Vogelgriep - Avian Influenza - Grippe Aviaire

Back to Pipa

Wil je op de hoogte gehouden over de laatste nieuwtjes ivm de vogelpest ?
Geef dan je email adres door op martin@pipa.be met als melding : vogelgriep

You want to be informed about the avian influenza situation in Belgium and Europe and the consequences on the pigeon sport ? Email your emailaddress to martin@pipa.be and as subject : avian influenza

Voulez-vous être tenu au courant des dernières nouvelles concernant la peste aviaire ?
Donnez votre adresse E-mail à - martin@pipa.be avec comme mention : grippe aviaire

Het Pipa-Team houdt eraan De Heren Heimen Huisman en Leo Dekkers speciaal te danken voor hun bijdrage aan deze informatiepagina. Zonder hun medewerking was het ons onmogelijk dagelijks U al deze info te geven.

 

Meer info over de vogelgriep en de mening van onze bezoekers, via ons forum : Click here

11 Mar 2009
Aziatische variant H5N1 bij eend in Duitsland
11 mrt 2009 09:31 Bij een eend die tijdens de jacht in Zuid-Duitsland is geschoten is hoogpathogene vogelpest vastgesteld van het type H5N1. Dat meldt het Duitse Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). Het gaat om de Aziatische type van het virus. "Er is een geringe hoeveelheid virus aangetroffen bij het dier. Omdat het om een individueel geval gaat kunnen we vaststellen dat het virus nog op een gering niveau bij wilde vogels voor komt", aldus een woordvoerder van het FLI.
03 Jan 2009
MEDEDELING van het FAVV (België)

Laag pathogeen aviaire influenzavirus op twee pluimveebedrijven Het FAVV heeft in het kader van de monitoring voor aviaire influenza twee gevallen gediagnosticeerd van het virustype H5, één in een pluimveebedrijf in Oost-Vlaanderen en één in Limburg. Ofschoon de exacte virusstam nog niet gekend is, is het toch al zeker dat het in geen geval gaat om het hoog pathogene virus H5N1, maar wel om een laag pathogene stam. (H5N2 à N9) Zoals voorgeschreven door de Europese regelgeving, wordt het pluimvee van de beide bedrijven uit voorzorg gedood. De betrokken pluimveehouders zullen vergoed worden door het Sanitair Fonds. Laagpathogene virusstammen worden heel geregeld aangetoond bij monitoring alom in de Europese Unie. In België omvat deze monitoring jaarlijks meer dan 10.000 monsters die genomen worden bij zowel wilde vogels als gehouden pluimvee. Elk jaar treft het FAVV daarbij in een tiental gevallen sporen van dergelijke laagpathogene stammen aan. De meeste infecties verlopen asymptomatisch. De voorzorgsmaatregelen zijn er net om te verhinderen dat deze laagpathogene virussen zich kunnen omvormen tot meer virulente stammen, die wel duidelijk ziekte bij pluimvee veroorzaken.
Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: Lieve Busschots : 0477 : 0477 59 83 93
Contactpersoon voor de Franstalige pers: Pierre Cassart : 0477 69 35 65
15 Dec 20008
Veldonderzoek moet uitwijzen of trekvogels een rol spelen bij de verspreiding van vogelgriep
Het Nederlands Instituut voor Ecologie en het Erasmus MC starten een nieuw type onderzoek naar de verspreiding van virussen door trekvogels en naar de invloed van virussen op het gedrag van deze vogels. Het onderzoek kan belangrijke inzichten opleveren wat betreft de mate waarin trekvogels bijdragen aan verspreiding van vogelgriepvirussen. Om te beginnen worden zestien wilde Kleine Zwanen besmet met een griepvirus. Het gaat daarbij om een ongevaarlijk ('laagpathogeen') griepvirus dat van nature in wilde vogels voorkomt en dat ook voor pluimvee geen problemen veroorzaakt. De besmette zwanen en 32 niet geïnfecteerde zwanen krijgen een halsbandzender die het mogelijk maakt hun vlucht te volgen. De zwanen zullen weinig hinder van de infectie ondervinden. In een laboratoriumomgeving worden wilde vogels en kippen niet ziek van het gekozen griepvirus. Dat kan in de vrije natuur anders zijn, bijvoorbeeld omdat de vogeltrek veel inspanning vergt. In dat geval zal hoogstens sprake zijn van licht fysiek ongemak, zoals een tijdelijk beperkte eetlust. De ervaring leert dat de zenderhalsband enkele dagen gewenning vereist. Tijdens de komende winter en de winter van 2009 -2010 worden de zwanen regelmatig opgezocht voor gedragswaarnemingen en voor het op afstand uitlezen van de GPS-zenders De onderzoekers worden daarbij ondersteund door een netwerk van vogelaars. De zenders werken gedurende anderhalf jaar. Er is de onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en van het Erasmus MC veel aan gelegen meer te weten te komen over de rol van trekvogels bij het verspreiden van griepvirussen. Alleen zo kan de veronderstelling dat trekvogels bijdragen aan verspreiding van vogelgriep op waarheid worden getoetst. Het is juist deze veronderstelling die met enige regelmaat leidt tot ingrijpende maatregelen, zoals het vaccineren of afschermen van pluimvee. Nederland is, als hotspot voor trekvogels en vooral watervogels, een logische plaats voor dit onderzoek
15 Dec 20008
Vogelgriep in Duitse grensstreek breidt zich uit

CLOPPENBURG - In de Duitse deelstaat Nedersaken breidt een milde vorm van vogelgriep zich uit. Volgens de lokale autoriteiten zaterdag is het virus inmiddels bij dieren in vier bedrijven in de regio Cloppenburg geconstateerd. In totaal zullen hier 58.000 kalkoenen worden vernietigd. De afgelopen dagen zijn al 43.000 kalkoenen gedood. Volgens de veterinaire instantie breidt het virus zich snel uit. Het gaat om het virus H5N2 en niet om de ook voor mensen gevaarlijke variant H5N1. In heel Nedersaksen geldt nu een stalplicht voor pluimvee. De autoriteiten vermoeden dat vogels in het wild het virus hebben overgedragen.
07 Nov 2008
Het vogelgriepvirus kan nog altijd voor grote problemen zorgen.

Het is stil rond de vogelgriep dit jaar. Andere jaren was er bij het begin van het winterhalfjaar altijd wat commotie, en werd de angst voor een wereldwijde epidemie er goed ingehamerd. Mensen moesten netten over hun kippenrennen hangen om te voorkomen dat trekvogels hun neerhof zouden besmetten. Toch is de ziekte, volgens het vakblad New Scientist, niet aan het sluimeren. Ze is actiever dan ooit, doodt nog altijd vogels en links en rechts wat mensen, vooral in Zuid-Azië. Nauwkeurige waarnemingen hebben uitgewezen dat het virus dat de ziekte overdraagt, nog altijd niet zo aan het muteren is dat het ook in zoogdieren welig zou kunnen tieren. Nu moet het rechtstreeks van vogels naar zoogdieren worden overgedragen om een besmetting uit te lokken. Besmetting van het ene zoogdier door het andere, van de ene mens door de andere, is dus nog niet mogelijk. Nochtans zou het virus zijn genetisch materiaal slechts op twee punten hoeven te wijzigen om daartoe in staat te zijn. Het is te hopen dat dit nooit gebeurt, dat de mutaties afzonderlijk voor het virus geen voordeel opleveren, want anders zou de schade niet te overzien zijn. Het lijkt er voorts ook op dat het oorspronkelijke vogelgriepvirus waarover zoveel te doen was, het H5N1, niet het grootste risico voor de mensheid zou vormen, wel een verwant ervan: het H9. Die virusversie is veel algemener in de kippenpopulatie, ook in Europa, maar veroorzaakt slechts lichte problemen na een besmetting. Mocht het echter enkele specifieke kenmerken van het H5N1 overnemen, zou het op zijn beurt dodelijk kunnen worden. Dirk Draulans Bron: Knack.be
10 Oct 2008
La grippe aviaire de retour dans un élevage européen
(Belga)
Le virus de la grippe aviaire a été découvert dans un élevage de volailles de Markersdorf, en Saxe (Allemagne), à proximité de la frontière polonaise, a annoncé vendredi la Commission européenne. Le virus a été identifié par les autorités allemandes comme étant celui du H5N1, potentiellement mortel pour l'homme. L'ensemble des 1.500 volatiles présents dans l'élevage ont été éliminés, et conformément à la législation européenne, une zone de sécurité a été délimitée autour de la ferme contaminée. Cette nouvelle apparition de la maladie, la première dans un élevage européen au cours de cette année 2008, sera discutée mercredi prochain par le comité permanent européen pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Le dernier élevage contaminé en Europe l'avait été en décembre 2007, en Allemagne déjà. Jusqu'à présent, le virus de la grippe aviaire n'avait fait qu'une unique apparition en Europe en 2008, à savoir en février dernier sur des oiseaux sauvages découverts en Grande-Bretagne.
(DAD)
09 Oct 2008
De Duitse overheid heeft deze namiddag (09 oct 2008) een vermoedelijke uitbraak van HPAI - H5N1 op een gemengd pluimveebedrijf in Landkreis Görlitz- Deelstaat Saksen gerapporteerd aan de Europese Commissie .

09 Oct 2008
WHO waarschuwt voor vogelgriep-moeheid
MANILA, 8 oktober 2008 (IPS) - Gezondheidsexperts waarschuwden enkele jaren geleden voor een grieppandemie die een derde van de wereldbevolking kon treffen. Vogelgriep kon de oorzaak worden. Maar de laatste tijd valt nog maar weinig te vernemen over de vogelgriep. Een goede zaak misschien, maar het geeft een vals gevoel van veiligheid, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Gezondheidsexperts voorspelden enkele jaren geleden al dat er elk moment zo'n wereldwijde epidemie kon uitbreken.
Door de enorme toename van het toerisme zou die in minder dan drie maanden alle continenten kunnen bereiken, en de huidige medische voorzieningen er onmogelijk tegen zijn opgewassen. Maar de laatste tijd is het opvallend stil rond de vogelgriep, zeker in vergelijking met het grote aantal gevallen vorig jaar. Sommigen zien daarin een gunstige evolutie. De Wereldgezondheidsorganisatie vreest echter dat de stilte het publiek in slaap wiegt en er een vals gevoel van veiligheid ontstaat. Apathie Het WHO-kantoor voor Azië en de Stille Oceaan, gevestigd in Manila, zegt dat de waakzaamheid van de mensen dreigt te verslappen. “Ik heb een ‘vogelgriep-moeheid’ of apathie vastgesteld bij de mensen”, zegt dr. Takeshi Kasai, die in het kantoor in Manila besmettelijke ziektes in de gaten houdt. “Ze denken dat ze al genoeg gedaan hebben, en daarover maken we ons bij de WGO grote zorgen.” Het eerste bekende geval van vogelgriepinfectie bij mensen werd in 1997 gesignaleerd, een variant die via het H5N1-virus van vogels op mensen overgaat door rechtstreeks contract met besmet pluimvee of uitwerpselen.
De WGO telde sindsdien 387 menselijke patiënten met vogelgriep. Daarvan kwamen er 245 om. De meeste gevallen deden zich voor in landelijke gebieden waar pluimvee vrij rondliep in woningen en tuintjes, vooral in Indonesië, Vietnam, Thailand, Egypte en China. Het meest recente geval werd in september bevestigd: een man uit Indonesië waarvan de eerste symptomen in juli waren vastgesteld. Muteren De deskundigen houden het H5N1-virus nauwlettend in de gaten omdat twee van de drie voorwaarden om een pandemie te veroorzaken al vervuld zijn: het gaat om een nieuw subtype griepvirus, en het infecteert mensen, met zware ziekte als gevolg. De derde voorwaarde is de snelle overdracht van mens op mens. Als de H5N1-vogelgriep evolueert naar een vorm die even besmettelijk is als gewone griep, dan hangt een pandemie in de lucht. “Het risico dat de vogelgriep de volgende pandemie veroorzaakt, blijft even groot. Dat is sinds 2003 niet veranderd”, zegt Kasai. Hij zegt dat het vogelgriepvirus blijft muteren. “In 1997 was er slechts één stam, nu zijn er al meer dan tien groepen. We hebben al veranderingen in het virus vastgesteld.” Zolang infecties bij mensen mogelijk zijn, kan het H5N1-virus een grieppandemie veroorzaken. En zolang het virus bij vogels circuleert, zijn die infecties bij mensen mogelijk. Dat het aantal menselijke slachtoffers voorlopig laag blijft, beschouwt Kasai als “goed nieuws”. Door de mensen goed voor te lichten is de besmettingsgraad bij mensen laag gebleven, zegt hij. Op een WGO-bijeenkomst in Manila eind september stelden ook gezondheidsministers en deskundigen uit de regio vast dat de getroffen landen sneller reageren.
Auteur: Stella Gonzales.

