Jeugdkoor

De historiek van het Jeugdkoor, ontstaan uit het kinderkoor, loopt sinds de laatste jaren ca. 15 jaar (nadat ze fuseerden met het volwassenenkoor Laete Cantamus) parallel aan die van het volwassenenkoor.

In september 2016 besloot huidig dirigent Jeroen Beckers om de twee groepen terug te splitsten wat terug leidde tot het Jeugdkoor Cantitare bestaande uit 40 jongeren tussen 15 en 25.

Ze zongen ondertussen reeds het Gloria van Vivaldi en traden op in het voorprogramma van Laïs.

Het doel is om in de toekomst mee te doen aan (internationale) festivals en wedstrijden.

© Cantitare 2013