NIEUW(S) OP DEZE WEBSITE

  Sinds begin 2016 is deze website niet meer verbonden met de provinciale vereniging De Vlaams-Brabantse Kwekers. Deze blijft nu, op een onafhankelijke basis, ten dienste van de fokkers van onze provincie en ieder die geïnteresseerd is in het Brabants trekpaard.

 • Marcel De Backer 1927-2020
 • Diep bedroefd melden wij u het plotse overlijden van Marcel De Backer op 15 december 2020 op de leeftijd van 93 jaar. Na een beroerte met grote hersenschade is hij 's anderendaags overleden in het ziekenhuis van Wilrijk.
  Marcel, geboren op 11 november 1927, verbleef zijn hele leven in Wilrijk en had een gezin met twee kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Hij stichtte er als actief lid de LRV ruiterafdeling.
  Zijn job in het nabijgelegen Agfa-Gevaert bood hem alle vrijheid om actief het trekpaard-gebeuren te volgen. Hij was de allround man in de Belgische trekpaardenwereld. Steeds in de weer met vlechtwol en raffia alvorens de paarden met ongeëvenaarde kunde voor te stellen in de piste. Echter in elke discipline bleek hij een meester-kenner: paarden toiletteren en presenteren, hoefkappen, voerman, jurylid... Vooral het vak 'trotteur' beheerste hij als geen ander. Zijn knowhow en tomeloze energie werd zowel in Wallonië als Vlaanderen zeer gewaardeerd. Nog in de laatste twee decennia had hij op 150 verschillende plaatsen gejureerd. Tijdens zijn lange carrière ging er geen prijskamp door zonder zijn aanwezigheid en dit tot de laatste nationale van dit voorjaar.
  Zijn leven was rijk gevuld met 75 jaar trekpaardgeschiedenis en we konden allemaal genieten van zijn ontelbare anekdotes in het Antwerps dialect.
  Wij zullen Marcel gedenken als een immer opgewekte man die voor iedereen een joviaal opgestoken hand of kwinkslag in petto had.
  De uitvaart heeft plaatsgevonden op 22 december in beperkte familiekring. Wij bieden zijn kinderen en naaste familie ons oprecht medeleven aan. Hierbij vindt u het overlijdensbericht.

  Marcel De Backer 2017 Marcel De Backer 2017
  Marcel De Backer kort voor zijn negentigste verjaardag, in november 2017. Zo zullen wij hem voor altijd blijven herinneren.

  Indien u graag de volledige historiek van de broers De Backer en hun fokkerij Terbekenhof wilt lezen, kan dit via de link naar de Special De Backer van maart 2018, dat gepubliceerd is in het ledenblad van de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch trekpaard.

 • Eugène Moreels 1929-2018
 • Diep ontroerd melden wij u het plotse overlijden van Eugène Moreels op 27 februari 2018 op de leeftijd van 88 jaar.
  Gène, geboren op 04 oktober 1929, was een zeer succesvol fokker in de stal Tersaet te Neerijse. Tijdens zijn actieve carrière werden twee paarden uit zijn fokkerij bekroond tot nationaal kampioen. In 1978 werd Horizon Tersaet, door Laboureur Delmotte, de huishengst op Tersaet, Nederlands kampioen. Sandra van Tersaet, een dochter van Carlo van Elversele, versloeg in de finale dertien kandidaten en werd Belgisch kampioene in 1992. Na zijn pensioen werd de fokkerij verder gezet door zoon Alain, met de nieuwe stalnaam van de Paardenhoeve.
  Gène was een zeer geliefd man in het trekpaarden milieu. Sinds 1976 maakte hij deel uit van het bestuur van de provinciale vereniging De Brabantse Kwekers, later De Vlaams-Brabantse Kwekers. Sedert begin 1999 was hij ondervoorzitter, een functie die hij tot aan zijn ontslag in 2005 uitoefende. Sindsdien was hij ere-lid van de vereniging.
  Wij gedenken Gène vooral als een minzaam, rustig persoon. Steeds bescheiden, werd zijn grote ervaring en kennis pas duidelijk in gezellige gesprekken van man tot man. Geen grote woorden, des te meer succesrijke daden kenmerkten hem zijn hele leven.
  De begrafenis heeft plaatsgehadop 07 maart 2018 in de Sint-Katharina-kerk van Duisburg. Wij bieden zijn echtgenote en familie ons medeleven aan.

  Sandra van Tersaet
  Gène Moreels (helemaal rechts) met zijn kampioene Sandra van Tersaet in 1992

  Wie graag nog eens de succesvolle historiek van de fokkerij Tersaet wil nalezen, kan dit via de link naar de Special Moreels,
  het uitgebreide artikel uit 2008 dat gepubliceerd is in het ledenblad van de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch trekpaard.
   
 • Hooi voor paarden » Landbouwleven

 • Voordroog voor paarden » Landbouwleven