14 Sept 2008
Voorlopig geen versoepeling vogelgriepmaatregelen B.

Het Voedselagentschap heeft de preventieve maatregelen voor vogelgriep weer ingevoerd wegens de najaarsmigratie van wilde vogels. Van versoepelingen is voorlopig geen sprake. "De ervaring van de afgelopen jaren heeft immers geleerd dat vogelgriep op eender welk moment kan opduiken. Vergeet niet dat het amper twee jaar geleden is dat het virus zwaar toegeslagen heeft in Europa", zegt Philippe Houdart van het Voedselagentschap. Daar maakt men zich sterk dat ook de professionele pluimveesector achter de maatregelen blijft staan. Vooral pluimvee in gevoelig natuurgebied - waar veel watervogels verblijven - vormt een groter risico op besmetting. Volgens de opgelegde maatregelen moeten professionele pluimveehouders pluimvee in een gevoelig natuurgebied verplicht afschermen. Buiten dat gebied moet enkel het voederen en drenken binnen of minstens afgeschermd gebeuren. Particuliere pluimvee- en vogelhouders in heel het land moeten in staat zijn om binnen de 24 uur alles af te schermen. Particulieren die in gevoelig natuurgebied wonen moeten pluimvee en vogels verplicht binnen of afgeschermd voederen en drenken. Buiten dat gebied is dat niet verplicht, maar binnen voederen en drenken blijft volgens het Voedselagentschap een goede manier om te vermijden dat wilde volgens worden aangetrokken door de voedselbron. Het Voedselagentschap wijst er voorts op dat iedere pluimveehouder verplicht is elk vermoeden van ziekte te melden bij een erkende dierenarts. "De maatregelen zijn zodanig geconcipieerd dat we met zo weinig mogelijk inspanningen een maximale veiligheid inbouwen", zegt Houdart. Of het niet mogelijk is om de bio-security list te vereenvoudigen? "We sleutelen aan de gebruiksvriendelijkheid.
De komende maanden moet dat tot resultaat leiden".(KS)
12 Aug 2008
Nieuwe vorm vogelgriep in Nigeria
In Nigeria is een nieuwe, zeer besmettelijke variant van vogelgriep ontdekt. Volgens de VN-landbouworganisatie FAO vertoont deze genetische overeenkomsten met een stam die eerder in Italië, Afghanistan en Iran is aangetroffen. Vogelgriep heerst al sinds 2006 in Nigeria. Al die tijd betrof het de H5N1-variant, de voor de mens dodelijke vogelgriep die sinds 2003 vanuit Azië zich heeft verspreid. Volgens de FAO zijn twee recente uitbraken in de Nigeriaanse provincies Katsina en Kano echter van een andere genetische variëteit. De FAO stelt dat de ontdekking ernstige zorgen met zich meebrengt over de wijze waarop deze vorm van vogelgriep in Nigeria is gekomen. De VN-organisatie acht het onwaarschijnlijk dat trekvogels de ziekte hebben meegebracht, aangezien de laatste grote migratie van Europa en Centraal-Azië naar Afrika in september vorig jaar plaatshad en de zuidelijke trek dit jaar nog niet is begonnen. Andere kanalen, zoals handel of illegaal transport van pluimvee zijn volgens de FAO wel mogelijkheden.

07 Jun 2008
Potentiële gezondheidsproblemen op grote hokken met name zogenaamde "one loft race" hokken, maar ook op sommige kleine hokken.

Zo'n 12 jaar geleden vloog ik voor de eerste keer naar China samen met mijn Taiwanese agent. Als eerste bezochten we het mooie grote hok van Eijerkamp in Beijing. We ontmoetten de sympathieke Wang Tjen, reporter voor een paar magazines, thans prominent duivenliefhebber - zakenman in alles wat met duiven te maken heeft. Tevens de rechterhand van George Wang uit Taiwan, die altijd op de achtergrond blijft, maar grote invloed heeft op de duivensport in China, Taiwan en de rest van de wereld. In de loop der jaren bezocht ik de hokken een aantal malen.
China is enorm veranderd de laatste 10 jaar. Terwijl ik 12 jaar geleden nog over het Tiananmenplein fietste tussen de vele krotten rondom het plein laveerde en er duivenmelkers bezocht in de laagbouwcomplexen waar de weeïge stank van urine en uitwerpselen je als het ware doordrenkte, tja, zo zie je thans alleen maar imposante grote gebouwen. Het één al mooier dan het andere en fietsers zie je er nog nauwelijks. Wat dat betreft geen "nine million bicycles in Beijing" het prachtige liedje van Katie Melua. Wel veel mooie auto's, vooral Audi's A6. Vorige week bezocht ik het grote Eijerkamp hok in een andere hoedanigheid, namelijk om de jonge duiven medisch te checken (capaciteit meer dan 4.000 jonge duiven uit alle windstreken). Belgica De Weerd kreeg bij een eerder bezoek dit jaar de eer dit megahok, de laatste jaren "gemanaged" door de gebroeders Wang (waarvan er één chirurg is), veterinair medisch te mogen begeleiden want er staat veel op het spel.
De Eijerkamp one loft race is de oudste en grootste (2 miljoen Euro prijzengeld) ter wereld en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd. De naam Eijerkamp staat voor kwaliteit en organisatorisch talent, Dik Scholten ervaart dat dagelijks. Rondom Beijing zijn er tegenwoordig een 20-tal one loft races, die bijna allemaal rond de 1 miljoen aan prijzengeld beloven. Maar opgelet, er zit ook veel kaf onder het koren. Andere betrouwbare races in de wereld zijn o.a. de Million Dollar Race in Sun City. Elk jaar prachtig georganiseerd door Zandy Meyer en zijn team. Ook de grote one loft race in het schitterend Shanghai is druk bezig een wereldtopper te worden. Wat wordt daar een geld ingepompt door Chinese en Taiwanese investeerders.
Terug naar "Eijerkamp Beijing".
We hebben onze preventieve en therapeutische duivengeneesmiddelen opgestuurd en een strak begeleidingsschema opgesteld. Bij onverhoopte problemen staat onze Duivenkliniek in Beijing onmiddellijk klaar om in te grijpen en komen ze er niet uit dan is er snel telefonisch contact en zonodig wordt de webcam ingeschakeld.
Er zitten intussen ± 3.000 duiven. In de ziekenboeg (quarantainehok) zaten 12 duiven, voornamelijk met lichte Ornithose, 1 x Paramyxo en 2 duiven met volle kroppen water, maar toch uitgedroogd (vermoedelijk E-coli). Dat kun je voelen met je vingertoppen aan de elasticiteit van de borstspieren. Dus was ik een zeer tevreden mens gelet op het verwaarloosbare aantal "zieke" duiven. Coccidiose en wormen zien we zelden op dit soort hokken. De lattenbodems werken perfect, want er is geen infectiedruk en geen herbesmetting via de ontlasting.

Paratyphus is ook te verwaarlozen en is trouwens ook in China een typische winterziekte, zelden te zien in de zomer.

Maar wat zijn dan wel de potentiële (grote) problemen op de megahokken waar vele duiven van verschillende liefhebbers bijeen worden gebracht?
In de eerste plaats natuurlijk Paramyxo. Omdat we de afgelopen 10 jaar veel one loft races in de wereld hebben begeleid is er de nodige expertise opgebouwd. Er is gebleken dat PMV een enorm probleem kan zijn, vaak niet tijdig onderkend, zelfs niet door gerenommeerde instituten (Universiteiten), omdat ze domweg niet het veranderend ziekteverloop herkennen. Bij Paramyxo is in 25 jaar tijd het ziekteverloop (ziektebeeld) 3 x veranderd volgens onze eigen waarnemingen. We noemen dat klinische diagnostiek hetgeen wil zeggen: de diagnose stellen op grond van ervaring aan de hand van het ziektebeeld, zoals dat zich manifesteert. Thans zien we vaker massale sterfte met meestal veel drinken en een kort ziekteverloop. Vieze groene waterige ontlasting, af en toe een duif ertussen met "evenwichtsproblemen". Wat roepen wij dus al jaren: laat je duiven thuis enten met PMV alvorens ze op te sturen, op een leeftijd van 3 á 4 weken. Stuur ze dan ± minimaal een week later naar een verzamelpunt om van daar door te sturen naar de "one loft race". Daar aangekomen dienen ze in dit geval opnieuw te worden ingeënt tegen PMV. Vaak kun je op afstand (telefonisch) na goed uitvragen de juiste diagnose stellen, terwijl allerlei onderzoeken ter plekke van "alles" uitwijzen wat meestal niets met het eigenlijke probleem te maken heeft. Het heeft alleen helaas veel kostbare tijd gevergd. Ik herinner mij een grote one loft race in Schotland. In de aanloop naar de race: zieke duiven, veel drinken, dunne mest, sterfte. Diagnose van een pluimvee-instituut in Edingburg: Circovirus! Ik zei: "laat me niet lachen, dat hebben bijna alle jonge duiven al jarenlang. Het kan wel (indirect) aanleiding zijn tot verminderde weerstandopbouw. Maar is zeker niet de oorzaak van de grote hierboven beschreven problemen".

Telefonische diagnose (gratis): Paramyxo.
Therapie: jazeker, redden wat er te redden valt en dat is vaak heel veel. 1. enten (opnieuw enten) tegen PMV; 2. electrolyten, aminozuren etc., wij geven dan Belgasol (± 8 dagen); 3. breedspectrum antibioticum, wij geven dan 4 in 1 Mix (± 8 dagen), en na 10-12 dagen gaat het dan stukken beter. De zon gaat weer schijnen. De sterfte houdt op en er komt weer leven in de brouwerij. De race is gered, zij het dan dat helaas een aantal duiven het niet heeft gered. Soortgelijke situaties meegemaakt op een one loft (Tribunenflug) in Duitsland, ik meen in de buurt van Heidelberg. Steeds hetzelfde verhaal, steeds met hetzelfde resultaat na behandeling. ? Belangrijk is: hoe sneller je ingrijpt, hoe sneller resultaat!! Inmiddels hebben wij dit recept honderden malen toegepast overal in de wereld met steeds hetzelfde effect.

Hoe ontstaat nu dit probleem?
Welnu, dat is vrij eenvoudig te verklaren. Van veel liefhebbers komen duiven bij elkaar met allemaal hun eigen specifieke "hokkiemen"en hun eigen specifieke weerstand (in al zijn gradaties) daartegen. Kortom, er ontstaat een enorme potentiële infectiedruk van duiven die: a) soms het PMV virus al bij zich dragen, maar nog geen symptomen vertonen (incubatietijd); b) nog géén - of onvoldoende weerstand (immuniteit) hebben opgebouwd. Extra probleem is dat de incubatietijd bij Paramyxo tot wel 6 weken kan bedragen (eigen onderzoek). Vandaar dat je dus mogelijk langere tijd niet kan zien dat de duiven de ziekte al onder de leden hebben en dus ook al kunnen verspreiden.
Van belang i.v.m. de symptomatologie is nog dat:
" de duiven soms zo apathisch zijn dat ze de drinkbak niet eens kunnen vinden, stop ze er met hun kop in en ze drinken als gekken;
" vaak geen evenwichtsstoornissen te zien, omdat het ziekteproces zo snel gaat;
" duiven lijken psychisch gestoord, soms stil zitten, trillen, vreemde reacties, raar (star) uit de ogen kijken.

Wij noemen dit PMV 3e ziektebeeld.
1e Ziektebeeld begon zo'n 25 jaar geleden met trillende koppen (soms draainekken), naast het voer pikken.
2e Ziektebeeld enkele jaren later met massaal veel drinken en waterdunne mest (hok uitdweilen), maar de duiven waren vaak niet echt ziek en vlogen normaal. Vaak bij late jongen, niet op tijd geënt. Ook regelmatig gepaard gaand met typisch afgestoten puntjes van de pennen (veren). Adeno-coli is soms lastig te genezen. Helpt je therapie na ± 3 dagen nog niet duidelijk, dan moet je op een ander middel overschakelen. Overigens kan er soms enige onduidelijkheid in het spel zijn of het om PMV gaat of over Adeno-coli.
Ornithose is goed te behandelen, de ernstige klinische gevallen laten we behandelen door middel van injecties. Variant van het Ornithose-complex is de dodelijke jonge duiven Herpes (Herpes II), gepaard gaande met losse gele vellen in de bek. Soms worden het vastzittende gele propjes. Ogen allebei vaak gesloten met korstjes erin. Droge oogbollen en knalrode slijmvliezen van de bek. Helemaal anders verlopend dan Herpes I bij de oude duiven. Enige therapie voor zover mij bekend bij Herpes II is één injectie met specifieke antibioticum, als de ziekte zich tenminste nog in het allereerste beginstadium bevindt. Wel heeft deze injectie een preventieve werking, ongelooflijk maar waar! De inspuiting met een specifiek antibioticum die als het ware werkt als een "enting".
Tenslotte Trichomoniasis ('t Geel), veel voorkomend, maar geen probleem want uitstekend voorbehoedend en genezend te behandelen. Wederom via een strak begeleidingsschema. Hexamitiase speelt géén enkele rol van betekenis, kennelijk alleen in Duitsland.
Binnen het Veterinair Comité van de F.C.I. zijn we doende om richtlijnen op te stellen en Bonden te adviseren over gewenste preventie- en behandelingsmethoden voor one loft races.
Drs. H.J.M. de Weerd

05 Jun 2008
Mededeling E.A.V.V. : Klik hier
Communiqué A.F.S.C.A. : Cliquez-ici
04 Jun 2008
Vogelgriep in het Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt dat per direct transportauto's waarmee in het Verenigd Koninkrijk levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan. Het vogelgriepvirus subtype H7 is op 3 juni 2008 opgedoken op een bedrijf in Oxfordshire. Er loopt nog onderzoek naar preciezere typering van het virus. De nationale autoriteiten nemen alle noodzakelijke maatregelen die volgens de EU verplicht zijn, zoals het ruimen van besmette dieren, het instellen van vervoersverboden, een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtgebied van tien kilometer. De minister roept de sector op extra voorzichtig te zijn in hun contacten en alert te zijn op verschijnselen van vogelgriep. Mensen kunnen hun dieren beschermen door ze te laten vaccineren.

