back.gif (4413 bytes)                                                                                                                   home.gif (4443 bytes)

vliegendeuilowl.gif (34871 bytes)

De antwoorden van de vragen staan onder de vraag. Achteraan de reeks staan de antwoorden met vermelding van het aantal juiste antwoorden per vraag.

 

ANTWOORD

 

Supernova Quiz  11-06-2005

 

 

Vermits de meesten onder U naar hier uit vrije wil zijn gekomen gaan we er van uit dat u het eens bent met het reglement dat u NIET gekregen hebt. Trouwens iedere gelijkenis in de vraagstelling met hier aanwezige personen zijn wel degelijk gezocht en niet louter toevallig. Wij verwachten na deze quiz wel geen aanklachten tegen mentale wreedheden of indoctrinele hersenspoeling al weten we wat dit laatste betreft ook niet juist  wat dat betekent.

Klachten of opmerkingen kan u kwijt onderaan elk antwoordformulier, maar als  u per sé mondeling een klacht wil bepleiten dan kan dit natuurlijk ook. Wij Bosuilen oude zakkenploeg zijn dringend aan verjonging toe. Wij zijn daar alvast mee begonnen. U kan uw klachten dan nu ook persoonlijk komen uitvechten bij onze nieuwe voorzitter van de jury en die ziet u nu op het scherm.

Wat kan u verwachten: 5 gewone reeksen, een  speciale reeks, een superfilm/muziek/varia reeks,, een supervideoreeks en een supertipreeks.

De puntentelling: elk juist antwoord is 2 punten waard behalve de A en B vragen in de gewone rondes en inde supervideoreeks. maximum: 281 punten.

 

De uitslag :
1. Here Jezus 181
2. MVC 179
3. Café Den Hemel 173
4. Kwizona 172
5. Alzheimer 171
6. Brodders 167
7. Andes Survivors 163
8. Clockwork 160
9. Gambiet 157
10. Meerhof 157
11. Aleydis 153
12. Viseo 150
13. Ne grote met 142
14. Kwizard 122
15. Lierse Entente 119
16. Noojt content 112
17. Hutsepot 109
18. De eenhoorn 79
19. Geen idee 77
 

 

REEKS1.

 

1. WETENSCHAP/TAAL

De vernauwing van de slagaders veroorzaakt vaak claudicatio intermittens (intermitterende krampen) waardoor de patient na een tijdje stappen moet halt houden en na een poosje weer verder kan.

De ernst van deze aandoening wordt vaak uitgedrukt in de classificatie van Rutherford met categorieën van 0 t.e.m.5, waarbij 0 geen probleem is; 1 een probleem oplevert na 250m lopen, 2 tussen de 100 en de 250m stappen enz…

Wat is nu de populaire benaming voor deze claudicatio intermittens waarbij de patiënten dus steeds even moeten rusten om dan weer verder te kunnen?

 

-ETALAGEBENEN-

 

2. Wie ooit Polynesië bezocht heeft is deze beelden zeker tegengekomen. Vooral op de Marquiseseilanden speelt dit mythisch wezen, dat als eerste de menselijke gestalte bezat en zowel het land als het volk zou hebben geschapen, een belangrijke rol. Het wordt veelal afgebeeld met een abnormaal groot hoofd, ronde, starende ogen, wijde neusgaten en een gespleten mond met zichtbare tonglijn. Sommige stenen beelden hebben een lengte van ca. 2 m. Deze figuren komen ook voor op oorsieraden, houten schalen, op planken van prauwen enz…Zeer bekend zijn uiteraard de Moai’s van het Paaseiland, maar wij vragen de meer algemene naam gebruikt in heel Polynesië. Ook enige kennis van Peruvianse zonnegoden kan u helpen.

 

-TIKI’S (Kon-Tiki)-

 

3. TAAL

Oudhollands meubelstuk dat tot de inventaris van de kraamkamer behoorde.  De “mand” van bijvoorbeeld pruimen- of notenbomenhout was zo groot dat de oppasster erin kon zitten.  Langs de linker- en de achterzijde was een oplopend ruggescherm, om de oppasster en het kind voor tocht en vuurgloed te beveiligen.  Hoe heet dit meubelstuk ?

 

-BAKERMAT-

 

4. FAUNA/FLORA

In de natuur komen heel wat natuurlijke hybriden voor, maar ook de mens helpt de natuur vaak een handje. Zo bestaan er kruisingen tussen de leeuw en de tijger.

  1. Wat is de Engelse benaming (ookin het Nederlands gebruikt) voor een kruising tussen een vrouwelijke leeuw en een mannelijke tijger. Deze dieren zijn uiterst zeldzaam omdat ze moeilijk te kruisen zijn en omdat de nakomelingen vaak zwak zijn.
  2. Wat is de naam voor de kruising tussen een mannetjes leeuw en een vrouwtjes tijger. Deze katten zijn vaak groter dan de moeder en zijn daarmee de grootste katachtigen.

 

-A. TIGON (ook Tiglon en Tion)-

-B. LIGER-

 

5. SAGEN/LITERATUUR

We blijven bij de leeuwen.

Deze Romeinse slaaf ging op de loop voor een leeuw. Hij had al wel opgemerkt dat de leeuw mankte zodat hij uit de klauwen van de leeuw kon blijven. Wanneer de leeuw de achtervolging stopte merkte onze slaaf dat de leeuw een doorn in zijn poot had en de dierenliefde was zo groot dat onze slaaf de doorn verwijderde. De leeuw was op zijn beurt zo dankbaar die hij de slaaf in zijn hol toeliet en hem elke dag van lekker vers vlees voorzag.

Enige tijd later werden beide echter gevangen genomen en als straf werd de slaaf in de Romeinse arena voor de leeuwen geworpen. De leeuw sprong als een bezetene op zijn prooi, maar herkende plots zijn vroegere kompaan en begon onze held af te likken. Een totaal verbijsterde keizer Tiberius gaf onze slaaf dan ook terstond zijn vrijheid terug. Wat is de naam van deze slaaf zoals beschreven in deze fabel van Aesopus?

 

-ANDROCLES-

 

6. SPORT

U ziet zo dadelijk een fragment met Willy Steveniers aan het woord. Over wie heeft hij het.

(filmpje)

Wie is deze Begische record internationaal?

 

-Jef EYGEL-

 

7. AARDRIJKSKUNDE

A.Dit meer in het zuiden van  California niet zo ver van de Mexicaanse grens is het grootste van de staat. Het ondiepe meer is ruim 80x20km groot en zo’n 69 meter diep en wordt  omzoomd door de Chocolate Mountains in het oosten en de Santa Rosa Mountains in het westen. Welk meer?

 

B. Deze grote zoutpan omgeven door intens roodgekleurde zandduinen is een van de toeristische trekpleisters van Namibië en is gelegen op de rand van de Namibwoestijn.

Dit zand is waarschijnlijk afkomstig uit de nabijgelegen Kalahari en werd miljoenen jaren geleden door de Oranjerivier uitgespoeld in de Atlantische Oceaan en via de Benguelastroom weer aan land gespoeld en hier afgezet.

Wat is de naam van deze vallei waarin zich ook al de “Big Daddy” een 360m hoge zandduin bevindt?

 

-A. SALTONSEA-

-B.SOSSUSVLEI-

 

-8. FOLKLORE

Het is de benaming voor de rondtrekkende tijdelijke werkkrachten die in het Australië eind 19e begin 20ste eeuw van boerderij tot boerderij trokken om zich als tijdelijke werkkracht aan te bieden. Ze trokken daarbij te voet waarbij al hun eigendommen vastgeknoopt waren in een grote zak waarvan ze het zeil ook als tent in de bush konden gebruiken. Moderne versies van zo’n zak zijn een combinatie van een slaapzak en een bodybag en zijn gegeerd door outbackers.

Die rondtrekkende werkkrachten werden genoemd naar die zak en ook de typische hoed  vaak versierd met kurkenstoppen om de vliegen weg te houden heeft dezelfde naam.

Ook misschien wel de bekendste Australische song “Waltzing Mathilde” bezingt deze mannen.(Zie copie songtekst)

 

-SWAGMAN, A SWAG, SWAGHAT or SWAGGY-

 

9.TELEVISIE / TAAL

(fragment: Gong show)

Dubbele vraag.

  1. Uit welk programma kwam dit fragment
  2. Hiphop rappers maken soms zelf een beat d.m.v.mondgeluiden. Hoe noemt men dit met een Engelse benaming bestaande uit 10 letters. De bekendste vertegenwoordiger is misschien wel Rahzel van de rapgroep The Roots.

 

-A. THE GONG SHOW-

-B. BEAT BOXING-

 

10. ALLERLEI

We zoeken de naam van een mooie jonge heks die voorkomt in het gedicht “Tam O’ Shanter” van Robert Burns. Het is eveneens de naam van een bekend whiskeymerk en de naam van een beroemde Britse klipper gebouwd in 1869 en die gerestaureerd werd en nog steeds te bezichtigen is.

(Fragment)

Als u het nu nog niet weet dat vertaald u gewoon “kort rokje” in het Schots.

 

-CUTTTI SARK-

 

11. LETTERKUNDE

Volgens velen zou deze Belg in Frankrijk even bekend zijn als Simenon of  Eddy Merckx, maar de meeste chauvenistische Fransen, eigenlijk is dit een pleonasme” gaan er van uit dat onze gevraagde man een Fransman is. Hij is de schrijver van HET standaardwerk voor de Franse grammatica. Zijn boek “Le bon usage” waarvan de eerste editie in 1936 verscheen, wordt nu nog steeds in de scholen in Frankrijk gebruikt.  Welke Belg is alzo wereldberoemd in Frankrijk.

 

-Maurice GREVISSE-

 

12. GESCHIEDENIS

Toen de Monegaske erfprins op 48-jarige leeftijd in 1918 nog steeds ongehuwd was, dreigde het vorstendom Monaco in handen te komen van het Duitse hertogelijke geslacht Urach. Ook Frankrijk was geïnteresserd en besloot, indien het geslacht Grimaldi zou uitsterven, zij het prinsdom zouden inlijven.

Daarop herinnerde  hij zich in een helder moment dat hij nog ergens een bastaardkind had verwekt bij ene wasvrouw Marie Juliette Louvet. Die dochter Charlotte Louise Juliette deed al in 1944 afstand van haar rechten op de troon zodat in 1949 de troon in handen kwam van Rainier III. Het feit dat Europesse vorsten hun zaad rijkelijk verstrooien onder hun onderdanen heeft dus wel degelijk een reden. Het is hun plicht om steeds een bastaardje achter de hand te houden ten einde de monarchie veilig te stellen.

Wie is deze grootvader van Rainier III?

 

-LODEWIJK II of LOUIS II-

 

13. Muziek

U hoort zo dadelijk tweemaal “Cry me a river”. Naam van de twee zangeressen?

