische pornografische roman “De fotograaf” echter niet onder zijn eigen naam, maar onder het pseudoniem Claus Trum. Wie?

 

-Jef GEEARAERTS- (5)

 

 

4. SOCIOLOGIE

Groepsex

Beweging ontstaan in het begin van de jaren ’70 in Wenen onder leiding van de kunstenaar Otto Muhl, die enkel drie doelen voor ogen had:  seks, seks en nog eens seks. De sekte groeide snel en telde al gauw 600 communards uit heel Europa. Sex was verplicht, al dan niet in groep, tot vijfmaal per dag. De mannen hadden geen bed en moesten zowieso ‘s nacht op zoek naar een vrouw met bed. In de commune, waar voorbehoedsmiddelen taboe waren, werd het ene kind na het andere geboren.

De sekteleider was van oordeel dat hij ook de talrijke kinderen moest inwijden in zijn principes van vrije seks. In 1991 was het dan zo ver; een weggelopen meisje diende klacht in, Muhl werd opgepakt en de sekte werd ontmanteld. Naar het schijnt verblijft Muhl na zijn vrijlating in Portugal waar hij opnieuw een kleine commune heef gesticht. Naam van de oorspronkelijke commune genoemd naar de plaats waar ze gevestigd was?

 

-FRIEDRICHSHOF COMMUNE- (SOLO Martine Van Camp)

 

5. ACTRICE

Videofragment uit “in de gloria” In de poep.

Naam van beide actrices

 

- A/B  An MILLER en Sien EGGERS- (8 en 11)

 

6. Zoals velen onder ons weten ligt aan de basis van de meeste potentiestoornissen een castratieangst. De meest voorkomende castratieangst is de zogenaamde VAGINA DENTATA, waarbij de man een vroegtijdige zaadlozing heeft omdat hij angst heeft dat de vagina de penis opslorpt of afbijt.

Een meer speciale soort castratieangst is deze waarbij de man angst heeft dat de penis  zich terugtrekt en geheel verdwijnt in  het eigen lichaam. Sommigen houden hem dan ook angstvallig dagenlang onafgebroken vast. 

Hoe wordt deze aandoening genoemd? (4 letter woord)

 

-KORO- (3: Here Jezus, Gambiet en Andes Survivors)

 

7.TRANSSEXUELEN

We kennen al de transsexuelen die er alles voor over hebben om van geslacht te veranderen. Er zijn echter ook mensen die zich een dier voelen en die ook fysiek in een dier  willen veranderen.

Velen voelen zich kat, maar er zijn ook honden en hagedissen. Ze schuwen geen enkele operatie of tatoe, gebit bijwerken geen probleem zelfs een staart laten inplanten wordt overwogen.

Catwoman – lizardman Eric.

Het woord dat we zoeken wordt gebruikt om deze verschijnselen aan te duiden. Zo spreekt men bij de transsexuelen over GENDER… Bij de katmensen en dergeljike van SPECIES … Welk woord letterlijk ongenoegen toestand van zich slecht voelen (tegenovergestelde van euforie). ????

 

-DYSPHORIA / DYSFORIE- (5)

 

8. VARIA

Wie is deze reporter?

 

-ALI G (Sacha Baron-Cohen)- (8)

 

9. FAUNA

Deze familie van zeedieren behoort tot de klasse van de Manteldieren.

Ze  hebben een vastzittende levenswijze, die bereikt wordt na een gedaanteverwisseling van de vrij zwemmende larve. Het grootste deel van het lichaam wordt ingenomen door de kieuwdarm, die omgeven wordt door de peribranchiale ruimte. Naast solitaire soorten komen ook veel kolonievormende soorten voor. Bijna alle soorten zijn hermafrodiet (tweeslachtig), Enkele soorten: Ciona intestinalis , Clavellina lepadiformis, Botryllus schlosseri en Botrylloides leachi en de  Zeedruif. Nederlandse naam van deze familie?

 

-ZAKPIJPEN- (7)

 

10. VARIÉTÉ

(Cartoon erogenic zones)

Humor en seks is al eeuwenlang een geslaagde combinatie. Het geslachtsdeel zelf als lachobject gebruiken is voor mannen alvast gemakkelijker dan voor vrouwen. Er je geld mee verdienen is een andere zaak. De Australiërs Simon Morley en David Friendley treden in de hele wereld op met hun genitale origami.

