Een woordje uitleg :
 


Plaatsbeschrijving :

Voor de start der werken is het sterk aanbevolen om een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Meestal is dit beperkt tot de aangrenzende gebouwen waar de werken zullen uitgevoerd worden.

Deze plaatsbeschrijving is meestal vereist voor de ABR-polis van de aannemer en zal dienen als basis bij latere betwistingen ingevolge aangerichte schade bij het uitvoeren van de werken. Ook uw verzekeringsmaatschappij zal hier belang aan hechten.

Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving of een tegensprekelijke staat van bevinding van de toestand van een onroerend goed (woning of appartement) beschrijft alle bijzonderheden en kenmerken van het onroerend goed en is geïllustreerd met foto's.

Soorten van plaatsbeschrijvingen:

  • Plaatsbeschrijving voor en na de werken.
    Particulieren, architecten en aannemers van bouwwerken en afbraakwerken kunnen bij BOVEX terecht voor het opmaken van een staat van bevinding.
  • Plaatsbeschrijving voor verhuur / verkoop van een woning of appartement.
    Verhuurders, huurders en/of kopers kunnen bij BOVEX terecht voor het opmaken van een plaatsbeschrijving.
    De plaatsbeschrijving bij de aanvang van huur van onroerend goed is een wettelijke verplichting sinds de gewijzigde huurwet van 25 april 2007 en dient tesamen met het huurcontract geregistreerd te worden. De beschrijving moet gebeuren in de periode dat het goed onbewoond is ofwel tijdens de eerste maand van de bewoning.

Voor een vrijblijvende prijsofferte, contacteer ons.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildestraat 17
2500 Lier
Tel. 03/480 82 77