back.gif (4413 bytes)                                                                                                                   home.gif (4443 bytes)

vliegendeuilowl.gif (34871 bytes)

De antwoorden van de vragen staan onder de vraag. Door  met de muis over het  uiltje te gaan verschijnt het antwoord gedurende een vijftal seconden . Tussen de haakjes staat het aantal ploegen dat het antwoord juist had (op een totaal van 19 ploegen).

 

ANTWOORD

 

Supernova Quiz  07-06-2003

 

Goede avond, hartelijk welkom vanwege de Bosuilen op deze derde Supernovaquiz. Zoals u weet was deze quiz voorzien voor 1 februari. Uitstellen maakt het soms noodzakelijk de quiz enkele maanden later aan te passen.

Op het scherm ziet u dan ook niet de antwoorden van de 1ste reeks, maar wel die antwoorden die u vandaag niet moet geven om de eenvoudige reden dan ze de afgelopen maanden reeds door uzelf werden gesteld.

We vragen niet meer naar Duane Hanson gehoord op de AS

Niet naar Umami (Clockwork)

niet naar de vlag van Somalië of Cyrill Neveu (MVC)

niet naar Spooner (Viseo) en niet naar Charles Guillaume (Meerhof)

Ook Lysistrata, Titeuf enz… werden geschrapt.

Gelukkig blijven er nog genoeg vragen over…namelijk 215 goed voor 175 punten verdeeld over 11 reeksen en zoals u het van ons gewoon bent van alles wat: gewone reeksen met een globo, een dubbele reeks, een menureeks een getallenreeks een fotoreeks en een raket-alfabet-doubletreeks…

Het reglement is voldoende gekend. Misschien nog dit bij ex-aequo telt de laatste reeks, dan de voorlaatste enz..Enkel bij een ex-aequo voor de eerste plaats worden bijkomende vragen gesteld.

REEKS  1: gewone reeks en 5 globovragen

REEKS 2: getallenreeks: 15 vragen

REEKS 3: gewone reeks en 5 globovragen

REEKS 4: Dubbele vragen reeks: 20 vragen

REEKS 5: gewone reeks en 5 globovragen

REEKS 6: Raket-alfabet-doubletreeks: 20x2 vragen

REEKS 7: gewone reeks en 5 globovragen

REEKS 8: menureeks: 10 vragen

REEKS 9: gewone reeks en 5 globovragen

REEKS 10: fotoreeks: 40 vragen

REEKS 11: gewone reeks en 5 globovragen

 

**De quiz werd gepresenteerd met Powerpoint; de foto’s, fragmenten en videofragmenten kan u spijtig genoeg niet terugvinden op deze site.**

 

REEKS 1: 10 vragen en 5 globovragen.

 

1.AARDRIJKSKUNDE

(fragment)

Met muzikale tip

Gebergte in het zuiden van de Sahara in Noord-Niger, een 800 tot 1200 m hoog trappenlandschap met in het centrum graniet- en basalttoppen; hoogste top Greboun (1944 m). In 1966 werden bij de plaatsen Arlit en Akouta grote voorraden hoogwaardig uranium gevonden waardoor Niger nu behoort tot de vijf grootste uraniumproducerende landen van de wereld. Welk gebergte? (9)

 

AÏR ook Azbine (fragment air van Bach door Ekseption)

2.UITVINDERS

(1 foto)

Deze Amerikaanse ingenieur (1859-1896) was gespecialiseerd in stalen framewerken voor bruggen en tunnels. Zijn grote droom was voor de wereldtentoonstelling in Chicago in 1893 een constructie te maken die de vergelijking met het hoogtepunt van de vorige wereldtentoonstelling in Parijs nl. de Eiffeltoren kon doorstaan. Hij bedacht het plan om een reuzenrad te bouwen. Aanvankelijk werd hij weggelachen, maar hij hield vol. Zijn meer dan 80 m hoog “Observation Wheel” kwam er en was inderdaad het hoogtepunt van de wereldtentoonstelling: niet minder dan 1,5 miljoen mensen maakten een ritje en zorgden zo voor een batig saldo van 750.000 Dollar voor die tijd een gigantisch bedrag. Hij stierf op 37-jarige leeftijd, maar zijn creatie kende een wereldwijd succes. In de Engelse taal wordt een reuzenrad nog altijd naar hem genoemd. Wie? (18)

George FERRIS (Ferris wheel)

3.TOERISME

(1 foto)

Dit café in Wenen had dit gemeen met Café René en Café Den Hemel dat hier ook geregeld een zootje ongeregeld bij elkaar kwam zij het dan wél met klinkende namen. Dit Kaffeehaus in Wenen was een verzamelplaats voor de intelligentia van het Wenen eind 19e  eeuw. Freud, Hugo von Hofmannstahl, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, maar ook Gustav Klimt, Mahler, Schonberg, von Webern of Theodoor Herzl kon men hier aantreffen.

Het café werd in 1897 afgebroken maar heropgebouwd en in 1990. 

Welk café in Wenen aan de Michaelerplatz gelegen? (Q.S. = quizmaster solo)

 

CAFÉ GRIENSTEIDL

4.FAUNA

(4 foto’s: 1ste: albatros en eider, 2de zeearend en zeeleeuw, 3de gaai en 4de zeekoe)

Wat hebben volgende dieren met elkaar gemeen?

SOORT ALBATROS, EIDER, ZEEAREND, ZEELEEUW, GAAI en ZEEKOE. Deze laatste is wel uitgestorven. Uw antwoord bedraagt 7 letters. (14)

 

STELLER (alle genoemd naar Georg Wilhelm Steller)

5.U kent ze wel die verhalen: toeristen die vanuit Mexico een langharig dwerghondje meebrachten, wat achteraf een gevaarlijke langharige rat bleek te zijn of de brandweerlui die midden in een te blussen bos een kikvorsman in volle uitrusting aantroffen die in volle zee geschept bleek te zijn door een blusvliegtuig. Deze verhalen doen de ronde onder vrienden en kennissen en worden als waar doorverteld. In de Engelse taal spreekt men in dergelijk geval van een FOAF-story. Waarvoor staat deze afkorting? (6)

 

FRIEND OF A FRIEND STORY

6. . FILM/SOCIOLOGIE

We zoeken een begrip uit de sociologie en afkomstig uit een Nederlandse speelfilm van Pim De La Parra uit 1973.

De film met in de hoofdrollen Hugo Metsers en Willeke Van Amelrooy kreeg als titel: “Frank en Eva… en dan volgde het gevraagde begrip. In het begin van de jaren 80 heeft Michiel Berkel het begrip overgenomen in de Haagse Post en sindsdien is het een algemeen begrip in de sociale omgangsvormen geworden. Nog een filmtip: De postuum afgewerkte film van Nicole Van Goethem draag dezelfde titel. Welk begrip? (9)

L.A.T. (Living Apart Together)

7.KUNST

(2 foto’s: 1ste gebouw, 2de een oude variante van de biljartsport)

(fragment)

De Franse architect Françis Bélanger ontwierp in 1777 voor de graaf van Artois een kasteeltje in het Bois de Boulogne, dat vanwege een weddenschap met Marie-Antoinette in 64 dagen werd gebouwd. De naam van dit bouwwerk verwijst naar het feit dat het voor de opdrachtgever en de architect een kleinigheid was om het in dit korte tijdsbestek op te trekken. Ook in de muziek en de sport is deze naam niet onbekend. Welke? (15)

 

BAGATELLE (Bagatelle van Beethoven)

8.SPORT (1 foto) 

We zoeken da naam van een Belgisch, later Frans wielrenner die in 1914-1922 en 1923 kampioen van Frankrijk werd, Parijs-Tours won en 4 etappes in de Ronde Van Frankrijk en mee vocht WO I.

De laatste jaren is zijn naam echter bekend geraakt bij meerdere wielerliefhebbers. Hij is immers de enige inwoner van Roubaix die Parijs-Roubaix kon winnen nl. in 1912 en in 1914. Als eresaluut werd daarom de laatste strook kasseien in Parijs-Roubaix een 280 meter lange soort erekasseiweg naar hem genoemd. Wie? (12)

 

L'espace Charles CRUPELANDT

9.TELEVISIE

(1 foto)

Deze Vlaams-Nederlandse coproductie richt zich tot kinderen tussen de 8 en de 12 jaar. Het licht wetenschappelijk programma werd in zijn 3 jaargangen overladen met prijzen. Zo kon je er bvb. de presentatoren getooid met ezelsoren zien proberen om een banaan in een fles te krijgen. Wat is de naam van dit programma gepresenteerd door onze Johan Terryn en de Nederlandse Yvon Jaspers. Er komt trouwens een Duitse versie met Johan Terryn en een andere Nederlandse copresentatrice. (17)

GROOT LICHT

 

10.MUZIEK

(fragment)

Oorspronkelijk trad dit duo op onder een andere naam en maakten enkele plaatje waarvan u zo dadelijk “Hey schoolgirl” te horen krijgt. Later veranderden ze  hun naam en werden wereldsterren. u mag hun oude naam geven of de nieuwe. (13)

TOM & JERRY of SIMON & GARFUNKEL

 

GLOBO REEKS1: PLANETEN.

 

1.MENSWETENSCHAPPEN/LITERATUUR

(1 foto)

(fragment)

Het meest autobiografische en meest expleciete verhaal van Leopold von Sacher-Masoch verhaalt de affaire tussen de auteur en barones Fanny Pistor in het Oostenrijkse Baden.

Met haar tekende von Sacher Masoch een contract, waarin werd vastgelegd dat hij 6 maanden haar slaaf zou zijn. Het psychologisch fenomeen dat hierachter schuilgaat, is door Richard von Krafft-Ebing in zijn Psychopathia sexualis (1889) masochisme genoemd, tot grote ergernis van de auteur trouwens. Wat is de Duitse titel van dit werk? (17)

 

VENUS IN PELZ (fagment Venus in Furs van de Velvet Underground)

2.

(1 foto)

Sinds 1970 lanceert de Chinese Volksrepubliek eigen kunstmanen met eigen raketten.

Beginnend met de Mao-1 een wetenschappelijke kunstmaan. In 1975 volgde de  China-5 , de eerste Chinese kunstmaan, waarvan de capsule naar de aarde kon terugkeren. In 1984 lanceerden de Chinezen hun eerste telecommunicatiekunstmaan, de China-15.

De Chinezen maken steeds gebruik van dezelfde draagraketten. Zo kennen we ondertussen de nummers  1, 2 en 3, die ze trouwens eveneens te koop aanbieden aan andere ruimtevaartlanden. Wat is de Nederlandse naam van deze Chinese draagraketten, een begrip dat ook in de Chinese historie een bekende gebeurtenis is? (19)

DE LANGE MARS

 

3.Hoe noemt men de staatsvorm waarbij de eigenlijke macht ligt bij de zeer rijken en dit enkel omdat ze rijk zijn. De term vindt zijn oorsprong in de Griekse stadstaat. Misschien kan onze samenleving tot dit type staatsvorm gerekend worde, immers ook bij ons ligt de feitelijke macht bij de geldmagnaten. (19)

 

PLUTOCRATIE

4. (1 foto met het logo)

Deze internationale federatie van organisaties beoogt kinderen in nood hulp te bieden. De eerste organisatie ontstond in Zwitserland in 1959. België volgde in 1961.

De organisatie strijdt al 36 jaar tegen de meest ernstige schendingen van kinderrechten, zoals kinderprostitutie, kinderhandel, kinderslavernij en het inzetten van kindsoldaten Geloof, ras, afkomst, politieke of andere overtuiging spelen daarbij geen rol.

