FOKKERIJ IN PRAKTIJK* Publicaties uitgegeven door de Administratie Kwaliteit Landbouwproductie - Dierlijke Productie.
Deze publicaties kunnen ook als brochure gratis verkregen worden bij:
Administratie Kwaliteit Landbouwproductie - Dienst Ontwikkeling
Simon Bolivarlaan 30 - 12e verdieping - 1000 Brussel
E-mail: Carine.VanEeckhoudt@ewbl.vlaanderen.be

Het auteursrecht van de artikels en foto's op deze website hoort toe aan de auteur ervan en mogen niet zonder diens toestemming overgenomen worden.
De webmaster kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website. Alle nieuws en bijdragen van derden worden aangeboden ter informatie, maar verbinden op geen enkele wijze de eigenaar en maker van deze website.