 

-A.Diana KRALL-

-B.LULU-

 

 

1. WETENSCHAP/TAAL

ETALAGEBENEN (11)

2. GODSDIENST

TIKI (6)

3. TAAL

BAKERMAT (16)

4. FAUNA

A. TIGON (Tiglon of Tion) (10)

B. LIGER (12)

5. SAGEN/LITERATUUR

ANDROCLES (5)

6. SPORT

Jef EYGEL (17)

7. AARDRIJKSKUNDE

A.SALTON SEA (13)

B.SOSSUSVLEI (5)

8. FOLKLORE

SWAGMAN, A SWAG, SWAGHAT or SWAGGY (3: Gambiet/Alzheimer en Aleydis)

9. TV/ TAAL

A. DE GONG SHOW (13)

B. BEAT BOXING (10)

10.ALLERLEI

CUTTY SARK (19)

11. LITERATUUR

Maurice GREVISSE (12)

12. GESCHIEDENIS

LOUIS II (11)

13. MUZIEK

A. Diana KRALL (15)

B. LULU (7)

 

 

REEKS 2: KIP en het EIREEKS.

  

 

Hadden wij vorig jaar nog een volledige reeks over seks en porno, dan hebben we nu een reeks gemaakt over dingen die ECHT belangrijk zijn in het leven namelijk de kip. De kip is een van de intelligentste dieren die er bestaan. Sommigen beweren dat dit het konijn is, maar wij hebben bewijzen dat het konijn eigenlijk een dom dier is. (slide) De kip dus en vermits alle kippen een ei leggen, dus ook het boskieken, krijgt u nu 15 vragen over de kip en het ei.

 

En we beginnnen bij het begin…

1. LATIJN

Hoe noemt men in de literatuur de compositievorm (novelle, roman), waarbij de auteur de gebeurtenissen in chronologische volgorde vertelt, vanaf het begin dus. Het is een Latijnse uitdrukking die zoveel betekent als “vanaf het ei” en die uitdrukking bestaat uit twee woorden.

 

-AB OVO-

 

2. BOSKIP

Wie was er eerst de kip of het ei...

Als oerkip wordt nu meestal deze boskip die nog steeds in het wild voorkomt in India en Zuidoost-Azië aangenomen.

De soort wordt er al  zo'n vierduizend jaar lang gehouden als landbouwhuisdier. Hij is de voorvader van alle ras-, leg, vlees, soep- en andere kippen.

Het hoen legt zo'n twaalf eieren per jaar.

 

-BANKIVA-

 

3. LITERATUUR

 

Deze Nederlands dichter (1913-2001), schreef tijdens de oorlog  het in 1943 clandestien verschenen Dieuwertje Diekema, een parodie op Maria Lecina (1932) van Werumeus Buning. Ruim 30 jaar schreef hij voor diverse dag- en weekbladen o.a. De Volkskrant, humoristische gedichtjes met dieren als handelende personages, vaak onder het pseudoniem Trijntje Fop. Een ander pseudoniem van hem was Chronos. De gedichtjes zijn meestal komisch met geestige woordspelingen. Het mag u dan ook niet verbazen dat hij ook meeschreef aan scenario's, cabaret- en reclameteksten. Wie

 

Op een kip 1

Een kip, afkomstig uit Zaandam,

Droeg papillotten in haar kam.

Zij sprak: 'Als om die papillotten

mijn medekippen mij bespotten,

dan slaat de haan waarvan ik hou

die kippen kakelbont en blauw.'

Want ware liefde, kameraden,

Blijkt niet uit woorden, maar uit daden.

 

Op een kip 2

Een kip sprak peinzend tot een ei:

'Wie was er eerder: ik of jij?

De wijsbegeerte mag misschien

Op deze vraag geen antwoord zien,

Maar ik heb, wat men ook mag zeggen,

Nog nooit een ei een kip zien leggen.'

 

 Op een kip 3

Een kip die onlangs in haar hok

Een klankwerk hoorde van Bartók

Volgde met passende strijkages

De strijkers in de strijkpassages,

En bij het slagwerk riep ze blij:

'Bartók tók tók alweer een ei!'

 

-Kees STIP-

 

4.PSYCHOLOGIE

(filmpje)

Het psychotisch ziektebeeld katatonie werd in 1874 beschreven door Kahlbaum. Het uit zich vooraal in bewegingsstoornissen waar  chaotisch-agressieve periodes  (de katatone opwinding) zich afwisselen met periodes van absolute en verstarde bewegingsloosheid.

Hoe wordt deze laatste toestand genoemd? De Latijnse bijnaam van Frederik II die zoveel betekende als “Hij die de wereld versteld doet staan” kan u helemaal op weg helpen.

 

-STUPOR (Stupor Mundi)-

 

5. KUNST

In de oude schilderkunst is symboliek sterk aanwezig. Zo staat het ei steevast voor vruchtbaarheid, levenskracht en nieuw leven. Voor de moderne mens is deze symboliek soms lachwekkend.

Wie is de schilder van deze Madonna met het ei?

 

-Piero DELLA FRANCESCA-

 

6. BIOLOGIE van het ei

A.Soms legt een kip een ei zo groot als een duivenei. Zo’n misbaksel wordt een “scheet” of een Hanenei” genoemd.

En soms legt een hen, vaak een jonge hen, een ei zonder schaal met enkel een vlies. Een gebrek aan kalk kan hiervan de oorzaak zijn. Je kan zo’n ei namaken door een rauw ei twee dagen in een kopje azijn te leggen waarbij de kalkschaal volledig oplost. Hoe wordt zo’n ei zonder schaal in het Nederlands genoemd?

 

B. BIOLOGIE

Hoe noemt men de verbinding tussen de eierdooier en het eiwit, vergelijkbaar met de navelstreng van de zoogdieren. Nederlandse benaming.

 

-A.WINDEI-

-B.HAGELSNOER-

 

7. CHEMIE

Het gevraagde laboratoriumtoestel is een glazen apparaat waarmee op een handige manier gassen kunnen worden bereid. In het verleden, toen er nog geen lecture-bottles of gascilinders bestonden, was dit apparaat handig voor het gebruik in laboratoria, waar grote hoeveelheden gassen nodig waren. Het apparaat werd genoemd naar een 19e eeuwse apotheker, chemicus en instrumentenmaker.

 

-KIPPtoestel-

 

8.TOERISME/CULINAIR

Dé lokale lekkernij in de Filippijnen is een ei. Niet een gewoon ei maar een gekookt eenden ei. Met een embryo erin. Je kan kiezen tussen een ei van 14 dagen of ouder; deze laatse zijn iets taaier van concistensie. Het klinkt ons niet heel aantrekkelijk in de oren zeker niet als je het de mensen ziet eten. Het eigeel is bijna zwart en hier blijft nog een deel embryovocht in zitten wat enthousiast met luid geslurp uit het ei wordt gezogen; af en toe wordt een beentje of een pluimpje vakkundig terug in het bord gespuugd. Om het wat smaak te geven gieten ze er een soort azijn met kleine pepertjes over. Het gerecht is populair daar het heel goed schijnt te zijn als aphrodesiacum. Inlandse naam van dit gerecht waarvan ook een soep te verkrijgen is?

 

-BALUT (Balot)-

 

9. DE KIP ALS KUNSTWERK

Levende dieren introduceren in de kunst is geen nieuwigheid. Joseph Beuys sloot zich op met een coyote, Marcel Broodthaers voerde een kameel en een papegaai aan en Roger Raveel plakte een kooi met een kwetterende kanarie tegen zijn schilderij en last but not least Wim Devoye tatoëerde zijn varkens. Panamarenko deed ooit een poging met een kip, maar de man die de kip als kunstwerk verafgood is een in 1956 geboren sint-Truidenaar die het lumineuze idee kreeg om uit verschillende kippenrassen de universele kip te kweken.

Zijn project “The Cosmopolitan Chicken” kreeg wereldwijde aandacht. Wie?

 

-Koen VAN MECHELEN-

 

10. AARDRIJKSKUNDE

Topografie van Nederland.

We zoeken een eiland van Nederland dat in 1834 verdween toen het met een stuifdijk met het eiland Texel werd verbonden. Hierdoor ontstond dan de gelijknamige polder en ook de zeeweg tussen Texel en Vlieland kreeg de naam van dit eiland.

 

-Het eiland EIERLAND / EIERLANDE POLDER / EIERLANDSE GAT-

 

11. SPORT

HISTORIEK WERELDUURRECORD

In dit overzicht ontbreekt 1 naam. Deze Zwitser brak niet minder dan driemaal het werelduurrecord. Zijn naam?

 

11.05.1893        35.325                          Henri DESGRANGE                  Parijs

31.10.1894        38.220              +2.895 Jules DUBOIS (Fr)                      Parijs

30.07.1897        39.240              +1.020 Oscar VAN DEN EYNDE           Parijs

09.07.1898        40.781              +1.541  Willie HAMILTON (VS)               Denver

24.08.1905        41.110              +0.329  Lucien PETIT-BRETON                Parijs

20.06.1907        41.520              +0.410  Marcel BERTHET (Fr)                 Parijs

22.08.1912        42.360              +0.840 ?????????????????                  Parijs

07.08.1913        42.741              +0.381  Marcel BERTHET                       Parijs

21.08.1913        43.525              +0.784  ?????????????????                 Parijs

20.09.1913        43.775              +0.250  Marcel BERTHET                       Parijs

18.06.1914        44.247              +0.472  ?????????????????                 Parijs

29.08.1933        44.777              +0.530  Maurice RICHARD (Fr)             St-Trui¬den

31.10.1935        45.090              +0.313  Giuseppe OLMO (I)                 Milaan

14.10.1936        45.398              +0.308  Maurice RICHARD                  Milaan

29.09.1937        45.558              +0.160  Frans SLAATS (Nl)                     Milaan

03.11.1937        45.840              +0.282  Maurice ARCHAMBAUD (Fr)     Milaan

07.11.1942        45.871              +0.031  Fausto COPPI                         Milaan

29.06.1956        46.159              +0.288 Jacques ANQUETIL                  Milaan

19.09.1956        46.393              +0.234 Ercole BALDINI                         Milaan

18.09.1957        46.923              +0.530  Roger RIVIERE                         Milaan

23.09.1958        47.346              +0.423  Roger RIVIERE                          Milaan

30.10.1967        48.093              +0.747  Ferdinand BRACKE                  Rome

10.10.1968        48.653              +0.560  Ole RITTER (Den)                      Mexico

25.10.1972        49.431              +0.778  Eddy MERCKX                         Mexico

 

-Oscar EGG-

 

12. MUZIEK

Wie is deze man die hier misschien wel muziekgeschiedenis schrijft door zijn herschepping van het oorspronelijk instrument voor de  uitvoeringen van de suites van Bach.

 

-Sigiswald KUIJKEN-

 

13. WOORDENSCHAT

Onze taal is rijk aan uitdrukkingen en gezegdes over het ei.

Uitdrukkingen zoals: Het ei van Colombus, verkopen voor een appel en een ei, met een ei zitten, koek en ei, een zacht eitje, op eieren lopen enz...

Geef volgende ei-uitdrukkingen met volgende betekenis;

A.Bij twijfel de gemakkelijkste en meest belovende weg nemen. ****** **** **** **** ******

B.Beter weinig dan helemaal niets. ***** *** **** ** *** *** **** ***

 

-A: EIEREN VOOR ZIJN GELD KIEZEN-

-B: BETER EEN HALF EI DAN EEN LEGE DOP-

 

 

14.GAMES

Een steeds terugkerend fenomeen in de Final Fantasy serie van producent Square zijn deze flink uit de kluiten gegroeide gele kippen die in het begin vooral handig waren om je snel over de wereldmap te transporteren. Vanaf Final Fantasy VII werden ze ook gebruikt voor verschillende minispellen. Zo kon je er mee kweken, hebben ze voor je naar schatten gezocht en nog veel meer.