Even hebben we eraan gedacht deze kunstjes in te voeren bij ex-aequo’s in de eindstand. Wat is de alliterende titel van het programma dat als bijtitel Cockstars kreeg?

 

-PUPPETRY OF THE PENIS- (13)

 

11. INTERNET

Uiteraard hebben we voor de volgende  vraag uitgebreid research gedaan op het internet. We weten nu perfect met wat men bedoeld met Hentai, fistfucking, a footjob, gangbanging enz…

Op een van deze educatieve sites kwamen we ook de volgende term tegen met volgende omschrijving: gat in een scheidingswand, meestal een toilet waardoor de man zijn lid steekt en langs de andere kant de sexpartner met dit lid zijn ding doet.

Hoe noemt een kenner nu zo’n gat?

 

-GLORY HOLE (Gloriegat)- (5)

 

12.FILM

(fragment)

 

A.Uit welke film komt volgend fragment?

B.Welke ouverture hoort u?

 

-A. A CLOCKWORK ORANGE- (15)

-B. WILLEM TELL ouverture- (18)

 

13. SEXUELE WOORDENSCHAT

(cartoon: Kicken: effe beffen)

 

Op het internet vonden we een interessante verklarende woordenlijst in verband met sex. We troffen daar  onder meer het woord  BEFFEN aan , dat is algemeen bekend. Dezelfde activiteit in en rond de anus wordt trouwens BAFFEN genoemd.

BOFFEN daarentegen heeft een totaal andere betekenis, boffen is namelijk geluk hebben dat je mag beffen en niet moet baffen.

We kwamen op die lijst ook een woord  tegen voor het  lijntje op de huid dat ontstaat als twee helften van een orgaan aan elkaar groeien. Tal van mannen hebben zo’n lijntje aan de onderkant van hun penis en/of op hun balzak.

Dit streepje kan lopen vanaf het toompje, langs de onderkant van de penis en het midden van de balzak tot de anus. Het ontstaat al in de baarmoeder. De geslachtsdelen van zowel jongens als meisjes hebben in eerste instantie een vrouwelijk uiterlijk. Pas na 6 weken beginnen de mannelijke geslachtsdelen zich te ontwikkelen. De binnenste schaamlippen groeien aan elkaar en vormen zich tot penis. De balzak ontstaat als de buitenste schaamlippen aan elkaar groeien.

Wat is de wetenschappelijke naam van dit lasnaadje?

 

-RAPHE- (Solo quizmaster)

 

14.KUNST

A. Welke Amerikaanse fotograaf

B. Welke toch wel zeer bekende kunstenaar schilderde deze pornoportretten?

 

-A. Terry RICHARDSON- (2: Café Den Hemel en Martine Van Camp)

-B. George GROSZ (Ecce Homoreeks)- (11)

 

15.MUZIEK

(clip)

Naam van de groep?

 

-The STRANGLERS- (6)

 

 

1.

FILM

Monica BELUCCI

2.

MUZIEK

LIMP BIZKIT

3.

LITERATUUR

A. PORNO

B. Jef GEERAERTS

4.

SOCIOLOGIE

FRIEDRICHSHOF COMMUNE

5.

TELEVISIE

A. An MILLER

B. Sien EGGERS

6.

WETENSCHAP

KORO

7.

TRANSSEXUELEN

DYSPHORIA / DYSFORIE

8.

JOURNALISTIEK

ALI G (Sacha Baron-Cohen)

9.

FAUNA

ZAKPIJPEN

10.

VARIETÉ

PUPPETRY OF THE PENIS

11.

INTERNET

GLORY HOLE (Glorie gat)

12.

FILM

A. A CLOCKWORK ORANGE

B. WILLEM TELL ouverture

13.

WOORDENSCHAT

RAPHE

14.

KUNST

A. Terry RICHARDSON

B. George GROSZ (Ecce Homo reeks)

15.

MUZIEK

The STRANGLERS

 

 

 

 

 

 

REEKS 9.

