Een woordje uitleg :
 


EPB verslaggeving:

De energieprestatieregelgeving bepaalt dat het gebouw of de werkzaamheden waarvoor u een stedenbouwkundige vergunning heeft ontvangen, na uitvoering moeten voldoen aan de eisen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat.

*** Deze EPB-eisen zijn vanaf 01 januari 2012 aangepast naar K 45 en E 70 ***

Vanaf 01 januari 2011 moeten ook de bouwknopen in rekening gebracht en/of geëvalueerd worden.

Welke stappen dienen er ondernomen te worden :

A. Tijdens de conceptfase houdt uw architect reeds rekening met de EPB-eisen

B. Voor de start der werken stelt u als bouwheer Bovex als verslaggever aan. Vanaf 01 januari 2012 bij het indienen van de startverklaring moet er reeds een voorafberekening van het ontwerp gemaakt worden. Indien nodig kunnen er op dat moment nog bepaalde materialen of installaties bijgestuurd worden om na de uitvoering van de werken te voldoen aan de eisen.

C. Uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname dient de EPB-aangifte te gebeuren op basis van de verzamelde informatie over de werkelijk gebruikte materialen en installaties (= bewijsmateriaal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildestraat 17
2500 Lier
Tel. 03/480 82 77