Wat is de naam voor deze kippen?

 

-CHOCOBO’S-

 

15.FILM

A.Titel van de film

B.Wie vertolkt de stem van de Antwerpse haan?

 

-A.CHICKENRUN-

-B. Stany CRETS-

 

 

1. LATIJN

AB OVO (19)

2. BOSKIP

BANKIVA (6)

3 .LITERATUUR

Kees STIP (5)

4 .PSYCHOLOGIE

STUPOR (Stupor Mundi) (12)

5. KUNST

Piero DELLA FRANCESCA (6)

6. Biologie van het EI

A.WINDEI 16)

B.HAGELSNOER (11)

7. CHEMIE

KIPP Apparaat (4)

8. TOERISME

BALUT (2: Gambiet en Café Den Hemel)

9.KUNST

Koen VAN MECHELEN (10)

10. AARDRIJKSKUNDE

EIERLAND / EIERLANDSE GAT / EIERLANDSE POLDER (12)

11. SPORT

Oscar EGG (11)

12.MUZIEK

Sigiswald KUIJKEN (18)

13. WOORDENSCHAT

A: EIEREN VOOR ZIJN GELD KIEZEN (18)

B: BETER EEN HALF EI DAN EEN LEGE DOP (16)

14.GAMES

CHOCOBO’S (2: Clockwork en Kwizard)

15. FILM

A.CHICKENRUN (19)

B. Stany CRETS (18)

 

 

 

 

REEKS 3.

 

 

1.LITERATUUR

Kort voor haar zestiende verliet deze auteur het ouderlijk huis en ging naar Londen, waar ze met parttime werk in cafés de kost verdiende. Na een kort huwelijk behaalde ze in ijltempo met zelfstudie haar middelbare schooldiploma. Ze verkocht haar auto en kocht een enkele reis naar Japan, waar ze een poosje door Azië trok, vervolgens  naar de Verenigde Staten om een graad in de filmwetenschappen te halen waar ze zich specialiseerde  in claymation, animatiefilms met poppen van klei. Na het onverwachte literaire succes  gaf ze haar parttime baan op en werd fulltime schrijfster.

Ze schreef tot hier toe drie thrillers:

De volgelman “Birdman”(over necrofilie)

De Behandeling “he treatment”(over pedofilie)

Tokio (over kannibalisme)

Wie?

 

-Mo HAYDER-

 

2.GESCHIEDENIS

Als er in de geschiedenisboeken wordt gesproken over Walrussia of Polaria, of Icebergia of Sewards Folly of Sewards Icebox. Wat wordt daar dan mee bedoeld?

 

-De aankoop van ALASKA van Rusland voor de prijs van 7 miljoen dollar na bemiddeling van Seward.-

 

3.KUNST

Deze Britse animatieserie verhaalt de belevenissen van 7 boezemvriendinnen. Werd bij aanvang nog misprijzend neergekeken op de schilderijtjes van deze nu 77-jarige amateur schilderes, nu hangen haar werkjes in musea wereldwijd.

De helft van de in Engeland verkochtte verjaardagskaarten zijn van haar hand.

A.Wie is zij en

B.Wat is de naam van deze animatie serie?

 

-Beryl COOK-

-BOSOM PALS-

 

 

4.AARDRIJKSKUNDE/FLORA

99,5% van alle vanille is afkomstig van de plant Vanilla Planifolia. De voornaamste producenten zijn Madagascar en Bali, maar ook het Franse eiland La Réunion.

Dit eiland gaf trouwens zijn naam aan deze vanille m.a.w. wat is de oude naam voor La Réunion een naam die veranderde na de Franse revolutie en die nu gebruikt wordt om bijna alle vanille aan te duiden?

 

-BOURBON-

 

5. SPORT

(fragment)

Deze man met zijn indrukwekkende gestalte is een van Belgies beste atleten. Hij werd meerdere malen BK in het hamerslingeren en was de eerste in België die de hamer verder dan 60 meter slingerde. Na zijn sportcarrière probeerde hij het als acteur. Als u het mij vraagt was vond ik hem toch beter als atleet. Wie is deze man met een adellijke naam?

 

-Marcel HERTOGS-

 

6.PUZZEL

U ziet de anagrammen van twee woorden die trouwens synoniem zijn van elkaar.

AACEHLLORSV

 

-AALSCHOVER / SCHOLLEVAAR-

 

7. GODSDIENST

Het is de benaming voor het jaar dat volgt op elk zevende sabbatsjaar: elk 50ste jaar dus.

Volgens de wet van Mozes moesten dan alle vervreemde onroerende familiebezittingen aan de vroegere eigenaar teruggegeven worden.

In 1948 riep David Ben Ghoerion de staat Israël uit, waarbij de volgende jaren nieuw terrein werd ingepalmd. Er is dus nog hoop voor de Palestijnen.

Dit 50ste jaar kreeg een aparte naam, genoemd naar het Hebreeuwse woord voor Ram of Ramshoorn. Welke naam?

 

-JUBELJAAR (Yobel is een ramshoorn: Yobeljaar later verbasterd tot “Jubeljaar)

 

8. TONEEL

Onze huidige clowns zijn een combinatie van de middeleeuwse hofnar, de Arlecchino uit de commedia dell´arte en een figuur uit het klassieke Romeinse theater.

In dit laatste werd de hoofdrol gespeeld door de archiminus daarnaast trad een kaalhoofdige clownsfiguur op, de sannino,  de  parasitus een klaploper en de figuur die model stond voor onze clown : de domkop.

Welke naam droeg deze domkop die steeds maar stommiteiten uithaalde? Ik zou zeggen zoek het niet te ver.

 

-STUPIDUS-

 

9. ARCHEOLOGIE

Deze schijf in 1908 gevonden wordt gedateerd op ongeveer 1700 tot 1600 V.O.T.,maar de oorspronkelijke herkomst  is echter onzeker.

Het is een ronde tablet van aardewerk met een doormeter van 16 cm, waarop aan beide zijden in een spiraalvorm pictogrammen staan die nog niet ontcijferd zijn. Er is veel gespeculeerd over de taal waarin het schrift is geschreven en over de inhoud van de tekst, maar weinig hierover is zeker. Vanwege het feit dat de tekst op de schijf maar kort is, is het moeilijk statistische methodes te gebruiken bij het ontcijferen ervan. Zolang wat er op de schijf staat niet is ontcijferd, is het zelfs niet eens helemaal zeker dat het om een tekst in een natuurlijke taal gaat. Een zekere Peter Aleff heeft zelfs een boek laten verschijnen waarin hij beweert dat het een spelletje ganzenbord betreft. Wat is de naam van deze schijf genoemd naar zijn vindplaats: een Minoïsche site op Kreta.

 

-SCHIJF VAN PHAISTOS-

 

10.LUCHTVAART

Deze Amerikaanse piloot (1907-1996) is bij nagenoeg alle piloten bekend. In de vroege jaren 30 bezorgde hij luchtpost in afgelegen steden in het westen van de USA. Hij verloor steeds heel wat tijd door het ontbreken van noodbrodige informatie omtrent het vliegveld, vliegroutes, weersgesteldheid enz. Hij begon aantekeningen te maken en publiceerde deze kaarten.

Nu is zijn bedrijf wereldberoemd voor zijn vluchtinstructies, weersvoorspellingen, onderhoudsinformatie en vliegtrainingssystemen. De kaarten worden meestal naar zijn afgekorte naam genoemd. Wie?

Zijn standbeeld is te zien voor de Denver National Airport.

 

-Ellrey Borge JEPPESEN (JEPP CHARTS)-

 

11. TOERISME

TOERISME/GESCHIEDENIS/Woordenschat

Dit hotel in hartje Brussel vlak bij de Grote Markt op de hoek van de Vrunstraat en de gelijknamige straat kent een beruchte geschiedenis.

In 1522 tijdens de Spaanse bezetting werden hier alle gevangenen vastgezet die op hun proces wachten. Nadat het in 1792 werd afgebroken deed het nieuwe gebouw opnieuw dienst als gevangenis waarbij werd gezegd dat je minstens een dag in deze gevangenis moest verblijven om als echte Brusselaar door het leven te gaan. Toen Karl Marx in 1847 in Brussel zijn “Kommunistisch Manifest” schreef werd hij om “subversieve” activiteiten opgepakt en verbleef enkele dagen in deze gevangenis.

Ken u de naam nog niet van deze gevangeis dan vertellen we er nog bij dat de naam van deze gevangenis in verschillende van onze dialecten voortleeft als synoniem voor gevangenis.

Wat is de naam van deze vroegere Spaanse gevangenis?

 

-AMIGO-

 

12. BIOLOGIE

Een belangrijk onderscheid tussen bacteriën wordt gemaakt d.m.v. van deze in 1884 geïntroduceerde reactie van de Deense arts (hoogleraar in de farmacologie, pathologie en therapie te Kopenhagen). Hij ontdekte dat de celwand van een aantal bacteriën anders reageerde op zijn toegevoegde stof. De ene groep kleurde violet en de andere rood. Sindsdien spreek men nog altijd van …positieve en …negatieve bacteriën. Wie? 

 

-Hans Joachim GRAM (Gramnegatieve en Grampositieve bacteriën)-

 

13. MUZIEK

(fragment)

U ziet zo dadelijk twee violisten, waarbij de ene wordt geïnterviewd en commentaar geeft over de andere. U ziet ze ook in een dubbelconcert in uitvoering van een werk van Bach.

Beide namen?

 

-A. Jehudi MENUHIN-

-B. David OISTRAKH-

 

 

1. LITERATUUR

Mo HAYDER (12)

2. GESCHIEDENIS

De aankoop van ALASKA van Rusland voor de prijs van 7 miljoen dollar na bemiddeling va Seward. (14)

3. KUNST

A.Beryl COOK (2: Brodders en Viseo)

B.BOSOM PALS (2: Ne grote me en Viseo)

4. AARDRIJKSKUNDE/FLORA

BOURBON (6)

5. SPORT

Marcel HERTOGS (9)

6.PUZZEL

AALSCHOLVER / SCHOLLEVAAR (5)

7.GODSDIENST

JUBELJAAR (11)

8. TONEEL

STUPIDUS (7)

9. ARCHEOLOGIE

SCHIJF van PHAISTOS (13)

10. LUCHTVAART

Ellrey Borge JEPPESEN (JEPP CHARTS) (SOLO voor Noojt content)

11. TOERISME

AMIGO (17)

12.BIOLOGIE

Hans Joachim GRAM (Grampositieve/Gramnegatieve) (11)

13. MUZIEK

A. Jehudi MENUHUN (19)

B. David OISTRAKH (11)

 

 

 

 

 

REEKS 4. SUPERREEKS

 

Het is nu de beurt aan de moeilijkste reeks van deze avond: de superreeks.

