TERCAM ~ BELLINGEN


Fokkerij Tercam in Bellingen, is centraal gelegen in het mooie glooiende pajottenland. Voor recente liefhebbers zullen de eigenaars beter in de oren klinken: Maurice en Raymond en hun vader Joseph Dedobbeleer, uitmuntende vaklui met een echt trekpaardenhart. Ter gelegenheid van Maurice z'n tien jaar voorzitterschap van de K.M. Het Belgisch trekpaard werd de historiek van deze kampioenenstal gepubliceerd in december 2006 n het ledenblad van de vereniging.


•   Het volledige verhaal kan u nog eens doornemen met de volgende link:

       Special Dedobbeleer en Tercam   © !


•   L'histoire de la famille Dedobbeleer et l'écurie Tercam, ŕ lire avec le lien suivant:

       Special Dedobbeleer et Tercam   ©   » bilingue