Symbool van de organisatie is de waterdruppel. (7)

TERRE DES HOMMES

 

5. Muziek:

(1 foto)

(fragment)

Naam van de groep? (16)

 

MERCURY REV

 

REEKS 2. THEMAREEKS: GETALLEN (in dalende volgorde!!!!) .

 

1.LITERATUUR-TV

(1 foto)

Deze kamer, gehuisvest in het ministerie van liefde, werd voor het eerst beschreven door George Orwell in zijn werk 1984. In deze kamer werd de bezoeker geconfronteerd met de ergste dingen van zijn wereld, zijn grootste angsten en nachtmerries. Winston Smith, het hoofdpersonage uit Orwell’s 1984 ondergaat, nadat hij betrapt werd door Big Borhter, in deze kamer een mentale en psychische marteling. Het kamernummer wordt in overdrachtelijke zin nog steeds gebruikt voor een plaats waar alle kwaad zich heeft verzameld.

Orwell werkte zelf een tijdje voor de BBC en dit moet hem blijkbaar niet zo goed bevallen zijn, want hij gaf deze kamer hetzelfde nummer als zijn voormalige BBC werkkamer.

De BBC nam onlangs wel weerwraak door een programma dezelfde naam te geven, een talkshow waarin de gasten geconfronteerd worden met hun grootste angst of haat.

Welk kamernummer? (11)

 

ROOM 101

2.TAAL

Van de ene kamer naar de andere.

In ons taalgebruik zijn er heel wat woorden om de WC aan te duiden. Zo kennen we het toilet, het kleinste kamertje, het schijthuis, de kakkedoos, het privaat, het gemak, de latrine enz. Soms wordt er ook verwezen naar een nummer. Men spreekt dan over het toilet als het nummer…Deze benaming is afkomstig van een foutieve vertaling uit het Frans, waar gesproken werd over het numéro waar een slechte geur hing, waar het slecht rook. Welk nummer? (14)

 

NUMMER 100 (Numéro sent)

3.DISCO

Aan de vooravond van het Fin-de-Siècle heeft de revival van de jaren '70 en '80 een absoluut hoogtepunt bereikt.

Saturday night fever, disco, soulpijpen en glitterbollen mogen weer en ook filmmakers herleven nog graag een keer de hoogtijdagen van fast drugs, glitter, glamour en non-safe seks.

Eind jaren zeventig was deze club in New York de beroemdste disco ter wereld en vele sterren verdrongen zich voor de deur. De nachtclub maakt het onderwerp uit van het filmdebuut van de Amerikaanse regisseur en scenarist Mark Christopher.

Onder leiding van de flamboyante Steve Rubell (in de film vertolkt door Mike Myers) groeide de club eind jaren '70 en begin jaren '80 wereldwijd uit tot een begrip.

Naam van deze club genoemd naar de straat in Manhattan.

Eind september 2002 liep het Antwerps Sportpaleis vol voor de gelijknamige party. (19)

 

 

STUDIO 54

4.MUZIEK

(1 foto)

(fragment)

Welke groep? (19)

 

B 52's

5.TAAL

Engelse uitdrukking die zoveel betekent als een dutje doen, een hazenslaapje. (2: Aleydis en Amnesia)

 

TO HAVE 40 WINKS

6.WISKUNDE

(1 foto)

De theorie van de volmaakte of volkomen getallen werd in de 3e eeuw VOT gestipuleerd door Euclides van Alexandrië. Het eerste volmaakte getal is het getal 6, het derde het getal 496, het vierde 8128. Het tiende volmaakte getal bestaat uit 54 getallen, maar dit vragen we niet.

U mag wel het tweede volmaakte getal noteren gelegen tussen 6 en 496. (14)

 

28
   

7. LETTERKUNDE

(1 foto)

We zoeken de titel van de bekendste roman van een Amerikaans schrijver (1923-1999). Het boek vertelt het verhaal van kapitein Yossarian, die telkens gedwongen wordt om extra missies te vliegen. Alleen als hij zich gek kan laten verklaren, hoeft hij niet meer te vliegen. Maar dan is er een bepaald artikel van de luchtmacht dat stipuleert dat iemand die geen missies wil vliegen eigenlijk niet werkelijk gek kan zijn.

Die roman wordt algemeen beschouwd als DE klassieke satire over de waanzin van de oorlog en de uitwassen van het kapitalisme. Titel van het boek? (19)

 

CATCH 22

8.GESCHIEDENIS

We schrijven het jaar VIII van de Republikeinse kalender. Op deze dag en de volgende nam Napoleon I Bonaparte de macht over van het Directoire. De Raad van Vijfhonderd nam, het voorstel om Bonaparte voorlopige consul te benoemen  niet onmiddellijk aan en dreigde zelfs hem buiten de wet te stellen. Napoleons broer Lucien, voorzitter van die Raad van Vijfhonderd, redde Napoleon door met geweld in te grijpen en zie de Raad der Ouden nam het voorstel toen plots wel aan.

Die staatsgreep werd bekend onder de naam van die dag van de Republikeinse kalender. (8)

 

Staatsgreep van de 18e brumaire

9.LITERATUUR-FILM-GESCHIEDENIS

(fragment film) FRAGMENT 1 van 1’ tot 3’15

Rubin “hurricane” Carter publiceerde in 1974 zijn autobiografie, waarin hij, zij het doorspekt met tal van onwaarheden” zijn onschuld op de drievoudige moord neerschreef.

De film The HURRICANE is gebaseerd op dit boek? Wat is de titel van dit boek? (4)

 

The 16th ROUND

10.CULINARIA

(1 foto)

Jamie Oliver’s droom ging eind vorig jaar eindelijk in vervulling. In een oud fabriekspand in het Londense East End opende hij zijn eigen restaurant. Hier werken een aantal werklozen als kok, gestuurd door een ervaren chef. Elke 6 maanden worden ze vervangen door een nieuwe lading. Als u weet hoeveel onervaren werklozen Jamie elke 6 maanden in dienst neemt hebt u tevens de naam van zijn restaurant. Welke? (6)

 

FIFTEEN

11.SPORT

(1 foto)

In de sport bestaat er zoiets als een magische grens. De atleet die deze grens voor het eerst overschrijdt wordt hiermee meestal beroemd en geassocieerd. Denken we maar aan Bannister op de mijl die als eerste onder de 4 minuten bleef of aan de 2m40 in het hoogspringen of de 6 meter in het polstokspringen. In 2000 werd op de Olympische winterspelen in Salt Lake City ook zo’n grens overschreden. De Nederlander Jochen Uytdehaage vestigde een nieuw WR op de 10 kilometer snelschaatsen. De nieuwe tijd bedroeg 58sec 92 hondersten, maar wij vragen hoeveel minuten bedroeg hier de magische grens. (6)

 

13 minuten

12.FILM

(fagment 07 19’40 tot 21’20)

Titel van de film? (18)

 

OCEAN'S ELEVEN

13. AARDRIJKSKUNDE

Eiland in de Nederlandse prov. Zuid-Holland, in het Haringvliet, van de Hoekse Waard gescheiden door het Vuile Gat en behorend tot de gemeente Korendijk.

De oppervlakte van het eiland werd, na tien keer gemeten geweest te zijn, vastgelegd op een 1000 ha, maar de naam van het eiland  verwijst naar zijn oppervlakte uitgedrukt in een oude oppervlaktemaat. (14)

 

TIENGEMETEN

14.GESCHIEDENIS

(1 foto)

Nixon werd begraven op 26 april 1994. Op zijn begrafenis was de toenmalige president van de USA aanwezig alsook de toen nog levende ex-presidenten. Hoeveel waren er dat: dus de ex-presidenten inclusief de regerende president. Nixon zelf wordt niet meegerekend. (17)

 

5: Cater, Raegan, Bush,Clinton en Ford

15.KUNST

(1 foto links werk van Mack en rechts werk van Piene)

We zoeken de naam van eengroep Duitse kunstenaars die in 1958 te Düsseldorf gevormd werd. Ze braken met de traditionele kunstvormen. Essentieel was het terugtreden van de kunstenaar, wiens individuele rol sterk gerelativeerd werd. Opvallend was hun voorliefde voor natuur en techniek en een poëtische inslag uitgedrukt in  water-, licht- en windspelen.

Tot de groep behoorden o.a. Otto Piene,Heinz Mack en Günther Uecker. De laatste tentoonstelling vond plaats in 1966; toen viel de groep, waarbij zich o.a. Yves Klein, Fontana, Manzoni en Tinguely hadden aangesloten, uiteen. (10)

 

ZERO

EXTRA TIP: de getallen moeten in dalende lijn staan.

 

 

REEKS 3: 10 vragen en 5 globovragen.

 

1.

(2 foto’s: foto 1:voorbeeld uit deze collectie, foto 2 schilderij van Delvaux)

In de 19de eeuw speelde de foor een grote rol in de bekendmakingen van recente ontdekkingen en de vooruitgang van de medische wetenschap. Zowel mysterieus gevormde mensen, allerlei ziektebeelden als de zwangerschap werden via anatomische musea aan het grote publiek getoond. Een van de bekendste was het ‘Groot Anatomisch Museum’ genoemd naar een dokter. Deze unieke collectie wassen beelden reisde Europa door en heeft eind 19de tot midden 20ste eeuw ook meermaals op een foor in België gestaan. Vandaag wordt deze schitterende collectie bewaard in het ‘Institut d’anatomie de Paris’ en legt ze getuigenis af  van een tijd waarin praten over zwangerschap en seksualiteit taboe was. Wat is de naam van deze voorloper van von Hagens Körperwelten; de naam van de dokter dus?
op de afbeelding een gelijknamig schilderij van Paul Delvaux. (10)

 

DR.SPITZNER

2.MYTHOLOGIE

Zij is de dochter van Asclepius. Volgens andere bronnen is ze de  zuster van Hygieia ('gezondheid') en Iaso (genezeres).  Haar naam wordt ook gebruikt om een middeltje tegen alle kwalen aan te duiden. Als u wat Grieks kent vertaalt u  simpel “alles genezend”. (17)

 

PANACEA

3.TOERISME/CULINAIR

Zoals je bij aankomst in Indonesië onmiddellijk geconfronteerd wordt met de typische geur van de kruidnagelsigaretten Kretek kan je bij aankomst in Zuid-Korea niet voorbij de typische geur van het nationaal gerecht: de Kimchi .

Iedere Koreaanse huisvrouw zorgt ervoor altijd voldoende Kimchi op voorraad te hebben en dus zie je op alle balkons en binnenplaatsen de bruine aardewerk potten staan. Het gerecht wordt gegeten bij ontbijt, lunch en diner, eventueel aangevuld met rauwe tenen knoflook. De lucht op de bussen in Zuid-Korea is dan ook echt niet te harden. Menig toerist moet dan ook aan de lijve ondervinden dat menig Koreaan letterlijk uit de mond stinkt.

Het gerecht is een combinatie van rode pepers, ansjovis en knoflook, die men een aantal weken, laat fermenteren in aardewerk potten. Het hoofdingrediënt hebben we echter niet genoemd. Dit hoofdingrediënt kan eventueel vervangen worden door radijzen of komkommer. (10)

 

ZUURKOOL (Witte kool)

4.FAUNA

(1 foto)

In 1598 zetten de Nederlandse zeelui voet aan wal op Mauritius. Op zoek naar vers voedsel troffen ze hier de plompe dodo aan. In tegenstelling tot wat de meesten denken was het vlees van deze dodo niet te vreten, maar dit was buiten de Hollanders gerekend. Ze konden hun geluk niet op en begonnen als bezetenen op het beest te jagen: trouwens de dodo was gemakkelijk te vangen en bovendien volledig gratis.Het beest werd langdurig gekookt en overvloedig gekruid. Hier werd trouwens de basis gelegd van DE Hollandse culinaire specialiteit namelijk de muurkroket. Nadien, en dit is opnieuw een Hollandse specialiteit, werd het beest met lange tanden opgegeten. Grote concurrent van de Hollandse jagers waren , en dit zal u evenmin verbazen, de door hen meegebrachte varkens die eveneens geen enkel probleem hadden met het verorberen van de dodo. Het gevolg kent u. Na een tijd was er op Mauritius geen dodo meer te vinden. Het feit dat het dier zeer slecht smaakte vinden we nog terug in de Nederlandse naam die de Hollanders voor de dodo bedachten. Welke? en het werk van Jan Wolkers kan u hierbij behulpzaam zijn. (16)

 

WALGVOGEL (Walghvogel)

5.