In deze superreeks krijgt u drie vragen rond min of meer hetzelfde onderwerp. De eerste vraag is 1 punt waard, de tweede 2 en de derde 3. Je mag op ALLE DRIE de vragen antwoorden en kan dus 6 punten per onderwerp verdienen.

De moeilijkste vraag is waarschijnlijk de derde vraag, maar misschien hebben we het hier en daar verkeerd ingeschat...Je kan dus 60 punten verdienen. Na deze reeks houden we dan ook een korte verdiende pauze.

 

 

 

1.PARTYTIME.

 

1.1.

Deze politieke partij heeft in het 20ste-eeuwse China tot 1949 en daarna in Taiwan een belangrijke rol gespeeld. De partij werd in 1905 opgericht door  Sun Yat-sen en oorspronkelijk  ‘Volkspartij’ geheten, later en in 1924 onder zijn huidige naam.

Na Suns dood in maart 1925 kwam de leiding in handen van Chiang Kai-shek en deze week met zijn regering uit naar Taiwan na het einde van de burgeroorlog in 1949. Wat is de Chinesse naam voor deze partij die leterlijk vertaald zoveel betekent als ‘Volkspartij van China’?

 

- (Zhongguo) KWO-MIN-TANG-

 

1.2.

Van alle groepen die rond het midden van de vorige eeuw over land naar Californië en Oregon trokken, is deze wel de bekendste gebleven. Niet alleen omdat de tocht uitliep op een rampzalige overwintering in de Rockies waarbij de helft van de leden van de groep het loodje legde, maar vooral omdat de rest van de groep zijn overleven dankte aan het eten van de diepgevroren doden. Deze tocht is deel geworden van de mythe van het westen.

Van de 39 overledenen werden er 2 vermoord, 1 verdwaald, 1 per ongeluk doodgeschoten, 4 overleden door allerlei kwetsuren en de rest stierf de hogersdood. Nadat alle vee, huiden en beenderen waren verorberd leken de meegreisde Indiaanse gidsen de voor de handliggende maaltijd. Deze vluchten, werden gevangen en ook opgegeten. De enige die het kannibalisme later toegaf was Lewis Keseberg die na hun redding een restaurant opende, niet meteen de gelukkigste keuze. Deze gebeurtenis werd genoemd naar de familie die uiteindelijk de leiding van deze tocht kreeg?  Welke partyj?

 

-DONNER PARTY-

 

1.3.

In 1912 kwam het in de USA tot grote ruzie in het Republikeinse kamp tussen ex-president Theodore Roosevelt en de toenmalige president William Taft.

Beide dongen naar de nominatie van de partij. Taft won en een razende Roosevelt stichte dan maar een eigen partij.

(fimpje)

Roosevelt noemde zijn partij naar een door hem gedane uitspraak na zijn breuk met de Republikeinen: “I’m feeling as loose as a…” en dan kwam de naam van die partij.

Welke twee woorden?

 

-BULL MOOSE PARTY-

 

 

2.DEFENESTRATIE IN DE FILM

 

Telkens de titel van de film.

 

2.1.Film uit 2002.

 

-THE HOURS-

 

2.2. Film uit 2000.

 

-THE LUZHIN DEFENCE-

 

2.3. Film uit 1998.

 

-LA VIE REVEE DES ANGES-

 

 

3.ZOON / VADER.

 

3.1. PAARDENSPORT

Deze Braziliaanse ruiter trad in de voetsporen van zijn vader en beide behoren of behoorden tot de top van de Internationale jumpung.

De vader won talloze grand Prixs en de zoon deed nog beter door driemaal na elkaar WK jumping te worden in de jaren 1998-1999 en 2000.

Hun achternaam?

 

-(Nelson en Rodrigo) PESSOA-

 

3.2.KUNST

Het bekende logo van Renault heeft een hele weg afgelegd. In de jaren 20 van de vorige eeuw werden enkel de letters L R  op enkele onderdelen van de wagen weergegeven. In 1922 verscheen dan het eerste Renault logo op de wagen zelf een grilleachtig ding waarop de naam Renault. Verschillende variaties volgden zich op tijdens de volgende descennia. In 1972 besloot de grote baas van Renault dat het tijd was voor eenduidigheid en kenbaarheid en hij gaf de jonge kunstenaar Yvaral de opdracht een nieuw logo te bedenken. Die zoon tekende het momenteel nog steeds bekende Renault logo. Kunstenaar Yvaral kreeg echter wat hulp van zijn vader en die was een zeer bekend kunstenaar. Achternaam?

 

-(Victor en Yvaral) VASARELY-

 

3.3. MUZIEK

(fragment)

Deze zoon trad slechts gedeeltelijk in de voetsporen van zijn vader, een vader die wel eens zong, maar daarvoor toch niet bekend werd. Welke achternaam?

 

-Kees en Kasper VAN KOOTEN-

 

4.WETENSCHAPPEN: REGELS.

 

4.1. Om de afstand tussen de planeten en de zon te berekenen be¬staat er een empyrische regel, die waarschijnlijk niet aan het toeval te danken kan zijn, maar waar vermoedelijk een fysische oorzaak aan de grondslag ligt. De empyrische formule luidt als volgt: a=0.4+(0.3x2 tot de n-2de) waarbij a=afstand van de planeet tot de zon, n=rangnummer van de planeet (Mercurius= -oneindig, Venus=+2, aarde=+3 enz...).

Door de latere ontdekking van Neptunus en Pluto bleek de wetmatigheid niet meer te kloppen.

 

-Regel van TITIUS-BODE-

 

4.2.

Deze bioloog formuleerde in 1847 zijn regel die zegt dat bij de warmbloedige diersoorten de individuen zich evolutief hebben aangepast aan de omgevingstemperatuur van hun leefgebied. Zo zijn vergelijkbare zoogdieren in koude gebieden beduidend groter dan hun collega’s uit warmere gebieden. Dit verschijnsel wordt verklaard door de relatie tussen lichaamsgewicht, lichaamsopppervlakte en warmteuitstraling.

Bij de koudbloedigen zou overigens het tegenovergestelde van toepassing zijn. Deze regel werd genoemd naar een Duits bioloog.

Op de dia ziet u het voorbeeld van een schedel van een hert in Nicaragua en Michigan.

 

-Regel van BERGMANN-

 

4.3. 1704-1752

Zwitsers wiskundige, bekend door  zijn regel die afkomstig is voor het oplossen van n vergelijkingen met n onbekenden. Zo'n stelsel heeft precies één oplossing.

Hij is verder bekend door zijn paradox : terwijl een kubische kromme (algebraïsche kromme van de derde graad) bepaald is door de eis dat zij door negen punten gaat  zijn er oneindig veel kubische krommen die door de negen snijpunten gaan en ten slotte  vermelden we nog zijn duivelscurve.

 

-Regel van Gabriel CRAMER-

 

 

5.VROUWELIJKE PIONIERS.

 

5.1.Vrouwelijke atleten werden voor het eerst toegelaten op de Olympische spelen van Parijs in1900 en dan nog enkel in het tennis en het golf. Op 9 Juli won een Engelse het enkelspel tennis en werd alzo de eerste vrouwelijke olympische kampioene. Wie?

 

-Charlotte COOPER-

 

5.2. We zoeken de naam van drie Nederlandse zussen. Frédérique was de eerste vrouw in Nederland met een M.O.-akte wiskunde (een beetje vergelijkbaar met een universiteitsdiploma behaald voor de middenjury); Charlotte was de eerste vrouwelijke apotheker in Nederland en Aletta de eerste vrouw in Nederland met een universiteitsdiploma en de eerste vrouwelijke arts. Een van deze voornamen is trouwens dezelfde als de vrouwelijke pionier uit vraag 1.

 

-JACOBS-

 

5.3.

Deze Française (1740-1807) reisde verkleed als man samen met haar meester (man) een dokter botanicus mee met de Bougainville en werd alzo de eerste vrouw die een reis om de wereld maakte. Ze voltooide de trip op 08 maart 1769. Wie?

 

-Jeanne BARET-

 

6. CAFÉS

 

6.1.STRIPS

 

-CAFÉ DE GEBETEN HOND-

 

6.2. VARA

(fragment)

 

-CAFÉ DE WERELD-

 

6.3. Theater

(fragment)

Wat is de titel van deze theatervoorstelling, een mijlpaal uit de geschiedenis van de moderne dans van choreografe Pina Bausch uit 1978.

 

-CAFÉ MÜLLER-

 

 

7.SERIAL KILLERS.

 

7.1.

(filmfragment)

Deze film vertelt het verhaal van Aileen Wuornos, de eerste bekende vrouwelijke serial killers wiens teller op 7 bleef steken. Als prostitué vermoordde ze die mannen die te veel geweld gebruikten. Ze werd in 2002 geëxecuteerd.

Titel van de film?

 

-MONSTER-

 

7.2.

Deze in 12942 geboren Amerikaan stond in de buurt bekend als een genereuze, vriendelijke hardwerkende man, een familieman en een vaderfiguur voor zijn werknemers. Tussen 1978 en 1980 ontvoerde hij meer dan 30 jonge mannen die hij vreselijk martelde, verkrachtte en vermoorde. De meeste begroef hij onder zijn huis en in de buurt.

In 1980 werd hij gepakt en schuldig bevonden en in 1994 terechtgesteld. Een van zijn bijnamen was de “Killer clown” omdat hij in de buurt soms klinderfeestjes opfleurde met zijn gratis clownoptredens.

Wat is de naam van deze  “Boykiller” die zijn dubbele voornaam deelt met de voor- en achternaam van een reeds overleden bekende filmacteur...

 

-John Wayne GACY-

 

7.3.Op het scherm ziet u een uittreeksel uit een brief waarin een recept.

Ik maakte hutsepot van zijn oren, neus, stukjes van zijn gezicht en buik.. Ik deed er ajuin, rapen, selder, zout en peper bij. Het smaakte. Dan sneed ik de kaken van zijn achterste open, sneed zijn pietje en ballen eraf en waste ze eerst. Ik legde reepjes spek op elke kaak (...) en stak ze in de oven. Dan nam ik vier uien en nadat het vlees een kwartiertje geroosterd had, goot ik er een glas water over voor de saus en legde er de uien bij. Ik sloeg regelmatig op zijn achterste met een houten lepel, opdat het vlees mals en sappig zou zijn. Na zo'n twee uur was het mooi bruin, uitgebakken. Ik heb nooit een gebraden kalkoen gegeten die ook maar half zo lekker smaakte als dat lieve vette, kleine kontje. Ik deed er ongeveer vier dagen over om al het vlees op te eten. Zijn pietje smaakte lekker zoet, maar zijn ballen waren niet te kauwen. Die heb ik in de wc gegooid."

 

Aldus een citaat uit een brief gestuurd door de ontvoerder naar de ouders waarbij die in detail werd uitgelegd wat er met hun 4-jarig zoontje was gebeurd.

