uilwittebckgr.gif (10033 bytes)                                                                                              

De antwoorden staan onder de vraag: door met de muis te slepen verschijnt het antwoord.

 

        23ste MEERHOFQUIZ 24 maart 2001

                                                

                                   REEKS 1

1.Geschiedenis. Hoe werden in de westerse wereld, de aanhangers genoemd van de Engelse koning Jacobus II ofte James the second, die regeerde van 1685 tot 1688, en meer algemeen van het Huis Stewart? Het waren in hoofdzaak katholieke Schotten en Ieren. Vele Schotse edelen behoorden tot die aanhangers.

(JACOBIETEN)

2.Oceanografie. Eén van de belangrijkste koude zeestromingen stroomt langs de westkust van Zuid-Amerika. We hebben het natuurlijk over de bekende “Humboldt-stroom”. Wat is de andere naam van die stroom, genoemd naar een Zuid-Amerikaans land?

( PERU-STROOM)

3.Literatuur Engelstalig. In een niet nader genoemd Oost-Europees land, in casu Polen, wordt een zesjarige jongen aan het begin van WOII van zijn ouders gescheiden, uit veiligheidsoverwegingen. Tot zijn elfde zwerft hij door het platteland en ondervindt de ene gruwel na de andere. De achterlijke boerengemeenschappen die de knaap aandoet, zijn schuimende poelen van sadisme, perversie,extreem geweld en nog meer van dat moois. Dit is het thema van een schokkend boek uit 1965, van Jerzy Kosinski. Titel?

( THE PAINTED BIRD )

4.Taal actueel. Het “mond- en klauwzeer” trof vorige week Frankrijk als eerste land op het Europese continent. Wat is de tweeledige Franse benaming voor wat de Engelsen “ foot and mouth disease” noemen?

( FIEVRE APHTEUSE )

5.Biologie. Hoe heet, met een van het Grieks afgeleide term, de contactplaats tussen twee zenuwcellen, of tussen één zenuwcel en een spiervezel, waarlangs de prikkels worden overgebracht?

( SYNAPS )

6.Basketbal. Dat Okapi Aalst dit seizoen hun budget drastisch moesten verminderen

was noodzakelijk om de schuldenlast van 60 miljoen in te krimpen. Toch trokken ze de

beruchte en dure Servische coach Djurovic aan. Wat iedereen verwachtte, gebeurde. De

flamboyante man werd reeds na drie speeldagen ontslagen en opgevolgd door zijn assistent-

coach, een vroegere Belgische internationaal. Wie?

( Eric ROGIERS )

7.Allerlei. Hoe heet in de rechtsleer de voogdij, t.a.v. het beheer van middelen, over een

meerderjarige die wegens krankzinnigheid, verkwisting of zwakheid van vermogens, zijn

eigen belangen niet kan waarnemen?

( CURATELE )

8.Radio. U hoort een fragment uit een Klaraprogamma, waarin twee vrouwen een babbel

doen. Wie zijn zij?

( Chantal PATTYN – Angèle MANTEAU )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                SPECIAL AARDRIJKSKUNDE

 

1.Canada.

Er liggen nogal wat eilanden aan de Canadese westkust. Het grootste daarvan  is bergachtig,

dichtbebost en 40.000 km2 groot. Welk eiland?

( VANCOUVER )

2.Midden-Amerika.

Een schip vertrekt uit de haven van Plymouth, Groot-Brittannië, en komt, na een voorspoedige vaart richting Cariben, aan in Plymouth. Op welk Bovenwinds eiland?

( MONTSERRAT )

3.Italië.

Kopie. Dit meer in Piemonte, 18 km2 groot, ligt als een kleine broer, even ten westen van het zuidelijk stuk van het Lago Maggiore en wordt daarvan o.a. gescheiden door de Monte Mottarone.Middenin het meer, dat max. 143 meter diep is, ligt het pittoreske eiland San Giulio en , op een oostelijke oeveruitstulping, het niet minder pittoreske stadje

met dezelfde naam als het eiland. Welk meer?

( ORTA- meer, ook CUSIO-meer)

 

 

 

                                                            REEKS 2

1.Keuken. Welke kruiden zorgen voor de typische smaak van volgende sausen: a) béarnaise

en b) pesto ?

( a. DRAGON  b. BASILICUM )

2.Fauna. Dia. Naam van dit vogeltje?Familie van de diksnavelmezen.

( BAARDMANNETJE )

 

3.Verkeer.De internationale luchthaven van Sydney was vorig jaar meer dan regelmatig op

de buis. Ze ligt in de nabijheid van de bekende Botany Bay, ten zuiden van de stad. Hoe heet

ze,

( KINGSFORD SMITH )

4.Wallonië. Frankrijk is voor vele Waalse landgenoten nooit ver weg. Dit moge met name

blijken uit de naam van de ambtswoning van Minister-President van Wallonië, in Namen.

Wat is die naam?

( L’ELYSETTE )

5.Strips. In “Kweetnie”, het jongste Nero-album, dat je o.a. in de krant De Standaard kan

volgen, doet detective Van Zwam, na een lange afwezigheid, opnieuw zijn intreden. Nero

verwelkomt hem hartelijk, met zijn voornaam. Hoe luidt die?

( THEODOOR )

6.Filosofie. Grieks wijsgeer(400-324),woonde het grootste deel van zijn leven in Athene.

Hij was geen theoreticus, maar iemand die door zijn levenswijze een bepaalde

levensopvatting propageerde: het individu moet zich vrijmaken van conventie en cultuur, en

genoegen nemen met een ,desgevallend dierlijk, bestaansminimum. Net als de dieren mag de

mens alles wat natuurlijk is , in het openbaar verrichten. Hij was ook voorstander van vrije

liefde en gemeenschappelijk bezit van vrouwen en kinderen. Wie was deze legendarische

figuur, de eigenlijke stichter van de cynische school?

( DIOGENES van Sinope )

7.Allerlei. Geschriften die illegaal circuleerden in de voormalige Sovjet-Unie, zeg maar de

ondergrondse pers, stonden bekend als “SAMIZDAT”. Er waren ook van die geschriften die

in westerse landen gepubliceerd werden, en die stonden bekend onder een andere, zij het

grotendeels gelijkluidende naam. Welke naam?

( TAMIZDAT )

8.Kunstveilingen. Dit veilinghuis werd gesticht in Londen in 1766 en heeft kantoren en

veilingcentra over de hele wereld. Sedert 1823 ligt het Londense hoofdkwartier aan de

Jamessquare.Het huis organiseerde talrijke historische veilingen. Wij onthouden u de 18de en

19de-eeuwse en beperken ons tot diegene uit 1990, die nog vers in het geheugen ligt. Toen

werd het recordbedrag van 82,5 miljoen USD gehaald voor Van Goghs “Portret van Dr.

Gachet”. Officieel heet het huis “…,Manson & Woods Ltd”, maar wij vragen naar de naam

van de stichter, onder dewelke het algemeen bekend is.

( CHRISTIE )

 

 

                                                            SPECIAL FILM

 

1.Dia: naam van deze acteur?

( AL PACINO )

2.Personage. Welk personage hebben Robert Mitchum, in 1962 en volgens J. Lee 

Thompson,en Robert de Niro, in 1991 en volgens Martin Scorsese, gemeen? Naam en

voornaam a.u.b.

( MAX CADY )

3.Filmklassiekers. “Cat people”uit 1982, van regisseur Paul Schrader, was volgens kenners

een inferieure remake van een prent uit 1942, die reeds in 1944 een follow-up kreeg met “The

Curse of the cat people”, het regiedebuut van Robert Wise. In de 4-sterrenmoederfilm, uit

1942 dus, waren Simone Simon en Tom Conway zus en broer.Naam van de in 1977 overleden,in Parijs geboren regisseur die deze

prent “draaide”?

( Jacques TOURNEUR )

 

 

 

 

                                                            REEKS 3

1.Aardr. België. De stad Mons (Bergen) ligt aan niet minder dan 4 waterwegen: 2 kanalen (

Centrumkanaal en het kanaal  Nimy-Blaton-Péronnes), en 2 rivieren, die net buiten de stad

samenkomen. Welke 2 rivieren?

( HAINE en TROUILLE )

2.Voetbal. Zaterdag 16 mei 1987. Cup Final op Wembley. Coventry wint van favoriet

Tottenham met 3-2, na verlengingen. In die verlengingen kwam voor het eerst in de

geschiedenis van de Cup Final, een landgenoot in actie. Wie was die Limburger?

( Nico CLAESSEN )

3.Godsdienst. Benaming voor de richting waarheen de moslims zich bij het plichtgebed, de

Salat, richten, nl. die van de ka’ba te Mekka. Mohammed had oorspronkelijk Jeruzalem als

richting aangegeven, maar wijzigde die later, in 624, in Mekka. Inde moskee geeft een

gebedsnis, de zgn. Mihrab, die richting aan. Welke benaming?

( KIBLA )

4.Literatuur. Of José Saramago zijn mosterd heeft gehaald bij collega Claude Simon ,die in

1988 de roman “L’invitation” publiceerde waarin geen enkele eigennaam

voorkwam, weten we niet zeker. Feit is dat Saramago hetzelfde procédé heeft toegepast in een

roman uit de jaren 1990. Titel van dit meesterwerk?

( STAD DER BLINDEN )

5.Ruimtevaart. Na 15 jaar verblijf in de ruimte deugde het Russische ruimtestation Mir langs

geen kanten meer en werd derhalve neergehaald. In Mir werd overigens het wereldduurrecord

van ruimteverblijf gevestigd door een Russisch cosmonaut, die kort geleden op aarde

terugkeerde, na maar liefst 14 ½ maand ononderbroken rondjes te hebben gedraaid! Wie is die

man, wiens naam beslist zal worden toegevoegd aan de lijst van levende legenden?

( Valeri POLJAKOV )

6.Film. Dia. Naam van deze actrice? De dia komt uit een film uit 1952.

( Leslie CARON )

7.Politiek 2000. a) De Israëlische president Ezer Weizman was vorig jaar betrokken bij een

corruptieschandaal en trad af. Wie volgde hem, als 8ste president op?

b) Wie werd minister-president van de voorlopig 3 leden tellende regering van Duitstalig

België?

( a. Moshe KATZAV   b)Karl-Heinz LAMBERTZ )

8.Natuurkunde. De kracht die geladen electrische deeltjes op elkaar uitoefenen is recht

evenredig met hun ladingen en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen

de beide middelpunten. Hoe heet die wet, genoemd naar een Frans wetenschapper, die leefde

tussen  1736 en 1806 ?

( de COULOMB)

 

 

                                                            SPECIAL KLASSIEKE MUZIEK

Deze special staat volledig in het teken van de zee.

  1. Je hoort “Jeux de vagues”, een deel van een werk uit 1905. Naam van de componist?
  2. Dit fragment heet “Waves”, uit een compositie die gecreëerd werd in 1910.Door welke toondichter?
  3. De componist van deze “Storm” is een landgenoot. “Storm” is een deel van een symfonische schets die zijn première beleefde in 1892. Wie is de kunstenaar?

 

( 1. Claude DEBUSSY   2.Ralph VAUGHAN-WILLIAMS   3.Paul GILSON)

 

 

 

 

                                                            REEKS 4

1.Geschiedenis. Deze Italiaanse zijrivier van de Po was steeds een belangrijke strategische lijn. Hier vond met name de overwinning plaats van Theodorik op Odoaker, in 490, en versloeg Piccinino, veldheer van Milaan, de Venetianen, in 1437. In 1705 poogde Prins Eugenius tevergeefs de rivier over te steken en op 17 mei 1796 trokken de troepen van Napoleon over de rivier, nabij Lodi. Tenslotte werd, onder Napoleon I, een departement van het Italiaanse koninkrijk, met Sondrio als hoofdplaats, naar de rivier genoemd.Welke waterweg?

( ADDA )

2.Antropologie. Deze Canadese dokter en antropoloog, 1884-1934, was professor embryologie en neurologie aan het Medisch College van Peking, van 1919 tot aan zijn dood. Na vruchteloze opzoekingen naar de eerste mensen in Noord-China en Thailand, had hij in 1927 succes met de vondst, in de nabijheid van Peking, van menselijke resten, die hij Sinanthropus Pekinensis noemde. Wie was die ontdekker van de “Pekingmens”?

( Davidson BLACK )

3.Schilderkunst. Dia. U ziet een typisch werk van een schilder, die een schakel vormde tussen het Franse fauvisme en het Duitse expressionisme; bekend o.a. vanwege zijn portretten van de adel en de Parijse demi-monde. Wie?  (  Kees VAN DONGEN )

4.TV-series. De acteur Kelsey Grammer was of is verbonden met twee Amerikaanse komische reeksen, nl. “Cheers”, waarin hij een psychiater was, en “Frasier”, waarin hij de titelrol speelt. Dubbele vraag: in welke Amerikaanse steden spelen a)”Cheers” en b)”Frasier”?

( a) BOSTON     b)SEATTLE)

5.Wielrennen. Naast de Fransman Lapize in 1909, 1910 en 1911, is er slechts één renner in geslaagd Parijs-Roubaix  3 jaar na mekaar te winnen. Wie, en u zoekt in de na-oorlogse periode?

( Francesco MOSER )

6. Allerlei. Een recent onderzoek van de unief van het Nederlandse Wageningen, over de Midden-Amerikaanse landen, wijst op de grote onderlinge economische en politieke verschillen. Zo behoren bv. Honduras en Nicaragua tot de armste landen van het westelijk halfrond. Een ander Midden-Amerikaans land daarentegen is één der stabielste en meest robuuste democratieën van geheel Latijns Amerika. Heeft dit iets vandoen met het feit dat bedoeld land geen leger heeft?Graag de naam van dat absoluut buitenbeentje!

( COSTA RICA )

7. Taal. Wat is ACROMEGALIE :

a)       verslaving aan grote hoogten, die zich vnl. manifesteert bij alpinisten;

b)       een ziekte waarbij overproductie van hormonen leidt tot overmatige groei van lichaamsuiteinden, zoals neus, handen , oren en…de penis, in dat laatste geval is een man dus “zwaargeschapen”;

c)       een overdreven vorm van hoogtevrees;

d)       een verouderd synoniem voor grootheidswaanzin.

(  B )

8.Personalia. Dia. Wie is deze man?

( Antonio CARLUCCIO )

 

                                                            SPECIAL WETENSCHAP

1.Techniek.Om punten te markeren en rechte lijnen uit te bakenen, gebruikt een landmeter een meestal in rood en wit gekleurde, 2 m lange rechte stok, voorzien van een ijzeren punt, waarmee hij in de grond kan geslagen worden. Deze landmeterstok wordt wel eens “bakenstok” genoemd. Maar hoe luidt zijn meer gangbare, van het Frans overgenomen naam?

( JALON )

2. Sterrenkunde. Pluto is, behalve de verste, ook de kleinste planeet van ons zonnestelsel.Wellicht daardoor heeft ze, net als de aarde, slechts één maan, in 1978 ontdekt door de Amerikaanse astronoom James Christy. Naam van de enige maan van Pluto ?

( CHARON )

3.Vulcanologie. Stad in Zuid-Italië, provincie Napels, aan de Z-W-voet van de Vesuvius. Twee derden van de stad werd vernield door de uitbarsting van de Vesuvius in 1631. Werd herbouwd op de lava, maar meermaals opnieuw beschadigd door drie vulkaanuitbarstingen en een aardbeving in de 18de en 19de eeuw. Thans is het een populaire badplaats, bekend om zijn handwerk in koraal en camee. Naam van deze stad met ca 110.000 inwoners?

( TORRE DEL GRECO )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            REEKS 5

 

1.Film. Nederlands acteur,° 1925; in de jaren 1950 werkte hij vnl. voor radio en TV; stond op de planken in het komische genre, en dit ook in Duitsland. Zijn voor Nederlandse begrippen gigantische filmcarrière omvat o.a. volgende films: Schachnovelle(D),’60/ De inbreker,’72,die als zijn doorbraak gold, Soldaat van Oranje,’76/ Grijpstra en de Gier,’79: Ciske de rat,’84/ De avonden,’90. Voor zijn rol in De hoogste tijd van reg. Frans Weisz uit ’95, ontving hij het Gouden Kalf. Wie ?

( Rijk de GOOYER )

2. Puzzel. Van 4 getallen is het tweede tweemaal het eerste, is het derde vijf minder dan het tweede en is het vierde tweemaal het derde.Als het totaal van de vier getallen 120 bedraagt, wat is dan het eerste getal in de reeks?

( 15 )

3.Aardr.

Dit gebied in Midden en Zuid-Portugal strekt zich uit van de Taag tot aan

Algarve en is ca 26500 km2 groot; het wordt de graanschuur van  Portugal genoemd en neemt tweederden van de wereldkurkproductie voor zijn rekening. Hoe heet deze regio, die tijdens de Anjerrevolutie het toneel vormde van landhervorming?

( ALENTEJO )

4.Geschiedenis na 1945. Op 20 juli 1963 werd tussen de 6 landen van de EEG en de 17 geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar, de zgn. “GASM”-landen, een overeenkomst gesloten i.v.m. handelsvoordelen en financiële en technische hulp van de kant van de EEG. Het akkoord werd in 1969 vernieuwd en in 1975 vervangen door het eerste verdrag van Lomé. In welke Afrikaanse hoofdstad werden bedoelde akkoorden gesloten?

( YAOUNDE)

5.Uitvindingen. Amerikaans electrotechnisch ingenieur (1900-1973); bouwde in Harvard, van 1934 tot 1944, de Mark I, de eerste , 35 ton wegende programmeerbare electronische rekenmachine. Hij beschouwde die als de realisatie van de droom van Charles Babbage. Later volgden nog de Mark II en de Mark III. Wie is deze uitvinder van de voorlopers van de moderne computers ?

( Howard AIKEN )

6.Literatuur. Frans toneelauteur (1815-1888); scheef, deels samen met anderen, tussen 1838 en 1877, ruim 150 blijspelen. Centrale figuur in de meeste stukken is de “gearriveerde” burger, die vanuit diverse invalshoeken wordt geridiculiseerd. Bekendst bleven twee titels:Un chapeau de paille en Italie (1851) en Le voyage de Monsieur Perrichon (1860). Wie?

( Eugène LABICHE )

7. Toerisme. Dia. Naam van de brug ?

( ERASMUSBRUG )

8. Muziek jaren ’60. Twee fragmenten. a) groep  en  b) zanger.

( a.THE MOVE     b.Peter SARSTEDT )

 

                                                            SPECIAL KUNST.

1.Architectuur. Het  “Handvest van Athene “ uit 1943 bepaalt dat in de volgende decennia wereldwijd talloze nieuwe steden zouden moeten gebouwd worden. De bekendste toepassing is de stad Brasilia, gebouwd door Niemeyer en Costa. Minder bekend is de Indiase provinciehoofdstad Chandigarh, die tussen 1951 en 1965 werd opgericht in opdracht van Pandit Nehru. Welke bekende Europese architect voerde die opdracht uit?

( LE CORBUSIER )

2.Schilderkunst. Dia. Naam van de kunstenaar ?

( Marcel BROODTHAERS )

3.Schilderkunst. Dia. Naam van de schilder, een van de Prerafaëlieten, die vnl. bijbelse taferelen maakte. Leefde tussen 1827 en 1927.

( William HUNT )

 

 

                                                            REEKS 6

 

1.Sport Golf. Amerikaans golfspeler, ° 1927; was de eerste die vier keer de Masters wist te winnen. Daarnaast won hij tweemaal de British Open en eenmaal de U.S. Open. Tevens was hij de eerste golfer die meer dan 1 miljoen dollar aan prijzengeld in zijn carrière won. Hij was zeer populair en had vele fans, die onder de naam “ Arnie’s Army” bekend stonden. Hij was met Jack Nicklaus en Gary Player de dominante golfer tussen 1960 en 1980. Zijn naam?

( Arnold PALMER )

2.Flora. Dia. Nederlanse naam van dit kruid, van de ranonkelfamilie?

( WILDEMANSKRUID )

3.Allerlei. Het letterwoord “WASP”(= wesp in ’t Nederlands ) is de spottende aanduiding van de “ ideale Amerikaan”, aldus John Irving in zijn roman Bidden wij voor Owen Meany. De letters AS staan voor “ Anglo-Saxon “. Waarvoor staan  de W en de P ?

( WHITE   -  PROTESTANT )

4.Scheikunde. Duits chemicus ( 1872-1942 ); hoogleraar te Zürich, Berlijn en München. Kreeg in 1915 de NB-prijs scheikunde voor zijn bepaling van een deel van de structuur van chlorofyl. Later onderzocht hij enzymen en toonde aan dat dit chemische stoffen zijn en geen organismen. Hij was het tenslotte die in WO I de gasmaskers ontwikkelde. Zijn naam?

( Richard WILLSTATTER )

5.Alpinisme. De Annapurna was de eerste 8000-er die officieel werd overwonnen. Een en ander gebeurde in 1950, tijdens de Franse Himalaya-expeditie o.l.v. een Frans ingenieur en alpinist. Wie was deze in 1919 in Lyon geboren Annapurnabedwinger?

( Maurice HERZOG )

6.Strips. Dia. Deze held is 26, heeft een stel flinke vuisten en staat aan het hoofd van een bedrijf dat ca 10 miljard dollar waard is. Zijn voornaam en achternaam  is tevens de titel van de reeks, en die vragen wij.

( LARGO WINCH )

7.Aardr. Frankrijk. De Puy de Dôme mag dan wel de bekendste top zijn van het Massif Central, de hoogste is hij niet. Welke 1886 m hoge “Puy” is dat dan wel?

( PUY DE SANCY )

8.Muziek Nederlandstalig. Twee fragmenten : a) zanger  en b) groep ?

( a. Hennie VRIENTEN   b. DRUKWERK )

 

                                                           

                                                            SPECIAL LITERATUUR

 

1.Frans. Centraal in deze roman uit 1933 staat de tragiek van de mens die de leegte van zijn bestaan tracht op te vullen en dit, tegen de achtergrond van de Chinese revolutie. Het boek werd door zijn auteur André Malraux opgedragen aan zijn Nederlandse vriend Eddy du Perron. Titel a.u.b.,in ’t Frans?

( LA CONDITION HUMAINE )

 

 

 

 

2.Vlaams. Het gedicht « Het huwelijk » uit 1910, bevat het sublieme, niet kapot te citeren vers : »…want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. » Dit vers geeft goed de wereldbeschouwing van de auteur weer, zo iets als “ieder mens is gedoemd om te mislukken.”. Wie was deze Vlaming, die als pseudoniem de naam koos van een bos ergens in de Zuiderkempen, waar hij graag verbleef?

( Willem ELSSCHOT )

3.Duits. Duits schrijver(1886-1927); emigreerde in 1915 naar Zwitserland; publiceerde manifesten en schreef de zgn. “Lautgedichte”, die hijzelf voordroeg. Hij was de stichter van het Cabaret Voltaire te Zürich, waar hij, samen met Arp, Tzara en Hülsenbeck het dadaïsme inaugureerde. Van zijn werken noemen wij een autobiografisch dagboek, getiteld “Die Flucht aus der Zeit”, en de biografie “Hermann Hesse”. Wie?

( Hugo BALL )

 

 

 

                                                            REEKS 7

 

1.Geschiedenis. Op 26 aug. 1346 behaalde Edward III, koning van Engeland, door het collectief inzetten van boogschutters, een bloedige overwinning op de Franse koning Filips V, tijdens de eerste grote veldslag in de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Bij welke plaats “en-Ponthieu” vond die slag plaats?

( CRECY )

2.Schilderkunst. Dia. Naam van de schilder, voorloper van het fotorealisme, die, behalve stadsgezichten, ook landschappen schilderde?

( Edward HOPPER )

3.Archeologie. Italiaans Egyptoloog (1778-1823); bracht, in opdracht van de Britse consul-generaal, het kolossale hoofd van Ramses II van Thebe naar Londen, in het British Museum. Daarna bestudeerde hij de tempel van Edfoe en maakte de grote tempel van Ramses II te Aboe Simbel vrij. Ontdekte in 1817 het graf van farao Setos I; was de eerste die in de piramide van Chefren binnendrong en de eerste Europeaan die de oase van Sawah bezocht. Tijdens een reis naar Timboktoe in 1823 deed hij definitief de boeken toe. Wie?

( Giovanni BELZONI )

4.Psychologie. Hoe heet, in de psychologie, de terugval van de mens naar een vroegere fase in de ontwikkeling? Een typisch voorbeeld is een groot kind dat in bed plast.

( REGRESSIE )

5.Film. Dia. Titel van de film, uit 1991?

( KAFKA )

6.Verkeer. Op 17 dec. 1903 deed Orville Wright de allereerste vlucht met een vliegtuig; hij legde daarbij 36 m af in 12 sec. Een en ander vond plaats in een dorp in North-Carolina. Kent u nog de naam van a) dat dorp en b) van het vliegtuig, dezelfde als het fietsenmerk van de twee broers-fietsenmakers?

( a.KITTY-HAWK      b. FLYER )

7.Radio. Wie een programma zoekt waarin een en ander uit de hand mag lopen, stemme op woensdag om 14u af op Studio Brussel. Dan doen Steven Van Herreweghen en Ronnie Mosuse, in gezelschap van een of andere Vlaamse schone, vrank en vrij hun ding. Titel van dat programma?

( CUISINE X )

 

 

 

8.Voetbal. De onderscheiding van Europees Voetballer van het Jaar is tot op heden nog nooit te beurt gevallen aan een Belg. Nochtans vinden in het rijtje opvolgers van Stanley Matthews, twee laureaten die ooit voor een Belgische club speelden , en er een prominente rol vervulden.Wie waren deze cracks?

( Jozef MASOPUST 1962      Jean-Pierre PAPIN  1991 )

 

 

                                                            SPECIAL GESCHIEDENIS

 

1.Amerikaanse president. Alle Am. Presidenten hebben één ding gemeen: een speech bij de eedaflegging. De ene speech is al korter dan de andere. De kortste van allemaal, slechts 135 woorden, stak George Washington af, onder het motto “ geen woorden maar daden…”. De langste, liefst 10.000 woorden, werd in 1841 uitgesproken en dit, op een winderige en zeer koude dag in maart. Door welke moedige man die, als gevolg van longontsteking, een maand later stierf?

( William HARRISON )

2.Zuid-Amerika. Op 14 feb. 1879 bezetten Chileense troepen de Boliviaanse havenstad Antofagasta, wegens een twist betreffende de uitvoertaks op nitraat. Dit was de aanleiding tot een oorlog, die Chili zou stellen tegenover Bolivië en Peru en die zou duren tot dec. 1883. Hoe staat die oorlog bekend?

( SALPETEROORLOG )(evt. Pacificoorlog)

3.W.O.II. Na de catastrofale nederlaag bij Stalingrad in de winter 42/43 heeft de Wehrmacht de militaire kracht om nog een keer een groot offensief te ontketenen: met een tangbeweging moeten 700.000 Duitsers met 2400 tanks, 1.300.000 Russen met 3400 tanks, uit een bruggenhoofd rond Koersk verdrijven. Dit wordt de grootste tankslag aller tijden. Welke codenaam gaven de Duitsers aan hun offensief?

( Operation ZITADELLE )

 

 

 

 

                                                            REEKS 8.

 

1.Aardr. Azië. De noordelijkste kaap van het Aziatische vasteland ligt op het Tajmir-schiereiland. Naam van die kaap?

( TSJELJOESKIN )

2.Beeldhouwkunst. Dia. Deze Italiaanse beeldhouwer werkte bij voorkeur in was of gips.Leefde tussen 1858 en 1928. Zijn naam?

( Medardo ROSSO )

3.Economie. Een liberale economische leer waarbij de ondernemers een ongebreidelde vrijheid hebben, dus met extreme staatsonthouding, is genoemd naar een  Engelse stad. Hoe heet deze “school”?

( MANCHESTER  SCHOOL )

4.Literatuur. Russisch schrijver (1884-1937); debuteerde in 1913 met verhalen met tsaristische inslag, die hem in botsing brachten met het tsaristisch bewind. Door zijn kritieken en essays had hij grote invloed op de jonge Sovjetliteratuur in de jaren 1920. Zijn enige werk met internationale uitstraling was de futurologische roman “MY”, vertaald als “WIJ”, uit 1920, een profetie waarop Aldous Huxley en George Orwell zich later zouden inspireren. Het boek werd nooit in Rusland gepubliceerd. In 1931 moest de gezochte noodgedwongen emigreren en dat betekende zijn literaire dood. In 1963 werden nog, postuum, zijn “ Novellen en verhalen “ uitgegeven. Naam?

( Jevgeny ZAMJATIN )

5.Geschiedenis. Koning Ludwig II van Beieren had meer dan één baksteen in de maag. Bekendste uiting van zijn bouwwoede is het Kasteel Neuschwanstein; Herrenchiemsee is een andere realisatie, in Franse renaissancestijl. Wij vragen de naam van het slot in Franse Rococostijl, met veel aan de Franse villa Petit Trianon ontleende elementen, dat zich bevindt in het Beierse Ettal.

( LINDERHOF )

6.Allerlei. “Post Office Reform, its Importance and Practicability”, was de titel van een dienstnota met verstrekkende gevolgen uit 1839, van de hand van de toenmalige directeur-generaal van de Engelse Posterijen. Wat was de naam van deze PDG?

( Sir Rowland HILL )

7.Geneeskunde. Dit syndroom wordt gekenmerkt door onverantwoordelijk gedrag van dokters of andere medici, t.o.v. patiënten, zoals bv. schijnbare, verregaande nonchalance of het uithalen van grapjes tijdens een operatie. Met welk vierletterwoord wordt dit syndroom aangeduid, dat zich met name vaak voordeed tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 1950?

( MASH-SYNDROOM )

8. Film. Dia. Naam van de actrice?

( Michelle PFEIFFER )

 

 

 

                                                            SPECIAL POPMUZIEK

 

1.Jaren 1970. Twee fragmenten: uitvoerders gevraagd.

( a. EDISON LIGHTHOUSE     b. MOCEDADES )

 

2.Jaren 1980. Twee fragmenten: uitvoerders graag.

( a. BILLY RAY CYRRUS        b.MORRIS DAY and THE TIME )

 

3.Jaren 1990. Twee fragmenten; uitvoerders a.u.b.

( a. MASSIVE ATTACK        b. OLIVE )

 

 

 

 

                                                            REEKS 9

 

1.Volkenkunde. Turks, overwegend islamitisch volk; veroverde in 745 het Turkse Rijk aan de Orchon, in Mongolië. Na in 840 te zijn verdreven door de Kirgiezen,vestigde het zich in de oasen van Oost-Toerkmenistan. Heden ten dage zijn ze met zo’n 250.000 in Kazachstan en ca 7 miljoen in de Chinese provincie Xinjiang. Ze vergelijken zichzelf met de Koerden: een volk dat in diaspora leeft en al jaren vergeefs strijdt voor een eigen staat. Welk volk, waarvan velen zich de laatste tijd als asielzoeker in West-Europa, en met name ook in ons land hebben aangemeld?

( OEIGOEREN )

2.Toerisme. Dia. Naam van het plein, oftewel “piazza”?

( PIAZZA DEI MIRACOLI )

3.Indianen. Legendarisch leider(ca 1450), van de Onondaga-stam van Noord-Amerikaanse indianen, aan wie de Indiaanse traditie de vorming toeschreef van de zgn. “Irokezen-Confederatie”, bestaande uit nog 5 andere stammen: Mohawk, Oneida, Seneca, Sayuga en Tuscarona. Hij was de incarnatie van menselijke vooruitgang en beschaving en onderwees landbouw, geneeskunde en kunst. Naam?

( HIAWATHA )

4.Personalia. Deze 46-jarige (° 1955) Afro-Amerikaanse chemisch ingenieur en dokter in de geneeskunde is van alle markten thuis: naast medische activiteiten is zij specialiste in computerprogrammatie, nucleaire magnetische resonantiespectroscopie, magnetische computerdiscs en nog van dat moois. Zij leidt een bedrijf dat focust op onderzoek van spitstechnologie in een “real life”- context; zij vindt ook nog tijd voor een heleboel dingen in de culturele sector en spreekt vloeiend Russisch, Swahili en Japans. In 1992 werd ze wereldberoemd toen ze, als eerste zwarte Amerikaanse, met de space-shuttle “Endeavour” in de ruimte ging, waarbij ze o.a. de gevolgen van gewichtloosheid op mensen en dieren onderzocht. Haar naam graag.

( Mae JEMISON )

5.Godsdienst. Met welke van het Latijn afgeleide term duidt men in de RK-kerk de persoon aan , die enig ambt of bediening waarneemt, ter vervanging van de eigenlijke titularis?

( VICARIS )

6.Schilderkunst. Dia.Deze Italiaanse maniërist was beroemd als portrettist en hofschilder van de Medici. Leefde tussen 1503 en 1572. Naam?

( BRONZINO )

7.Ontdekkingen. Welke Amerikaanse piloot en avonturier ontdekte in 1937 toevallig de hoogste watervallen ter wereld, toen hij in de buurt daarvan met zijn klein vliegtuigje een noodlanding maakte?

( Jimmy ANGEL )

8.Taal. In de lijst van in het dagelijks leven gangbare uitdrukkingen en zegswijzen van Van Dale, vinden we een in Nederlandse geschriften vaak gebruikte Duitse uitdrukking, die letterlijk betekent: “gevonden aas”, maar vnl. gezegd wordt van een motief of een argumentatie, waarop men zich met alle gretigheid werpt, een buitenkansje. Welke tweeledige uitdrukking?

( GEFUNDENES FRESSEN )

 

 

                                                            SPECIAL SPORT

 

1.Atletiek. Polsstoklegende Sergeï Boebka hield het begin februari jl. voor bekeken: spikes aan de haak en stok op zolder! In zijn unieke loopbaan kende hij, naast zijn wereldrecords, het meest succes in de WK, waarin hij 6 keer Goud behaalde. Merkwaardig genoeg waren de OS hem minder goed gezind: slechts 1 keer Goud, overigens zijn enige Olympische medaille. In welk jaar was dat?