« Waw, Oh Be A Fine Girl Kiss Me Right Now, Smack (ook Sweetheart) » Neen dit is geen illustratie van het feit dat teveel quizzen schadelijk is voor de geestelijke gezondheid. Neen, dit is een ezelsbruggetje. De beginletters van de woorden in deze zin helpen wetenschappers een bepaalde volgorde te onthouden. In welke wetenschap wordt dit ezelsbruggetje gebruikt,of waarvoor wordt dit ezelsbruggetje gebruikt? (9)

 

ASTRONOMIE (temperatuur
van de sterren)(onze zon is een G-ster)

 

6. GESCHIEDENIS

Naam van een Frans geslacht, afstammend van de oude graven van Bourgondië.

Een aantal onder hen konden zich prins van Oranje noemen zoals Jan III, Philibert en René, Deze René, (oorspr. Renatus van Nassau; 1518-1544) was Prins van Oranje (1530-44). Hij verkreeg na de dood van zijn vader in 1538 de Frans-Bourgondische en Duitse bezittingen (ook in de Nederlanden).

De wapenspreuk van het Koninkrijk der Nederlanden “Je maintiendrai” werd door hem ingevoerd. Oorspronkelijk luidde het devies echter 'Je maintiendrai ...en dan kwam de naam van dit Frans geslacht.

Bij zijn dood gingen al zijn bezittingen over op Willem van Oranje, die de spreuk veranderde in 'Je maintiendrai Nassau'. Bij de vaststelling van het wapen van het koninkrijk nam koning Willem I in 1815 het devies 'Je maintiendrai' over en de spreuk bleef gehandhaafd toen koningin Wilhelmina in 1907 een nieuw wapen vaststelde. (6)

 

CHALON

 7.SPORT

(1 foto)

De gevraagde term is afkomstig uit de sport van het alpinisme, maar wordt ook gebruikt door muurklimmers. Het is het afdalen aan een touw in verticale lijn.
Voorzien van een gordel en een regelmechanisme (de acht) wordt gecontroleerd afgedaald. Deelnemers bepalen dus zelf de snelheid van afdalen. De term die hiervoor gebruikt wordt in afkomstig uit het Duits, maar wordt ook in het Engels en het Nederlands gebruikt. (14)

ABSEILEN

8.TAAL

(1 foto)

Wat we vragen is een uitdrukking gebruikt in de Angelsaksische landen om aan te duiden dat iets echt is en geen namaak. Er zijn nogal wat verschillende etymologische verklaringen omtrent de oorsprong van deze uitdrukking. Sommige bronnen verwijzen naar de bijnaam van de  Amerikaans bokser Norman Selby, anderen weer naar de Amerikaanse uitvinder van een soort smeermiddel. Meestal wordt nu toch aanvaard dat de term afkomstig is van een whiskeymerk dat reeds in 1856 adverteerde met deze slogan: The real…? (14)

THE REAL McCOY

9.ARCHEOLOGIE

(1 foto)

De kaarten van de wereldgeschiedenis moeten herschudt…

In 2001 ontdekten archeologen in Peru een zeer oude stad rijk aan piramides,tempels en andere monumentale gebouwen, in de loop der tijd bedolven onder zand. Hierbij wordt de vroegst bekende beschaving in Zuid Amerika geherdateerd met op zijn minst 1000 jaar. De stad bereikte  haar hoogtepunt tussen 4627 en 4000 jaar geleden, dus op hetzelfde ogenblik als de Egyptenaren hun piramides bouwden. Wat is de naam van deze oudste stad van de nieuwe wereld? (3: MVC, Los Hombres en Meerhof)

 

CARAL
 

10.MUZIEK

(3 fragmenten)

Wie is de ontbrekende 4de persoon? U kan het zowel in de titel als in de artiest moeten zoeken. TIP: televisie. (9)

ADAM and the Ants

JOE Dassin 

BEN Harper 

HOSS (Cartwright)

  

GLOBO REEKS 3: MUZIEK

 

1.TV/MUZIEK

(1 foto)

(fragment)

Deze Engelsman werd geboren in 1942. Op 15-jarige leeftijd liet hij de school voor wat het was en stapte in de showbusiness. Met succes bouwde hij een televisiecarrière uit. Op 19 jaar was hij ook reeds te zien naast Steve McQueen in de film “The War Lover”. Andere films “A funny thing happened on the way to the forum”, “How I won the war” en “Hello Dolly”.

In 1973 schitterde hij als Frank Spencer in 13 afleveringen van “Some mothers do ‘ave ‘em.

Maar hij had nog andere pijlen op zijn boog. Hij kon ook zingen en won een Tony Award voor zijn rol als Phantom naast Sarah Brightman in “The Phantom of the opera”. Eind 2002 stond hij nog als 17de op de lijst van de most famous Britons 17 juist voor Queen Victoria, Paul McCartney en Alexander Fleming. Wie? (16)

 

Michael CRAWFORD

2.MUZIEK:

Begrip uit de Amerikaanse muziek gegeven aan de uitgeverswereld die componisten en tekstschrijvers aan zich bonden d.m.v. een vast contract om voor hen populaire muziek te schrijven. De populariteit van de muziek werd toen noch uitgedrukt in het aantal kopies dat van de muziek en de tekst werden verkocht. Het begrip is de bijnaam voor West 28th street tussen Broadway en Sixth Avenue in Manhattan waar vele muziekuitgevers waren gehuisvest. Later ging het begrip over op alle producers van populaire Amerikaanse muziek onafhankelijk van hun locatie. (15)

 

TIN PAN ALLEY

3.INSTRUMENT

(kopie)

Teneinde een tegengewicht te vinden voor het geweld van de trompetten, saxofoons en banjo’s die de muziekwereld in de jaren ‘20 domineerden werd dit instrument ontwikkeld.

Het is een mixvorm van banjo en gitaar, waarbij een gedeelte van de houten kast werd vervangen door metaal waardoor meer  volume werd  geproduceerd dan de klassieke gitaar. Twee Slowaakse immigranten John en zijn broer Rudy, die reeds diverse verbeteringen aan de standaard-banjo hadden ontwikkeld, stonden aan de basis voor dit instrument in 1927: een metalen gitaar met  banjokenmerken. John introduceert in 1928 de naam waarin hun eigennaam gedeeltelijk is opgenomen. Helaas is de ontwikkeling van de elektrische gitaar de nieuwe firma voor en is het instrument dan ook slechts gering populair geworden. Naam van dit instrument? (6)

 

DOBRO (Dopyera brothers)

4. 10.PUZZEL/muziek

(1 foto)

(fragment)

Welke groep wordt hier cryptisch omschreven? (13)

-Mary Anderson (ruitenwisser)

-Virginia Apgar (Apgarscore)

-Marion Donovan (wegwerpluier)

-Ruth Handler (Barbiepop)

-Mary Phelps Jacob (Bra)-

-Stephanie Louise Kwolek (Kevlar)

-Grace Hopper (Mark Computers)

MOTHERS OF INVENTION

5. MUZIEK:

(3 fragmenten)

Wat is het gemeenschappellijke tussen volgende 3 nummers? (12)

Queens of the stoneage, Foo Fighters, Nirwana.

 

David GROHL (speelde gitaar bij Nirvana en de Foo Fighters en drums bij de Queens of the stoneage)

 

REEKS 4: DUBBELE VRAGENREEKS

 

1.EILANDEN-SYMBOLEN

(1A foto en 1B foto)

Deze 2 eilanden maken gebruik van dezelfde symbolen.

A.Het symbool van de 3 benen is te zien in de vlag en het wapen van dit eiland.(14)

B.Het symbool van de drie benen is ook te zien in het wapen en de vlag van dit eiland. oorspronkelijk was in het middelpunt het hoofd van Medusa met vleugels en slangen terug te vinden, maar het parlement besliste Medusa te vervangen door een minder angstwekkende figuur. Welk eiland heeft deze Trinacria als symbool? (7)

 

A. MANN
B. SICILIË

2.MODE-SPORT

(2A foto en 2B foto)

A.Wat is de naam van deze dasknoop? (6)

B.Wat is de naam van deze worstelgreep? (16)

 

A. DUBBELE WINDSOR
B. DUBBELE NELSON

3.FAUNA van het Amazonegebied

A.

(2 foto’s)

Als we de steuren niet als zoetwatervissen rekenen vermits deze de helft van de tijd in de zee leven is deze vis uit het Amazonegebied de grootste zoetwatervis. De door overbevissing  bedreigde tot 3 meter grote reus behoort tot de primitieve oude groep der tongbeenvissen. (11)

B.

(1 foto)

Van de grootste naar de kleinste. Dit dwergaapje behorend tot de Zuidamerikaanse klauwaapjes is de kleinste apensoort.

De kop-romplengte 17,5 cm en een staatje van bijna 20 cm. Ze wegen slechts 120 tot 190 gram. Hij komt voor in het noorden van het Amazone gebied: Colombia, Peru, Ecuador, Noord Bolivia en Brazilië. Hij heeft een voorkeur voor ondergelopen bossen en bosranden, daar groeien de bomen die gom produceren. (11)

 

A. ARAPAIMA (oo Piracucu)
B.DWERGZIJDE AAPJE of DWERGOEISTITI

4.Moderne architectuur: projecten in het Verenigd Koninkrijk

A. (2 foto’s) Dit eerste project bevindt zich in St.-Austell in Cornwall. Onder de gigantische koepelvormige serres die als een rups door het landschap slingeren kunnen bezoekers langs 10 km paden niet minder dan 4000 verschillende planten bewonderen. Wat is de naam van dit aardparadijselijk project van architect Nicholas Grimshaw. (14)

 

B. (2 foto’s) Voor het tweede bouwwerk gaan we naar het Forth & Clyde Canal in Schotland. Hier vinden we de eerste roterende scheepslift ter wereld. Schepen varen in een caisson en worden door het wiel naar een hoger gelegen plaats getild. Diameter van het wiel 30 meter, gewicht 17.000 ton. Naam van het wiel genoemd naar de plaats in Schotland. (Q.S.)

 

 

A. EDEN PROJECT
B. FALKIRK WHEEL

5.DIETEN

(5A foto en 5B foto)

We kenden al de Montignacmethode, de Scopinarotechniek van Margriet Hermans, het wonderdieet van Koen Crucke, het brooddieet, het bananendieet, het soepdieet, het waterdieet enz…We gaan op zoek naar 2 afvallingstechnieken.