 

Deze zeer zwaar gestoorde massamoordenaar en kannibaal had met zijn soortgenoten gemeen dat hij zelf als kind vernederd en geslagen werd. Afwijkend bij hem was dat hij vele misdrijven pleegde op vrij late leeftijd, waar zijn opa uiterlijk hem een handje hielp. Hij werd uiteindelijk gevat en veroordeeld voor 15 moorden en 100 andere verminkingen. Hij ontsnapte een eerste maal aan de elektrische stoel door kortsluiting veroorzaakt door een aantal in zijn onderlichaam vergroeide nagels, naalden en priemen. Hij hield er namelijk van ook zichzelf te pijningen en liep vaak met een onderbroek vol puntig ijzerwerk rond. Wie is deze superfreak terechtgesteld in Sing-Sing in 1936. U antwoord met een dierennaam.

 

-Albert FISH-

 

 

8.FAUNA  / VISSEN

 

8.1. Welke vis?

(fragment)

De grootste vis trouwens.

 

-WALVISHAAI-

 

8.2.

Vis uit de familie van de Osmeridae uit de orde van de  Zalmachtigen. Er zijn verschillende soorten op het noordelijk halfrond in de Atlantische en Grote Oceaan. De Europese soort is een consumptievis en zijn naam wordt soms gebruikt om er een mager persoon aan te duiden.

 

-(Zand) SPIERING-

 

8.3.

(fragment)

Familie van het zeepaardje.

Nederlandse naam van de Phycodurus eques  die zijn naam dankt aan zijn wanordelijk uitzicht.

 

-RAFELVIS-

 

 

9.KUNST

 

 

9.1.

Wat is de volledige titel bestaande uit 6 woorden van dit kunstwerk waarvan o.a. een exemplaar te zien is op het dak van de Singel in Antwerpen

 

-DE MAN DIE DE WOLKEN MEET-

 

9.2.

Naam van deze in 1939 in Duitsland geboren kunstenaar bekend door o.a. zijn “trashpeople”?

 

-HA SCHULT-

 

9.3.

U ziet enkele werken van een in Macedonië geboren kunstenaar die leeft en werkt in Milaan. Hij is vooral bekend voor zijn vaak shockerende foto’s en video. Wie is hij en hij deelt zijn naam trouwens met een oud president van Macedonië.

 

-Robert GLIGOROV-

 

 

10. WAPENS.

 

10.1. (fragment)

(Eerst fragment The world is not enough)

Dit marteltuig heft een Spaanse naam omdat het in Spanje op punt werd gesteld, waarmee trouwens in 1975 de laatste,executie mee werd uitgevoerd. De oorsprong van dit marteltuig is zeer verscheiden. Het bestond uit een paal waaraan het slachtoffer was vastgebonden met een touw of band om de nek die langzaam werd aangedraaid, waarbij het slachtoffer stikte. De verbeterde Spaanse versie had nog een stalen pin op de balk die zich langzaam door de geïmmobliseerde nek en nekwervel van het slachtoffer drong, Naam van dit marteltuig?

 

-GARROTTE-

 

10.2. WILDE WESTEN

Een aantal van ons hebben zijn spannende boeken gelezen, vaak in pocketvorm met dunne blaadjes en kleine tekst. De verhalen van de prairiejager geschreven door een man die zelf nooit in Amerika was geweest. We bedoelen uiteraard de verhalen van Old Shatterhand en Winnetou van de Duitser Karl May.

Het wapen van Winnetou was de zilverbuks, terwijl Old Shatterhand steeds twee schietwapens droeg: de Henrybuks (Henryrifle) een repetitiegeweer en ook nog een tweede wapen dat meer bedoeld was voor het schieten van grof wild. Welke naam droeg dit tweede wapen?

 

-BERENDODER (KILL-BEAR)-

 

10.3. HEKSEN

Dit heilige heksenmes is geen gewoon keukenmes. De Wicca gebruikt het dan ook niet om mee te snijden. Het is een ritueel mes met traditioneel een zwart handvest en een dubbelzijdig lemmet, meestal bot.

Het wordt onder andere gebruikt voor het trekken van de heilige cirkel en het aanroepen van de Wachttorens en voor het 'handbinden', het ritueel trouwen in de wicca.

De wicca beschikt nog over een tweede werkmes de Boleen, maar dit is een scherp mes met wit handvest.

Naam van het “zwarte heksenmes, niet onbekend bij Pedro Alomodovar.

 

-ATHAME-

 

Onderwerp

Vraag1punt

Vraag 2 punten

Vraag 3 punten

 

 

 

 

1. PARTYTIME

KWO-MIN-TANG (19)

DONNER PARTY (6)

BULL MOOSE PARTY (4)

2. DEFENESTRATIE IN DE FILM

THE HOURS (11)

THE LUZHIN DEFENCE (SOLO Ne grote me)

LA VIE REVEE DES ANGES (9)

3. ZOON/VADER

PESSOA (19)

VASARELLY (11)

VAN KOOTEN (15)

4.REGELS

Regel van TITIUS-BODE (12)

Regel van BERGMANN (3: Kwizard / Aleydis en MVC)

Regel van CRAMER (3: Andes Surviors,Clockwork en Kwizona)

5. VROUWELIJKE PIONIERS

Charlotte COOPER (7)

Alette en Charlotte JACOBS (11)

Jeanne BARET (3: Meerhof, Here Jezus en Hutsepot)

6 .CAFE’S

CAFÉ DE GEBETEN HOND (10)

CAFÉ DE WERELD (5)

CAFÉ MÜLLER (Quizmaster solo)

7. SERIAL KILLERS

MONSTER (19)

John Wayne GACY (9)

Albert FISH (3)

8.FAUNA VISSEN

WALVISHAAI (19)

(Zand) SPIERING (12)

RAFELVIS (Quizmastersolo)

9.KUNST

DE MAN DIE DE WOLKEN MEET (16)

HA SCHULT (10)

Robert GLIGOROV (SOLO Clockwork)

10.WAPENS

GAROTTE (14)

BERENDODER (8)

ATHAME (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

REEKS 5.

 

 

1.JOURNALISTEK

Amerikaans journalist °1937: notoir klokkenluider of muckraker.

1968: correspondent in Washington voor de NY Times

1969: schrijft over de slachtingen in My Lai en de daarop volgende doofpotoperatie waarvoor hij de Pullitzerprize ontvangt.

2003:  schrijft in de NewYorker hoe Dick Cheney en Donald Rumsfeld te werk gingen om de invasie in Irak te bewerkstelligen.

2004: publiceert in de New Yorker over de martelpraktijken inde Abu-Ghraib gevangenis.

2005: publiceert info rond de acties van de CIA en de plannen voor een mogelijke inval in Iran naar aanleiding van het Iraanse atoombomontwikkelingsplan.

 

-Seymour HERSH-

 

2. TAAL

Hadden we het reeds uitgebreid over de kip dan nu maar een vraag over de grote vriend van de kip nl. de kalkoen en meer bepaald zijn naamgeving.

Oorspronkelijk is de kalkoen afkomstig uit Mexico en de Caraïben, maar zowel de Franse als de Engelse naam voor de kalkoen verwijst naar een andere geografische plaats. Zo spreken de Engelsen over een turkey verwijzend naar Turkije en de Fransen gaven het dier dan weer de naam Coq d’Inde verwijzend naar India.

Wij noemen het beest dus kalkoen en dit verwijst eveneens evenmin naar de afkomst van de kalkoen, maar ook naar een geografische plaats.

Ons woord kalkoen is afkomstig van de verbasterde oude naam voor de Indiaase stad Kozhikode.

Wat is de naam van deze stad gelegen aan de zuid-west kust van India? Voor alle duidelijkheid calcutta ligt in het noordoosten van India.

 

-CALICUT-

 

3. SPORT

VOETBALSCHANDAAL

Dit voetbalschandaal dateert uit 1980 toen in Italië een fruithandelaar en een restauranthouder voetballers betaalden om wedstrijden te manipuleren. Schone liedjes blijven niet duren,ook niet in Italië. Enkele gedupeerden stappen naar justitie waarbij het hele netwerk in de Serie A wordt blootgelegd. AC Milan en Lazio moeten zakken naar de Serie B en verschillende spelers krijgen lange straffen. De straftijd van ene Paolo Rossi loopt net op tijd af om topschutter te worden op het WK in 1982. Wat is nu de naam van dit schandaal genoemd naar het illegale gokcircuit van de Camorra?

 

-TOTONERO schandaal-

 

4. PSYCHO-SOCIOLOGIE

Iedereen is bekend met genen, de biologische code-dragers in ons DNA. De bioloog Richard Dawkins heeft in zijn boek "De zelfzuchtige genen" een nieuwe  term geïntroduceerd om een soortgelijk verschijnsel in de wereld van gedachten en opvattingen te introduceren. Zoals genen van cel naar cel reizen, zichzelf vermenigvuldigen en ten grondslag liggen aan fysieke veranderingen, zo reizen de gevraagden van brein naar brein en infecteren ons en onze maatschappij met ideeën. Ze beïnvloeden organisaties, instituties, regeringen. Ze veroorzaken sociale conflicten én oplossingen. Ze zijn de drijvende kracht achter politieke ontwikkelingen op wereldschaal. Wat is de naam voor deze parallelle levensvorm die bestaat in de psycho-sociale wereld.

 

-MEMEN-

 

5. In Nederland worden er twee soorten oesters gekweekt; de selectie in de soort geschiedde vroeger op basis van het formaat, nu op basis van het gewicht.

De eerste soort zijn de zogenaamde Japanse,  Zeeuwse of holle oesters waarvan de schelpen ovaal en grillig gevormd zijn. De zwaarste zijn die aangeduid met het cijfer 0 (+ 200gr), dan de I (200-150gr); II (150-120gr), III (120-80gr) en de IV <80gr.

De tweede soort zijn de platte oesters met ronde en gladde schelpen. Ze zijn ook heel wat duurder. De zwaarste zijn de 000000 of 6/0 in Zeeland de paardenpoot genoemd, verder de 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 en 0 de kleinste.

Hoe worden deze oesters genoemd Franse benamingen…volgorde heeft geen belang.

 

-1. CREUSES-

-2. BELONS-

 

6. LITERATUUR

De Russische Helena Diakonoff is ons beter bekend als GALA  muze van Dali. Vooraleer ze met Dali optrok was ze echter al gehuwd in 1917 met een toch wel bekend Frans dichter, maar na enig penisvergelijkend onderzoek koos ze resoluut voor Dali. Wie was deze Franse surrealistische dichter die aan het kortste eind trok en die u misschien kent van zijn prachtige verzetsliederen gebundeld in “Poésie et Vérité”, waarin het beroemde “Liberté” en “Au rendez-vous allemand”.

 

-Paul ÉLUARD-

 

7. OUDE GRIEKEN

Op heuvel in het westen van Athene was in het oude Griekenland de verzamelplaats van de Ekklesia, de volksvergadering. De Ekklesia vond zo’n 40 keer per jaar plaats. Dat komt dus neer op 1 keer in de negen dagen. Als je er als boer uit Attika naar toe wilde of in de Peiraieus, de haven van Athene, woonde, dan moet je vroeg op, want de volksvergadering werd altijd ’s morgens gehouden. Pas als er 6000 burgers aanwezig waren kon een wet aangenomen worden.

Wat is de naam van deze heuvel bij Athene?

 

-PNYX-

 

8. CONCERTHALL

(film)

In welke concerthal werd dit filmpje geschoten?