 

 

1. TOERISME

Enorme gletsjer in het Nationaal park Los Glaciares in het zuiden van Argentinië. De vooraan 5000m brede en tot 60 meter hoge gletsjer schuift over 1 van de armen van het Lago Argentino. Voor de jaren tachtig van vorige eeuw sloot deze gletsjer op Vuurland om de 3 à 4 jaar de 2 armen van het meer af waarna na een tijdje onder de druk van het water de dam breekt. Deze breuk is vele kilometers ver te horen. In maart van dit jaar haalde de gletsjer opnieuw de wereldpers toen een enorme ijsbrug instortte.

Naam van deze gletsjer?

 

Maart 2004 (fragment)

 

-PERITO MORENO-

-Perito MORENO GLETSJER-

 

2. KUNST Dubbele vraag:

Een van Londens laatste trekpleisters is deze Swiss Re Tower die boven de Londense skyline uitsteekt. Het gebouw wordt momenteel afgewerkt en is het tweede hoogste gebouw in Londen.

  1. Wie is de architect van dit gebouw?
  2. Wat is de populaire bijnam van dit gebouw genoemd naar de vorm?

 

-Norman FOSTER-

-THE GHERKIN (de augurk??????)-

 

3. GESCHIEDENIS

Er zijn mensen die er blijkbaar plezier in vinden met het zoeken naar  allerlei mogelijke overeenkomsten tussen historische gebeurtenissen. Zo vond men nogal wat overeenkomsten tussen president Lincoln en president Kennedy.

Lincoln werd president in 1860, Kennedy in 1960.

Booth de moordenaar van Lincoln werd geboren in 1839, Lee Harvey Oswald in 1939.

Lincoln had een secretaresse die Kennedy heette, Kennedy had een secretaresse met de naam Lincoln.

Beide werden vermoord op een vrijdag in het gezelschap van hun echtgenote.

Lincoln werd na zijn dood opgevolgd door Andrew Johnson, Kennedy door Lyndon B. Johnson.

Booth vermoorde Lincoln in een theater en vluchtte weg in een pakhuis. Oswald vermoorde Kennedy vanuit een pakhuis en vluchtte weg in een theater.

De vraag dan: in welk theater werd Lincoln vermoord? En laat dat theater dan dezelfde naam hebben als het automerk waarin Kennedy vermoord werd. 

 

-FORD’S THEATRE en Kennedy werd vermoord in een FORD (LINCOLN!!!)-

 

4.FOTOGRAFIE: diepgaand onderzoek.

Zweeds fotograaf en documentairemaker °1922,werd wereldberoemd in 1965 met de publicatie van zijn d.m.v. de slurfcamera of de endoscoop gemaakte foto’s van het ongeboren kind. Zijn daarna gepubliceerde boek “Het grote wonder” werd een bestseller.

In 1998 werd een naar hem genoemde prijs in het leven geroepen die jaarlijks wordt uitgereikt voor de beste visuele voorstelling in de wereld van de wetenschap, geneeskunde, biologie of technologie. Wie of welke prijs?

 

-LENNART NILSSON AWARD-

 

5. LITERATUUR

Ze was zestien jaar toen zij in 1914 naar Engeland vluchtte en het kindermeisje werd van Bloomsbury. Zij zat aan het doodsbed van D.H.Lawrence, werd verliefd op Virginia Woolf en trad  in 1919  in het huwelijk met de halfblinde Britse romanschrijver Aldous Huxley.

Ze genoot intens van het liefdesspel met een man maar de echte liefde vond zij bij een vrouw. Eerst bij Lady Ottoline en Costanza, haar inamorata, in Hollywood bij Greta Garbo, Marlene Dietrich en Audrey Hepburn.

Zij wisselde hartsgeheimen uit met Charlie Chaplin en Igor Stravinsky, hield spiritistische séances, deed aan handlijnkunde, las de toekomst uit de sterren en experimenteerde met mescaline en andere geestverruimende drugs.

Wat is de titel van dit werk van Stan Lauryssens dat als ondertitel heeft: Leven en liefdes van Maria Nys Huxley. Titel in het Nederlands!

 

-MIJN HEERLIJKE WERELD-

 

6. SPORT: paardenraces

De onbetwistbare nummer 1 van de paardenraces aller tijden is een Amerikaan, al zullen de Engelsen beweren dat hun Lester Piggott met zijn 4493 overwinningen dit eigenlijk is.