 

A.  De eerste methode is genoemd naar een Amerikaans ondernemer (1849-1919). Na een succesvolle carrière veranderde zijn leven plotseling toen hij in 1895 door zijn levensverzekeringsmaatschappij werd geweigerd omdat hij 25 kg te zwaar woog. De eigenzinnige ondernemer besloot dan maar om een eigen therorie te ontwikkelen welke hij in zijn boeken neerschreef. “The ABC of Nutrition” werd een bestseller. Hierin beschreef hij de techniek waarbij iedere hap voedsel 32 keer  moest worden gekauwd (voor iedere tand dus een keer). Zijn eponiem werd zowel in het Engels als in het Duits en het Nederlands opgenomen. (3: Viseo-Café Den Hemel en Clockwork)

B.  De tweede methode is een nieuwere techniek die erin bestaat het spijsverteringsstelsel te vermoeien door niet minder dan 7 maal per dag te eten. Uiteraard zijn de ingrediënten en de porties afgemeten. Welke dieetmethode die wel afgekeken lijkt van de koe (Engelse term) (Solo Clockwork)

 

A. FLTCHEREN
B. GRAZING

6.MUZIEK

(2 fragmenten)

Uitvoerders? (18 en 5)

 

A. V.O.F. DE KUNST
B. THE ART COMPANY

7.. FILM/Geschiedenis
(1 foto)
In 2003 werd de vraag gesteld of de Oscaruitreiking niet moest worden uitgesteld omwille van de 2de golfoorlog. Maar de show must go on en de prijzen, zij het in mineur en de nodige statements, werden wel uitgereikt. In de geschiedenis van de Oscars is het slechts 3 maal voorgekomen dat de uitreiking daadwerkelijk werd uitgesteld nl. in de jaren 1938 (ongeveer een week uitgesteld),  in 1968 (2 dagen uitgesteld),  en in 1981 (1 dag uitgesteld) Waarom? U geeft 2 van de drie oorzaken. Voor elk goed antwoord 1 punt (1938: alleen MVC, 1968 (12), 1981 (14))

 

1938: OVERSTROMINGEN in L.A.
1968: BEGRAFENIS na de moord op M.L. KING
1981: AANSLAG op Ronald RAEGAN

8.GESCHIEDENIS

(8A foto en 8B foto)

De “founding fathers” is de bijnaam voor de 4 personen die als grondleggers van de Amerikaanse republiek worden beschouwd. Twee van hen zijn de presidenten George Washington en Thomas Jefferson.

A.Ook een derde werd eveneens president van de USA namelijk de 4de en een groot sportstadion werd nar hem genoemd. (17)

B.Nummer vier werd geen president, maar was wel de 1ste minister van financiën en stichter en de nationale bank van de VS. (5)

 

A. James MADISON
B. Alexander HAMILTON

9.SPORT

NBA basketbal

A. Het is een spektakel dat doet denken aan de Romeinse tijd van der gladiatoren. Op het forum komen tientallen jonge gladiatoren tezamen om de een na de ander verkocht te worden aan een rijke handelaar. De NBA heeft een dergelijk systeem voor het verdelen van het jonge talent over de verschillende clubs. De laatst geklasseerde van de 29 clubs mag als eerste de keuze maken. Dit systeem staat waarborg voor en vrij evenwichtige competitie. Hoe wordt dit systeem, een soort loterij genoemd? (17)

B. (1 foto)

26 juni 2002 was een historische datum in de NBA. Nooit eerder was een buitenlander “first pick” in deze NBA loterij. Die eer viel te beurt aan de 22 jarige 2,26m lange Chinese center die door de Houston Rockets kon ingelijfd worden. Wie? (15)

 

A. DRAFT
B. YAO MING

10. Actua van 1999 en 1994

(fragment Weird Al Yankovic)

U ziet zo dadelijk een videoclip van Weird Al Yankovic met als onderwerp actua van enkele jaren geleden. Er worden 3 feiten gepersifleerd. Eerst Nick Leeson, die krijgt u kado, maar dan vragen we vervolgens de namen van de daderes in het tweede fragment en in het derde fragment de naam van het slachtoffer. (15 en 17)

 

A. Tonya HARDING (Nancy Carrigan was het slachtoffer)
B. John BOBBITT (Vrouw Lorena)

 

REEKS 5: 10 vragen en 5 globovragen.

 

1.SPORT

(1 foto)

58 jaar na de Amerikaanse Babe Zacharias, die in 1945 de cut haalde , maar in de derde ronde werd uitgeschakeld is deze vrouw de tweede in de geschiedenis van de golfsport die zich zo sterk voelt dat ze het waagt om aan de herentornooien deel te nemen. In totaal won ze 43 titels waarvan 13 in 2002. Ze domineert dan ook de vrouwengolfsport en neemt het nu op tegen de heren. Wie? (10)

 

Annika SORENSTAM

2.MISDAAD-LITERATUUR

In 1947 wordt er een naakt vrouwenlichaam gevonden netjes in 2 gesneden: het werk van een massamoordenaar met, gezien de precieze dissectie, een medische of een beenhouwersopleiding. De moord is het begin van een 20 of meer gelijknamige moordzaken in de volgende 10 jaar.

Over de moorden wordt een film gedraaid, een computerspel op de markt gebracht en James Ellroy schreef er een bestseller over. De moorden werden nooit opgelost tot begin 2003 een op rust gestelde detective Steve Hotel bewijzen aanbracht dat een dokter de massamoordenaar moest zijn nl. ene George Hotel niemand minder dan zijn eigen vader.

De moorden werden genoemd naar de bijnaam van het eerste slachtoffer de 22 jarige would-be actrice Elizabeth Short. (10)

 

BLACK DAHLIA moorden (The Black Dahlia: boek van Ellroy)

3.GESCHIEDENIS

Op 12 september 1943 werd de fascistische dictator Benito Mussolini door een Duitse commando-eenheid uit zijn superveilig gewaande gevangenis in de Italiaanse Abruzzen bevrijdt. De duce verbleef in het skihotel Campo Imperatore in het Gran Sasso massief bewaakt door 200 carabinieri. De bevrijding was voor de Duitse propagandamachine een opsteker van formaat. De  architect en uitvoerder van het plan was SS-Hauptsturmfüher Otto Skorzeny.

Onder welke codenaam staat deze actie in onze geschiedenisboeken? Een huwelijk dat zeer lang heeft stand gehouden krijgt trouwens dezelfde naam. (11)

 

EICHE (Eik = 85 jaar huwelijk)

4.TOERISME

Dit oogstfeest uit Afrika vindt zijn oorsprong in het tonen van dankbaarheid voor de eerste oogsten. Vier elementen spelen een grote rol bij dit feest: eenheid, bewustzijn van voorvaderen en erfgoed, herbevestigen van traditionele waarden en eren van de schepper en de schepping.

Het feest werd eind jaren 60 zeer populair in Afrika. Het is dan ook geen religieus of politiek feest. Het wordt wel gevierd van 26 december tot 01 januari, maar is zeker geen vervanging van Kerstmis. Het is eerder te vergelijken met het Amerikaans Thanksgiving.   

Zonder de laatste letter is het ook de munteenheid van Angola en de Ghanese aanvaller van GBA heeft fonetisch gezien dezelfde naam. (11)

 

KWANZAA (Ghanees van GBA Kware Quansah)

5.ACTUALITEIT-FILOSOFIE

(1 foto)

Vorig jaar ontving prins Filip een eredoctoraat van de KUL. In zijn bedankingsspeech las flinke Filip mooi voor wat zijn spindokters hem hadden voorgeschreven en hij filosofeerde en citeerde uitvoerig uit het werk van Kant, Avishai Margalit , Hobbes, Cicero en Rawls zodat het bijna leek alsof hij die werken ooit zelf had gelezen. De toekenning van dit eredoctoraat veroorzaakte nogal wat heisa. In zijn openingsspeech als verse doctor honoris causa hadden de opstellers de mooie woordspeling doctor doloris causa verwerkt. Goed gevonden zal u denken, maar de minder royale kranten deden beter en blokletterden de volgende dag de titel dokter dommoris causa.

In zijn speech citeerde Filip ook uit het werk van een Duits filosoof en socioloog, een assistent van Adorno. De in 1929 geboren filosoof wordt beschouwd als de laatse vertegenwoordiger van de Frankfurter Schule. In overeenstemming met zijn theorieën neemt hij regelmatig deel aan publieke discussies over politieke onderwerpen, bijv. over de Historikerstreit en over de Duitse hereniging. Wie? (14)

 

Jürgen HABERMAS

6.BEELDHOUWKUNST – TECHNIEK

(1 foto)

Het beeldhouwen,bewerken van natuursteen vergt voor de beeldhouwer een aangepaste techniek en gereedschap.

Bij de bewerking van de hardere soorten natuursteen gebruikt men puntijzers of -beitels. Wenst de kunstenaar een glad oppervlak dan heeft hij de keuze tussen schuren, zoeten of polijsten. Beelden met een meer geaccidenteerd oppervlak worden vaak gefrijnd d.i. ; aanbrengen van lichte, evenwijdige slagen met de frijnbeitel. Een andere veel gebruikte techniek is het creëren van een enigszins vlak oppervlak voorzien van zeer vele kleine putjes. Hoe noemt men deze techniek? De hierbij gebruikte hamer draagt trouwens dezelfde naam. (3: Alzheimer- Lierse Entente en Hego)

 

BOUCHARDEREN - BOUCHARDHAMER - BOUCHARDTECHNIEK

7.FILM

(fragment 03 van 18’50 tot 21’15)

Naam van de actrice? (SOLO Meerhof)

 

Claire FORLANI (Meet Joe Black)

 8.FLORA

(1 foto)

Deze boom is nauw verwant aan de beroemde mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum). Er waren alleen exemplaren bekend uit 60 miljoen oude fossiele resten. Verbazing alom toen men in  1941 drie levende exemplaren ontdekte in Midden China in het Shui-Han-Pa-dal in het dorpje Mo Dao Chi. In 1947 werden de eerste boompjes ook in onze contreien uit zaad gekweekt. Doordat de boom gemakkelijk uit schuitstek te vermeerderen is en snel groeit, is hij tegenwoordig in bijna alle grote tuincentra te koop. Door de snelle groei, hij wordt uiteindelijk 35 meter hoog,  en de goede houtkwaliteit heeft de boom ook in de bosbouw een plaats veroverd. Samen met de lariks, de moerascypres (Taxodium) en de goudlariks behoort hij tot de weinige coniferen die hun naalden in het najaar verliezen. Nederlandse naam van deze reuzenboom of de Latijnse naam van de familie waarvan alleen de soort Glyptostroboides voorkomt of eventueel de Engelse naam. (2: Lierse Entente en Amnesia)

 

WATERCYPRES,
Waterlariks, METASEQUOIA Glyptostroboides of DAWN REDWOOD

 

9. BEVOLKINSGROEPEN

De gevraagde bevolkingsgroep behoort tot de  Centraal-Soedanese taalgroep in het noordoosten van Congo.

Het zijn landbouwers met een complexe en hiërarchische sociale structuur, beroemd omwille van hun pottenbakkerskunst, hun smeedwerk en hun muziekinstrumenten.

Bij ons zijn ze allicht toch bekender doordat ze de schedel van hun kinderen strak inwikkelen in doeken waardoor de schedel een langgerekte vorm krijgt; je zou van minder een punthoofd krijgen.

Welk volk dus, aanhangers van de schedel deformatie? (3: Antwoord apparaat, Café Den Hemel en Brodders)

 

MANGBETU

10.MUZIEK

(fragment)

We zoeken de titel van een opera.

We schrijven 1926. Voor de première van deze opera van een bekend componist werd de beroemdste dirigent van zijn tijd aangezocht nl. Toscanini.

Voor het slotduet in het derde bedrijf stopte plots de muziek, Toscanini draaide zich om naar de volle zaal en sprak: "De opera eindigt hier vermits de componist op dit moment stierf". Het slotduet in dit derde bedrijf werd later, op verzoek van Toscanini, voltooid door een landgenoot Franco Alfano, maar ook andere componisten zoals Lucio Berio voltooiden deze opera. (13)

 

TURANDOT

GLOBO: SPELLEN.

 

1.In welke plaats werd begin februari het wereldkampoenschap veldrijden gereden? (17)

 

MONOPOLI

 2.KUNST

(1 foto)

Van wie is het schilderij: “De kaartspelers”? (9)

Adriaen BROUWER

3.