 

-ROYAL ALBERT HALL-

 

9.AARDRIJKSKUNDE/GESCHIEDENIS

Deze landstreek in Noord-Afrika, in het oosten van het huidige Libië, tegen de grens met Egypte en voorheen ook delen van Egypte omvattend was een van de belangrijkste strijdtonelen uit WO II.

In december 1940 verliest Italië hier de strijd tegen de Britten.

In maart-april 1941 heroveren de as-mogendheden de streek.

En in oktober 1942 moeten diezelfde AS-mogedheden de streek opnieuw prijsgeven.

Welke landstreek in Libië?

 

-CYRENAICA-

 

10. GODSDIENST

(fragment)

Koning David was verliefd op Betseba, die hij als volleerd voyeur had gadegeslagen tijdens het wassen, nota bene op het dak van haar woning. Het grote probleem was echter dat Betseba gehuwd was met één van David’s soldaten. Maar daar had David hetvolgende op gevonden: Hij stuurde de nietsvermoedende enigszins naIeve soldaat met een brief naar zijn legeraanvoerder waarin stond; “Plaats deze man in het heetst van de strijd; trek U dan van hem terug, opdat hij sneuvele”. Aldus geschiedde.

Sindsdien werd de naam van deze soldaat vereeuwigd in de benaming voor een brief die de besteller in het verderf stort.

 

-URIASBRIEF-

 

 

11.AARDRIJKSKUNDE

Een van de toeristische trekpleisters van  West-Australië  is te vinden in het Noord-oosten van het Kimberley Plateau. De typische rotsformaties zijn voor de rugzaktoerist praktisch onbereikbaar. Heb je wat geld te veel dan breng je een bezoek per helicopter.

Wat is de aboriginalnaam van dit gebergte gelegen in het Purnululu park; een naam die niet zou misstaan zo op een album van Suske en Wiske.

 

-BUNGLE BUNGLE’S-

 

12.WETENSCHAPPEN

1715-1794

Een druppel water die op een heet oppervlak +100°C valt verdampt niet onmiddellijk, maar danst als een parel op de plaat doordat er tussen de druppel en de plaat een dampkussentje wordt gevormd. De druppel warmt zich hierdoor slechts langzaam op tot 100°C en verdampt dan plots explosief.

Het fenomeen van de druppel op een hete plaat werd genoemd naar een Duits natuurkundige en arts die dit fenomeen verklaarde. Wie?

 

-Johann Gottlieb LEIDENFROST-

 

13. MUZIEK

Franstalig

A.Naam van de zangeres: een clip die duidelijk werd opgenomen in een pre-Dutroux tijdperk.

B.Naam van de zanger?

 

-A.LIO-

-B.Tom BARMAN-

 

REEKS 5.

 

1. ACTUA

Seymour HERSH (6)

2. TAAL

CALICUT (16)

3.SPORT

TOTONERO schandaal (13)

4.PSYCHO-SOCIOLOGIE

MEMEN (10)

5.FEESTEN

A. CREUSES 17)

B. BELONS (2: Ne grote me en Kwizard)

6. LITERATUUR

Paul ÈLUARD (12)

7. OUDE GRIEKEN

PNYX (2: Kwizona en Meerhof)

8. CONCERTHAL

ROYAL ALBERT HALL (18)

9.AARDRIJKSKUNDE/GESCHIEDENIS

CYRENAICA (10)

10.GODSDIENST

URIASBRIEF (12)

11.AARDRIJKSKUNDE

BUNGLE BUNGLES (5)

12.WETENSCHAPPEN

Johann Gottlieb LEIDENFROST (3: Kwizard, Gambiet en Here Jezus)

13. MUZIEK

A. LIO (18)

B. Tom BARMAN (18)

 

 

 

REEKS 6.  SUPERVIDEOREEKS

 

25 VIDEOFRAMENTEN

Reeks zonder bijkomende commentaar. De vraag verschijnt ook steeds op het scherm.

 

 

 

1

Christijan ALBERS (13)

2

BOSTON (17)

3

Maria CALLAS (18)

4

Ernest CLAES (19)

5

Nat King COLE (13)

6

Ivan CONTRERAS (16)

7

Anton CORBIJN  (16)

8

Jean-Claude DAOUST (9)

9

DION (15)

10

Hurelho da Silva GOMES (14)

11

Aidur GUDJOHNSON (16)

12

GUNNERA (3: MVC, Aleydis en Kwizona)

13

IEJOOR (16)

14

Elfiede JELLINEK  (16)

15

KLAPMUTS (14)

16

KRAAGHAGEDIS  (Clamydosaurus kingi), (familie van de Agamen) (16)

17

MORGEN MAANDAG (19)

18

Eddy MURPHY (19)

19

PIUS XII (18)

20

Gert-Jan THEUNISSE  (18)

21

Lars ULRICH (11)

22

Jan VAN DAM (16)

23

Willy VAN DER STEEN (19)

24

Baldur VON SCHIRACH (15)

25

WOODFORD en WOODBRIDGE (18)

 

 

Na de reeks melden nog 2 minuten en de antwoorden staan alfabetisch!!!!!!!

 

 

REEKS 7.

 

 

1.RUIMTEVAART

(film)

Deze in 1904 in Antwerpen geboren burgerlijk mijningenieur studeerde op zijn eentje luchtvaarttechniek, behaalde in 1927 de graad van Master of Science in Aeronautical Engineering aan het Massachusetts Institute of Technology. In 1930 emigreerde hij naar de USA en werd Amerikaan in 1936. Hij ontwikklelde daar de luchtafweerraket Lark en de Terrier-raket voor de Amerikaanse marine en in 1946 geleide projectielen voor de lange afstand. In 1957 werd hij technisch directeur van de Astronautics Division van General Dynamics, waar hij een belangrijke bijdrage leverde tot de bouw van de Atlasraket. Wie is deze vader van de Atlasraket?

 

-Karel Jan BOSSART-

 

2.TRIVIA

Een triviavraag recht uit die bladen die niemand van ons leest: Story, Familie of Dag Allemaal.

Meneer X werd geboren in 1934 en hij huwde met Jeanine die reeds twee kinderen had nl. Annie en Alain. Jeanine kon geen kinderen meer krijgen , maar hij wilde er wel en hij was een echte vrouwenzot en hij voelde wel iets voor  Annie, dochter van Jeanine. Jeanine stelde dan maar voor dat haar dochter, zijn stiefdochter dus, de moeder van zijn kind moest worden; kwestie van het in de familie te houden en zo geschiedde. Annie werd de moeder van Sophie, maar ook deze liefde bleef niet duren en stiefdochter Annie verliet het kasteeltje waar ze woonden en nam Sophie mee. Jeanine kon echter niet op tegen de eenzaamheid en vroeg haar zoon Alain met diens vrouw Dominique bij haar en onze meneer X te komen wonen en zie…meneer X als echte familieman verstevigde de familiebanden en begon dan maar een affaire met Dominique en ze kregen samen een zoon Cristopher. Meneer X was dus tweemaal stiefvader en tegelijk grootvader van Sophie en Christopher en ... Jeanine was dus de grootmoeder van Sophie en de grootmoeder van de zoon van haar schoondochter. Meneer X stierf in 1987 en misschien is hij u niet bekend omwille van zijn amoureuze praktijken, kent hem ongetwijfeld omwille van zijn andere sportieve prestaties. Wie?

 

-Jacques ANQUETIL-

 

3. GESCHIEDENIS/OUDHEID

 Een groot deel van de kennis van het dagelijks leven van de oude Egyptenaren is te danken aan een boerenvrouw die in 1887 naar de oude stad ging om te graven naar Sebbakh, een soort mest van klei. Ze stuitte hierbij op een begraven voorraad kleitabletten die waren beschreven met een soort spijkerschrift, later herkend als Akkadisch. De meer dan 300 tabletten werden genoemd naar die stad, de hoofdstad van Farao Echnaton. Welke brieven?

 

-AMARNA BRIEVEN (Hoofdstad is El-Amarna)

 

4. TAAL

Als je in een boekenwinkel een Surinamer plots luidop hoort lachen of gniffelen dan heeft dit waarschijnlijk niets te maken met een nieuw statement van Prins Philip ...Je vindt de Surinamer waarschijnlijk aan de stand van de strips waar hij misschien, wel een album van “Suske en Wiske” heeft ontdekt meer bepaald het album “De Poenschepper”.

Helemaal wild worden de Surinamers van het liedje Sinterklaas Kapoentje waarbij Ka niets meer of minder betekent dan stront.

Wat is de betekenis van Poen of poentje in Suriname, waarbij een poenscheppende Sinterklaas plots een totaal andere dimensie krijgt?

 

-VROUWELIJK GESLACHTSDEEL: KUTJE-

 

5.FAUNA

(film)

Welk dier?

 

-VISCACHA-

 

6. WETGEVING

Op het scherm ziet u de eerste en de tweede prijs in een fotowedstrijd omtrent veiligheid, of moeten we zeggen onveiligheid. De foto’s zijn niet in België genomen en waarschijnlijk is dit te danken aan de toch wel stevige veiligheidsreglementering in ons land.

Deze veiligheidsregmlementering werd gebundeld in een algemeen reglement en is van toepassing op alle werknemers in een bedrijf.

A.Wat is de specifieke naam van dit reglement in verband met de bescherming van werknemers tijdens de arbeid waarvan meestal het letterwoord van vier letters wordt gebruikt?

B. Dit reglement daterend van kort na WO II werd via verschillende KB’s in het begin van de jaren 90’ stilaan vervangen en dus uitgehold door een nieuwe reglementering. Wat is de naam van deze reglementering omtrent het welzijn van de werknemers: een naam bestaande uit 5 letters?

 

-A. A.R.A.B. (Algemeen Reglement voor de ArbeidsBescherming)-

-B. CODEX-

 

7. ANATOMIE

Anatomie van het paard.

We gaan op zoek naar de benaming voor het  plukje haar boven de kootholte aan het been van het paard waarlangs het water van de benen kan druipen. De haarpluk behoort samen met de staartharen en de manen tot de beschuttende haren van het paard omdat het bescherming biedt tegen de zon van het gelijknamige gewricht dat het kanonbeen met de beide sesambeentjes verbindt met de falanx of het teenkootje.

Naam dus van die pluk haar en van het gewricht.

 

-VETLOK-

 

8. AARDRIJKSKUNDE

Dit gebied, oorspronkelijk bevolkt door de Balten, werd achtereevolgend veroverd door de  Duitse orde,  de Polen, de Zweden en in 1721 door de Russen via de vrede van Nystadt.

De naam bleef bewaard tot 1918 als aanduiding van een Russisch gouvernement dat met het vroegere gebied samenviel. Nu valt het gebied grofweg samen met het grondgebied van noord-Letland en zuid-Estland.

 

-LIJFLAND, LIVLAND, LIVONIA-

 

9. KLEDING / KUNST

We zoeken de naam van een renaissancesieraad, een smalle voorhoofdsband met aan de voorzijde een hangertje. Het juweel was zeer populair in Noord-Italië  rond 1450-1550 en kwam opnieuw in de mode rond de jaren 1820-1840.

De naam is u misschien bekend door dit portret van een van de Milaanse hofdames, volgens vele bronnen een van de minaressen van de schilder Leonardo da Vinci. Het schilderij werd genoemd naar deze voorhoofdsband nl. LA BELLE ...

