Een woordje uitleg :
 


Keuring privé-riolering :

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer.

De afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen is niet altijd correct uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.

In de praktijk betekent dit dat wij nagaan of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in de stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II wetgeving en andere relevante voorschriften.

De keuring is verplicht in de volgende gevallen::

  • bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen
  • bij (her-)aansluiting op de openbare rioleriing, gracht of IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)
  • bij (her-)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildestraat 17
2500 Lier
Tel. 03/480 82 77