Onze 1m48 grote en 50 kg wegende jockey behaalde echter 8833 overwinningen in zijn loopbaan,waaronder 11 triple crown races goed voor zo’n 5 miljard prijzengeld.

Wie is deze in 1931 geboren jockey die in 2003 overleed?

 

-Bill SHOEMAKER-

 

 

7. Het record 'grootste afstand die een menselijke stem kan afleggen' staat volgens het jaarboek Guinness world records 2003 op naam van een hele taal. Deze wordt op La Gomera (een van de Canarische eilanden) gesproken - of eigenlijk: gefloten, want het is een zogenoemde fluittaal. Kennelijk hanteert Guinness een nogal ruime definitie van stem. Maar dat het fluiten ver draagt, is zeker waar: op acht kilometer afstand zijn de 'sprekers' ervan nog te horen.

De “taal dreigde te verdwijnen op La Gomera maar wordt momenteel opnieuw in de scholen aangeleerd.

 

-SILBO (El silbo: silbar=fluiten)-

 

 

8. CHEMIE

(eerst filmpje: We’ve got chemistry here)

1770-1831

Duits-Russische natuurkundige, geboren in 1770 in Talin is de ontdekker van het thermoelektrisch effect in 1821: wanneer 2 verschillende metalen met elkaar worden verbonden d.m.v. een elektrische geleider en als er tussen beide een temperatuursverschil bestaat ontstaat er een elektrische stroom van het ene metaal naar het andere.

Dit effect zorgt er o.a. voor dat de gas wordt afgesloten in bulexen en dergelijke wanneer de waakvlam wordt gedoofd.

Dit verschijnsel draagt zijn naam.

Het omgekeerde effect: opwarming of afkoeling van één van 2 verschillende metalen die met een elektrische geleider met elkaar verbonden zijn en waardoor een stroom loopt. Dit effect werd in 1834 ontdekt door een Frans natuurkundige (+1845) en naar deze genoemd.

 

-Thomas SEEBECK (omgekeerde van het Peltier effect)-

 

9. TRANSPORT

Hij is de beroemdste trein van Australië, een soort Oriënt Express die wekelijks van het zuidelijke Adelaide dwars door de outback naar Alice Springs spoort en onlangs werd het traject doorgetrokken naar het noordelijke Darwin.

Voor het nu 2800 km lange traject kunnen twee soorten tickets gekocht worden: de Red Kangaroo  (de toeristenklasse) en de Gold Kangaroo (1ste klasse).

De naam van de 1 kilometer lange trein is afkomstig van de Aziatische kamelendrijvers die op het einde van de 19e eeuw van onschatbare waarde waren voor het ontginnen van het Australische binnenland.

 

-The GHAN (van Afghanistan)-

 

10. TECHNIEK

Deze Duitse ingenieur had in 1922 ontdekt,  voorbouwend op het Magnuseffect, dat de windkracht op een draaiende schijf veel groter was dan op een stilstaande, waardoor hij prompt het zeil op een schip verving door twee enorme rotors.

Als de draaisnelheid vier maal zo groot was als de windsnelheid dan was de uitgeoefende druk en dus de stuwkracht 15 maal groter dan op een zeil van dezelfde grootte. Twintig jaar later werden deze fantastische schepen (o.a. de Baden-Baden) echter gesloopt omwille van opeenvolgende ernstige mechanische mankementen.

Deze  revolutionaire rotorschepen werden genoemd naar die Duitse ingenieur die trouwens ook helikopters bouwde jaren voor Sikorsky. Zijn naam of naam van deze schepen?

 

-Anton FLETTNER-

 

11. GOOCHELEN

Wie is deze goochelaar?

 

-DAVID BLAINE-

 

12.