 

-La belle FERRONIÈRE-

 

10. LITERATUUR

We zoeken de titel van een roman van David Leavitt.

Het is ook een Engelse term voor een ongelooflijk spannend boek dat je in 1 ruk uitleest en waarbij je haast niet kan wachten om de volgende pagina om te slaan. Typische voorbeelden zijn de thrillers van Aspe of geeraerts of The Da Vinci code van Brown. Welke benaming?

 

-PAGETURNER (roman is The Pageturner)-

 

11.STRIP

Amerikaanse striptiseuse met als echte naam Rose Louise Hovick (1914-1970) wellicht de bekendste Amerikaanse in haar vakgebied. In 1936 genoot ze reeds enige bekendheid omwille van haar artistieke prestaties,maar echt bekend werd ze toen ze optrad in de “Ziegfield Follies”. Ze kreeg een zoon Eric van wie ze steeds beweerde dat haar echtgenoot de vader was, maar eigenlijk was de vader Otto Preminger.

Ze schreef zelfs een boek met  haar eigen persoontje in het middelpunt en als titel “The G-string Murders”

Op het einde van haar leven schreef ze ook nog haar biografie: opnieuw een bestseller. Haar leven werd ook nog verfilmd met Bette Midler in de hoofdrol. Wie?

 

-GYPSY ROSE LEE-

 

12. KUNST

(fragment)

Maar ook een beetje actua. Nu reeds 14 dagen is de canvascrack opnieuw op het scherm te bekijken. De crack sleurde in het verleden steeds zelf met de stoel van bekende ontwerpers à la McKintosh van tafel tot tafel, maar na twee hernias van kandidaten besloot Canvas om een heuse ontwerpwedstrijd voor een nieuwe stoel uit te schrijven. Uit de 250 inzendigen werd het ontwerp van deze 24-jarige studente gekozen die een stoel uit 2 delen ontwierp waarvan enkel het  licht zitje in de vorm van het Canvasembleem moest worden verplaatst.

Wie is deze ontwerpster?

 

-Ine BAILLIEUL-

 

13. MUZIEK

Twee groepen. Naam?

 

-A. MUSE-

-B. The KILLS-

 

 

1. RUIMTEVAART

Karel Jan BOSSART (QUIZMASTERSOLO)

2. TRIVIA

Jacques ANQUETIL (17)

3.GESCHIEDENIS/OUDHEID

AMARNA brieven (15)

4. TAAL

KUTJE (Vrouwelijk geslachtsdeel) (8)

5. FAUNA

VISCACHA (QUIZMASTERSOLO)

6. WETGEVING

A. A.R.A.B. (17)

B. CODEX (SOLO MVC)

7. ANATOMIE

VETLOK (QUIZMASTERSOLO)

8. AARDRIJKSKUNDE

LIJFLAND, LIVLAND, LIVONIA (8)

9.KLEDING / KUNST

La belle FERRONIÈRE (3: Kwizona, MVC en Meerhof)

10. LITERATUUR

PAGETURNER (18)

11. STRIP

GYPSY ROSE LEE (SOLO Meerhof)

12. KUNST

Inge BAILLIEUL (5)

13. MUZIEK

A.MUSE (10)

B.The KILLS (5)

 

 

 

REEKS 8. SUPERFILM / MUZIEK / VARIA REEKS

 

 

 

1A: title van de film?

1B: componist van de klassieke muziek?

 

-1A: The INSIDER-

-1B; Arvo PÄRT-

 

2A: titel van de film

2B. LITERATUUR

In 2004 verscheen van deze in 1954 geboren Engelse auteur nog eens een roman “Vogels zonder vleugels”van 600 blz. Het was lang wachten geweest, want precies 10 jaar geleden schreef hij reeds een bestseller….fragment

Welke Engelse auteur met Franse naam ?

 

-2A: CAPTAIN CORELLI’S MANDOLIN-

-2B : Louis DE BERNIÈRES-

 

3A: Welke acteur?

3B: Van wie is deze muziek?

 

-3A: Christopher WALKEN-

-3B: FATBOY SLIM-

 

4A: Titel van de film?

4B: Welke precolumbianse stad wordt hier in beeld gebracht?

 

-4A: FRIDA-

-4B: TEOTIHUACAN-

 

5A: Titel van de film?

5B: Welke groep schreef het oorspronkelijke nummer en had er ook een hit mee?

 

-5A: IN AMERICA-

-5B: The EAGLES-

 

6A: Titel van de film?

6B: Wie schreef deze muziek en voert ze ook uit?

 

-6A: JERRY McGUIRE-

-6B: Paul MCCARTNEY-

 

7A: Titel van de film?

7B: Muziek: welke groep?

 

-7A SOMETHING’S GOTTA TO GIVE-

-7B: MAROON 5-

 

8A: Titel van de film?

8B: Klassieke componist?

 

-8A: ONCE UPON A TIME IN AMERICA-

-8B: ROSSINI (La gazza ladra)-

 

REEKS 8. SUPERFILM / MUZIEK / VARIA REEKS

 

1A

The Insider (11)

1B

Arvo Pärt (SOLO Andes Survivors)

2A

CAPTAIN CORELLI’S MANDOLIN (19)

2B

Louis DE BERNIÈRES (15)

3A

Christopher WALKEN (16)

3B

FATBOY SLIM (14)

4A

FRIDA (19)

4B

TEOTIHUACAN (15)

5A

IN AMERICA (2: Alzheimer en MVC)

5B

THE EAGLES (13)

6A

JERREY MCGUIRE (14)

6B

Paul McCARTNEY (SOLO QUIZMASTER)

7A

SOMETHING’S GOTTA GIVE (3: Alzheimer, Aleydis en Kwizona)

7B

MAROON 5 (8)

8A

Once upon a time in America (12)

8B

ROSSINI (La Gaza ladra) (13)

 

 

REEKS 9.

 

1. GESCHIEDENIS/FLORA

Tijdens de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse koning Philips II werd deze Nederlandse stad door de Spanjaarden onder de leiding van Don Alvarez de Toledo belegerd. De stad bleef echter, ondanks honger en pest, een jaar standhouden en werd, nadat de dijken waren doorgestoken,  ontzet op 3 oktober 1574. De belegeraars moeten zeer overhaast zijn vertrokken want in de schans stond nog een klaargemaakte maaltijd van een aantal ingrdiënten die  "hutspot" genoemd zal worden. Nog elk jaar wordt dit ontzet gevierd en wordt er hutspot geserveerd.

A. Welke stad

B. Op het scherm ziet u de bereiding voor hutspot.

600 gram klapstuk

3 deciliter water

1 eetlepel zout

1 1/2 kilo aardappelen

1 1/2 kilo winterwortelen

400 gram uien

100 gram boter of margarine

1 deciliter melk

Een vast ingrediënt voor hutspot zijn dus aardappelen, maar dit was zeker niet het geval eind 16e eeuw. Welke andere groente werd toen gebruikt om deze hutspot klaar te maken?

 

-A. Beleg van LEIDEN-

-B. PASTINAAK-

 

2.ARCHEOLOGIE/ASTRONOMIE

Deze 3600 jaar oude bronzen schijf toonde aan dat de prehistorische mensen in de bronstijd reeds de sterren bestudeerden. De schijf werd in 1600 VC  begraven op de Mittelberg bij een stadje in Midden Duitsland. De schijf bevat de oudste tot nog toe bekende realistische afbeelding van de sterrenhemel en werd mogelijk gebruikt als agrarische en religieuze kalender. De schijf werd ontdekt in 1999 en kwam via een illegaal circuit eerst in 2002 opnieuw boven water in Basel.

De schijf is uniek. Waarschijnlijk hebben de sterrenkundigen uit de bronstijd de schijf gebruikt om maansverduisteringen te voorspellen wat dus betekent dat de mensen die wij barbaren noemen de hemel al generaties lang aan het bestuderen waren.”

De schijf werd genoemd naar de plaats waar ze gevonden werd: de hemelschijf van...

 

-Hemelschijf van NEBRA-

 

 

3. LITERATUUR/Muziek

Wat is de naam van de dikke tweeling uit Alice in Wonderland. Het is tevens de titel van een song van Bob Dylan uit zijn CD “Love and Theft” en de titel van een wereldhit in Nederland in 1971 voor Middle of the road.

 

-TWEEDLE DEE en TWEEDLE DUM-

 

4. TV

(fragment)

In 1980 presenteerde Kurt Van Eeghem “Hitring”. In een tijd waar de BRT presentatoren zoals Luc Appermont en Walter Capiau  steevast model stonden voor de ideale schoonzoon zette Van Eeghem plots een heel ander type presentator neer; die van de gekscherende acterende DJ. Het werd een succes onderstreept met 1,5 miljoen kijkers en talrijke prijzen (winnaar van talrijke poppolls, de Ha van Humo enz).

Wat was de naam ook weer van het typetje dat  Kurt van Eeghem in Hitring presenteerde?

 

-RAPHAEL GOOSSENS-

 

5.KUNST

Op het scherm ziet u een schilderij.

  1. Wie is de schilder
  2. De man houdt in zijn hand een bord. Wat staat er op dat bord. Wij hebben dat vakkundig weggemoffeld?

 

-A. Richard HAMILTON-

-B. POP-

 

6. SPORT

(fagment)

A.Op welk tornooi ging Malisse hier door de rooie?

Dit tornooi wordt vaak het vijfde Grand Slem tornooi genoemd omdat het ook over een kleine twee weken wordt gespreid.

 

B. Een ander kleurrijk figuur uit het tenniswereldje is deze wiens naam vereeuwigd werd in een wet die maatregelen voorziet bij slecht gedrag op het tennisveld van coaches, familieleden en andere begeleiders.

Hij was de vader van een topspeelster en beledigde meermaals de umpire, de begeleiders en de tegenspeelster van zijn dochter. In 1996 werd hij levenslag verbannen door de WTA nadat hij tijdens een match “..., kill the bitch” naar zijn dochter had geroepen. Maar het waren niet alleen de tegenstrevers die te lijden hadden van zijn agressief karakter. Zijn eigen dochter voelde ook meermaals letterlijk zijn harde hand en ook hier werd het hem bij wet verboden nog in de nabijheid van zijn dochter te komen.

Wie is deze vader die zijn naam schonk aan deze wet: de ... rule?

 

-A. INDIAN WELLS-

-B.JIM PIERCE RULE-

 

 

7. AARDRIJKSKUNDE

Met zijn 1150km is dit de langste rivier van Turkije geheel op Turks grondgebied gelegen. Hij ontspringt op de Köse Daği en mondt uit in de Zwarte Zee en was in de oudheid bekend onder de naam Halys.

Dezelfde naam komen we eveneens tegen in de naam van een woestijn gelegen tussen de Syr Daya en de Amu Darya en in de naam van een Turkse provincie. Kortom u vertaalt gewoon rood in het Turks.

 

-KIZIL (Kizil Irmak)-

 

 

8.TAAL

De oorsprong van dit woord dient gezocht in het kerstverhaal waar Jozef en de hoogzwangere Maria de toegang tot de herberg werd geweigerd en ze hun toevlucht dienden te zoeken in een stal waar ze enkel troost vonden bij een os en een ezel.