03 Jun 2008
Texte en français : Cliquez-ici
Vrije vertaling van het schrijven van de Franse Federatie Rijsel, : Klik hier

03 Jun 2008
Nederland is nog steeds onvoldoende voorbereid op een pandemie, een wereldwijde uitbraak van een nieuw griepvirus. Viroloog en pandemie–deskundige A. Osterhaus, als hoogleraar verbonden aan het Erasmus MC, zei dat vorige week. Hij zei „weinig optimistisch" te zijn over de toekomst. Als een pandemie Nederland treft, zijn de maatregelen van de overheid onvoldoende, zo verwacht hij. Er zullen dan veel slachtoffers vallen, aldus Osterhaus. Volgens de viroloog moet Nederland samen met andere Europese landen grote sommen geld investeren in de ontwikkeling van een aantal vaccins tegen de gevreesde griepuitbraak. Osterhaus zegt dat het bij die ontwikkeling om dergelijk grote bedragen gaat, dat Nederland die nooit op eigen houtje bij elkaar kan krijgen. Directeur R. Coutinho van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu was het met Osterhaus eens.
Ook hij wil meer geld voor de ontwikkeling van vaccins.
03 Jun 2008
The Government has confirmed an outbreak of bird flu near Banbury. The Chief Veterinary Officer Nigel Gibbens said preliminary tests on chickens at a premises near the town were positive for the H7 strain. All birds on the premises will be slaughtered as a precautionary measure. advertisement A temporary control zone is being established around the infected premises. A Government spokesman said all birds must be housed or otherwise isolated from contact with wild birds in the zone. Defra is urgently considering whether any wider measures may be needed. Mr Gibbens said: "I would stress the need for poultry keepers to be extremely vigilant, practice the highest levels of biosecurity and report any suspicions of disease to their local Animal Health Office immediately." 6:03pm Tuesday 3rd June 2008
9 Apr 2008
Opnieuw vrees voor overdracht H5N1 van mens tot mens

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstig zorgen nu er op twee ver van mekaar verwijderde plaatsen duidelijke aanwijzingen gevonden zijn dat het vogelgriepvirus van mens op mens doorgegeven kan worden. De infecties gebeurden eind vorig jaar, respectievelijk in Pakistan en China, maar raakten nu pas bekend. Virologen twijfelen er niettemin aan of er nu al gesproken kan worden van een vorm van het H5N1-virus dat gemakkelijk van de ene mens op de andere kan overgaan en dus zou kunnen zorgen voor een pandemie, omdat alle besmettingen beperkt bleven tot rechtstreekse verwanten. Eind oktober werd een arbeider van een kippenkwekerij in Peshawar (Pakistan) ziek. Hij bleek het potentieel dodelijke H5N1-virus onder de leden te hebben, maar zou uiteindelijk herstellen. Op 12 november werd echter zijn oudste broer ziek. Die stierf een week later. En op 21 november vertoonden ook nog twee andere broers symptomen van vogelgriep, waarvan er eveneens één zou overlijden.
Onderzoek van bloed- en weefselstalen van het 4-tal in laboratoria van de WHO in Egypte hebben uitgewezen dat het virus bij de mannen genetisch identiek was, wat er op wijst dat er sprake geweest moet zijn van een rechtstreekse besmetting. Het tweede geval dateert van december, in het Chinese Nanjing. Daar werd een 24-jarige verkoper ziek, 6 dagen nadat hij een bezoek had gebracht aan een markt waar gevogelte werd verkocht. Hij werd met antibiotica behandeld, maar stierf na 5 dagen.
Uit tests bleek besmetting met H5N1. Zijn vader, een ingenieur op rust die een tiental kilometer verder woont, was naar het ziekenhuis gekomen om hem te helpen verzorgen. Een week later werd ook hij ziek, maar hij bleef in leven na een behandeling met antivirale middelen en het bloedplasma van een vrouw die in het kader van een klinisch experiment moedwillig was besmet met inactief gemaakt H5N1. Ook in dit geval bleek het virus bij vader en zoon genetisch volledig identiek . Opmerkelijk in beide gevallen is dat niemand anders uit de directe omgeving van de zes zieken besmet is geraakt. Dat zou er op kunnen wijzen dat er mogelijk een soort van 'genetische gevoeligheid' moet verbonden zijn aan de mens-op-mensbesmettingen.(KS)
Bron: Het Laatste Nieuws
28 Mar 2008
France raises bird flu risk level on Swiss case

Source: Reuters PARIS, March 28 (Reuters) - France's agriculture ministry raised the level of risk for bird flu to moderate from low on Friday, a day after Switzerland reported its first case for two years of the deadly H5N1 strain. With effect from Sunday, birds in France cannot be assembled in high priority zones, and birds and poultry will have to be locked up to avoid contact with wild birds, the ministry said in a statement. It will also be prohibited to transport birds used for hunting purposes in France, it said. Veterinary authorities in Switzerland said on Thursday a duck from Sempachersee lake had been infected with H5N1. It was Switzerland's 33rd case of bird flu. The other 32 discovered cases of bird flu were all reported in early 2006, on Lake Geneva and Lake Constance. France, which raised its risk alert to "high" after some wild swans infected with the highly pathogenic virus were found dead in northeast France in July 2007, regularly adjusts its alert levels. Experts fear the H5N1 strain could mutate into a form easily transmitted from person to person, leading to a pandemic that could kill millions worldwide
27 Mar 2008
Aan een meer in het centrum van Zwitserland is vogelgriep geconstateerd. Het gaat om de ook voor mensen gevaarlijke variant H5N1, die voor het eerst in twee jaar is opgedoken in Zwitserland. Dat deelde het rijksbureau voor veterinaire zaken donderdag mee in Bern. Het virus is ontdekt bij een tafeleend aan het Sempachermeer in het kanton Luzern. De eend bleek zwaar geïnfecteerd met het virus, maar vertoonde geen uiterlijke kenmerken van H5N1. Sinds oktober worden in Zwitserland meer dan zeshonderd wilde vogels onderzocht op het virus.
21 Mar 2008
Vogelgriep niet onder controle

- De vogelgriep blijft menselijke slachtoffers maken en is in Indonesië niet onder controle. Gezondheid 'De dodelijke tol van vogelgriep bij mensen is in Indonesië de hoogste van de wereld en er zullen nog meer doden vallen als we de ziekte niet onder controle krijgen bij dieren, de bron van de ziekte.' Zo waarschuwt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor de 'kritische' situatie in Indonesië. 'Ik ben ook uiterst bezorgd dat de hoge graad van circulatie van het virus onder vogels in Indonesië de omstandigheden creëert waarin het virus kan muteren en uiteindelijk een menselijke griepepidemie veroorzaken', zegt Joseph Domenech, een hooggeplaatste veterinaire expert van de FAO. 'We hebben al gezien dat recentelijk nieuwe stammen opgedoken zijn van het H5N1-vogelgriepvirus, waardoor de huidige vaccins binnenkort mogelijk niet meer voldoende beschermen tegen de ziekte.' Vorig jaar zijn in Indonesië 37 mensen gestorven aan de vogelgriep. In de eerste maanden van dit jaar vielen er al tien dodelijke slachtoffers. Sinds 2003, het begin van de epidemie, zijn in Indonesië 105 mensen aan de virusinfectie gestorven, wereldwijd 236 mensen. Het virus lijkt zich in Indonesië stevig te hebben verankerd. Het circuleert in 31 van de 33 provincies. Het virus heeft zich gevestigd op Java, Sumatra, Bali en zuidelijk Sulawesi, en elders zijn er sporadische uitbraken. (kidr)
"De Standaard"
19 Mar 2008
FAO diep bezorgd over vogelgriep in Indonesië

Internationale donoren hebben tot hiertoe iets meer dan 25 miljoen dollar geïnvesteerd in de bestrijding van vogelgriep in Indonesië. Dat geld blijkt een druppel op een hete plaat te zijn. In 31 van de 33 besmette provincies heeft het H5N1-virus zich stevig verankerd. De bestrijding loopt erg moeizaam door de gedecentraliseerde overheidsadministratie, het gebrek aan middelen bij de veterinaire diensten, een tekort aan goed opgeleid personeel en de geringe nationale en internationale hulpfondsen. De FAO is "erg bezorgd" over de dodentol die het virus in het land in de toekomst zal blijven eisen en over het risico op een mutatie van het H5N1-virus die een pandemie op gang brengt. "De nationale en internationale instanties moeten inzien dat de bestrijding van vogelgriep in Indonesië een topprioriteit is", zegt Joseph Domenech, chef van de veterinaire dienst van de FAO. Begin dit jaar viel de honderdste vogelgriepdode te betreuren in Indonesië, en daarmee is het land met ruime voorsprong het zwaarst getroffen door H5N1. "Indonesië kijkt tegen een steile berg aan om het probleem de baas te kunnen", zegt Domenech. Dat heeft ook te maken met het feit dat twintig procent van de pluimveestapel van 1,4 miljard stuks rondloopt in zo'n dertig miljoen achtertuintjes, waar gezinnen kippen fokken voor hun zelfonderhoud of om een schamel inkomen te vergaren. "De grootste uitdaging is om een nationale controlestrategie op poten te zetten, gebaseerd op systematische bewaking, noodslachtingen en compensaties, vaccinatie en effectieve labo- en quarantaineprocedures", aldus Domenech.
De FAO zorgt daarbij voor ondersteuning, onder meer door de vorming van gezondheidswerkers.(KS)
13 Mar 2008
Het H5N1-virus heeft sinds januari 2008 al achttien mensenlevens geëist.

Dat blijkt uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het vogelgriepvirus maakte in Indonesië de meeste menselijke slachtoffers, namelijk twaalf, waarvan tien zijn overleden. In Vietnam stierven sinds januari vier mensen aan de ziekte, in China drie en in Egypte één. Sinds 2003 zijn in totaal 235 mensen aan het H5N1-virus overleden. De meeste slachtoffers vielen in Indonesië en Vietnam.
29 Febr 2008
11th H5N1 Case in Canadian Wild Birds CANADA - Defra has today confirmed that a Canada goose collected on 25 February in the Wild Bird Monitoring Area in Dorset as part of wild bird surveillance has tested positive for highly pathogenic H5N1 Avian Influenza. The bird was found less than a kilometre from where the previous positive cases in swans were collected. This is the 11th wild bird with highly pathogenic H5N1 in the area. The previous ten cases were in wild mute swans, with the last case being confirmed on 4 February. The finding of more cases in wild birds is not unexpected, and Defra’s enhanced surveillance of wild birds in the area is continuing, including active patrols to look for dead wild birds. We are currently considering whether any additional restrictions are necessary in the area. Poultry keepers in the area are reminded of the need to comply with existing restrictions including the requirement to house or otherwise keep separate their birds from wild birds, and remain vigilant for signs of disease, reporting any suspicions immediately. Our enhanced surveillance of wild birds in the area is continuing including active patrols to look for dead wild birds.
29 Febr 2008
H5N1 by a goose in Great Britain, released 29th of February at 18:31:56 (Novum/AP) – H5N1 has been found by a Canadian goose, possibly the variety of the bird flu that is dangerous for humans. The ministry for environment, food and agriculture released this news Friday. The dead goose was found less than a kilometre from the swan reservation Abbotsbury, in the area of Chesil Beach in Dorset where a number of swans have died from disease.
H5N1 bij gans in Groot-Brittannië Uitgegeven op vrijdag 29 februari 2008 om 18:31:56 (Novum/AP) - Bij een Canadese gans in Groot-Brittannië is H5N1 aangetroffen, een voor mensen mogelijk gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus. Dit heeft het Britse ministerie voor milieu, voedsel en plattelandszaken vrijdag meegedeeld. De dode gans werd gevonden op minder dan een kilometer van het zwanenreservaat Abbotsbury, in de omgeving van Chesil Beach in Dorset waar een aantal zwanen aan de ziekte is bezweken.
29 Febr 2008
Voedselagentschap waarschuwt voor vogelgriep