A. Welke groep hoort u?

B. Welke bekende acteur vertolkt hier de rol van producer Bruce Dickinson?

 

-A. BLUE OYSTER CULT-

-B. Christopher WALKEN-

 

 

1.TOERISME

PERITO MORENO GLETSJER

2.KUNST

A. Norman FOSTER

B.The GHERKIN

3.GESCHIEDENIS

-FORD’S THEATRE en Kennedy werd vermoord in een FORD (LINCOLN!!!)-

4.FOTOGRAFIE

LENNART NILSSON AWARD

5.LITERATUUR

MIJN HEERLIJKE WERELD

6.SPORT

Bill SHOEMAKER

7.TAAL

El SILBO

8.CHEMIE

Thomas SEEBECK

9.TRANSPORT

The GHAN

10.TECHNIEK

Anton FLETTNER schepen

11. GOOCHELAAR

DAVID BLAINE

12. A.Groep

B.Acteur (Bruce Dickinson)

A.BLUE OYSTER CULT

B.Christopher WALKEN


 

REEKS 10: TIPREEKS.

 

 

 

1.MUZIEK

Tien shilling en een baantje als magazijnier kreeg deze Zuid-Afrikaan in 1939 voor zijn nummer “Mbube” en scoorde meteen een dikke hit in zijn thuiisland. Via allerlei omwegen verhuisde het nummer naar New York waar het door de Weavers onder de titel ”Wimoweh” opnieuw een hit werd. In 1961 volgde dan het grote succes voor de Tokens met de titel:,,The lion sleeps tonight''. Vierenzestig jaar later zijn er een 200-tal versies van geregistreerd goed voor miljoenen exemplaren en een opbrengst van ruim 45 miljoen pond (circa 64 miljoen euro). Daar heeft de oorspronkelijke schrijver weinig of niets van gezien: hij stierf in 1962 in bittere armoede; zijn weduwe kon niet eens een ordentelijke grafsteen voor hem kopen. Wie?

 

-Solomon LINDA-

(Tip: Linda’s)

 

2. STADIUM

Het is de thuishaven van de L.A.Lakers en Kim Clijsters won er in 2002 en in 2003 het Masters tornooi. U2, the Rolling stones en dergelijke traden er in op. Het biedt 20.000 toeschouwers een comfortabel zitje en is gelegen in Los Angeles. Naam van dit stadion?

TIP: Nietjes

 

-STAPLES CENTER-

 

3. GESCHIEDENIS

(Tip: tennis scheidsrechter)

Radicale groepering van opstandelingen tegen Karel V in Gent (1539-1540). Ze waren de armsten in de stad. Hun rebellie werd onderdrukt, waarna Karel V met de Carolijnse Concessie een einde maakte aan de autonomie van Gent. Naam van die radicale groepering.

 

-CREESERS-

(Creesen = krijsen)

 

4.EPONIEMEN/KLEDING

Dit onderhemdje zonder mouwen geldt bij onze zuiderburen als het toppunt van het Frans zijn, zeker wanneer het hemdje in combinaison met de Kangourou en dat is dan een slip.

Wat is de populaire naam van dergelijk onderhemdje genoemd naar de gemiddelde Fransman; monsieur Normal zeg maar.

 

-MARCEL of MARCELLEKE-

 

5.KUNST

Oostenrijks architectencollectief met o.a. Wolf en Prix.  Ze ontwierpen gebouwen alsof ze door een aardbeving zijn getroffen: o.a. het Groninger Museum. Ze mogen ook het nieuwe gebouw voor de Europese Bank in Frankfurt bouwen.

 

-COOP HIMMELBLAU-

 

6.SPORT.

Wie is momenteel coach van de nationale Belgische ploeg volleybal heren?

 

-Claudio GEWEHR-

 

7. METEREOLOGIE

TIP: kar en een man

METEREOLOGIE

Deze natuurkundige van Hongaarse afkomst gaf in 1911 voor het eerst een wiskundige beschrijving  van het verschijnsel wervelpatronen die gevormd worden achter uitsteeksels in de wind. Deze wervelpatronen geven een verklaring  voor de zwieptonen van de wind die tegen takken of touwen blaast; ze veroorzaken ook het lawaai van de imperiaal op de rijdende auto en ze maken het zo moeilijk om een roeispaan strak door het water te trekken.

Via satellietbeelden zin deze wind wervels ook prachtig waar te nemen achter bergketens.

Naam van die wetenschapper en de wervels?

 

-Von KARMAN wervels-

 

8. AARDRIJKSKUNDE

(Tip: Arjan Erkel)

We zoeken een republiek in Rusland met een oppervlakte van 50.300 km² en 2,2 miljoen inwoners. Hoofdstad Makhachkala.