Al decennialang voert Monopoly de toptien van de gezelschapsspellen aan. De reden? Het teert op een van de laagste menselijke driften: de tegenstander financieel uitzuigen, terwijl we zelf goede sier maken , ijdelheid, geldgewin en het zuiverste kapitalisme.

We zoeken een straat in dit spel met volgende omschrijving:

Het is een oude benaming voor een langgerekt met gras begroeid en veelal met bomen beplant terrein. Het gaf ook zijn naam aan een dorp gebouwd rond zo’n terrein, soms wordt het ook als synoniem gebruikt voor een kerkplein. En in Monopoly Nederlandse versie was het samen met de Dorpsstraat een van de goedkoopste straten. (8)

BRINK (Den Brink)
 

4.De Amerikanen en de Japanners stonden niet op de 1ste rij wanneer de eigenschappen tact en goede smaak werden uitgedeeld. Niet verwonderlijk dan ook dat dit computerspel van Nintendo in Japan en de states zo’n gigantisch succes werd. De speler neemt plaats in zijn virtuele wagen en moet binnen een tijdsbestek zoveel mogelijk levende wezens omver rijden. Snelheid van de impact en het ten volle raken levert heel wat punten op. Echt dik gescoord wordt er als er een troep fietsers wordt weggemaaid of op een meute bejaarden wordt ingereden. Hoe roder het scherm van het bloed des te meer punten. In Nederland werd de verkoop van de 2de versie door minister Sorgdrager onder de 16 jaar verboden. De laatste versie kreeg de naam Death race 2000, maar wij vragen de oudere naam van de vorige versies. Met dergelijk spel is het einde der tijden echt niet ver af. (13)

 

CARMAGEDDON
 

5.SPELLEN

Japans schaakspel, daterend uit de Edo-periode (1603-1868) en momenteel zo’n 10 miljoen beoefenaars tellend. Samen met het klassieke schaakspel is het vermoedelijk afkomstig van het Indaase spel Chaturanga. Het wordt gespeeld op een bord met 9x9 velden. De 40 stukken van beide spelers hebben dezelfde kleur, maar zijn naar elkander toe gericht. Het is de bedoeling de koning te slaan; naast de koning zijn er 2 KIN en 2 GIN stukken, een paard, lans, loper, toren en negen pionnen. Groot verschil met het klassieke schaakspel is dat stukken opnieuw in het spel gebracht worden. Hierdoor ontstaan situaties die veel tactiek vragen waardoor men dit spel tot de beste strategische spellen ter wereld kan rekenen. In Japan is het het nationale spel. (2: Andes Survivors en Café Den Hemel)

 

SHOGI

 

 

REEKS 6: RAKET ALFABET DOUBLET REEKS.

 Raket wil zeggen dat de vragen kort zijn, wel 2x herhaald worden en redelijk snel elkaar opvolgen, alfabet wil zeggen dat u de beginletters van de antwoorden krijgt,al zijn er slechts 20 vragen, er zullen dan ook 6 plaatsen overblijven en doublet slaat op het feit dat u per vraag steeds 2 antwoorden moet geven soms is dit de voor-en de achternaam die met dezelfde letter beginnen ofwel 2 verschillende antwoorden die met dezelfde letter beginnen. Vragen we naar de Franse sexbom dierenvriend dat antwoord u bij de letter B in de ene kolom brigitte en in de andere Bardot enz… Als we vragen wie won de Giro in 2002 en wie in 2001, dan antwoordt u bij de S: met Savoldelli en Simoni. Een half punt voor elke goed antwoord. Een half punt wordt afgerond naar boven.

  

1.Nixon wordt in 1968 president van de USA. Wie was zijn laatste tegenkandidaat voor deze verkiezing. (13 en 13)

HUBERT HUMPHREY

2.Wat zijn de respectievelijke landen van de volgende munteenheden. In welk land is de Balboa, onderverdeeld in 100 centésimos de nationale munteenheid en in welk land is dit de Kina, onderverdeeld in 100 Toea. (18 en 6)

PANAMA en PAPOEA NIEUW-GUINEA

3. Flora: Tot welk plantengeslacht uit de Agavacaea behoort de Joshua tree? (6)

Wat is de Nederlandse naam afkomstig uit het West-Indisch voor de zoete wortel van de Dioscorea? (5)

YUCCA en YAM
 

4. De 5 belangrijkste plichten van de islam of de Zuilen van de islam zijn:

-1.HADJ: Bedevaart naar Mekka minstens 1x in het leven-

-2.SJAHADA of SJARADA: Geloofsbelijdenis-

-3.ZAKAT: Uitdelen van aalmoezen-

Hoe noemt men de andere twee t.t.z. Het 5x per dag verrichten van het voorgeschreven gebed en de rituele vasten tijdens de Ramadan. (14 en 7)

SALAT en SAWN

5.Wie zijn momenteel wereldrecordhouder atletiek 800 meter bij respectievelijk de mannen en de vrouwen? (16 en 11)

KIPKETER en KRATOCHVILOVA

6.

11 september 2001; vliegtuigen boren zich in de WTC-torens. Welke dag van de week was dit? (19)

29 oktober 1929 Wall street crash: welke dag? Men spreekt van de zwarte 24ste oktober maar de eigenlijke crash was enkele dagen later op 29 oktober dus. (2: Andes Survivors en Viseo)

DINSDAG en DINSDAG

7. Welke Franse rock and roll priester mocht onlangs samen met kardinaal Danneels het huwelijk van prins Laurent en Claire Coombs inzegenen? (17 en 19)

GUY GILBERT

8.Onder welke naam werd ene Johan VAN MUSSER beter bekend? (9 en 8)

JOHNNY JORDAAN

9. Wie werd vorig jaar wereldkampioen WBC en IBF bij de zwaargewichten door in Memphis Mike Tyson in de 8ste ronde K.O. te slaan? (18 en 18)

LENNOX LEWIS

10.Heel wat landen hebben maar 1 Nobelprijswinnaar literatuur. Wie zijn respectievelijk de enige Nobelprijswinnaar letterkunde voor Guatemala en Yougoslavië? (11 en 14)

Miguel ASTURIAS en Ivo ANDRIC

11. Vijf Russische klassieke componisten worden samen »Het machtige hoopje » genoemd. Van 2 onder hen begint de naam met dezelfde letter. Welke 2 componisten? (16 en 10)

BORODIN en BALAKIREV

12.Wie is miss België 2003 en wie was Miss België 2001? (19 en 15)

Julie TATON en Dina TERSAGO

13. Wie wonnen respectievelijk in 1941 en in 1971 de oscar voor de beste regie voor de volgende films: “How green was my valley (1941) en “The french connection (1971)? (17 en 16)

John FORD en William FRIEDKIN

14.Jachttermen: welk werkwoord wordt gebruikt om het wentelen van bvb. wilde varkens in de modder aan te duiden. (SOLO Martine Van Camp) Welke term wordt in de jacht gebruikt om het bloed van wild aan te duiden? (2: Martine Van Camp en Viseo)

ZOELEN en ZWEET

15. Bij welke temperatuurschaal kookt water bij 80°C en bij welke temperatuurschaal kookt water bij 671,67 °C? (15 en 2: Andes Survivors en Ne Grote Me)

REAUMUR en RANKINE

16. Wie won tot hiertoe als enigste Belgische voetballer 4x de gouden schoen. In 1954 won Rik Coppens de 1ste Gouden schoen. Welke Lierse speler werd winnaar in 1955? (19 en 6)

Paul VAN HIMST enFons VAN BRANDT

17. Wat is de naam voorkomend in de titel van de oorspronkelijke Engelse uitgave van van Roald Dahls “Sjakie en de chocoladefabriek? (11 en 10)

WILLY WONKA

18. Er zijn verschillende soorten symbiose:Parasitisme, Mutualisme, Helotisme en de volgende twee.

1.Symbiosevorm waarbij de ene partij voordeel heeft  en de andere heeft er geen voor- of nadeel bij, bvb. de zuigvissen en de haaien waarbij de zuigvis profiteert van de kruimels van een door de haai gedode prooi, terwijl de haai er geen voor-of nadeel van heeft. (7)

2.Symbiosevorm waarbij de ene partij  niets dan voordeel heeft en de andere wordt eigenlijk gebruikt maar heeft er geen voor-of nadeel van bvb. het meebewonen van de behuizing van een andere diersoort. (Q.S.)

COMMENSALISME en CARPOSE

19.Wat is de hoofdstad van de Afrikaanse landen: Niger en Tsjaad? (16 en 18)

NIAMEY en N'DJAMENA

20.(fragment)

Welke zangeres hoort u hier ? (16 en 15)

MARIE MYRIAM

(filmpje Virgin cola)

PAUZE

 

REEKS 7: 10 vragen en 5 globo vragen.

 

1. FAUNA-BIOLOGIE

(2 foto’s)

Gekko’s zijn merkwaardige dieren. Met gemak tarten ze de wetten van de zwaartekracht en lopen ze snel en behendig langs vertikale muren omhoog. Wetenschappers meenden lange tijd dat de verbrede tenen als een soort hechtplateaus werkten, die dankzij cellen met microscopisch kleine weerhaakjes in de kleinste oneffenheden van bijv. vensterglas gedrukt konden worden volgens het Velcroprincipe. In 2000 beschreven Amerikaanse biologen dat gekko's toch iets anders te werk gaan.

Op elke poot beschikt de gekko over een 500 000 harde haartjes die elk slechts 0,03 tot 0,13 mm lang zijn. Elk haartje loopt uit in broccoli-achtige structuur die bestaat uit 400 tot 1000 harde spatelvormige uitlopertjes. Elk spateltje blijkt tien maal meer aantrekkingskracht uit te oefenen op de ondergrond, dan op grond van wrijvingskrachten berekend werd. Men vermoedt dat de spateltjes het oppervlak zo dicht kunnen naderen (hun diameter is slechts 50 nanometer of 0,05 micrometer) dat zij gebruik kunnen maken van krachten die alleen werken als twee voorwerpen elkaar zeer dicht, zeg maar op atoomafstand, naderen. Die krachten zijn al langer bekend en zijn genoemd naar een Nobelprijswinnaar Natuurkunde in 1910. Welke krachten? (14)

 

VANDERWAALSKRACHTEN

2. AARDRIJKSKUNDE

(2 foto’s en 1 foto)

In het zuidwesten van de Altiplano vinden we in Bolivië een overblijfsel van het 40.000 jaar geleden verdwenen Minchinmeer en van het 25.000 jaar later uitgedroogde Taucameer. De hierdoor ontstane zoutvlakte is met zijn 12.000 km² de grootste ter wereld. In het zoutmeer vinden we enkele prachtige eilandjes zoals het Isla Pescado

(foto3) grotendeels opgebouwd uit koraal. Naam van deze imposante zoutwoestijn? (7)

 

SALAR DE UYUNI

3.CHEMIE

(1 foto)

Verschillende chemische elementen zijn genoemd naar plaatsnamen. Opvallend is het feit dat niet minder dan 4 chemische elementen genoemd zijn naar een en dezelfde plaats.

Niet naar een wereldstad, neen naar een onooglijk klein dorpje in Zweden.

Drie onder hen behoren tot de Lanthaanreeks: de nummers 65-68 en 70 en het vierde het nummer 39 vertoont verwantschap met de Lanthaniden. We noemen alvast 3 van de vier elementen namelijk Terbium, Yttrium en Erbium. Het vierde kunnen we niet noemen omdat hierin letterlijk het antwoord op de vraag zit namelijk de naam van dit dorpje in Zweden. (17)

 

YTTERBY (Ytterbium)

4.GODSDIENST

(1 foto)

Baäl en Taanit, de belangrijkste goden van de Carthaagse Pantheon vroegen allebei om aanzienlijke offers, die ze ook regelmatig kregen. Die offers werden gebracht op heilige plaatsen in de open lucht. op deze stenen enigszins vergelijkbaar met de stèles staan vaak duizenden inscripties en werden gevonden in Tunesië en Algerije.