BRUSSEL - Met de voorjaarsmigratie van trekvogels voor de deur herinnert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aan de preventieve maatregelen die in België gelden. Vooral pluimvee in gevoelig natuurgebied moet extra beschermd worden. Dat heeft het FAVV vrijdag gemeld. Professionele pluimveebedrijven in gevoelig natuurgebied (waar veel watervogels verblijven) zijn verplicht het pluimvee af te schermen. Bedrijven buiten gevoelig natuurgebied moeten het pluimvee enkel binnen of afgeschermd voederen en drenken. Particuliere pluimvee- en vogelhouders moeten in heel het land in staat zijn binnen de 24 uur alle pluimvee af te schermen. In gevoelig natuurgebied zijn particulieren verplicht pluimvee en vogels binnen of afgeschermd te voederen en drenken. In niet-gevoelig natuurgebied gelden geen bijzondere maatregelen. Het Voedselagentschap vindt het afschermen een goede maatregel om contact te vermijden met wilde vogels. Momenteel zijn er geen indicaties dat het vogelgriepvirus aanwezig is in de wilde vogelpopulatie. svw
20 Febr 2008
Vogelpest vastgesteld bij muggen

20 feb 2008 14:30 Bij muggen afkomstig uit Thaise pluimveebedrijven is het vogelpestvirus H5N1 aangetroffen. Tijdens een uitbraak van vogelpest in 2005 zijn muggen die bloed geconsumeerd hadden in de besmette bedrijven gevangen en getest op vogelpest. De muggen bleken positief voor het virus. Het is nog niet aangetoond of de muggen het virus ook kunnen verspreiden. Uit Japans onderzoek in laboratoriumomstandigheden blijkt dat muggen een rol kunnen spelen bij de verspreiding van het virus. Er is echter verder onderzoek nodig. Volgens het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van de Wageningen UR zullen muggen niet de meest voor de hand liggende route van verspreiding van het virus worden. "Het virus verspreidt zich al vrij eenvoudig van dier tot dier, via de mest en door de lucht. Vogelpest heeft dus geen vector in de vorm van muggen nodig om de ziekte te verspreiden. Dit is bij bijvoorbeeld bluetongue wel het geval", aldus een woordvoerder van CVI.
"Het is ook nog niet bekend of het virus zich in de mug vermeerdert. Het kan ook dat de muggen net bloed hebben opgenomen van een besmet dier."
15 Febr 2008
Vrije vertaling van het schrijven van de Franse Federatie

Rijsel, 7 februari 2008. Heer Voorzitter, We melden u ontvangst van uw schrijven van 21 januari 2008 waarin u toelichtingen vraagt i.v.m. de vogelgriep en dit ingevolge het persbericht van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Dit bericht deelt mede dat Frankrijk, overeenkomstig het besluit van 5 februari 2007, het risiconiveau van “zwak” verhoogd heeft naar “matig”. Dit besluit werd gewijzigd door het besluit van 20 juli 2007, specifiek voor reisduiven en competitieduiven, en werd u onmiddellijk overgemaakt. Dit besluit specificeert dat de landen, besmet met het H5N1 virus geen duiven mogen lossen in Frankrijk. Landen waar daarentegen geen H5N1 werd vastgesteld mogen hun duiven in Frankrijk lossen onder dezelfde voorwaarden als de Franse duiven, t.t.z. vrij tot het risiconiveau “matig”.
Wanneer het risiconiveau “hoog” zal worden bereikt (dit is wanneer het H5N1 virus in Frankrijk wordt vastgesteld) zal men de vluchten moeten inrichten derwijze dat de duiven de besmette zone niet overvliegen en er ook niet worden gelost (overeenkomstig het nieuw besluit van 24 januari 2008).
De vluchten zullen verboden worden (voor ons ook) wanneer het risiconiveau “zeer hoog” wordt bereikt. Tot op heden werd dit niveau nooit bereikt. In de hoop uw vragen te hebben beantwoord blijven wij steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen. Met achtingsvolle groeten.
De nationale voorzitter,
José DE SOUSA. Texte en Français : http://www.pipa.be/forum/lettrefdb28.pdf
8 Febr 2008
According to the Chinese news agency, the number of bird flu affected districts in Bangladesh has risen to 37 out of total 64 districts as bird flu continued to take its toll on the flourishing economic sector. In the last 24 hours till Tuesday morning, a total of 25,705 chickens, ducks and pigeons were culled while 6,042 others died of bird flu in three Bangladesh's districts, eastern Narsingdi, western Kushtia district and western Jhenidah district. With the latest culling, a total of 449,593 fowls have so far been destroyed and 68,420 died of avian flu in 58 sub-districts of 37 districts since March 2007.
The H5N1 bird flu virus was also found after carrying out tests on crows in some areas of the country, including second largest city Chittagong. But the test on crows that died in the capital city has not been confirmed yet. The situation has been getting worse since last month as the bird flu virus is spreading fast across the country. So far, the virus has not been detected in human bodies in the country.

07 Febr 2008
Document complet : Click here
Détails : concerne les pigeons voyageurs. 4. Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire. Ces mesures particulières figurent à l’annexe 4 et sont fonction du niveau de risque épizootique. Par dérogation, les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire sous la supervision directe de leur détenteur restent autorisées quel que soit le niveau de risque épizootique. NIVEAU DE RISQUE (voir document complet) Faible Mesures appliquées à l’ensemble du territoire métropolitain : – les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d’un pays où au moins un cas d’influenza aviaire hautement pathogène est apparu ou avec départ ousurvol d’un pays où au moins un cas d’influenza aviaire hautement pathogène est apparu sont interdites. Modéré. idem Elevé. – les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, arrivée, survol ou participation de pigeons originaires des territoires où le niveau de risque épizootique est élevé sont interdites ;
Très élevé. – les compétitions de pigeons voyageurs avec départ ou arrivée sur le territoire métropolitain sont interdites.

Samenvatting van de nieuwe voorschriften.
Volledig document Click here
Betreft nieuwe voorschriften in Frankrijk.
In alle gevallen mogen in Frankrijk de duiven rond het hok uitvliegen.
Er werden risico-niveaus gecreëerd Zwak, Middelmatig (idem als Zwak voor de reisduiven), Hoog en Zeer Hoog
Zwak : – De internationale vluchten met deelname van duiven komende van een land waar minimum één geval van vogelgriep is vastgesteld, of vertrek of overvliegen van een land met één geval zijn VERBODEN.
Hoog : – De vluchten met vertrek, aankomst, overvliegen of deelnemen van de duiven van het grondgebied zijn in geval van hoog risico verboden (dus ook de franse vluchten)
Zeer hoog : - Alle vluchten van reisduiven met vertrek of aankomst op het grondgebied zijn verboden.

31 Jan 2008
Swans got bird flu from wild bird

The virus is not thought to have spread to wild birds in the area A case of deadly H5N1 bird flu found in wild swans in Dorset earlier this month was probably introduced by an infected migratory bird, Defra has said. Six swans from the Abbotsbury Swannery have tested positive for the disease. An epidemiology report said the strain of the virus is similar to that found in Europe in the latter part of 2007. The Defra report said it is not possible to conclusively identify the source, but a migratory bird is the "most likely hypothesis". There is no evidence of widespread infection in the wild bird population in the area and no evidence of disease in domestic birds, the report said. 'Remain vigilant' But Defra has urged local poultry keepers to remain vigilant and report any signs of disease immediately. The first birds to test positive were found dead at the open reserve in the Chesil Beach area in December during routine surveillance, while further swans were found to have the disease earlier this month. Restrictions on the movement of poultry and other captive birds in the wild bird control area, imposed in the wake of the first positive tests, remain in place, according to a Defra spokeswoman.
However, movement restrictions in the wider wild bird monitoring area around the Abbotsbury Swannery were lifted last week. She said there is ongoing surveillance of wild birds in the area, although the disease so far appears to be confined to the six swans - representing a very low level of infection in the wild bird population on the site. The swannery is part of an area of wetland recognised to be of international importance. About 12 members of staff at the sanctuary have been monitored for signs of the disease by the Health Protection Agency, although the risk of infection is said to be low.
Workers have been given a course of the anti-viral drug Tamiflu as a precaution.
30 Jan 2008
Bird flu killed its third victim in as many days in Indonesia and ravaged poultry stocks in Tibet on Wednesday (30 Jan), as the virus picked up steam across Asia. The death of the 32-year-old man raised Indonesia's human toll to 101 _ accounting for nearly half the worldwide total. The man died in the capital Tuesday (29 Jan), three days after being hospitalized. It was not immediately clear how he contracted the H5N1 virus, said Health Ministry official Toto Haryanto, though one of his neighbors was known to be a pigeon breeder. "We are not sure if any of those birds were sickened by the H5N1 virus," he said. "We're still investigating."
Het dodental door vogelgriep in Indonesië is de honderd gepasseerd. Een 32-jarige man uit Tangerang die dinsdag overleed was het 101ste slachtoffer. Een buurman van het slachtoffer houdt duiven en onderzocht wordt of die de bron van de besmetting vormden. Een pluimveeboerderij in Tibet is van de buitenwereld afgesloten, nadat rond de duizend vogels er waren bezweken aan door het virus H5N1 veroorzaakte vogelgriep. Dat de ziekte op de boerderij heerste werd op 25 januari ontdekt en meer dan dertienduizend vogels zijn afgemaakt. Voor zover bekend zijn er geen mensen besmet. De vorige uitbarsting van vogelgriep onder pluimvee in Tibet dateert van maart vorig jaar.
29 Jan 2008
Griepvirus wint van medicijnen door René Steenhorst
ROTTERDAM - Griepvirussen zijn zich aan het wapenen tegen de virusremmer Tamiflu. Het antivirale middel dat enkele jaren geleden nog een 'gevoel van veiligheid' leek te geven bij een eventuele wereldwijde uitbraak van vogelgriep, vertoont nu tekenen van zwakte. Bij momenteel in Europa rondwarende influenza-A-virussen, in het bijzonder van de zogenoemde H1N1-stam, is voor het eerst medicijnongevoeligheid (resistentie) ontdekt. Dat heeft onderzoek bij tientallen virusmonsters uitgewezen.
Wat de gevolgen kunnen zijn van deze opkomende ongevoeligheid is nog onduidelijk. Maar deskundigen volgen de ontwikkelingen met argusogen.
28 Jan 2008
Sixth bird flu swan at sanctuary

A sixth mute swan has tested positive for H5N1 bird flu A sixth swan from a sanctuary in Dorset has tested positive for bird flu, the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) has said. Defra said the mute swan tested on 21 January had the virulent H5N1 strain. The news came just as restrictions on the movement of poultry and other captive birds in the area around the Abbotsbury swannery were lifted. Movement restrictions in the wild bird control area remain in place, according to a Defra spokesman.
The first three cases of bird flu were identified at the sanctuary on 10 January but Defra said this sixth case was "not unexpected". "Our enhanced surveillance of wild birds in the area is continuing, including active patrols to look for dead wild birds," a spokesman said. Precaution About 12 members of staff at the sanctuary have been monitored for signs of the disease by the Health Protection Agency, although the risk of infection is said to be low. Defra said the sixth case was not "unexpected" Workers have been given a course of the anti-viral drug Tamiflu as a precaution. The Defra spokesman said there was no evidence to suggest "widespread disease in the bird population" but he urged poultry keepers in the area to remain vigilant and report any signs of disease immediately. The swannery is part of an area of wetland recognised to be of international importance.
23 Jan 2008
FAO: pluimveesector belangrijkere rol verspreiding vogelpest dan gedacht

Wilde vogels zijn geen reservoir voor het vogelpestvirus H5N1. De pluimveehouderij speelt mogelijk een belangrijkere rol bij de verspreiding van het virus dan tot nu toe werd gedacht. Dat concludeert Scott Newman, vogeldeskundige van de wereldvoedselorganisatie FAO, op basis van onderzoek onder 350.000 wilde vogels. "Van deze vogels was slechts een beperkt aantal licht H5N1-positief. Hieruit kan geconcludeert worden dat de wilde vogels op dit moment niet de verspreiders zijn van het virus." Er is geen betrouwbaar bewijs dat wilde vogels de oorzaak zijn van het verspreiden van het vogelpestvirus H5N1 van Azië naar Europa, Afrika en het Midden-Oosten, zo blijkt tijdens een internationaal congres over vogelpest in Bangkok. "We weten dat sommige wilde vogels die besmet waren met het virus mogelijk nog een korte afstand hebben getrokken voordat ze dood gingen, maar het is ons niet gelukt om vast te stellen dat trekvogels het virus over lange afstanden hebben verspreid", aldus Newman. Daarnaast zijn er bij dode wilde vogels waar H5N1 is aangetroffen in de omgeving nauwelijks besmettingen met H5N1 in de commerciële pluimveehouderij, aldus Newman. De vogeldeskundige benadrukt dat er meer onderzoek moet komen naar de pluimveehandel en op vogelsmokkel, omdat dit het virus mogelijk wel verspreidt en ervoor zorgt dat het virus blijft bestaan. "Mogelijk speelt zowel de legale als de illegale pluimveeproductie en de pluimveehandel een belangrijkere rol speelt in de verspreiding en het blijven bestaan van het virus dan dat we tot op heden dachten", aldus Newman.
Bron: agrarisch dagblad auteur: Mariska Vermaas
23 Jan 2008
Europe must stay alert to the risk of bird flu affecting humans and focus on small flocks kept by amateurs and small breeders as the main danger, a senior scientist said. So far, the nearest that human cases of bird flu have come to the European Union is Turkey and Egypt, where four people died from the disease as recently as last month. The main risk we see in the European Union is not the big chicken barns because they are usually inside and surveillance is good," said Johan Giesecke, chief scientist at the Sweden-based European Centre of Disease Prevention and Control. "It's the hobby flocks -- that's the main risk and where we fear that infection of the birds may spread to humans.", "Hobby flocks" is the term given to small collections of birds, usually fewer than 200, such as pigeons, chickens or turkeys. They usually roam freely, often in backyards, and so can mix quite easily with any wild birds in the vicinity.
22 Jan 2008
Vogelgriep geconstateerd in Noord-Turkije ANKARA

