About Me

My profile

My Resume
Mijn naam is Eric Moermans.
Ik ben geboren in Tongeren in het jaar 1959, vrijgezel en zoals met de wijn met de jaren beter.
Sinds mijn eerste levensweek woonachtig in Grote Spouwen.
Grote Spouwen is een deelgemeente van het Haspengouwse Bilzen in het Belgisch Limburg, waar het leven nog goed is.
Sinds 1984 een voltijdse job bij de firma Borzee in Heusden-Zolder, een installatiebedrijf in de HVAC.
 
Last name:MOERMANS
First name:ERIC
Address:Grote Spouwenstraat 26, B-3740 Bilzen
Phone (home):0032 (0) 12 45 63 15
Phone (mobile):0032 (0)472 38 11 77
Web site:http://users.telenet.be/budgerigar
  

Objectives

Het houden, kweken en tentoonstellen van grasparkieten is een boeiende hobby.
Deze hobby vergt echter veel tijd. Het zijn levende wezentjes die dagelijkse verzorging nodig hebben.
Als objectief kun je vooropstellen dat hun gezondheid primeert. Bijgevolg voldoening vinden in het verzorgen en het kweken van deze vogels.
Een tweede objectief is in navolging van de champion kwekers, een zo goed mogelijk resultaat trachten te bereiken op de shows.

Disclaimer

Eigendom:
Deze website is eigendom van Eric Moermans.

Intellectuele eigendomsrechten :
De eigenaar verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden.

Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig gegeven, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of andere gegevens worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken.
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van de eigenaar zijn:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de eigenaar hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Ieder geschil met betrekking tot de site van de eigenaar valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de woonplaats van de eigenaar gevestigd is, bevoegd.


Website created with Lauyan TOWebLast update: zondag 19 januari 2014