• Organiseren van de hulpverlening, zowel als brandweer en als dienst voor dringende geneeskundige hulp (dienst 100) (maj. Goossens):

  • realiseren van een permanent bemande centrale meldkamer (dispatching) voor zone Kempen in de brandweerpost van Geel;
  • uitvoeren van het principe van de snelste adequate hulp door de dichtstbijzijnde hulp te sturen ("netwerkverband");
  • afspraken maken met de naburige hulpverleningszones voor de gevallen waar buiten de zone wordt opgetreden;
  • eenvormig maken van de uitrukprocedures;
 • Uitrollen van één zonale beheerssoftware voor het uitvoeren van alle taken en opdrachten:

  • geprogrammeerd en ingedeeld per thema, met hieraan gekoppeld de bevoegdheden per gebruiker
 • Centraal beheer van personeelszaken (maj. Vercalsteren):

  • oprichten van een personeelsdienst
  • volgens het nieuwe administratieve en geldelijke statuut
  • opvolging verloningen en vergoedingen voor de vrijwilligers
 • Centraal beheer en opvolging financiën (Anne Depoorter):

 • Centraal beheer van de logistiek, groot en klein brandweermaterieel (maj. Kenis):

  • nieuwe aankopen en vervangen van materialen zo veel mogelijk gemeenschappelijk verrichten
  • onderhoud optimaliseren
  • schikking van de brandweervoertuigen over de zone optimaliseren
  • de brandweerkazernes zelf blijven voorlopig onder beheer van de gemeentebesturen
 • Centraal beheer van de brandpreventieopdrachten (maj. Peelaerts):

  • organisatie en centrale aansturing;
  • gelijkvormig maken van de verslagen naar inhoud en vorm;
  • gemeentelijke brandpreventiereglementen eenvormig maken;
  • degelijk evenementenbeleid structureren;
 • Opleiding brandweerlieden eenvormig maken (brandweer, dringende geneeskundige hulp) (maj. Vercalsteren):

  • opvolging van opleidingstrajecten van de brandweerlieden