Paardenprocessie Hakendover • Paasmaandag 02 april 2018

Binnenkort, op paasmaandag 02 april e.k. gaat de jaarlijkse paardenprocessie in Hakendover weer uit.
De organisatie draagt hierdoor bij aan de erkenning als levend erfgoed en nodigt zoveel mogelijk trekpaardenvrienden uit om actief deel te nemen aan de eeuwenoude traditie.
Het is niet noodzakelijk om de paarden te berijden, elke deelname is van harte welkom.
Alle info voor deelname en richtlijnen, vindt u op de uitnodiging en via hun website.

Eugène Moreels overleden

Diep ontroerd melden wij u het plotse overlijden van Eugène Moreels op 27 februari j.l. op de leeftijd van 88 jaar.
Gène, geboren op 04 oktober 1929, was een zeer succesvol fokker in de stal Tersaet te Neerijse. Tijdens zijn actieve carrière werden twee paarden uit zijn fokkerij bekroond tot nationaal kampioen. In 1978 werd Horizon Tersaet, door Laboureur Delmotte, de huishengst op Tersaet, Nederlands kampioen. Sandra van Tersaet, een dochter van Carlo van Elversele, versloeg in de finale dertien kandidaten en werd Belgisch kampioene in 1992. Na zijn pensioen werd de fokkerij verder gezet door zoon Alain, met de nieuwe stalnaam van de Paardenhoeve.
Gène was een zeer geliefd man in het trekpaarden milieu. Sinds 1976 maakte hij deel uit van het bestuur van de provinciale vereniging De Brabantse Kwekers, later De Vlaams-Brabantse Kwekers. Sedert begin 1999 was hij ondervoorzitter, een functie die hij tot aan zijn ontslag in 2005 uitoefende. Sindsdien was hij ere-lid van de vereniging.
Wij gedenken Gène vooral als een minzaam, rustig persoon. Steeds bescheiden, werd zijn grote ervaring en kennis pas duidelijk in gezellige gesprekken van man tot man. Geen grote woorden, des te meer succesrijke daden kenmerkten hem gedurende zijn hele leven.

De begrafenis is doorgegaan woensdag 07 maart 2018 in de Sint-Katharina-kerk van Duisburg. Wij bieden zijn echtgenote en familie ons medeleven aan.

Sandra van Tersaet
Gène Moreels (helemaal rechts) met zijn kampioene Sandra van Tersaet in 1992

Wie graag nog eens de succesvolle historiek van de fokker Tersaet wil nalezen, kan dit via de link naar de Special Moreels,
het uitgebreide artikel uit 2008 dat gepubliceerd is in het ledenblad van de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch trekpaard.
 


Deze website is een onafhankelijke informatiebron van en voor fokkers van het Brabants trekpaard, in het bijzonder van de provincie Vlaams-Brabant. Realisatie Lutgarde De Greeff. U kan me contacteren via e-mail  
De webmaster kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website. Alle nieuws en bijdragen van derden worden aangeboden ter informatie, maar verbinden op geen enkele wijze de eigenaar en maker van deze website. Het auteursrecht van de artikels en de foto's op deze website hoort toe aan de auteur ervan en mogen nooit zonder diens toestemming overgenomen worden.