KALENDER VOOR HET BELGISCH TREKPAARD
zondag ganse jaar VOLLEZELE
Oudstrijdersplein 4
Museum van het Belgisch trekpaard - toegangsuren en -prijzen: zie website