Studietips wiskunde

 
Pas de zes stappen van "leren leren" toe.
 1.
 2.
3.
we bekijken de inhoudstafel
we verkennen de leerstof
van lezen naar …. begrijpen
kijk élke dag je les wiskunde na van stap 1 tot en met stap 3:
Wat je niet begrijpt moet je duidelijk  aan je leerkracht kunnen formuleren!!!!
4. instuderen
5. zelfstudie
6. herhalen Bij voorbereiding van een grote test:  van stap 1 tot en met stap 6
bij stap 5: 
 • opgave aandachtig lezen, oplossing bedekken en zélf de oplossing opschrijven
 • je gedachtengang gestructureerd weergeven 

 
Start evenwel tijdig met je voorbereiding opdat je stap 6 goed zou kunnen uitvoeren en tevens werk zou kunnen maken van bijkomende opgegeven oefeningen.

Lees ook eens: Solving Math Problems
 
Let wel!  Op een test werk je niét met potlood!!!
De verbetering van de test moet correct en met zorg gebeuren (gebruik een groene balpen)

 
Hoe los je nu zelfstandig een wiskundeprobleem op ?

 
1. Analyse: Je moet precies weten wat er gegeven is en wat er gevraagd is.
Enkele vuistregels:
 • maak indien mogelijk een figuur of een schema
 • vertaal het probleem in een meer geschikte voorstelling
 • onderzoek concrete gevallen

 •  
 2. Planning: Je ontwart het probleem in deelproblemen zolang en zodanig dat een nieuwe voorstelling ontstaat waarin uitsluitend routine-opdrachten voorkomen.
Het opstellen van het plan verloopt meestal moeizaam!
Je kan het probleem aftasten door:
 • gebruik te maken van je wiskunde-kennis, van ervaring bij het oplossen van vroegere problemen
 • hulplijnen te tekenen
 • speciale gevallen te beschouwen…en dit tot "de vonk overspringt"

 
Vraag je voortdurend af of de geplande stappen wel nuttig en haalbaar zijn.

 
      3. Uitwerking: Pas na het opstellen van het plan begin je aan de uitwerking van de verschillende stappen. Hier zal vooral je vakinhoudelijke kennis van pas komen.
   4.Verificatie: Test je oplossing:
 • maak de proef
 • controleer de bewerkingen
 • toets de oplossing aan het gezond verstand!
 • ga na of de vraag volledig opgelost is en blik terug op de gebruikte methode:

 • 1) hoe heb ik dat eigenlijk gedaan?
  2) kan dat niet eenvoudiger?
Het duidelijk uitschrijven van de oplossing van een probleem, zodat het begrijpelijk wordt voor anderen, maar ook voor jezelf, draagt veel bij tot het bereiken van correcte resultaten!!

 
     Ten slotte nog enkele nuttige wenken:
Wiskunde studeer je… 
 • met pen en papier
 • rustig en nauwgezet
 • op je eigen tempo
 • door dagelijks te oefenen
 • door nu en dan even te pauzeren (je geest krijgt dan de kans om onbewust aan het probleem te werken en intuïtief worden ideeën gegenereerd)
 • door voldoende tijd te voorzien zodat efficiënt kan gewerkt worden 
 •   niét volgens het 'last minute'-principe en bijgevolg onder stress 
Taken en ToetsenDW….
 • worden steeds op A4-papierformaat gemaakt
 • worden steeds correct én volledig verbeterd met groene balpen (zie hoger)
 • taken worden tijdig afgegeven
 • voor herhalingstoetsen geldt dat bij afwezigheid vooralsnog een inhaaltoets moet gemaakt worden.

 •  

   
   
   

                                                                                                                Bruno Van Eeckhout


 
http://www.simpson.edu/academics/Hawley/mathproblems.html  HOME