De benaming voor deze heilige plaatsen of stenen komt niet in de inscripties zelf voor, maar wordt in de bijbel gebruikt om plekken in het land van de Feniciërs aan te duiden waar kinderen werden geofferd. Wat is de naam voor deze kinderofferplaatsen? (SOLO Kwizona)

 

TOFET of TOPHET

 

5. GESCHIEDENIS

Wat je er ook mag van denken: oorlogvoeren is een vak. Hoe het niet moet kunnen we leren van keizer Joseph II die in 1788 een oorlog ontketende tegen de Turken. Het begon al slecht toe hij, tegen alle goede raadgevingen in, per sé zijn tenten wilde opslaan in een malariagebied. Gevolgen: zijn leger werd verminderd met 170.000 soldaten waarvan er 33.000 stierven. Klap op de vuurpijl kwam er tijdens een nachtmars toen dronken huzaren als grap midden in de nacht bij het oversteken van de Timisbrug riepen dat de Turken aanvielen. De achterop komende kolonnen namen het kabaal ernstig op en schoten op alles wat bewoog. Meer dan 10.000 Oostenrijkse soldaten werden gedood door… Oostenrijkse kogels. In geen velden of wegen was ook maar 1 Turk te bespeuren. Enkele dagen later konden de Turken als bonus nog de achtergelaten kanonnen en munitie ophalen.

Waar in 1788 in de Roemeense Balkan vond deze slag plaats? (Q.S.)

KARANSEBES
 

6.WETGEVING.

Het is dit jaar (2003) precies 75 jaar geleden dat Mickey Mouse werd geboren in de tekenfilm Steamboat Willy. Na 75 jaar is het figuurtje auteursrechten vrij, maar in 1998 begon de Walt Disney Cie te lobbyen bij de Amerikaanse congresleden en dit met resultaat. In 1999 trad de wet in werking die het mogelijk maakt om de auteursrechten met 20 jaar te verlengen; een wet die momenteel nog steeds fel wordt gecontesteerd. Die wet uit 1999 werd genoemd naar een Amerikaans politicus die in 1998 bij een ski-ongeluk om het leven kwam, een politicus die echter veel bekender was omwille van zijn televisiewerk en zijn muzikale verleden. Wie of naam van de wet? (19)

 

SONNY BONO ACT

7.SPORT: VOETBAL

(1 foto)

Het 1ste WK in Uruguay in 1930. Het gastland won de titel en mocht als eerste de WK-beker in de hoogte steken. Welke Franse naam had deze beker. In 1950 werd deze beker omgedoopt tot de Jules Rimet beker. (Q.S.)

 

VICTOIRE AUX AILES D'OR

8. TAAL-GESCHIEDENIS

Het gevraagde woord dateert uit de tijd dat de gebieden van de hertog van Saksen grensden aan land behorend tot de in oorlog zijnde Engelsen enerzijds en de Fransen anderszijds. Vermits hij niet kon voorspellen wie van beide zou overwinnen en hij eigenlijk met beide goede maatjes wilde blijven liet hij zich een mantel maken welke hij bij zijn reizen in zijn gebied droeg. De enen zijde was blauw, de andere wit. Kwam hij Engelsen tegen dan droeg hij de blauwe zijde. Passeerde hij Fransen dan draaide hij zijn jas om met de witte zijde naar buiten. Van opportunisme gesproken. En zie: hier ontstond een Engels woord dat sindsdien gebruikt wordt om een  overloper of een verrader mee aan te duiden. Welk? (11)

 

TURNCOAT

 9.BIOLOGIE

(2 foto’s)

De 25 cm lange mosselen Pinna Nobius en Pinna Fragilis, die over de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee leven veran­keren zich op stenen of grind met korte, stevige draden waar­aan ze zich door de getijdenstroom laten meebewegen.

Deze draden worden uitgestoten door een klier aan de onderkant van het weekdier, of beter een dikke vloeistof die onmiddel­lijk verhard. Deze goudkleurige draden werden vroeger voor weefsels gebruikt.

Het veld waar Hendrik VIII van Engeland en Frans I van Frank­rijk elkaar in 1520 ontmoetten, werd goudlakenveld genoemd omdat veel van de verzamelde edelen gouden tunieken droegen gemaakt van deze draden. Hoe noemt men deze draden ? (6)

BYSSUSDRADEN
 

10.FILM

(fragment 04 van 11’50 tot 13’50)

Regisseur? (10)

 

ANTWOORD

 

GLOBO: NIEUW-ZEELAND.

 

1.Tatoes

(2 foto’s)

Joseph Banks, een van de meest getalenteerde wetenschappers van zijn tijd reisde mee met Cook op de Endeavour naar Nieuw-Zeeland. Van hem kregen we dan ook een nauwkeurige beschrijving van de typische tatoeages van de Maori. Deze stijl van tatoeëren is nu opnieuw in de mode. Wat is de Maorinaam voor dit type van tatoeages, soms ook gebruikt voor enkel de gezichtstatoeage? (2: Clockwork en Meerhof)

MOKO ook Ta Moko

2.Feestdag

Toen de Engelsen Nieuw-Zeeland wilden inlijven, hebben de Maori's verwoede gevechten geleverd voor het behoud van hun gronden en werd er uiteindelijk op 6 februari 1840 een pakt getekend tussen de Maori-etniehoofden en kapitein William Hobson van het Engelse leger. Door dit verdrag verkregen de Maori's het behoud en de bescherming van hun gronden, doch stonden zij de souvereiniteit van hun land af aan de Engelsen.

Het verdrag wordt beschouwd als de stichtingsverklaring waarbij het land een natie werd en werd genoemd naar een plaats op het Noorder eiland.

Zes februari, de nationale feestdag van Nieuw-Zeeland is dan eveneens genoemd naar deze plaats en het verdrag. (3: Andes Survivors, Antwoord apparaat en Martine Van Camp)

WAITANGI
   

3.

Deze stad wordt wel eens “The adrenalin capital of the world” genoemd. Hier vindt je de Kawarau brug, waar het benji-springen werd uitgevonden. De brug hangt over het ravijn van de Shotover River, waar je ook kan Jet-boaten en raften. Maar in de buurt kan je eveneens deltavliegen, parapente of tandem-skydiven. Bij het exentrieke « fly by wire » hangt men aan een lange kabel boven een vallei in een soort vliegtuigje met motor. En wie echt niet kort bij kas zit kan nog altijd benjispringen boven het meer vanuit een helicopter!

Welke stad in Nieuw-Zeeland die het Tania Dexter-gevoel in ons losmaakt? (SOLO Brodders)

 

QUEENSTOWN
 

 4.SPORT

(1 foto)

Deze Nieuw-Zeelandse broers kwamen in België wonen en kwamen beide uit in de 500cc. Darryll kende het minste succes, maar zijn broer Shayne werd in 1996 WK 500cc op een KTM motor. Wie? (17)

Shayne en Darryll KING

5.

(2 foto’s)

Deze niet-vliegende vogel Notornis mantelli uit de familie Rallen en bleshoenders is inheems in Nieuw-Zeeland en werd tot 1948 als uitgestorven beschouwd. Toen vond men op het Zuidereiland een kleine kolonie en sindsdien is de populatie opnieuw aanzienlijk gegroeid.

De naam van de vogel is simpelweg het Maori woord voor vogel. (3: Viseo, Kwizona en Meerhof)

TAKAHE
 

 

REEKS 8: MENUREEKS.

  DOCUMENTATIE: menu met de beschrijving van de verschillende gerechten.

1. Frans misdadiger (1693-1721), de leider van een bende die Parijs en omstreken onveilig maakte door allerlei vormen van diefstal en door overvallen op diligences. Dank zij een groot aantal trawanten, onder wie edellieden, gelukte het hem lange tijd aan de politie te ontsnappen; ten slotte werd hij gevangengenomen en geradbraakt. Hij genoot reeds bij zijn leven een zekere populariteit en werd later het onderwerp van romans en films. (9)

 

Louis BOURGIGNON alias Cartouche (777-Boeuf Bourgignon)
 

2. Wanneer je mensen vraagt wat typisch autisme is, krijg je meestal geen beschrijving van autisme, maar wel van de combinatie autisme-verstandelijke handicap.

Als prototype voor "een autist" wordt doorgaans een kind beschreven dat 'contact met anderen afwijst of vermijdt, geen oogcontact heeft, niet praat en voortdurend 'wieletjes draait'.

Er zijn echter patiënten waarbij het autisme niet direct zichtbaar is. De reden hiervoor dient gezocht te worden in het feit dat het hier gaat om normaal begaafden die door  hun intelligentie hun autisme compenseren en camoufleren.

We krijgen het autisme pas te zien als we door dat rookgordijn heen kijken. Hoe wordt dit syndroom genoemd? (8)

 

Syndroom van ASPERGE, ASPERGER syndroom (222-à l'argenteuil)

3. Deze Amerikaanse fotograaf maakt vanaf de jaren tachtig werken in de cibachroom-techniek, waarin thema's als sex, geweld en religie een belangrijke rol spelen. Zijn foto's lokken regelmatig controversiële reacties uit, vooral bij religieuze groeperingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor zijn foto van een crucifix die hij in zijn eigen urine had ondergedompeld (Piss Christ 1987). In 1990 maakte hij portretten van zwervers en een serie foto's van gemaskerde Klu Klux Klan-leden. Zijn serie The Morgue (1992) toont lugubere en tegelijk classicistisch gestileerde detailopnamen van dode lichamen in een mortuarium. Verder noemen we nog zijn provocerende fotoserie A History of Sex (1996). Wie? (7)

 

Andres SERRANO (333-Serranoham)
 

4.Personage uit de Italiaanse folklore die bij carnavals en andere feesten, vooral in Turijn,  ten tonele wordt gevoerd. Typisch voor zijn kleding is zijn driehoekige hoed. (Q.S.)

 

GIANDUJA of Gianduiotto (101010-chocolaatjes

5..Wie? (17)

 

Professeur CHORON (444-Choronsaus)
 

6. We zoeken de titel van een nummer van Paul Simon. Toen Paul Simon dit gerecht op de menukaart in een Chinees restaurant zag staan zag staan inspireerde dit hem tot het schrijven van een nummer dat later een van zijn wereldsuccessen werd. Het nummer staat op Simons solo CD met als titel Paul Simon. Het gerecht bestaat uit een combinatie van kip en eieren.Titel ? (12)

 

MOTHER AND CHILD REUNION (555-kip met eieren)

 

7.Welke fobie: Angst voor vuil, microben bij uitbreiding ook smetvrees (3: Antwoord Apparaat, Martine Van Camp en Lierse Entente)

 

MISOFOBIE (666-Miso: gefermenteerde sojabonenpasta)
 

8.SPORT

(1 foto)

Van welke koers ziet u  de winnaars ? (16)

1998: Armand DE LAS CUEVAS

1999 :Alexander VINOKOUROV

2000 :Tyler HAMILTON

2001: Christophe MOREAU

2002: Lance ARMSTRONG

 

DAUPHINÉ LIBÉRÉ (888-aarappelen in schijfjes met roomsaus)

9.In de jaren 50 en begin jaren 60 kwam de jeugd in verzet tegen de normen en waarden van de volwassenen en ontwikkelde een eigen groepsmode. In Engeland waren dat de Mods en de Rockers en de Teddyboys met kleding als in de tijd van Edward VII: broeken met nauwe pijpen, een lang colbert met fluwelen kraag en opgevulde schouders en schoenen met dikke crêpezolen (bordeelsluipers). Frankrijk kende de Blousons Noirs, wij kenden de Nozems, de Russen de Stiljagi, maar ook in Duitsland deed dit verschijnsel zich voor. Hoe werden ze daar genoemd? (10)

 

HALBSTARKEN (111-aperitief werd 50% verdund)

 

10. BALLET

(1 foto)

Balletdanseres van Russische afkomst (1881-1931), was reeds tijdens haar leven legendarisch, dankzij haar ongeëvenaarde poëtische danskunst, die niet steunde op een virtuoze techniek maar op een vlinderlichte bewegingskunst, een buitengewoon expressieve mimiek en een unieke, spirituele uitstraling. Wie? (13)

 

Anna PAVLOVA (999-Pavlova-nestjes)

 

REEKS 9: 10 vragen en 5 vragen globo.