 

-DAGESTAN-

 

9.TEKENS

We kennen allen de diacritische tekens accent grave, égu, circonflex , de tilde enz. Minder bekend is misschien dit teken dat gebruikt wordt in het Tsjechisch, het Thais, het Armeens en een aantal Baltische talen. Het wordt o.a. geplaatst op de C, de S en de Z.

In het Engels wordt dit teken soms aangeduid met Caron, maar wij vragen de meer gebruikelijke Tsjechische naam.

Niet vergissen met de ogonek (kleine c onder de letter) of de breve een soort U-tje of de Hongaarse umlaut of de Macron (een recht streepte boven de letter).

 

-HACEK (fon: huh-tjek)-

 

10. HANDEL

(Tip: PSV en nummer 6)

Een van de oudste schoen fabrikanten in Europa werd in 1734 opgericht en kreeg de naam van de stichter. Anno 2004 is het logo nog steeds synoniem voor traditie en detail en wordt geleid door de negende generatie de broers Floris en Reynier. Het bedrijf won onlangs een proces tegen Victoria Beckham die haar initialen wilde gebruiken als logo.

Aan een paar handgemaakte schoenen wordt 2 maanden gewerkt en kosten zo’n 360€.

Bekende types zijn de biezen damesschoen uit WO II, de F1-schoen uit 2000 en de Noble Blue uit 2004. Welk bedrijf?

 

-VAN BOMMEL-

 

11. Ruimtevaart

NASA lanceerde in 1981 haar eerste shuttle met draagraketten. Dit was echter geen primeur vermits NASA reeds in de jaren 60 een eerste herbruikbaar ruimtevliegtuig met draagraket ontwikkelde. Na een mislukte test in 1963 werd het project door het ministerie van Defensie afgevoerd. Wat is de naam van deze dinosaurus van de ruimtevaart met als codenaam de X-20, maar wij vragen dus de populaire bijnaam.

 

-DYNA-SOAR-

 

12. Actua (filmpje 04/04/14)

Naam van het maandblad?

 

-The SPROUT-

 

13.SPORT: golf

TIPREEKS: foto en daarbij inhet groot WIE.

Midden januari 2004 speelde ze mee in het Sony Open mannen golftornooi in Honolulu. Als vrouw opmerkelijk, maar eigenlijk moeten we zegen als meisje want ze is pas 14 jaar en daarmee de jongste uit de hele geschiedenis van het golf die de cut overleefde. Wie?

 

-Michelle WIE-

 

14. . SOCIOLOGIE

Na de yuppies en de dinkies is er nu een woord voor gepensioneerden die al hun spaargeld uitgeven in plaats van dit te sparen voor de kinderen. U geeft de volledige benaming bestaande uit 4 woorden of de afkorting bestaande uit drie letters.

 

-SKI-ers (Spending the Kids Inheritance)-

 

15. MUZIEK

(clip)

A. Naam van de groep

B. Naam van de groep

 

-A.  The RASMUS-

-B. PRIMUS-

 

 

 

1.MUZIEK

Solomon LINDA

2. STADIUM

STAPLES Center

3. GESCHIEDENIS

CREESERS

4.EPONIEMEN

MARCELLEKE (Marcel)

5.KUNST

COOP HIMMELBLAU

6. SPORT

Claudio GEWEHR

7. METEREOLOGIE

Von KARMAN wervels

8.AARDRIJKSKUNDE

DAGESTAN

9.TEKENS

HACEK

10.HANDEL

VAN BOMMEL

11.LUCHTVAART

DYNA-SOAR

12.ACTUA

The SPROUT

13.SPORT

Michelle WIE

14. SOCIOLOGIE

SKI – SKIERS (Spending the Kids Inheretance)

15. Hedendaagse MUZIEK

A. The RASMUS

B. PRIMUS

 

1. Here Jezus 166
2. Hego 165
3. CDH 164
4. MVC 162
5. Alzheimer 161
6. Ardennen Survivors 159
7. Kwizona 158
8. Clockwork 154
9. Meerhof 147
10. Brodders 141
11. Gambiet 136
12. Viseo 131
13. Ne Grote met 129
14. Aleydis 114
15. JL 109
16. Beunhazen 104 (???)
17. Eenhoorn 88
18. B-Team 86
19. Kleidammers 34