- In een dorp in het noorden van Turkije is vogelgriep geconstateerd. Dat heeft het Turkse ministerie van landbouw maandag bekendgemaakt. Verschillende kippen zijn in Saz bezweken aan vogelgriep. Het is nog onduidelijk om welke variant het gaat. In januari 2006 werd Turkije getroffen door een uitbraak van de vogelgriepvariant H5N1. Twaalf mensen raakten besmet, van wie er vier overleden
22 Jan 2008
India faces bird flu 'disaster

' Font Size: Decrease Increase Print Page: Print By Sailendra Sil in Kolkata | January 22, 2008 INDIA'S worst ever outbreak of the virulent H5N1 strain of bird flu could turn into a disaster, an official warned, as five people were reportedly quarantined with symptoms of the virus. Across the border ... a Bangladeshi livestock vendor at a roadside market in Dhaka, where bird flu has worsened with the onset of the winter / AFP Eight districts in the eastern state of West Bengal have been hit by the virus, with dead birds being sold to locals who are said to be "feasting" on cheap chicken. The state's animal resources minister, Anisur Rahaman, said authorities were "determined to cull all poultry in the districts in three or four days, otherwise the state will face a disaster". More than 100,000 bird deaths have been reported, and teams are racing to cull two million chickens and ducks.
The Times of India reported five people in West Bengal have been quarantined with "clinical symptoms" of avian flu - including fever, coughing, sore throats and muscle aches - after handling affected poultry. If the tests are positive for H5N1, this will be the first case of human infection in India, home to 1.1 billion people and hit by bird flu among poultry three times since 2006. Health officials in New Delhi said they were currently analysing blood samples from close to 150 people who have complained of fever. On the ground, culling teams have been facing an uphill battle with villagers smuggling birds out of flu affected areas and selling them in open markets. Thirty-year-old Sheikh Ali, a vendor in Birbhum's Gharisa market, 340km from the state capital Kolkata, said the sale of poultry had doubled in the past week, as prices plunged. "Poor villagers are feasting on chicken.
At normal times, they cannot afford to buy as prices are so high. Now they are enjoying the meat," Mr Ali said. People typically catch the disease by coming into direct contact with infected poultry, but experts fear a flu pandemic if the H5N1 mutates into a form easily transmissible between humans. Migratory birds have been largely blamed for the global spread of the disease, which has killed more than 200 people worldwide since 2003. In Birbhum, police seized two trucks of smuggled poultry early today but culling teams were yet to arrive at the spot. "Poultry owners are smuggling their birds out at night and transporting it to different places for fear of culling," said Shubhendu Mahato, a security guard at Arambagh Hatchery, one of the biggest in West Bengal. Chicken shops had also sprung up along the main highways overnight with people crowding them. Neighbouring Nepal, which has banned poultry imports from India since 2006, said its border posts were on high alert. Bangladesh, which also borders West Bengal, was meanwhile battling its own serious outbreak - with experts warning the situation was far worse than the government was letting on. "Bird flu is now everywhere. Every day we have reports of birds dying in farms," said leading poultry expert and the treasurer of Bangladesh Poultry Association MM Khan. "Things are now very, very serious and public health is under danger. "The government is trying to suppress the whole scenario,'' Mr Khan said, adding that farmers were also holding back from reporting cases.
22 Jan 2008
Le virus de la grippe aviaire découvert dans un village du nord de la Turquie est celui de la souche hautement pathogène H5N1, a indiqué mardi un porte-parole du ministère de l'Agriculture. Le porte-parole, Tunç Tuncel, a précisé que "toutes les mesures préventives" étaient mises en oeuvre. La présence du virus de la grippe aviaire a été établie par les laboratoires du ministère dans des échantillons prélevés samedi sur des volailles suspectes dans le village de Saz, dans la province de Zonguldak, sur la rive sud de la mer Noire. "Selon nos informations, le virus n'a contaminé aucun être humain", a dit M. Tuncel. (NLE)
22 Jan 2008
Vogelpest in Oekraïne; chaos in India
In Oekraïne is het vogelpestvirus H5N1 vastgesteld op een groot pluimveebedrijf op de Krim.
Volgens de autoriteiten zijn 200 kippen bezweken aan het virus. De circa 25.000 dieren op het bedrijf worden geruimd. De laatste uitbraak van H5N1 in Oekraïne dateert van juni 2006. In India loopt de vogelpestsituatie uit de hand. De autoriteiten krijgen de uitbraak in West-Bengalen niet onder controle. Boeren verzetten zich tegen ruimingen, de verkoop van kip op markten gaat ondanks een verbod gewoon door en in sommige gevallen zijn ruimingsploegen aangevallen. Het aantal besmettingen loopt snel op, waardoor deze derde Indiase H5N1-uitbraak volgens de wereldgezondheidsorganisatie de grootste en gevaarlijkste is. Ook in andere landen zorgt vogelpest voor toenemende zorg. In Iran is sprake van een nieuwe golf uitbraken. In Indonesië heeft de ziekte zijn 97e slachtoffer geëist. Een 8-jarige jongen uit Tangerang op Java bezweek zaterdag aan het virus.

16 Jan 2008
In het Zuid-Engelse Dorset is een vierde zwaan met H5N1 aangetroffen. Eerder al bleken drie wilde knobbelzwanen aan de voor mensen gevaarlijke variant van vogelpest te zijn bezweken. Tot nu toe heeft het plattelandsministerie Defra nog geen ruiming gelast van de andere circa 600 zwanen in het reservaat Abbotsbury Swannery.
A fourth swan at a swannery in Dorset (UK) has tested positive for the virulent H5N1 strain of bird flu, environment department Defra has said. Three mute swans found dead last week at the Abbotsbury Swannery also tested positive for the strain of the disease. Tests have been conducted on birds around the nearby Chesil Beach, as vets try to contain the outbreak. Culling has been ruled out so far but there are restrictions on movements of captive birds nearby.

11 Jan 2008
France raises bird flu risk level PARIS, Jan 11 (Reuters) -

France's agriculture ministry raised the level of risk for bird flu to moderate from low on Friday after Britain discovered the deadly H5N1 strain in three wild swans. France, Europe's biggest poultry producer, last adjusted its risk levels for birdflu on Oct. 12 after no new cases of the H5N1 virus were detected in wild birds in the country for an extended period. As a result of the ministry's latest move, birds and poultry in high priority zones have to be locked up to avoid contact with wild birds. It is also prohibited to use birds for hunting. The French government raised its risk alert to "high" after some wild swans infected with the highly pathogenic virus were found dead in northeast France in July 2007. Britain warned poultry owners on Thursday to protect their flocks and is taking steps to ensure that poultry cannot be moved within the EU's usual control area unless the birds were being transported directly to slaughterhouses. (Reporting by Tamora Vidaillet;
editing by Chris Johnson

10 Jan 2008
H5N1 bij zwanen in Zuid-Engeland Drie tamme zwanen op een zwanenreservaat in Zuid-Engeland blijken besmet met H5N1 vogelpest. Onderzocht wordt of ook onder de andere 600 zwanen op Abbotsfury Swannery in Dorset vogelpest voorkomt. De dode zwanen zijn tijdens een routine controle in het reservaat aangetroffen en bleken na twee dagen testen te zijn besmet met de hoog-pathogene variant van vogelgriep.
De diergeneeskundige dienst heeft pluimveehouders in de omgeving opgeroepen uiterst waakzaam te zijn. Rond het reservaat zijn de gebruikelijke veiligheids- en beschermingszones ingesteld. Bovendien wordt het personeel ingelicht over de risico's van de vogelpest-besmetting.

The highly pathogenic H5N1 bird flu strain has been confirmed in three wild mute swans found dead in Dorset, southern England, Britain's farm ministry said on Thursday. In the latest incident, no disease has been found in domestic birds and a surveillance programme is being carried out in the local wild bird population, the Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) said. The ministry has set up control and monitoring areas around the premises where the birds were found. Inside the areas bird keepers are required to house their birds and isolate them from contact with wild birds while bird shows and similar gatherings are banned.

04 Jan 2008
To determine whether or not pigeons are susceptible to infection with Asian lineage highly pathogenic (HP) avian influenza virus (AIV) subtype H5N1 and can serve as a transmission host for H5N1 HPAIV, we experimentally infected 187 young and adult pigeons with five different isolates of H5N1 HPAIV and co-habited some experimentally infected pigeons with susceptible specific pathogen free chickens. Results showed that all infected pigeons remained clinically healthy during the observation period. No gross lesions or histopathological changes were observed in the infected pigeons, and haemagglutination inhibition antibodies were not detected in serum samples of the infected pigeons. Additionally, all chickens placed in contact with AIV H5N1 infected pigeons remained healthy, and no virus or haemagglutination inhibition antibodies were detected in samples from the chickens. Our data suggest that pigeons are not susceptible to Asian lineage H5N1 HPAIV and do not transmit the virus to chickens.
Authors: Yuehuan Liu ab; Jiao Zhou b; Hanchun Yang a; Weiguang Yao b; Weidong Bu b; Bing Yang b; Weiping Song b; Yanni Meng b; Jian Lin b; Chunhua Han b; Junjie Zhu c; Zhijun Ma c; Jingyi Zhao c; Xiuqing Wang d
03 Jan 2008
'Erasmus MC meldt vaccin tegen H5N1'
(Novum)
- Een Brits farmaceutisch bedrijf heeft een vaccin ontwikkeld tegen de voor mensen dodelijke vogelgriep-variant H5N1. Het middel beschermt ook tegen andere gevaarlijke zogenoemde stammen van het virus. Dat ontdekte Viroclinics, een bedrijfje van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam na experimenten op fretten, schrijft de Volkskrant. De gevaccineerde dieren overleefden de vogelgriep en waren minder besmettelijk, zegt viroloog Ab Osterhaus in de krant. De uitkomsten van het onderzoek zijn veelzeggend omdat de luchtwegen van fretten vergelijkbaar zijn met die van mensen.
Het Britse bedrijf GSK, dat het vaccin ontwikkelde, voegde een stof toe aan het middel waarmee een 'pandemisch' vaccin is gemaakt, schrijft de krant. Normaliter kan zo'n vaccin pas worden gemaakt nadat een ziekte uitgroeit tot pandemie, wat in het geval van vogelgriep volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vele miljoenen slachtoffers wereldwijd zou zorgen. Een dergelijke grote uitbraak zou met het nu ontwikkelde vaccin in de kiem kunnen worden gesmoord. De ziekte heeft de afgelopen jaren het leven gekost aan miljoenen stuks pluimvee. Aan H5N1 zijn tweehonderd mensen overleden, van wie de meesten in Azië.