De os en de ezel zijn dus de vrienden van de uitgestotenen, het uitschot, van lui die niet te vertrouwen zijn. Als je ossen en ezels vertaald in het Hebreeuws kom je vanzelf op dit Nederlands woord dat dus zo veel betekend als: uitschot, verlopen lui, mensen met wie je beter niet omgaat. Welk woord?

 

-SCHORREMORRIE (Sjorrimchamorrim)-

 

 

9.FAUNA

(film)

Welk dier?

 

-OUAKARI-

 

10. TOERISME

Deze toren is het uithangbord van Turijn. Hij is te zien in het logo voor de Olympische winterspelen in 2006 en op het Italiaanse 2 Eurocent munstuk. Het gebouw werd oorspronkelijk ontworpen als synagoge en herbergt  sedert 2001 een filmmuseum. Met zijn 165m hoogte wordt het vaak het hoogste bakstenen gebouw ter wereld genoemd. Wat is de naam van dit gebouw genoemd nar de arvhitect?

 

-Mole ANTONELLIANA-

 

11.ORGASTRONOMIE

Deze Nederlandse seksgoeroe geboren in 1947 bracht in  1999 een CD op de markt met muziek en methodes om je seksleven te verdiepen. Hij ontleende hiervoor ideeën uit het Taoïsme en de tantra. Het belangrijkste seksorgaan is het brein en door concentratie en training kun je een orgasme krijgen in je keel, in je borst, rond je navel of in je wenkbrauw.

Nederland liep storm voor deze CD die hij trouwens zijn eigen naam gaf gevolgd door Kamasutra Experience. Hij ontpopte zich ook tot onthaastingsgoeroe en multimediaperformer en organiseerde Brainsessions, waarvan de gelijknamige CD de top bereikte bij onze Noorderburen.

Ook zijn later uitgebrachte bijbel met bedtips “Train your brain for beter sex” kende groot succes en deed menig Nederlander een Zorropakje aantrekken om dan vervolgens van op de kleerkast de op het bed vastgebonden partner te bespringen.

Deze Nederlander was reeds vroeger zeer bekend als hyperkinetische tv-figuur die 15 jaar lang tussen 1970 en half jaren 80 niet van het Nederlandse popscherm was weg te branden. Wie is deze orgastronoom?

 

-Ad VISSER-

 

12.ISLAM

Voor ons westerlingen is het misschien onbegrijpelijk wat de 19 zelfmoordenaars op 9/11 zo ver heeft kunnen drijven.  De familie zal wel gehonoureerd worden en dan is er natuurlijk de worst van het hiernamaals. Volgens de Koran krijgen verdienstelijke mannen in het hiernamaals het recht op het onbeperkt gebruik van zogenaamde  paradijsvrouwen, heerlijke jonge meisjes waar je alles mee mag doen, maar die desondanks maagd blijven.  Volgens ons kent de islam voor vrouwen geen soortgelijke beloning en dat zou ook een verklaring kunnen zijn voor het feit dat zich onder de negentien kapende zelfmoordenaars geen enkele vrouw bevond.

Wat is nu de benaming voor dergelijke eeuwig jonge grootogige paradijsvrouwen?

 

-HOERI’S-

 

13. MUZIEK: dit is Belgisch.

A.Welke groep?

B.Naam van de zangeres liefje van ex-Deus lid Danny Mommens?

 

-A.VIVE LA FETE-

-B.Els PYNOO-

 

 

 

1. GESCHIEDENIS

A. LEIDEN (11)

B. PASTINAAK (17)

2.ARCHEOLOGIE/ASTRONOMIE

Hemelschijf van NEBRA (SOLO Café Den Hemel)

3. Literatuur/Muziek

TWEEDLE DEE en TWEEDLE DUM (14)

4. TELEVISIE

Raphael GOOSSENS (13)

5.KUNST

A. Richard HAMILTON (14)

B. POP (3: MVC, Brodders en Viseo)

6.SPORT

A. KEY BISCANE (12)

B. Jim PIERCE RULE (10)

7. AARDRIJKSKUNDE

KIZIL (Irmak) (9)

8. TAAL

SCHORREMORRIE (11)

9. FAUNA

OUAKARI (5)

10. TOERISME

Mole ANTONELLIANA (9)

11. ORGASTRONOMIE

Ad VISSER (15)

12.ISLAM

HOERI’S (15)

13.MUZIEK

A. VIVE LA FETE (18.

B. Els PYNOO (18.

 


 

 

 

 

 

REEKS 10. TIPREEKS.

 

 

 

1. AARDRIJKSKUNDE

Wat is de naam van de straat tussen het vasteland van Venuzuela en het eiland Trinidad?

 

-BOCA DE LA SERPIENTE (Serpent’s mouth)-

 

2. LUCHT-SCHEEPVAART

We gaan op zoek naar een noodoproep die iets minder erg is dan de Mayday of de S.O.S.

Hij wordt gebruikt in de luchtvaart en de scheepvaart voor binnenwateren en voor ruim water. Wat is de internationale naam voor dergelijk spoedbericht met verzoek om hulp?

 

-PAN PAN PAN-

 

3. FLORA

Deze Sedum reflexum is een 15–30 cm hoge plant van rivierduinen, dijken en muren, die ook als rotsplant geteeld wordt. Bij ons komt hij algemeen voor in de Kalkstreek en in Belgisch Lotharingen. Hij bloeit geel in juni, juli. Nog vele andere soorten worden min of meer algemeen als tuinplant of kamerplant geteeld, zoals S. spectabile, S. sieboldii, S. spurium, S. kamtschaticum.  Wat is de Nederlandse naam van deze plant?

TIP: Keep on tripping (In de gloria)

 

-TRIPMADAM-

 

4.GEOLOGIE

Een constructie van een dijk, dam of stuw moet om praktische en stabiliteitsredenen best ondoorlaatbaar zijn. Een verliesdebiet door de constructie zorgt voor interne waterdrukken en inwendige erosie en kan op die manier uiteindelijk voor instorting of breuk zorgen.

Aangezien een ondoorlaatbare kern niet altijd mogelijk is om te maken, kan men soms opteren om bewust voor een verliesdebiet te kiezen en hiermee rekening houden in de constructie.

Wat is de technische benaming voor dit verliesdebiet, het is een vierletterwoord dat opduikt in een bestaande Nederlandse uitdrukking in combinatie met een ander woord dat zo veel betekent als een kunstmatige versperring of ophoging in water: de uitdrukking zelf betekent zo veel als onheil, volledige droefnis, tegenslag?

 

-KWEL (Kommer is de ophoging in water)-

TIP: Meester KWEL in Billie Turf.

 

5. ECONOMIE

Deze curve geeft het verband aan tussen de hoogte van de marginale belastingtarieven en de hoogte van de belastingopbrengsten. Bij verhoging van de tarieven neemt aanvankelijk de opbrengst toe. Maar vanaf een zeker tarief vinden economische subjecten het niet meer de moeite waard om te gaan werken of produceren en dalen de opbrengsten. Bij een tarief van 0% en van 100% zijn de opbrengsten nul. Ergens daartussenin ligt het optimale tarief met de maximale opbrengst. Wat is de naam van deze curve genoemd naar een in het begin van de jaren 80 Amerikaanse adviseur van president Raegan.

 

-LAFFER (Tip: Larry Laffer)-

 

6. MYTHOLOGIE

Deze gigantische mythologische vogel werd zowel beschreven door  Marco Polo als in de sprookjes van 1001 nacht. De vogel was ongemeen krachtig, kon een olifant opheffen en kon schepen kelderen door op de schepen rotsblokken te droppen.

Voor de amateur golfers onder ons. De naam van de vogel wordt ook gebruikt voor een beurt 13 over par. U lacht maar Ian Woosnam, toch niet de eerste de beste, sloeg nog zo’n 13 over par in 1986 op de French Open.

De vogel werd ook in andere culturen waargenomen. Wetenschappers menen dat de primitieve volkeren hierin een verklaring zochten voor de sporadische meteorietenregens.

Naam van deze mythologische vogel?

 

-ROC (soms ook Rukh)-

 

7. ZIEKTES

We gaan op zoek naar een weefselaandoening waarbij sprake is van en blijvende samentrekking of verkorting van weefsel. Deze ziekte is verwant met de ziekte van Dupuytren zich lokaliserend in de handpalm en de misschien meer bekende peyronie AKA de kromme penis.

De hier gevraagde aandoening kenmerkt zich door het ontstaan van knobbels in de voetzool of aan de tenen met contracties tot gevolg. Vaak is een operatief ingrijpen noodzakelijk. Wat is de naam van deze ziekte dus verwant met Dupuytren en peyronie?

 

-Ziekte van LEDERHOSE-

 

8. Niet alleen in België werd er een bits gevecht geleverd om de voetbalrechten: ook in Nederland waar deze  mediagroep onlangs de tv-rechten binnen binnenhaalde voor de voetbalwedstrijden van de Nederlandse eerste voetbalklasse. Ook recent namen ze het Belgische 4 FM over dat in financiële moeilijkheden zat. In het volgende tv-seizoen zal ook Linda De Mol programma’s maken voor haar broer John. Wat is de naam van die groep van eigenaar Demol ?

 

-TALPA-

 

9. SLAVERNIJ

Deze Hames bin Muhammed el Murjebi (1840-1905) was een sluwe vindingrijke man die schatrijk werd met de handel van zowel ivoor als slaven, die zaken kon hij ook uitbreiden na de ontdekking van de loop de Boven-Congo.

Wie was ook de Swahili-gids die de ontdekkingstochten van Burton en Speke naar de oorsprong van de Nijl begeleidde en later ook nog 2 maal op expeditie trok met Stanley?

Onder welke bijnaam kennen we de slavendrijver el Murjebi beter, een bijnaam afkomstig van het het geluid dat een musket maakt en gebruikt werd door de meeste slavendrijvers.

De TIP..blijkbaar is de tip hier verdwenen…u zal het dan zonder tip moeten stellen.

 

-TIPPO-TIP (ook Tippu-Tip)-

 

10. VARIA

Onlangs kwam in het nieuws de verontrustende melding dat sommige deodorants borstkanker kunnen veroorzaken. Den verantwoordelijke schadelijke stof zouden de alkylesters van parahydroxylbenzoëzuur zijn. Vermits alkylesters van parahydroxylbenzoëzuur voor de meesten onder ons niet zo makkelijk in de mond ligt worden deze stoffen anders genoemd. Hoe?

 

-PARABENEN-

 

 

1. AARDRIJKSKUNDE

BOCA DE LA SERPIENTE of SERPENT’S MOUTH (14)

2. LUCHT-SCHEEPVAART

PAN PAN PAN (4)

3. FLORA

TRIPMADAM (7)

4. GEOLOGIE

KWELpolder (17)

5. ECONOMIE

LAFFER (9)

6.MYTHOLOGIE

ROC (11)

7.GENEESKUNDE

Ziekte van LEDERHOSE (2: Andes Survivors en  Ne grote me)

8. MULTIMEDIA

TALPA (11)

9. SLAVERNIJ

TIPPO-TIP (14)

10. CHEMIE

PARABENEN (2: Alzheimer en Aleydis)

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX