Een woordje uitleg :
 


Blowerdoor- of luchtdichtheidstest of infiltrometrie:

Infiltrometrie is bedoeld om luchtlekken in de schil van een gebouw te detecteren. Die "lekken" bevinden zich bijvoorbeeld bij het lijstwerk van ramen en deuren, scheuren in het metselwerk, aansluiting van metselwerk en schrijnwerk, in de buurt van afvoerbuizen enz.

De "lekken" kunnen zichtbaar gemaakt worden met infrarood-thermografie zodat de luchtverplaatsingen zichtbaar worden gemaakt en op foto worden vastgelegd.

Ook met de anemometer kan de snelheid van de luchtverplaatsingen gemeten worden. Door gebruik te maken van rookstaafjes kunnen de luchtdoorlatende plaatsen zichtbaar gemaakt worden.

Om een passiefhuiscertificaat te bekomen is een luchtdichtheidsmeting voor de PHPP vereist.

Tijdens de test wordt een gebouw in onder- of overdruk geplaatst met behulp van een blower-door installatie. Zo kunnen we luchtstromen opsporen en de luchtdichtheid van een woning meten.
De blowerdoor installatie is voorzien van geijkte meetapparatuur en wordt uitgevoerd volgens de Europese norm NBN EN 13829
Door een blowerdoortest kan het E-peil tot max. 15 punten verbeteren.

De "default" waarden waarmee gerekend wordt in de EPB software is 12 m³/hm².

De volgende waarden worden aanbevolen bij de metingen in een woning bij een drukverschil van 50 Pa. :

  • bij natuurlijke ventilatie : 3,0 / uur
  • bij mechanische ventilatie (systeem B - C - C+) : 1,5 / uur
  • bij balansventilatie (systeem D) : 1,0 / uur
  • bij een passiefhuis : 0,6 / uur

Voor een vrijblijvende offerte, contacteer ons.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildestraat 17
2500 Lier
Tel. 03/480 82 77