Werken is gezond ...
 

'Werken is gezond ...' is een website over het leven en het werk van kinderen in en rond Gent omstreeks 1900.

Deze website is opgedragen aan de kracht die kinderen kunnen opbrengen om hun ellendige leef- en werkomstandigheden telkens weer even te overstijgen.

De foto's en de teksten die gebruikt werden in deze site zijn documenten die noch plaatsgebonden, noch tijdsgebonden zijn. Ik heb niet de intentie gehad een wetenschappelijke site te maken maar een emotionele site. En zo ben ik ook te werk gegaan. Alle tekstbronnen werden herwerkt tot 45 verhalen verteld door 5 kinderen. Ieder verhaal werd 'opgehangen' aan een foto uit die tijd.

De website is onderbouwd met gegevens over de gebruikte foto's en de geraadpleegde teksten. De site bevat ook achtergrondinformatie over de stad en de tijd waarin de verhalen zich afspelen.

Thomas Mistiaen.

 
 
start  
MIAT Museum voor Industriële Archeologie en Textiel.