( 1988 )

 

2.Formule I. Van de 17 F1 circuits zijn er twee die langer zijn dan 6 km. Met 6,82 km is

 de Hockenheimring in Duitsland 140 m korter dan de langste omloop en die vragen we.

( SPA-FRANCORCHAMPS)

 

3.Wielrennen. Ei zo na mocht Lance Armstrong na de Tour 2000 zijn naam toevoegen aan het lijstje van 5 Tourwinnaars zonder etappezege; dat Greg Lemond in 1990 de laatste van die 5 was en voorlopig blijft, werd door de commentatoren tot vervelens toe herhaald en die vragen we dus niet; Wel vragen we de naam van de allereerste Tourwinnaar zonder ritzege.

( Firmin LAMBOT  1922)

 

           

 

 

                                                            REEKS 10

 

1.Literatuur. Nederlands schrijver, ° 1945, van thrillers, die zich afspelen tegen een hedendaags decor en opvallen door de sterke psychologische beschrijvingen. Enkele werken: Handicap,’87 / Spijt,’89 / Vlekkeloos,’93 / De derde persoon,’90, bekroond met de Gouden strop / Tegenliggers,’95 / Van kwaad tot erger,’96 / De echtbreker,’99. Wie?

( René APPEL )

2.Aardr. Afrika. De Zambesi-rivier loopt door het Karibameer, op de grens tussen Zambia en Zimbabwe; bij het binnenkomen van Mozambique, doorkruist de Zambesi nog een meer, ongeveer even groot als het Karibameer, tevens het grootste van Mozambique. Welk meer?

( CAHORA-BASSA meer )

3.Allerlei. Vijf van de zes Nobelprijzen worden uitgekeerd uit de rente van het kapitaal van de Nobelstichting; de zesde wordt ter beschikking gesteld door een andere nationale Zweedse instelling, die de prijs voor Economische Wetenschappen zelf in 1968 heeft ingesteld en voor het eerst uitreikte in 1969. Welke kapitaalkrachtige instelling?

( CENTRALE BANK van ZWEDEN )

4.Natuurkunde. Oostenrijks-Zweeds natuurkundige (1878-1968); was van 1917 tot 1938 hoofd van de afdeling van het Kaiser Wilhelm Institut für Chemie te Berlijn, waar ze met Otto Hahn werkte op het gebied van radioactiviteit en later op dat van kernenergie.Samen met Hahn ontdekte ze in 1918 protactinum, bestudeerde het bombardement van uraan met neutronen en ontdekte daarbij diverse radioactieve elementen. Ook wees zij reeds in het voorjaar 1939 op de grote hoeveelheid energie die bij kernsplijting beschikbaar moest komen. In 1966 ontving zij, samen met Hahn en Strassmann, de Enrico Fermi-prijs. Haar naam?

( Lise MEITNER )

5.Massamedia. De Amerikaanse nieuwszender CNN kon wereldwijd doorbreken dank zij de Golfoorlog, waarvan op 16 jan. 2001 de 10de verjaardag werd herdacht. Iedereen herinnert zich de verslagen die sterverslaggever Peter Arnett vanuit zijn hotelkamer maakte over de bombardementen op Bagdad. In welke Amerikaanse stad bevindt zich het hoofdkwartier van CNN?

( ATLANTA )

6.Allerlei. De vroeger bij de Japanse Samoerai in zwang zijnde vorm van zelfmoord betekent letterlijk “opensnijden van de buik” en is algemeen gekend als “hara-kiri”. Met welk woord duidden de Japanners zelf deze vorm van zelfmoord aan?

( SEPPOEKOE )

7.Schilderkunst. Dia. Deze dia behoeft geen commentaar. Wie is de bekende kunstenaar ?

( Paul CEZANNE )

8.Filmmuziek. Fragment. U hoort Louis Armstrong met hemelse muziek van John Barry. In welke Bond-film uit 1969 kon je dit nummer horen?

De titel van het lied is tegelijk een boodschap voor diegenen die eraan denken straks snel huiswaarts te keren.

( ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE )

 

 

                                                            SPECIAL MYTHOLOGIE

 

1.Grieks. In de antieke wereld zijn het mytische wezens, een paard met het bovenlichaam en het hoofd van een man. Zij zijn waarschijnlijk natuurdemonen waarvan de primitieve mens dacht dat zij woeste en ontoegankelijke bossen en bergen bevolkten. Wie waren die wellustelingen en drankorgels?

( CENTAUREN )

 

2.Noors. Het was de monsterhond met twee paar ogen en bloeddoorlopen borst ,die de weg naar Helheim bewaakte. Bij de godenschemering voegde hij zich bij de vuurreuzen in de strijd tegen de Asen. In een gevecht met Tyr kwam hij, evenals zijn tegenstander, om. Naam van deze hond?

( GARM-GARMR-GARMIR )

 

3.Indisch. Naam van een van de lagere godheden; zoon van het godenpaar Shiva en Parvati, voorgesteld als een klein, dik wezen; half mens, half olifant; god van wijsheid en literatuur. Wie?

( GANESSA-GANESHA-GANAPATI )