Terug naar huis

Download de tekst (pdf formaat, 350 kB)Woord vooraf

Deze tekst is niets meer dan een strikt rationele beschrijving van elementen en structuren in
de muziek, waarmee een componist, een dirigent, een muzikant artistieke talenten kan
ontplooien en voorbrengen tot meerder luistergenot van toehoorders en publiek.
Deze tekst is vergelijkbaar met de wetenschappelijke beschrijving van de kleuren, vormen en
perspectief van schilderijen, of van de structuur en scheikundige samenstelling van eetwaren
of geuren, deze dragen eveneens niets bij tot de artistieke waarde van een doek, of tot de
prestaties van kok, oenoloog, of parfumeur.
Deze tekst verandert dus NIETS of voegt NIETS toe aan de huidige musicologische
theorieën of inzichten. Hij is slechts een poging om alle elementaire rationele elementen
betreffende muziek op een bondige en bevattelijke wijze samen te brengen.
De tekst kan gelezen worden zonder de formules in de tekst te begrijpen. De formules
worden slechts gegeven, opdat de tekst volledig zou zijn voor diegenen die de formules wél
begrijpen of er door geïnteresseerd zijn.
De tekst is bedoeld voor de volslagen leek op muzikaal gebied: het is niet gemakkelijk om als
leek elementaire "technische" literatuur op muzikaal gebied te vinden; cultureel historische
literatuur daarentegen is er gelukkig in overvloed.

Klassieke muzikale vorming is en blijft vereist om artistieke muzikale prestaties te
kunnen leveren.
Dit ligt buiten het doel van deze tekst.

fig1
fig2
Fig3.gif
Fig4.gif

Fig5.gif
Fig6_verkleind.gif

Fig7_verkleind.gif

Fig8.gif
Intervallen_Grafieken.gif