Studiebureel voor veiligheid en energie
 
 
Een woordje uitleg :
 


Veiligheidscoördinatie:

Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bepaalt de regelgeving voor de veiligheidscoördinatie.

Hierin wordt bepaald dat veiligheidscoördinatie verplicht is waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee aannemers, die gelijktijdig of achtereenvolgens tussenkomen op de bouwplaats, ongeacht de aard, de grootte of de kostprijs van het project.
Aangezien ook de nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit) alsook de leveranciers van bouwmaterialen beschouwd worden als betrokken partij, is deze regelgeving ook van toepassing op de projecten van "zelfbouwers".

De aanstelling van de veiligheidscoördinator moet reeds gebeuren in de ontwerpfase van het project ofwel door de architect, de aannemer of de bouwheer zelf, afhankelijk van de grootte van het project.

De veiligheidscoördinator draagt zorg voor de coördinatie van de activiteiten van de tussenkomende partijen (opdrachtgever, architect, studiebureaus, aannemers, arbeiders, zelfstandigen) inzake veiligheid en gezondheid op bouwwerken. Dit gebeurt zowel tijdens de fase van ontwerp als van verwezenlijking van het (ver)bouwproject. De veiligheidscoördinator dient dus over de nodige ervaring en beroepskennis te beschikken en op regelmatige basis de nodige bijscholingen te volgen.

Wat zijn de taken van een veiligheidscoördinator :

A. Tijdens de ontwerpfase maakt hij een analyse van het ontwerpplan en stelt hij het Veiligheids- en Gezondheidsplan op. Dit V&G plan bevat de risicoanalyse en de preventiemaatregelen die moeten genomen worden ter voorkoming van risico's waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden tijdens het uitvoeren van de werken.

B. Tijdens de werken, meestal tijdens de ruwbouw- en dakwerken, controleert hij de werken en maakt zijn opmerkingen over aan de betrokken partijen.

C. Na de werken overhandigt hij het "Postinterventiedossier" met alle relevante informatie en maatregelen die van belang zijn bij latere onderhouds- of verbouwingswerken. Het Postinterventiedossier is eigenlijk het onderhoudsboekje van de woning of het project.

Voor een vrijblijvende prijsofferte, contacteer ons.

Voor uitgebreide informatie : www.werk.belgie.be
Bekijk ook de publicatie FOD WASO : "de veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildestraat 17
2500 Lier
Tel. 03/480 82 77