Een woordje uitleg :
 


Elektrische keuring bij verkoop van een bestaande woning of appartement.

De verkoper van een woning of appartement is sinds 01 juli 2008 verplicht om een controleverslag van de elektrische installatie te bezorgen aan de koper.
De controle moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme en de kosten voor dit onderzoek zijn voor de verkoper.
Deze controle is verplicht als de elektrische installatie dateert van voor 01 oktober 1981 en sindsdien niet meer gecontroleerd werd door een erkend organisme. Installaties van voor 01 oktober 1981, die nadien uitgebreid en gekeurd werden, moeten niet meer opnieuw gekeurd worden.

Als de installatie wordt afgekeurd, is het de plicht van de koper om binnen de 18 maanden na het verlijden van de aankoopakte bij de notaris een nieuwe controle te laten uitvoeren. Als hij dat niet doet kunnen er problemen ontstaan met de verzekeringsmaatschappij in geval van brand.

Woningen of appartementen die na 01 oktober 1981 zijn gebouwd of waarvan de elektrische installatie is verzwaard en gebeurd, beschikken normaal automatisch al over een attest. Sinds die datum kunnen eigenaars van nieuwe woningen of appartementen enkel een elektriciteitsaansluiting krijgen als ze een keuringsverslag van een erkend organisme kunnen voorleggen dat bewijst dat alle voorschriften van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) opgevolgd werden.

Een dergelijke keuring is maar 25 jaar geldig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildestraat 17
2500 Lier
Tel. 03/480 82 77