30 Dec 2007
Review bird flu 2007

The end of the year is the time to reflect on the past year. In this contribution I would like to reflect on the bird flu. In order to do this I read through my contributions from this last year and have used the figures to try to make a summary.
First of all I looked at how often the bird flu broke out and where. The results will be on the low side because not everything was reported, but it will still give you some insight. I have made two categories, one over the outbreak under wild birds and one under poultry.
The following countries reported bird flu under wild birds.
Hong Kong---- 5
Germany--------4 (comment. At one given time it was reported that 153 birds with H5N1 had been found)
France---------- 2
Thailand-------- 1
Afghanistan----1
Pakistan-------- 1
Austria---------- 1
Siberia-----------1 (comment. At one given time it was reported that 50 birds with H5N1 had been found)

The following countries reported bird flu under poultry.
Bangladesh------- 12
Vietnam------------ 11
Pakistan------------10
South Korea---------8
Myanmar-------------7
Poland----------------7
Germany-------------6
Russia---------------6
Check Slovakia-----5
Hungary-------------4
Japan---------------- 4
Thailand------------ 4
China---------------- 3
England----------- 3
Ghana--------------- 3
Nigeria-------------- 3
Turkey--------------- 3
Benin-----------------2
France--------------- 2
Kuwait--------------2
Cambodia-----------1
Egypt-------------- 1
India----------------- 1
Indonesia---------- 1
Romania----------1
Saudi Arabia------1
Togo-----------------1

It is clear from this summary that the number of outbreaks of bird flu under poultry is substantial and is also higher than the previous year. Previously bird flu was generally reported because dead wild birds had been found and now it is more often a poultry farm. I don’t think it means that there isn’t any bird flu under the wild birds, but that there are less dead wild birds found because the virus is no longer deadly for wild birds. I don’t think that all contaminations are reported because, take for example Indonesia, the land with the largest number of human victims, only reported one contamination in the media. These figures give an indication but the reality is probably much worse. The human victims are of course more important and it is disarming that there are victims continually. In total there have been 340 human bird flu contaminations in 13 countries, where from 209 have died, bringing the death percentage to 61%. In 2007 there were an additional 79 contaminations and 52 victims, which was 10 more than in 2006. The most striking feature is that most victims are young and the reason for this is not clear.
Recently Italian scientists have discovered that the resistance that humans build up against the ordinary flu also provides resistance to the contamination with bird flu. Because old people have often been in contact with the flu virus during their lives means that their resistance is larger and is possibly the reason why the majority of victims are young. The World Health Organization is still worried that the bird flu a pandemic, that is to say can cause a worldwide flu virus whereby millions of victims will be claimed. This is only possible if the virus changes into a variant that is dangerous for humans. Large concentrations of poultry are the ideal conditions for a virus to spread and change. How the bird flu will spread is not clear, but it is clear that transport plays a big role, but the role of migratory birds is still not evident.
The many obscure, but yet still continuous contaminations and victims will still lead to fear and all sorts of sanctions. The pigeon sport has been seriously affected by the outbreaks of bird flu this past year. - France was forbidden terrain for a long time - A scenario that forbids races as soon as there was an outbreak of bird flu in the Netherlands - A lot of confusion and emotional reactions from the fanciers - Lack of clarity and communication by management And there was also bird flu in the Netherlands and Belgium. And then? In my estimate trying to convince government and science that pigeons don’t form a risk is not the beneficial way. There is not enough solidarity about the risks under the scientists, per definition the choice for the lowest risk will be taken, which means that pigeonsform a risk , however small, and won’t be exempt from the sanctions. I think it is better, together with the government, to find a way that disrupts the pigeon sport as little as possible and reassures the government because they have taken trusting measures. Holding fast to the idea that pigeons are not a risk could have a negative effect on the pigeon sport. A lobby in the EU can be beneficial as long as Europe continues to function in the same manner as now and every country decides for itself, but where no miracles are expected. My advice would be:
Management:
Keep in contact with the government, understand their position and work together whereby the pigeon sport, eventually with restrictions, can still function. Fanciers: Try to be united because discord can only work negatively and internal arguments have never led to success. Much success and sportsmanship in 2008. Heimen Huisman

30 Dec 2007
Samenvatting vogelgriep 2007

Zo aan het eind van het jaar is het moment om terug te kijken op het jaar. In deze bijdrage wil ik dat doen voor de vogelgriep. Ik heb daarvoor mijn bijdragen van het afgelopen jaar doorgelopen en geprobeerd om met wat cijfers een overzicht te maken.
Allereerst heb ik eens gekeken hoe vaak de vogelgriep uitbrak en waar. De uitkomsten zullen aan de lage kant zijn omdat niet alles wordt gemeld desondanks geeft dit wel inzicht. Ik heb twee categorieën gemaakt één van uitbraken onder wilde vogels en één onder pluimvee.
Uit de volgende landen kwamen meldingen van vogelgriep onder wilde vogels.
Hongkong------ 5
Duitsland--------4 (opm. er werd op zeker moment gemeld dat er 153 vogels met H5N1 waren gevonden)
Frankrijk-------- 2
Thailand-------- 1
Afghanistan----1
Pakistan-------- 1
Oostenrijk------ 1
Siberië-----------1 (opm. er werd op zeker moment gemeld dat er 50 vogels met H5N1 waren gevonden)

Uit de volgende landen kwamen meldingen van vogelgriep onder pluimvee.
Bangladesh------- 12
Vietnam------------ 11
Pakistan------------10
Zuid Korea-----------8
Myanmar-------------7
Polen------------------7
Duitsland-------------6
Rusland--------------6
Tsjechië--------------5
Hongarije------------4
Japan---------------- 4
Thailand------------ 4
China---------------- 3
Engeland----------- 3
Ghana--------------- 3
Nigeria-------------- 3
Turkije--------------- 3
Benin-----------------2
Frankrijk------------ 2
Koeweit--------------2
Cambodja-----------1
Egypte-------------- 1
India----------------- 1
Indonesië---------- 1
Roemenië----------1
Saudi Arabië------1
Togo--------------1
Uit dit overzicht wordt duidelijk dat het aantal vogelgriep uitbraken onder pluimvee aanzienlijk is en hoger dan het jaar er voor. Voorheen werd vogelgriep meestal gemeld omdat dode wilde vogels werden gevonden en nu is dat steeds vaker een pluimveebedrijf. Zelf denk ik niet dat het betekent dat wilde vogels geen vogelgriep meer hebben maar er minder dode wilde vogels worden gevonden omdat het virus voor wilde vogels niet dodelijk meer is. Ik denk dat ook lang niet alle besmettingen gemeld worden want neem b.v. Indonesië, het land met het grootste aantal menselijke slachtoffers, meldt maar 1 besmetting in de media. Maar deze cijfers geven wel een indicatie en de werkelijkheid is waarschijnlijk erger.
De menselijk slachtoffers zijn natuurlijk veel belangrijker en het is verontrustend dat er slachtoffers blijven vallen. Totaal zijn er in 13 landen nu 340 vogelgriep besmettingen onder mensen geweest waarvan er 209 zijn overleden, waarmee het sterftepercentage op 61% komt.
In 2007 kwamen er 79 besmettingen en 52 slachtoffers bij dat zijn er 10 meer dan in 2006. Wat opvalt is dat de meeste slachtoffers jong zijn de reden daarvan was onduidelijk. Recent hebben Italiaanse wetenschappers ontdekt dat de weerstand die mensen opbouwen tegen de gewone griep ook weerstand geeft tegen besmetting met vogelgriep. Omdat ouderen in hun leven vaak met griepvirussen in aanraking zijn geweest is hun weerstand groter en mogelijk de reden waarom de meeste slachtoffers jong zijn.
De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog steeds zorgen dat de vogelgriep een pandemie, ofwel een wereldwijde griepepidemie, kan veroorzaken waarbij miljoenen slachtoffers zullen vallen. Dat kan alleen als het virus verandert in een voor mensen schadelijke variant. Grote concentraties pluimvee zijn een ideale omgeving voor een virus om zich te verspreiden en te veranderen.
Hoe de vogelgriep zich verspreidt is niet duidelijk, dat er overdracht is via transporten is inmiddels wel duidelijk maar welke rol trekvogels vervullen bij de verspreiding is nog steeds een vraag.
Door de vele onduidelijkheden maar wel doorgaande besmettingen en slachtoffers zal de vogelgriep voorlopig nog wel angst in blijven boezemen en tot allerlei maatregelen leiden.
Het afgelopen jaar is de duivensport ernstig getroffen door de gevolgen van vogelgriep uitbraken.
- Frankrijk dat een tijdlang verboden terrein was
- Een draaiboek dat wedvluchten verbiedt zo gauw er een vogelgriep uitbraak is in Nederland
- Veel onbegrip en emotionele reacties bij de liefhebbers
- Gebrek aan duidelijkheid en communicatie door besturen En er was nog geen eens vogelgriep in Nederland of België. Maar wat dan te doen?
Mijn inschatting is dat proberen overheden en wetenschap er van te overtuigen dat duiven geen risico vormen geen heilzame weg is.
Er is onder wetenschappers nog te weinig eensgezindheid over de risico's die duiven vormen dus zal per definitie de keuze voor het laagste risico genomen worden wat inhoud dat duiven, zij het gering, een risico vormen en niet worden uitgesloten van maatregelen.
Volgens mij is het beter om samen met overheden een manier te vinden die de duivensport zo min mogelijk hindert en de overheid geruststelt omdat vertrouwenwekkende maatregelen zijn genomen. Star vasthouden aan het uitgangspunt dat duiven geen risico vormen zou wel eens averechts kunnen werken voor de duivensport.
Een lobby in EU verband kan goed werken maar zolang Europa functioneert als nu en ieder land nog heel veel zelf uitmaakt, moeten daar ook geen wonderen van verwacht worden.
Mijn advies zou zijn:
Besturen:
Blijf in contact met overheden, heb begrip voor hun positie en werk samen met hen aan een situatie waarin de duivensport, misschien met wat beperkingen, kan blijven functioneren. Liefhebbers: Probeer eensgezind te zijn want verdeeldheid kan alleen maar negatief werken en intern geruzie heeft nog nooit tot succes geleid.
Veel succes en sportiviteit in 2008.
Heimen Huisman

28 Dec 2007
Vogelgriepvirus blijft rondwaren in Brandenburg

Op een pluimveebedrijf in het noorden van de Duitse deelstaat Brandenburg is deze week bij vijftien kippen het ook voor mensen gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1 geconstateerd. Dat hebben de Duitse autoriteiten gemeld. De vogelgriep is vastgesteld op een klein bedrijf in de stad Blumenthal. Rond de boerderij is een veiligheidszone ingesteld. De dieren op het bedrijf zijn geruimd. Het gaat om het derde geval van vogelgriep in tien dagen tijd in Brandenburg, een deelstaat die aan Polen grenst. Naar aanleiding van de vogelgriepdreiging vanuit Oost-Europa heeft het Voedselagentschap de Belgische pluimveehouders opgeroepen om de bioveiligheidsregels extra in acht te nemen. Zo moeten op alle bedrijven ontsmettingsvoetbaden geplaatst worden aan de toegang tot het bedrijf en de stallen. De toegang tot de stallen is verboden voor wie niet nodig is in het kader van de bedrijfsvoering of dierengezondheid. Vervoermiddelen moeten na elk transport gereinigd en ontsmet worden en voor het uitladen van braadkippen gelden specifieke procedures. Elke verdachte sterfte moet meteen aangemeld worden.(KS) Bron: ANP
25 Dec 2007
Third case of bird flu detected in 10 days in Germany

Berlin - The third case of the deadly bird flu virus in ten days has been discovered on a small poultry farm in the German state of Brandenburg resulting in the culling of 46 chickens, officials said Tuesday. The H5N1 virus was detected among 15 chickens on a property in the state, which surrounds the German capital Berlin. The property's owner, who had contacted officials on Monday, was also looking after a neighbouring property with 31 chickens over the Christmas period. As a precaution the chickens on both properties were destroyed. The three kilometre area has been shut off around the properties, which is dominated by small private holdings. Poultry in the surrounding area is now being held in closed pens with owners have been told to immediately report any signs of illness among their birds to local veterinary authorities.
21 Dec 2007 Nederland
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt met ingang van vrijdag 21 december (17.00 uur) een afschermplicht in voor commercieel gehouden pluimvee met vrije uitloop. Zij doet dit naar aanleiding van verschillende vondsten van het vogelgriepvirus H5N1 in Europa, met name Polen en Duitsland. De laatste bevestiging van een uitbraak was eerder vrijdag bij een hobbydierhouderij in het dorp Bensdorf, zo’n 70 kilometer ten westen van Berlijn. Gevaccineerd pluimvee mag gewoon buiten lopen. Het virus vertoont een grillig verspreidingspatroon en het is nog niet duidelijk waar het virus vandaan komt. De twee gevallen in Duitsland zijn bij een hobbydierhouder. Verburg wil elk risico uitsluiten en stelt daarom een afschermplicht in om te voorkomen dat er vogelgriep in Nederland opduikt met mogelijk desastreuze gevolgen voor de pluimveesector.
19 Dec 2007
Bird flu restrictions are lifted

The virus was confirmed at Redgrave Park farm Bird flu protection measures imposed following the November outbreak of the disease have all been lifted. Restrictions on bird gatherings and movements of poultry and poultry meat within the zones affected have also been removed. The Department of the Environment, Food and Rural Affairs (Defra) said the move followed advice that the disease was confined to two farms in Suffolk.
However, the cause of the outbreak is still unknown. Acting chief veterinary officer Fred Landeg said there would be an ongoing investigation to find the source of the virus. Review security He said: "Although this marks the end of our active disease control measures in the affected area, we continue to investigate the source of the virus introduction, and expect to publish a final epidemiology report in the new year.
"Poultry keepers must endeavour to learn from this outbreak to prevent and manage similar situations in the future. "All should regularly review their biosecurity measures to ensure they meet best practice and remain vigilant for signs of disease." The final lifting of restrictions comes after the culling of thousands of birds on six premises in Norfolk and Suffolk following the discovery of the deadly virus at Redgrave Park farm on 13 November.
The second protection zone was set up around the nearby Hill Meadow farm, which shares its workforce with Redgrave Park, and to which the disease had spread. Millions of birds worldwide have either died from the H5N1 strain or been killed to prevent the spread of the disease.
18 Dec 2007
FAVV roept op tot waakzaamheid omtrent vogelgriep

Het Voedselagentschap roept de pluimveesector op tot waakzaamheid naar aanleiding van het uitbreken van vogelgriep in Polen en het oosten van Duitsland. Gezien de banden tussen de Belgisch-Nederlandse en de Poolse pluimveesector is het van groot belang dat de hele sector alle vereiste bioveiligheidsmaatregelen toepast en respecteert. Dat betekent dat er ontsmettingsvoetbaden moeten worden geplaatst aan de toegangen van pluimveebedrijven en stallen, dat alleen mensen van het bedrijf in de stallen mogen gaan en dat deze bezoekers bedrijfskledij moeten dragen. Ook moet alle materiaal en elk vervoermiddel na elk transport gereinigd en ontsmet worden. Voorts is de toegang tot alle plaatsen waar pluimvee en vogels worden gehouden, verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal dat in de vier dagen voordien in een risicogebied in contact is geweest met vogels, pluimvee of eieren van pluimvee.(MP)
15 Dec 20007
Vogelgriep in Brandenburg POTSDAM/YANGON - In het noorden van de Duitse deelstaat Brandenburg is op een pluimveehouderij vogelgriep uitgebroken. Het Brandenburgse ministerie van Landbouw heeft dit zaterdag laten weten. De ook voor mensen gevaarlijke griepvariant H5N1 is er vastgesteld. De geëigende maatregelen worden in en rond het bedrijf genomen. Aan de griepvariant zijn sinds eind 2003 meer dan tweehonderd mensen bezweken, vooral in het zuidoosten van Azië. Zaterdag meldden de autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie de eerste patiënt in Myanmar. Het gaat om een zevenjarig meisje uit het noordoosten van het land, dat de griep opdeed maar inmiddels is hersteld. In Myanmar is al sinds februari 2006 gevogelte het slachtoffer van vogelgriep
12 Dec 2007
WARSAW (Reuters) - The deadly H5N1 bird flu virus has been found in wild birds at a fifth site in Poland, officials said on Wednesday. ADVERTISEMENT A stork and two buzzards, which died from the virus, were being kept at a wild bird rehabilitation centre near the town of Orneta, northeastern Poland, regional government veterinarian Ludwik Bartoszewicz was quoted as saying on the TVN24 Web site. Emergency services set up a safety perimeter around the site. The rehabilitation centre is home to several other wild birds, including cranes and swans. Since some of the species are endangered it was unclear if culling would proceed as usual. Poland has suffered a spate of recent outbreaks. The first was discovered at a turkey farm 50 miles northwest of Warsaw earlier this month. One of the EU's biggest poultry producers, Poland exported 230,000 tons of poultry to European markets last year.
(Reporting by Marynia Kruk; Editing by Michael Winfrey)
08 Dec 2007
Besmetting vogelgriep van mens tot mens?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag melding gemaakt van een mogelijke besmetting met het vogelgriepvirus die van mens op mens zou overgegaan zijn. Dat meldde de WHO na de besmetting van twee familieleden in China. Volgens de Chinese overheid gaat het om de dodelijke H5N1-variant. Het vogelgriepvirus werd vastgesteld bij een 52-jarige man wiens 24-jarige zoon op 2 december in de provincie Jiangsu overleed aan de gevolgen van de vogelgriep. Een besmetting van mens op mens is één van de drie hypotheses die de WHO er op na houdt. Het is ook mogelijk dat hetzelfde dier hen besmette of dat twee verschillene dieren het virus overdroegen. Dat verklaart woordvoerder John Rainford. Volgens de gezondheidsdiensten van Jiangsu had de overleden zoon echter geen contact met dood gevogelte vóór zijn overlijden. Christine McNab, een andere woordvoerster van de WHO, verklaarde aan het Zwitserse persagentschap ATS dat de overledene geen contact had met besmette dieren voor zijn hospitalisatie. In de provincie zijn ook geen andere besmettingshaarden gemeld. De WHO heeft tot nu toe weet van drie mogelijke besmettingen van mens op mens. Sinds 2003 raakten 336 mensen wereldwijd besmet met het virus, 207 onder hen stierven.(KS) Bron: Belga
06 Dec 2007
Vogelgriep in Polen breidt zich uit

In Polen is opnieuw vogelgriep vastgesteld bij pluimvee. Dat melden Poolse media woensdag. Het H5N1-virus heeft kippen gedood op een boerderij in dezelfde regio in het midden van Polen waar de ziekte eerder werd gevonden bij kalkoenen. Bij 170 dode kippen op een andere boerderij in de regio is geen vogelgriep vastgesteld. Minister Verburg van LNV heeft maandag al een extra reiniging en ontsmetting verplicht gesteld voor transportauto's waarmee in Polen levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd.
05 Dec 2007
WHO waarschuwt voor verslapping aandacht vogelgriep

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft andermaal voor een verslapping van de waakzaamheid in de wereldwijde strijd tegen de vogelgriep gewaarschuwd. Wel is de impact van de ziekte door controle, indijking en snelle reacties op uitbraken tot nog toe in toom gehouden, zei de algemene WHO-directrice Margaret Chan in de Indiase hoofdstad New Delhi bij een internationale vogelgriepconferentie. Het risico op een pandemie blijft echter bestaan. Wetenschappers gaan er vanuit dat het H5N1-virus zich door mutaties aan de mens kan aanpassen, waardoor het gevaarlijker wordt. Er bestaat geen duidelijkheid over of en wanneer dat kan gebeuren. Chan wees er op dat uitbraken van vogelgriep bij mensen bijna alleen maar in ontwikkelingslanden plaatsvinden. De Indiase minister van Gezondheid Anbumani Ramadoss zei dat ontwikkelingslanden efficiënte maatregelen in de strijd tegen pandemieën moeten ontwikkelen. Aan de conferentie in New Delhi nemen meer dan 600 experten uit 105 landen deel. De uitbraak van de vogelgriep bij pluimvee en wilde vogels werd in de afgelopen drie jaar in 60 landen vastgesteld. Bij mensen heeft de WHO sinds 2003 tot nog toe 335 gevallen in 12 landen geregistreerd, de meeste daarvan in Azië. Van dat aantal zijn 206 patiënten gestorven.(KS)
Bron: Belga
01 Dec 2007
WARSCHAU -
De gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus H5N1 is vastgesteld op een Poolse kalkoenboerderij ten noordwesten van Warschau. Dat hebben de autoriteiten zaterdag op de Poolse televisie bekendgemaakt. Het virus is gevonden op een boerderij in het dorpje Brudzen, nabij de stad Plock. Het gebied rondom de boerderij is afgezet en de politie en veeartsen houden toezicht op de situatie. De kersverse Poolse premier Donald Tusk zei op televisie dat er geen reden voor groot alarm is. "Ik sta in direct contact met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en ook met de veeartsen die belast zijn met de zaak.
Ontsmetting
Wanneer in een EU-land een besmetting wordt vastgesteld, moeten vrachtwagens waarmee daar pluimvee is vervoerd, onmiddellijk na terugkomst in Nederland een een extra reiniging en ontsmetting ondergaan, aldus een woordvoerster van het ministerie van Landbouw. Ook maakt de Voedsel en Waren Autoriteit een risicoanalyse. Enkele dagen geleden dook in Roemenië het virus H5N1 op. Naar aanleiding daarvan riep minister Gerda Verburg (Landbouw) de sector op alert te zijn op verschijnselen van vogelgriep.
Mensen
Het vastgestelde type H5N1 heeft sinds 2003 wereldwijd meer dan tweehonderd mensen het leven gekost, vooral in Azië. Miljoenen dieren zijn omgekomen door de ziekte of uit voorzorg geslacht.
29 Nov 2007
Trekvogels vermoedelijk bron Britse vogelpest
De uitbraak van vogelpest op een fokkerij in het Oost-Engelse Diss is vermoedelijk veroorzaakt door trekvogels. Tot nu toe is er echter geen bewijs gevonden dat trekvogels in de buurt ook met H5N1 zijn besmet. Dat staat in een eerste rapportage van het plattelandsministerie Defra over de uitbraak op Redgrave Park Farm. Volgens het rapport vond de uitbraak op de scharrelfokkerij plaats op geringe afstand van een waterpartij waar veel wilde vogels huizen. Onder die vogels is echter tot nu toe geen ongewone sterfte waargenomen. "Dat de besmetting zo is binnengekomen, is echter niet uit te sluiten", aldus Defra. Op Redgrave Park Farm werden na de ontdekking alle 6.500 kalkoenen, eenden en ganzen geruimd. Later is ook het pluimvee op vijf andere boerderijen, alle behorend tot hetzelfde bedrijf, geruimd. Daarbij bleek nog een tweede bedrijf besmet te zijn. Volgens de onderzoekers is dat waarschijnlijk te wijten aan onvoldoende voorzorgsmaatregelen door de werknemers van Redgrave die op alle boerderijen werden ingezet. "Simpele maatregelen als het reinigen van de laarzen werden niet uitgevoerd."
Bron: agrarisch dagblad auteur: Ruud Peijs
28 Nov 2007
Vogelgriep in Roemenië

In Roemenië is een uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt dat per direct transportauto's waarmee in Roemenië levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan. Het vogelgriepvirus H5N1 is op 27 november jl. opgedoken bij één zogenoemde 'backyard flock' in het dorp Murighiol, provincie Tulcea. De Roemeense autoriteiten nemen alle noodzakelijke maatregelen die volgens de EU verplicht zijn, zoals het ruimen van besmette dieren, het instellen van een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtgebied van tien kilometer. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft een risicoanalyse gemaakt. De afgelopen zes weken zijn er geen dieren die gevoelig zijn voor vogelgriep vanuit Roemenië naar Nederland vervoerd. Wel zijn er in die periode levende dieren, waaronder pluimvee, van Nederland naar Roemenië vervoerd. Het bestemmingsadres dat het dichtst bij het besmette gebied ligt, bevindt zich op 250 kilometer afstand. Het betrof daar een transport van eendagskuikens. De minister roept de sector op extra voorzichtig te zijn in hun contacten en alert te zijn op verschijnselen van vogelgriep.
Mensen kunnen hun dieren beschermen door ze te laten vaccineren.

26 Nov 2007
MEDEDELING FAVV - België

Bevestiging van een geval van H5N1-vogelgriep in Zuidoost-Engeland
De Britse gezondheidsautoriteiten hebben vandaag bevestigd dat er op een gemengd bedrijf met kalkoenen, ganzen en eenden in Norfolk (Zuidoost-Engeland) H5N1 – de hoogpathogene vogelgriepstam – is vastgesteld. Alle reglementair vastgelegde maatregelen (ruiming van de dieren van het bedrijf, afbakening van beschermings- en toezichtsgebieden, toepassing van bioveiligheids- en afschermmaatregelen, verbod op verzamelingen op het hele grondgebied, onmogelijk maken van de uitvoer, …) werden getroffen. De oorsprong van de besmetting is voorlopig nog onbekend maar niets sluit uit dat trekvogels hiervoor verantwoordelijk zijn. Waakzaamheid blijft dus geboden in heel de Europese unie, ook al is er geen vogeltrek.
België legt voorlopig geen extra beschermingsmaatregelen op, behalve wat betreft de uitlaadregeling.
Hiervoor gelden opnieuw de maatregelen die opgelegd werden op 04/07/07
(cfr. www.favv.be -> vogelgriep -> maatregelen -> maatregelen in pluimveebedrijven -> H067). Het FAVV dringt erop aan dat iedereen waakzaam blijft. Vogelgriep is een recidiverende, verraderlijke en onvoorspelbare ziekte. Voor meer informatie over vogelgriep en de maatregelen die gelden kan worden verwezen naar de website www.influenza.be of het influenza callcenter 0800 99 777. Beroepssectoren kunnen terecht op de website www.favv.be -> beroepssectoren -> vogelgriep. contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: Inge Jooris: 0475 80 04 87 contactpersoon voor de Franstalige pers: Pierre Cassart 0477 69 35 65

26/11/2007
Les autorités sanitaires britanniques ont confirmé ce 14 novembre, la découverte d’un foyer de grippe aviaire due au H5N1 - souche hautement pathogène - dans un élevage mixte de dindes, oies et canards situé dans le Norfolk (Sud-Est de l’Angleterre). Toutes les mesures réglementaires ( élimination des animaux de l’exploitation, délimitation de zones de protection et de surveillance, application des mesures de biosécurité et de confinement, interdiction de rassemblements sur tout le territoire, impossibilité d’exportation…) ont été prises. L’origine de cette contamination est actuellement inconnue mais rien n’autorise d’exclure la responsabilité d’oiseaux migrateurs.
La Belgique n’impose actuellement aucune mesure sanitaire supplémentaire, le respect de la procédure prévue pour le désserrage et datée du 04/07/07 restant bien sûr d’application. (cfr ; www.afsca.be ? influenza aviaire ? mesures ? mesures au niveau des exploitations avicoles ? H067). L’AFSCA insiste pour qu’une vigilance de chaque instant reste en vigueur et rappelle à ce propos le caractère récurrent, insidieux et imprévisible de la maladie. Pour renseignements complémentaires en matière de grippe aviaire en général, prière de consulter le site www.influenza.be ou téléphoner au 0800 99 777 pour tous renseignements complémentaires en matière d’élevages professionnels prière de consulter le site www.afsca.be ? professionnels ? grippe aviaire. personne de contact pour la presse francophone : pierre cassart 0477 69 35 65 personne de contact pour la presse néerlandophone : inge jooris 0475 80 04 87

