NIEUW(S) OP DEZE WEBSITE

 • Eugène Moreels 1929-2018
 • Diep ontroerd melden wij u het plotse overlijden van Eugène Moreels op 27 februari 2018 op de leeftijd van 88 jaar.
  Gène, geboren op 04 oktober 1929, was een zeer succesvol fokker in de stal Tersaet te Neerijse. Tijdens zijn actieve carrière werden twee paarden uit zijn fokkerij bekroond tot nationaal kampioen. In 1978 werd Horizon Tersaet, door Laboureur Delmotte, de huishengst op Tersaet, Nederlands kampioen. Sandra van Tersaet, een dochter van Carlo van Elversele, versloeg in de finale dertien kandidaten en werd Belgisch kampioene in 1992. Na zijn pensioen werd de fokkerij verder gezet door zoon Alain, met de nieuwe stalnaam van de Paardenhoeve.
  Gène was een zeer geliefd man in het trekpaarden milieu. Sinds 1976 maakte hij deel uit van het bestuur van de provinciale vereniging De Brabantse Kwekers, later De Vlaams-Brabantse Kwekers. Sedert begin 1999 was hij ondervoorzitter, een functie die hij tot aan zijn ontslag in 2005 uitoefende. Sindsdien was hij ere-lid van de vereniging.
  Wij gedenken Gène vooral als een minzaam, rustig persoon. Steeds bescheiden, werd zijn grote ervaring en kennis pas duidelijk in gezellige gesprekken van man tot man. Geen grote woorden, des te meer succesrijke daden kenmerkten hem zijn hele leven.
  De begrafenis heeft plaatsgehadop 07 maart 2018 in de Sint-Katharina-kerk van Duisburg. Wij bieden zijn echtgenote en familie ons medeleven aan.

  Sandra van Tersaet
  Gène Moreels (helemaal rechts) met zijn kampioene Sandra van Tersaet in 1992

  Wie graag nog eens de succesvolle historiek van de fokker Tersaet wil nalezen, kan dit via de link naar de Special Moreels,
  het uitgebreide artikel uit 2008 dat gepubliceerd is in het ledenblad van de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch trekpaard.
   
 • Hooi voor paarden » Landbouwleven

 • Voordroog voor paarden » Landbouwleven