VOLLEZELE LAAT ZIJN VERLEDEN HERLEVEN

Philippe van Dixhoorn n.a.v. de inhuldiging standbeeld en opening museum
Philippe Van Dixhoorn 2003
Philippe van Dixhoorn in zijn museum
Philippe Van Dixhoorn 2003

Toen Remy Van der Schueren in 1878, samen met zijn legendarische hengst Brillant, begon aan de lange lijst internationale prijskampen die hem van Parijs, via Rijsel, Londen, Milaan en Hannover naar Brussel brachten en er telkens glansrijk als overwinnaar naar Vollezele terugkeerde, was dit het begin van een succesvol sprookje. Het sprookje van Vollezele dat ook gans België zou beïnvloeden.
Remy Van der Schueren was één van het elitegroepje dat besloot de Belgische trekpaarden in het buitenland te promoten. Hij voorzag een immense wereldhandel in trekpaarden die enkele decennia later inderdaad zou losbarsten. De geïndustrialiseerde landen die nood hadden aan goede trekkracht leerden het kleine België kennen als een land van bekwame fokkers, een faam die het nog steeds bezit in de fokkerij van vee, sportpaarden en trekpaarden. Kan men zich In deze tijd van vrachtwagens met slaapcabine en supersonische vliegtuigen nog inbeelden wat een avontuur het was om in 1878 met deze hengsten naar zovele landen te reizen per spoor. Paard en knecht, met uitrusting en voeder, werden ondergebracht in een veewagon, geen hygiëne en nutsvoorzieningen in de stations, maar kou en tocht was hun lot.
Remy Van der Schueren was ook één van diegenen die inzagen dat België met zijn verschillende strekkingen van trekpaarden niet klaar was voor een gigantische uitvoer, tenzij er één geuniformiseerd ras zou ontstaan. Dit was een serieuze uitdaging waarvoor de grote fokkers uit die tijd de passende oplossing vonden. Door het inzetten van hengsten uit de streek van Nijvel en de Mehaigne, zoals Bayard, Major, Prince du Chenoy en deze te kruisen met de merries van de Dendervallei werd een geschikt trekpaard voor de export bereikt.
De basis was gelegd, de toekomst verzekerd.
Over de hele wereld kenden de paardenfokkers Remy Van der Schueren en Vollezele. De rush naar het paardengoud werd een feit. Remy heeft jammer genoeg de echte glorieperiode, waarvan hij mede de grondlegger was, niet meegemaakt. Ziek en uitgeput stierf hij in 1902 en niet hij, maar zijn schoonzoon en zonen en zovele anderen hebben de vruchten kunnen plukken van het werk van deze uitzonderlijke man.
Maar Vollezele bezat nog enkele andere interessante paardenliefhebbers. Télesphore D'Hauwer, een gewiekst zakenman, sprong op de boot. Hij behaalde in 1901 het nationaal kampioenschap met Bienvenu, kreeg het vertrouwen van de industrieel Jules Van Landuyt, kreeg hiermee Brin d'Or als dekhengst in zijn stal en bereikte de hoogste roem met Indigène du Fosteau, kampioen in 1906, 1907, 1908 en 1909. Zijn neef Richard Van Eeckhoudt volgde hem op en bracht door zijn ernst en stielkennis deze stoeterij aan de top. Het was eveneens door ziekte dat Van Eeckhoudt in 1923 deze hoeve verkocht aan grootvader Philippus van Dixhoorn uit Axel (Zeeuws-Vlaanderen, Nederland). Zoon Leendert van Dixhoorn (en vader van Philippe van Dixhoorn nvdr) baatte de succesvolle stal uit tot in 1938.
Ik heb jaren geijverd om dit roemrijke verleden van Vollezele terug onder de aandacht te brengen van de huidige en volgende generaties paardenliefhebbers. Weinige dorpen bezitten zo'n rijk verleden en dat wil ik op een bestendige wijze in de verf zetten door in deze gemeente een museum op te richten.
Met de medewerking van het Vollezeelse gemeentebestuur en samen met vele onbaatzuchtige helpers en sponsors wil ons dorp Vollezele op een grandioze wijze zijn verleden herdenken. Om dit te bewerkstelligen zijn er feesten gepland op 12 en 13 augustus 2000. Zaterdag 12 augustus is er de officiële opening van ons museum en de inhuldiging van een bronzen standbeeld dat Brillant van Vollezele wordt genoemd.


   Meer informatie vindt u in de bijdragen: