ONTSTAAN NATIONALE FOKKERSVERENIGING

K.M. Het Belgisch Trekpaard

De oorspronkelijke maatschappij 'la Société Nationale du Cheval de Trait Belge' werd opgericht in maart 1886 op initiatief van Chevalier Hynderick de Theulegoet, onder voorzitterschap van Graaf Eugène de Grünne. Vijf jaar later werd de vereniging officieel erkend door de minister van landbouw onder de benaming 'la Société Nationale des Eleveurs Belges' en even later weer veranderd in 'la Société le Cheval Belge'.
Op 13 januari 1919 kreeg de vereniging van Koning Albert I, grote bewonderaar, de definitieve naam en titel 'Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard'.
Het ras nam dus de officiële naam Belgisch trekpaard aan, alle andere benamingen zoals Vlaams paard en Brabander werden geweerd, behalve de Ardenner.
Alle fokkers van het land wedijverden om een paard te fokken met de goede kenmerken: vroegrijp, kort, diep, massief, met dubbel kruis, gespierd, gedistingeerd, met een gemiddelde schofthoogte tussen 1,65 m en 1,70 m.
Begin jaren 2000 telt deze vereniging zo'n 1.250 leden, waarvan ongeveer de helft actieve fokkers zijn en de anderen aangesloten zijn omdat zij nog steeds geïnteresseerd zijn in het wel en wee van ons Belgisch trekpaard.
Het doel van de K.M. Het Belgisch Trekpaard was en is nog steeds tweeledig: enerzijds het opmaken en houden van een officieel stamboek van het Belgisch trekpaard en anderzijds de organisatie van een jaarlijkse nationale prijskamp met uitreiking van de kampioentitels van dit ras.

Het Stamboek

Vanaf de oprichting van de nationale maatschappij werden de stud-books, reeds sinds enige jaren uitgegeven door verschillende verenigingen, samengevoegd. Vanaf 1890 verscheen er jaarlijks nog slechts één boek.
Het belang van het studbook, dat momenteel 105 volumes telt, is voldoende gekend. Het is het genealogisch boek van onze trekpaarden, wiens pedigree tot in de twaalde generatie en verder is uitgewerkt. Dankzij deze notities beschikt de fokker over alle nodige gegevens om de afstamming te bestuderen van de hengst en de merrie die hij wenst te kruisen. Hij kan zodoende een paring uitzoeken met optimale kansen op het beste productie-resultaat.
Het dieptepunt bereikte het stamboek in 1977 met de registratie van amper 404 veulens van het Belgisch en Ardenner trekpaard samen. Vanaf dan ging het weer stilaan in stijgende lijn.
In 1982 werd dit stamboek opgesplitst in twee aparte boeken voor het Belgisch en Ardenner trekpaard. Vanaf dat moment werden in deze van het Belgisch trekpaard ook ingevoerde Nederlandse trekpaarden aanvaard.

Nationale Prijskamp

De nationale prijskamp heeft een drieledig doel: een uniform type bereiken, de fokkwaliteit verbeteren door vergelijking en klassering tijdens een grote algemene confrontatie op nationaal vlak en uiteindelijk de commerciële transacties bevorderen door de Belgische en buitenlandse kopers en verkopers bij elkaar te brengen.
Sedert 1886 gingen de nationale prijskampen zonder onderbreking door, behalve tijdens de beide wereldoorlogen.

Tekst: Pierre Wolfs en Lutgarde De Greeff ~ Copyright 2000