Home Studietips Links Downloads Online

        

     Hst 4.      Analytische Meetkunde    Status update
              
        4.1.    De cirkel (zie einde 1ste Trimester)   

        4.1.1.

            * Vergelijking van de cirkel met gegeven middelpunt en straal                  

hier niet actief -----

        4.1.2.

            * Algemene vergelijking van de cirkel                                                        hier niet actief -----

        4.1.3.

            * Snijpunten van een rechte en een cirkel                                                  hier niet actief -----
        4.2.    Loodrechte stand van twee rechten                                                   -----
        4.2.1.             * Loodrechte stand van twee rechten                                                        actief ! -----
        4.2.2.             * Vergelijking v/d loodlijn uit een punt op een rechte                               actief ! 08/02/2003
        4.2.3.             * Raaklijn in een punt van een cirkel                                                         

actief !

 

        4.3.    Afstand van een punt tot een rechte    -----
        4.3.1.             * Afstand van een punt tot een rechte                                                      actief ! 12/02/2003
        4.3.2.             * Raaklijn aan een cirkel                                                                            actief ! 15/02/2003
        4.3.3.             * Bissectrices (of deellijen) van een rechtenpaar                                       actief ! -----
              
              
     Hst 5. Driehoeksmeting    Status update

 

 

 

 

        5.1.

   De goniometrische cirkel                                                                          actief ! -----

        5.2.

   Goniometrische getallen van een hoek                                                 actief ! -----

        5.3.

   Grondformule van de goniometrie                                                          actief ! -----
        5.4.    Formules voor verwante hoeken                                                              actief ! -----
        5.5.    Oplossen van willekeurige driehoeken                                                  actief ! -----
        5.6.      Vraagstukken i.v.m. willekeurige driehoeken                                       actief ! -----
              
     Hst 6. Rijen Status update
              
        6.1.    Inleiding    
        6.1.1.             * Taak   niet actief -----
        6.1.2.             * Begrippen   niet actief -----
        6.2.    Rekenkundige Rijen (R.R.)   
        6.2.1.             * Definitieniet actief -----
        6.2.2.             * Berekening van de algemene term   niet actief -----
        6.2.3.             * Toepassingen: algemene term  RR                                                        actief ! 18/01/2003

        6.2.4.

            * Rekenkundige Rijen en rekenkundig gemiddelde

niet actief

-----

        6.2.5.

            * Som van de termen van een eindige Rekenkundige Rij                          

actief !

21/01/2003

        6.2.6.

            * Toepassingen (vraagstukken)                                                              

actief !

27/01/2003

        6.3.    Meetkundige Rijen (M.R.)      
        6.3.1.             * Taakniet actief -----
        6.3.2.             * Definitie   niet actief -----
        6.3.3.             * Berekening van de algemene term   niet actief -----

        6.3.4.

            * Toepassingen: algemene term  MR                                                        

actief !

27/01/2003

        6.3.5.

            * Meetkundige Rijen en meetkundig gemiddelde

niet actief

-----

        6.3.6.             * Som van de termen van een eindige Meetkundige Rij                            actief ! 27/01/2003
        6.3.7.             * Toepassingen (vraagstukken)                                                                   actief ! 30/01/2003

 

 

 

 

              
    

<<<<< HOME 4de jaar

<<< 1ste TRIMESTER
3de TRIMESTER >>>