 

1.PREHISTORIE

(2 foto’s)

Wat is de typische benaming, afkomstig uit het Cymrisch of Gaelic, voor deze uit stenen opgeworpen prehistorische grafheuvel, vnl. voorkomend in Bretagne, Ierland en Groot-Brittannië. Het oudste terrier ras uit Schotland, klein van gestalte, maar met de onverschrokkenheid van 2 rotweilers draagt dezelfde naam omdat hun  taak erin bestond dieren (vooral vossen) in hun hol, spelonken en steenhopen te bejagen. (9)

CAIRN (Cairn Terrier)
 

2. .(1 foto)

We testen even uw kennis van Japan en het Japans.

Ongetwijfeld weet u dat de Japanse strips MANGA worden genoemd en de tekenfilm ANIME.

MECHA zijn dan weer verhalen waarin robots een belangrijke rol spelen,SHOJO zijn op meisjes gerichte verhalen en SHONEN op jongens gerichte verhalen.

Er zijn ook ondeugende verhalen vol erotiek en sex. Hoe worden zij genoemd?  (12)

 

HENTAI

3.GESCHIEDENIS/LITERATUUR

(1 dia)

De gevraagde Latijnse geleerde, schrijver en dichter 116-27VC, wordt beschouwd als de grootste en meest veelzijdige geleerde die Rome gekend heeft en zou eigenlijk door elke quizzer gekend moeten zijn. Van zijn omvangrijk oeuvre is slechts een fractie bewaard  gebleven. Van zijn grootste werk, Antiquitates rerum humanarum et divinarum (41 boeken), over cultuur- en godsdienstgeschiedenis, is vrijwel niets bewaard gebleven. Hetzelfde geldt voor zijn encyclopedisch werk Disciplinae (9 boeken), waarin het systeem van de artes liberales op overzichtelijke wijze werd uiteengezet. Dit werk wordt beschouwd als de oudste encyclopedie. Wie is deze Romein die ons de encyclopedie schonk? (5)

 

Markus Terentius VARRO

4. TELEVISIE

(1 foto)

Dank zij “Big Brother 2” werd deze Limburger een bekende Vlaming. Hij was ook een van de weinige uit BB2 die een vervolg aan zijn televisiecarrière kon breien. Voor Jim TV presenteert hij steevast de nieuwe videogames in het programma Gamepower. In het najaar van 2002 presenteerde hij de Freaky Frank show. Wie?

Extra tip: een spits van Anderlecht heeft dezelfde naam op een letter na. (18)

Frank MOLNAR (voetballer Ivica Mirnar)
 

5.ARCHEOLOGIE

(2 foto’s)

Berg in Iran waar een inscriptie werd gevonden waarop de daden van Darius I de grote werden ingekerft. De inscriptie in reliëf is drietalig nl in het Oud-Perzisch, het Nieuw-Babylonisch en het Nieuw-Elamitisch en heeft zoals de steen van Rosette bijgedragen tot het ontcijferen van deze oude talen.

Letterlijk betekent de naam zoveel als “berg van de goden”. (4)

 

BEHISTUN
 

6.SPORT: (1 foto)

Wat hebben de drie dames op de fotokopie met elkaar gemeen buiten het feit dat ze behoren tot onze beste Judokas. Kijk eens nauwkeurig op de foto naar hun oren en dan zal je merken dat zowel Inge Clement, Marisabelle Lomba als Gella Van de Cavye last hebben van een typische sportkwetsuur vaak voorkomend bij boksers, worstelaars en beoefenaars van gevechtssporten. Bij het judo wordt de kwetsuur vaak veroorzaakt bij het grondwerk,waar het oor wordt geplet tussen de tatami en het gewicht van de tegenstrever. De oorschelp wordt hierbij dan lekker over en weer gewreven. Hierdoor ontstaan scheurtjes in de kleine bloedvaatjes van het oor. Knobbelachtige misvormingen zijn het gevolg hiervan. Recentelijk is het verschijnsel ook bekend in het piercingmilieu waarbij het doorboren van de oorschelp eveneens haarvaten worden beschadigd. Wat is de Nederlandse of Engelse enigszins populaire naam van deze kwetsuur ? (19)

 

BLOEMKOOLOREN (Cauliflower ear)
 

7.LITERATUUR

(2 foto’s)

Deze illustrator en schrijver werd op 5 februari 1893 geboren in Bengeo, Hertfordshire, in Engeland, als zoon van een kleermaker. In de Eerste Wereldoorlog diende hij als machinegeweer-schutter en later als gevechtsvlieger bij het 55 Squadron van het Royal Flying Corps, de voorloper van de RAF. In 1918 werd hij boven Mannheim neergeschoten, gewond en gevangen genomen. Aan de voltrekking van zijn doodstraf ontkwam hij doordat, toen hij na een ontsnapping weer gevangen was, de oorlog net was afgelopen. Hij verliet het RFC en begon zijn uiterst creatieve schrijverscarriere en schreef 99 verhalen over zijn held piloot James Bigglesworth, beter bekend als Biggles. Hij schreef verder vergelijkbare boeken met in de hoofdrol Joan Worralson,  de commando Lorrington King en Steeley Delaroy.

Zijn verhalen  zijn in 26 landen vertaald, van IJsland tot Maleisië. Hij was na Enid Blyton de best verkopende kinderboekenschrijver! Wie? (4)

 

William Earl JOHNS (Captain W.E.JOHNS)

 8.METEREOLGIE

(1 foto)

De Amerikaanse meteoroloog en wiskundige, geboren in 1917 experimenteerde in de jaren zestig met computermodellen waarmee hij het weer wilde voorspellen. Hij voerde 12 differentiaalvergelijkingen met diverse parameters zijn machine in, rekende alles door en  ontdekte een merkwaardig fenomeen: een uiterst klein verschil in de invoerwaarden had al snel enorm grote afwijkingen in de uitkomst tot gevolg. Dit verschijnsel is bekend geworden als het 'vlindereffect': een vlinder voor de kust van Europa hoeft maar één keer met zijn vleugels te klappen, en die minieme turbulentie in de atmosfeer heeft zich binnen een paar dagen zó versterkt dat er een verwoestende cycloon in de Caribische zee losbarst. Daarom is het zo moeilijk ons weer voor vier of vijf dagen vooruit te voorspellen, ook al heb je nóg zo'n snelle computer.

Wie is deze ontdekker van chaos en onvoorspelbaarheid? (5)

 

Edward LORENZ
 

9.VOLKENKUNDE

(1 foto)

Het is een cirkelvormige structuur van stenen in de Amerikaanse en Canadese Rocky Mountains, opgericht door Indianen. Sommige stenen markeren de opkomst- en de ondergangspunten van de zon en van heldere sterren. De naam die hieraan gegeven werd wordt thans algemeen gebruikt voor vergelijkbare structuren van Indiaanse herkomst. De Indianen maakten vaak een cirkel , bedoeld om de `goede' energie binnen te houden en de slechte buiten te sluiten. Binnen deze cirkel werd geëxperimenteerd met geestesverruimende middelen.

Wat is de naam voor deze oude meestal religeuze cirkels? (3: Kwizona, Martine Van Camp en Meerhof)

 

MEDICINE WHEEL

10.

(fragment)

We hoort u hier een tirade afsteken ter ere van Joe Louis? (10)

 

Eddy MURPHY

 

 

GLOBO: SPROOKJES.

 

1.AARDRIJKSKUNDE

Wat is de hoogste top van Tsjechië met zijn 1604m. Het is tevens de hoogste top van het Reuzengebergte of Karkonosze (Krkonose) een onderdeel van het Sudetengebergte? (9)

SNIEZKA of SNEZKA (Sneeuwwitje)ook SCHNEEKOPPE
 

2.TELEVISIE

(1 foto)

De afgelopen jaren programmeerde TV1 diverse docuseries onder de noemer 'Het Leven zoals het is'. De meest succesvolle daarvan was Luchthaven I: deze reeks haalde een gemiddeld kijkcijfer van 954.300. De waardering was hoog met een gemiddeld cijfer van 7.9. In Luchthaven II maakten we onder meer de aanloop mee van het Sabena-drama,  het leven zoals het was op onze nationale luchthaven tussen juli en november 2001. In deze serie werd ook de man op de foto gevolgd; zo’n beetje verantwoordelijk voor alles wat er zich op de tarmac afspeelde. In de reportages werd de man steevast genoemd naar zijn functie en zijn voornaam en die vragen we dan ook. (14)

 

REDCAP JOHAN

3.KUNST: ARCHITECTUUR

(1 foto)

Met de bouw van president Mitterands laatste Grand Projet werd gestart in 1992. Andere gebouwen welke door de Franse presi­dent werden gepromoot en voltooid zijn: Het Musée d'Orsay, het Parc de la Vilette, de Opéra Bastille, de piramide voor het Louvre en de Grande Arche de la Défense.

Mitterand koos zelf voor een bescheiden Frans architect, ondanks de concurrentie van o.a. Botta, Maki, Stirling, Meier enz.

Het nieuwe gebouw bestaat uit 4 glazen torens in de vorm van opengeslagen boeken en zijn 80 m hoog. Wie is de architect van de bibliotheek voor de XXIsteeeuw of zoals de Fransen ze noemen de TGB de Très Grande Bibliothèque? Naam van de architect. (14)

Dominique PERRAULT (Jacques Perrault de sprookjesschrijver)
   

4.HOAX

(1 foto)

We schrijven 16 oktober 1869. Landbouwer William Newell stoot bij het graven van een waterbron op een stenen voorwerp. De opgegraven mensenfiguur was bijna 6,5 m lang  en werd veronderstelt een gefossileerde man te zijn. Het bedrog werd gepleegd door George Hull die het beeld liet houwen en zelf begroef. De vondst werd op locatie tentoongesteld en de entreegelden maakten Hull langzaam maar zeker rijk. Wetenschappers ontmaskerden de bedrieger,maar dit was buiten Barnum gerekend die met een kopie van het beeld de halve wereld rondreisde. Wat is de naam van deze hoax een van de grootste in de Amerikaanse geschiedenis? (Q.S.)

 

CARDIFF GIANT

5. MODERNE SPROOKJES

(fragment)

Wat is de naam van Mammoet die naast Sid de luiaard, Diego de sabeltandtijger en de mensenbaby Roshan de hoofdrol speelt in Ice age. (4)

MANFRED (Manny)
 

 

REEKS 10. FOTOREEKS.

 

 

1

Paolo BETTINI (14)

2

White horse UFFINGTON (Oxfordshire) (6)

3

Imre KERTESZ (SOLO: Wij aan de grens)

4

MADRID (Torre Agbar)(7)

5

Charlie WATTS (13)

6

KAZACHSTAN (18)

7

Phaedra HOSTE (11)

8

AB NORMAAL (16)

9

DALTON (18)

10

OLYMPUS MONS (11)

11

Rogier VAN DER WEYDEN ( Detail van het laatste oordeel) (SOLO: Schitterend ongeluk)

12

PREDATOR (10)

13

QUO VADIS (12)

14

TURKMENISTAN (14)

15

WESPENDIEF (6)

16

Victoria BECKHAM of Victoria ADAMS (15)

17

Alma SCHINDLER (15)

18

ROYLE family (10)

19

VERROCHIO (12)

20

ANTHRACEEN (2: Antwoord Apparaat en Meerhof)

21

TAGETES (S.Q.)

22

Muriel SARKANY (10)

23

SANKT GALLEN (5)

24

Alfred Gustav JODL (3: Brodders, Dinges en Meerhof)

25

MARA (16)

26

Bob DYLAN (17)

27

NEMRUT Dag (11)

28

William BLAKE (11)

29

NICKERBOCKER (11)

30

YOKOHAMA (Grootste gebouw van Japan: Landmarktower) (2: Schitterend Ongeluk en Café Den Hemel)

31

Eddy VAN VLIET (17)

32

DRACAENA of DRAKENBLOEDBOOM (8)

33

Eero SAARINEN (7)

34

Anita EKBERG (SOLO Hego)

35

AUSTRALIAN OPEN (13)

36

QUETZALCOATL (15)

37

Antonio MEUCCI (3: Viseo, Kwizona en Hego)

38

Ann Nicole SMITH (14)

39

Hec LEEMANS (SOLO Clockwork)

40

BOTSWANA (7)

 

  REEKS 11: TIPREEKS.

In deze reeks krijgt u na de vraag een tip (foto) die u rechtstreeks of via 27 omwegen naar het goede antwoord kan leiden.

 

1. GESCHIEDENIS

30/09/1944

In een aanslag op een  Duitse legerauto wordt 1 Duits officier gedood. Als represaille wordt de bijna volledige dorpsgemeenschap weggevoerd naar concentratiekampen en de huizen in brand gestoken. NA de oorlog blijkt dat 545 van de 660 mannen uit dit Nederlandse dorpje zijn omgekomen. Naam van dit dorpje, de Nederlandse variant van het Franse Oradour-sur-glane, het Tsjechische Lidice of het Italiaanse Marzabotto. (19)

 

PUTTEN

2.AANSLAGEN

(1 foto)

Drie juni 1968. Andy Warhol wordt in zijn atelier The Factory neergeschoten door een feministe, stichster van SCUM “Society for Cutting Up Men”. Warhol overleeft de aanslag en mag na 2 maanden het hospitaal verlaten.

Het leven van deze feministe werd door de Canadese Mary Harron verfilmd onder de titel “I shot Andy Warhol”. Wie? (14)

 

Valery SOLANAS

3.MYTHOLOGIE-CULTUUR

Dit Romeinse feest werd gevierd op 9 december ter ere van de oude Romeinse godin OPS, de overvloed van de oogst, een magische macht die het graan beschermde. Samen met Ceres kreeg Ops in 7 NC een heiligdom als beschermster van de oogst. De naam van het feest is terug te vinden in een jaarlijks kunst en cultuur festival in Europa. Wat is de naam van dit feest ter ere van OPS. (4)

 

OPALIA (vandaar Europalia)

4. TAAL

(1 foto)

Het is misschien toch algemeen gekend dat Mac in de Schotse namen zoon van betekend. de O in Ierse namen betekent dan weer kleinzoon van. Ook het Arabisch kent zo een woord dat zoveel betekent als vader van. Welk woord dat we veelvuldig tegenkomen in namen in Noord-Afrika. Als we de spelers van de nationale ploeg van Tunesië op de wereldbeker 2002 overlopen komen we niet minder dan drie spelers tegen met in hun naam dit drie of vierletterwoord, maar ook in namen van andere sporters, politici, plaatsnamen enz. (10)

BOU
(BOE ook ABOU= letterlijk vader van) (boumedienne, Bourgiba, Boulami, Boudiaf,
Sidi Bou Said, Aboe Nidal, Aboe Simbel, Aboe Ammar (roepnaam van Arafat)…
 

5. LITERATUUR

(1 foto)

Deze Engelse schrijver moedigde zijn enige amper 16 jaar oude zoon aan om zich als vrijwilliger bij het leger aan te melden. De slechtziende zoon werd op medische grond echter afgekeurd.

Dank zij vaders connecties lukte het later de nu 17-jarige wel en hij werd alhoewel hij te jong was toch naar het overzeese front gestuurd. De vader ontving maanden later een telegram waarin stond dat zijn zoon was “wounded and missing in action” De zoon werd nooit teruggevonden. Op zijn graf als onbekende soldaat schreef de vader de tekst: “A soldier of the great war known unto God” Een grafschrift dat sindsdien  op nagenoeg elk graf van onbekende soldaten uit De Grote Oorlog te lezen is. Wie is de bekende vader en auteur van deze tekst? (16)

 

Rudyard
KIPLING
6.KUNST

(1 foto)

Deze Engelse broers zijn al sedert 1992 spraakmakend binnen de Engelse ende internationale kunstwereld. De broers geboren in 1962 en 1966 vertonen in hun etsen, tekeningen en sculpturen gelijkenissen met het werk van Goya en Bosch. Werk vol sex en geweld met titels zoals Hell, Fuckface en Rape of creativity gaande wereld rond. op de dia een werk uit het negendelige werk “Hell”. Wie? (11)

 

Dinos
en Jake CHAPMAN

7.SOCIOLOGIE

(1 foto)

Engels socioloog, (1820-1903) één der pioniers van deze wetenschap. In zijn werk "System of synthetic philosophy" bracht hij het woord "evolutie" in de mode en paste de stellingen van Darwin toe op de maatschappij.

Hij poneerde dat de loosers in de samenleving zwakkelingen waren en dat hun wegvallen de soort verbeterde. Hij stond weigerachtig t.o.v. liefdadigheid omdat dit de unfits een kans bood in de samenleving te overleven. Anderzijds stelde hij dat liefdadig­heid verbieden een onaanvaardbare inbreuk was op de vrijheid van de gever-in-spe. Hij publiceer­de verder nog "The man versus the state" en "The factors of organic revolution". 

Niet Darwin, maar deze man gaf de wereld de uitdrukking "The survival of the fittest". Wie? (18)

 

Herbert SPENCER

8. MODE

(1 foto)

Aanvankelijk was dit kledingstuk in de 16e-17e eeuw in de mannenmode een korte overjas met wijde mouwen, die om de schouders werd geslagen en behoorde bij de dracht van de musketiers in Frankrijk. Onder Lodewijk XV was het  de tot de knieën reikende getailleerde jas van fluweel, zijde of brokaat, die van voren openstond over het even lange vest, maar met sierknopen en -knoopsgaten was afgewerkt. Tegenwoordig is de naam  nog in gebruik voor de blouseachtige zijden dracht van jockeys. In de 18de eeuw is het woord in onze contreien overgegaan in de vrouwenmode. In de 20ste eeuw dook het woord weer op voor de blouse met lange mouwen, tot op de heupen over de rok gedragen en ten slotte: Antwerpenaren gaan er dan weer graag mee naar school. (9)

 

KAZAK

9. TAAL

(1 foto)

Het fenomeen pesten komt de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Vermits het Engels de academische wereld in grote mate beheerst wordt dan ook vaak de Engelse term mobbing gebruikt, al is dit woord dan weer geïntroduceerd door Zweedse onderzoekers.

Om het fenomeen pesten aan te duiden bestaan er in het Engels echter 2 termen die niet helemaal dezelfde lading dragen of geografisch gebonden blijken. De gevraagde term, dus naast mobbing wordt algemeen gebruikt voor het pesten tussen schoolkinderen.

Dezelfde term wordt ook in Australië en het Verenigd Koninkrijk verkozen boven het woord mobbing om pesten tussen collega’s op het werk aan te duiden. De Amerikanen daarentegen gebruiken hiervoor wel het woord mobbing. Welke term? (18)

 

BULLYING

10. TOERISME

(2 foto’s)

Deze baai is de toeristische trekpleister van Vietnam. In de baai zo’n 160 km ten oosten van Hanoi vindt je over een oppervlakte van 1500 km² meer dan 3000 kleine eilandjes die vaak als massale rotsblokken steil uit de zee oprijzen. Vertaal even “waar de draak in zee afdaalde” in het Vietnamees en u hebt de naam van deze baai. (10)

 

HA LONG BAY

 

GLOBO: RUIMTEVAART.

 

1.We vragen een Engelse term uit de criminologie. Hij wordt als volgt omschreven: het opeisen, vragen of ontvangen van voorwerpen van waarde (zeg maar geld) van het slachtoffer, door bedreiging, al dan niet openlijk, waarbij de afperser als tegenprestatie bescherming van het slachtoffer, en/of zijn familie en/of zijn patrimonium biedt tegen schade, of letsel door geweld of onrechtmatig handelen. De term wordt vaak genoemd in verband met de Bende van Nijvel. De term is verwant met Blackmail. (14)

 

RACKETEERING

2.BEELDHOUWEN

(1 foto)

Als tegengewicht van het nationaal monument der 4 presidenten in de black Hills van South–Dakota ­begon deze kunstenaar in 1947 aan zijn levenswerk. Hij zou 35 jaar werken aan zijn in de rotsen uitgehouwen beeld van Crazy Horse op zijn paard. Wie en hij heeft dezelfde naam als een befaamd Russisch luchtvaartpionier? (9)

 

Korczak
ZIOLKOWSKI (Tsjiolkovski)

3.(1 foto)

Zondagnamiddag 05 januari 2003: de 31-jarige Franz-Stefan Strambach steelt een vliegtuig en stevent af  op het torenbgebouw van de Europese Centrale Bank in Frankfurt met de dreiging zich hierop te pletter te vliegen. Twee jachtvliegtuigen en een helicopter kunne de man uiteindelijk overtuigen om het vliegtuig veilig terug op de grond te zetten.

De man wilde met zijn actie hulde brengen aan zijn grote idool de eerste Joodse astronaut die op haar 2de Space Shuttle vlucht omkwam toen de Challenger in 1986 enkele seconden na de lancering ontplofte. Wie? (8)

 

Judith
RESNIK
 

4. Engels officier (1772-1828). In 1790-92 en 93 slikten de Engelsen bittere nederlagen tegen prins Hydar Ali van Mysore in India, welke gebruik maakte van raketten.

Hierop voerde deze Engelse kolonel enkele geslaagde experimenten door en vond de naar hem genoemde vuurpijlen uit. Dit bruikbare oorlogswapen werd met succes ingezet tegen de Franse en de Amerikaanse legers. Deze periode werd naar hem genoemd.  In het Amerikaanse volkslied herinnert de zinsnede

'der raketten rode gloed' aan de massale beschieting van Fort McHenry in Baltimore met zijn raketten.

Verder vond hij een methode uit om met verschillende kleuren tegelijkertijd te drukken. Hij verbeterde het geweer en de stoommachine en vond een gasmeter en een harpoen voor de walvisvangst uit. (8)

Sir William CONGREVE
 

5. Naam van dit gebouw? (10)

(1 filmfragment)

SPACE
NEEDLE

 

 

EINDSTAND

1.KWIZONA            119

2.Café Den Hemel    117

3.Clockwork            114

4.MVC                    112

5.Alzheimer            109

6.Antwoord Apparaat    107

7.Meerhof            105

8.Andes Survivors    104

9.Brodders            98

10.Ne grote me...    97

11.Viseo                96

12.Hego            93

13.Gambiet        90

14.Lierse Entente    90

15.Wij aan de grens    86

16.Een schitterend ongeluk    79

17.Aleydis            77

18.Dinges            69

19. Los Hombres...    60