25 Nov 2007
Vogelpest bij reiger in Hongkong

Een reiger die in een stadspark in Hongkong is gevonden, was besmet met het dodelijke vogelpestvirus H5N1. Dat melden de autoriteiten van Hongkong, die erop aandringen dat inwoners elk fysiek contact met wilde vogels en pluimvee vermijden. Eerder dit jaar werden ook al wilde vogels met het virus aangetroffen in Hongkong.
24 Nov 2007
Uitbraak vogelpest in Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië heeft 3,5 miljoen vogels gedood in verband met een uitbraak van de zeer besmettelijke vogelpestvariant H5N1. Volgens landbouwminister Fahd Balghunaim zijn tien pluimveehouderijen in de omgeving van de hoofdstad Riyaad geruimd. Het virus is vastgesteld op een bedrijf in al-Kharj en op de grote pluimveemarkt Aziziya. Het Saoedische ministerie wijst trekvogels aan als de bron van besmetting. In buurland Jemen wordt ook een uitbraak vermoed. Op diverse plaatsen in het land is sprake van plotselinge en grootschalige sterfte onder pluimvee.
22 Nov 2007
Britten ruimen weer bedrijf wegens vogelpest

De Britse autoriteiten zijn begonnen met het ruimen van 68.000 stuks pluimvee op een bedrijf in Suffolk op verdenking van vogelpest van de H5N1-variant. De fokkerij ligt binnen de beschermingszone rond de twee bedrijven van Redgrave Park Farm waar eerder H5N1 vogelpest is vastgesteld. Ook het nu geruimde bedrijf behoort tot Redgrave Park Farm en gevreesd wordt dat de besmetting kan zijn overgebracht door heen en weer reizende medewerkers. In totaal zijn nu zes bedrijven geruimd, twee wegens verdenking en de overige wegens verdachte contacten.
21 Nov 2007
Pandemie-uitbraak nauwelijks serieus genomen
-Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen nemen de uitbraak van een mogelijke pandemie nauwelijks serieus. Een beperkt aantal organisaties heeft een beeld van de mogelijke gevolgen van een pandemie op de bedrijfsvoering, terwijl een meerderheid verwacht dat de uitbraak van een ingrijpende ziekte een grote impact heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Overheidsinstanties schatten de impact van een pandemie in het algemeen hoger in dan het bedrijfsleven. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de vraag in hoeverre het bedrijfsleven en de overheid voorbereid zijn op een mogelijke pandemie-uitbraak. Eén op de vier organisaties blijkt een gedegen beeld te hebben van de mogelijke impact van een pandemie op de bedrijfsvoering. Toch verwacht zo'n 40% dat de gevolgen ervan ingrijpend zullen zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de organisaties denkt dat het met het uitbreken van een pandemie in ons land niet zo'n vaart zal lopen. Ruim 60 van de bedrijven en overheidsinstellingen schat de kans dat binnen tien jaar een ingrijpende ziekte Nederland zal treffen op minder dan 25%. Niet meer dan de helft van de onderzochte bedrijven en overheidsinstellingen blijkt dan ook op de hoogte van de wet- en regelgeving van de overheid met betrekking tot pandemieën.
Van de onderzochte organisaties heeft éénderde een speciale afdeling die zich bezighoudt met pandemieën. Vooral banken, verzekeringsmaatschappijen en de producenten en distributeurs van elektriciteit, aardgas, water en warmte beschikken vaker over een dergelijke afdeling. Bijna 30% heeft op dit moment een plan met maatregelen om de gevolgen van een pandemie voor de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken. Vooral de regelgeving van de toezichthouders is voor de organisaties de reden geweest om een dergelijk plan op te stellen. Anderen redenen zijn de berichtgeving door de overheid en de wereldwijde ontwikkeling van de vogelgriep.
Bij de meeste bedrijven en instellingen vormt het plan onderdeel van het interne audit programma, waarbij de voorbereiding op of naleving van het eventuele pandemiebeleid wordt gecontroleerd. "Hoewel een mogelijke pandemie bij één op de vier organisaties op de agenda van het bestuur staat, ontbreekt het bij een meerderheid toch nog altijd aan daadwerkelijke aandacht voor business continuity, aan de zekerheid dat men altijd en onder alle omstandigheden kan doorwerken", constateert Edo Roos Lindgreen, partner bij KPMG IT Advisory en hoogleraar IT & Auditing aan de Universiteit van Amsterdam.
Roos: "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat calamiteiten een grote impact kunnen hebben op de waarde van een onderneming. Bedrijven die niet effectief reageren zijn drie maanden na een calamiteit gemiddeld 15% minder waard. Ondernemingen die wel goed zijn voorbereid, stijgen juist in waarde. Met de millennium problematiek hadden de meeste organisatie van te voren passende maatregelen getroffen voor het geval hun systemen zouden uitvallen en niet meer operationeel zouden zijn. Sommige organisaties blijken een pandemie ten onrechte met Y2K te vergelijken. Een pandemie is echter geen technische gebeurtenis, maar heeft ingrijpende gevolgen voor het menselijk potentieel en daarmee voor het voortbestaan van de organisatie."
19 Nov 2007
Geen spoor van vogelgriep op Nederlands bedrijf
DEN HAAG - Onderzoek op een Nederlands bedrijf dat in verband werd gebracht met de uitbraak van vogelgriep in het oosten van Engeland, heeft niets verdachts opgeleverd. Dat meldde maandag een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. Het bewuste bedrijf, een broederij, kreeg controle toen bleek dat er recent nog transporten naar Groot-Brittannië waren geweest. Daar werd afgelopen dinsdag de gevaarlijke H5N1-variant van de vogelgriep vastgesteld. Maandag bleek ook een tweede pluimveebedrijf in Engeland besmet; werknemers ervan werkten ook bij de onderneming waar het virus eerder werd vastgesteld. Deze nieuwe uitbraak is voor het Nederlandse ministerie van Landbouw geen reden om extra maatregelen te treffen op de vorig week al ingestelde extra reiniging van transportwagens uit Engeland.
19 Nov 2007
Tweede bedrijf met H5N1 in Engeland
Onderzoek van eerder geruimd pluimvee op een fokkerij in het Engelse Suffolk heeft uitgewezen dat een aantal dieren daar met H5N1-vogelpest was besmet. Volgens het plattelandsministerie Defra vertoonden de dieren geen uiterlijke kenmerken en was de ziekte nog in een beginstadium. De fokkerij was al geruimd wegens gevaarlijke contacten met het bedrijf in Diss waar begin vorige week vogelpest was vastgesteld. Op een bedrijf in Botesdale, dat wegens een sterke verdenking van H5N1 geruimd is, blijkt echter geen vogelpest voor te komen. In totaal heeft Defra op vijf bedrijven, alle behorend tot dezelfde vleesonderneming, 28.600 kalkoenen, eenden en ganzen geruimd.
Bron: Agrarisch Dagblad
19 Nov 2007
LONDON (Reuters) - Defra said on Monday the deadly H5N1 bird flu virus has been confirmed at a second poultry farm. A ministry spokeswoman said the farm was one of the "dangerous contacts" established last week and all the turkeys at the site in the east of England have been culled. The farm shared the same workforce with the site where the original case was confirmed last week.
16 Nov 2007
Mogelijk vogelgriep op tweede bedrijf in Engeland
In Engeland is mogelijk een tweede pluimveebedrijf besmet met vogelgriep. Het gaat om een van de vier contactbedrijven die uit voorzorg zouden worden geruimd. Dat meldt het Britse landbouwministerie. Op het verdachte bedrijf worden 5500 kalkoenen gehouden. De boerderij ligt binnen de 3-kilometerzone rond het getroffen pluimveebedrijf bij de plaats Diss op de grens van de graafschappen Suffolk en Norfolk in het oosten van Engeland. Nader onderzoek moet uitwijzen of het H5N1-virus ook op dit bedrijf is uitgebroken. De getroffen boerderij, de nu verdachte pluimveehouderij en de drie andere contactbedrijven zijn alle eigendom van Gressingham Foods.
15 Nov 2007
LONDEN (ANP) -
Een Nederlands transport met eendagseendenkuikens wordt in Groot-Brittannië onderzocht omdat het mogelijk de vogelgriep zou hebben gebracht naar een boerderij in het oosten van Engeland. Het Nederlandse transportbedrijf zou geregeld zaken hebben gedaan met het bedrijf in het graafschap Suffolk, meldde de Britse krant The Times donderdag. Het onderzoek richt zich vooral op de vrachtwagen en de chauffeur van het transport. De vraag is of er verbanden zijn met eerdere vogelgriepuitbraken in Duitsland en Tsjechië. Daar was evenals in Suffolk sprake van de gevaarlijke variant H5N1.
14 Nov 2007
24.000 stukken pluimvee afgeslacht op Engelse boerderij
In het Zuid-Engelse graafschap Suffolk worden woensdag nog eens ruim 24.000 vogels afgeslacht nadat zondag in een pluimveeboerderij het vogelgriepvirus H5N1 is vastgesteld. Het voor de mens gevaarlijke virus werd vastgesteld op een gemengd bedrijf met kalkoenen, ganzen en eenden in Norfolk. Het virus werd zondag ontdekt op het erf van een boerderij. In eerste instantie werden 6.500 vogels afgeslacht. Bij de gedode dieren gaat het hoofdzakelijk om kalkoenen, eenden en ganzen. Volgens de BBC werd rond het bedrijf een tien kilometer brede veiligheidszone opgericht. Woensdag worden nog eens 24.000 stukken pluimvee afgeslacht op vier andere plaatsen. Een van die vier plaatsen ligt in de tien kilometer brede veiligheidszone. De Britse autoriteiten namen verder alle reglementair vastgelegde maatregelen, zoals de ruiming van de dieren van het bedrijf, afbakening van beschermings- en toezichtsgebieden, toepassing van bioveiligheids- en afschermmaatregelen, verbod op verzamelingen op het hele grondgebied en het onmogelijk maken van de uitvoer. Voorts moet alle gevogelte binnenblijven en geen contact hebben met wilde vogels. De oorsprong van de besmetting is voorlopig nog niet bekend, maar niets sluit uit dat trekvogels hiervoor verantwoordelijk zijn. "Het is mogelijk dat het verspreid werd door wilde vogels, via wielen van voertuigen of via mensen. We sluiten voorlopig niets uit", zei een woordvoerder van het ministerie van Landbouw en Milieu woensdag. Het erg besmettelijke virus is gelijkaardig aan datgene dat de voorbije zomer in Duitsland en Tsjechië werd vastgesteld. Bij mensen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Europa tot nog toe geen besmetting met H5N1 geregistreerd. Wereldwijd zijn 206 van 335 gemelde H5N1-patiënten gestorven. Volgens het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) blijft waakzaamheid geboden in heel de Europese unie, ook al is er geen vogeltrek. "Vogelgriep is een recidiverende, verraderlijke en onvoorspelbare ziekte", luidt het.
14 Nov 2007
Outbreak is confirmed as H5N1, 2 other cases in vicinity are being checked (quite normal action). The infection is similar to the Czech and German strains but DEFRA cannot as yet confirm the origin of the outbreak. If it was wild birds you would have expected to see some dead species and these have not been reported as yet. Apart from the3 3 and 10km PZ and SZ zones they have also introduced a Restricted zone which takes in most of Norfolk and Suffolk. I asked when, with our busy show/sale season and many of these being 200 miles away from the RZ, we could expect normality to reign again. Reply was DEFRA needs to be very cautious initially but they will keep the situation =under constant review so that the rest of the country can, when it is safe to do so, return to normality outside of the RZ. Another briefing is due tomorrow when I will report any further news.
Regards
Peter Bryant
13 Nov 2007
Gevaarlijke variant vogelgriep op Britse boerderij
LONDEN - De gevaarlijke variant H5N1 van het vogelgriepvirus is vastgesteld op een boerderij in het oosten van Engeland. Dat heeft het hoofd van de Britse veterinaire dienst dinsdag bevestigd, zo meldde de BBC. Dode kalkoenen worden geruimd bij Redgrave Park Farm, in Redgrave, Engeland. Dat gebeurde na ontdekking van de gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus H5N1.
12 Nov 2007
Vogelgrippe schlummert in deutschen Enten Bei der Untersuchung von Nürnberger Enten entdeckten Forscher Antikörper gegen den Vogelgrippe-Erreger im Blut. Das Ungewöhnliche: Die Tiere zeigten keinerlei Symptome. Die UN warnt nun vor einer neuen, möglichen Ausbruchswelle in Europa. Antikörper im Entenblut machte die Virologen aufmerksam. Der Vogelgrippe-Erreger H5N1 könnte schon bald in Europa endemisch werden - wenn er es nicht sogar schon ist. Forscher des Friedrich-Löffler-Institutes auf der Insel Riems haben gesunde Enten auf zwei Farmen in Nürnberg untersucht. Im Blut der Tiere stießen sie auf Antikörper gegen den Erreger - für die Forscher ein Zeichen, dass die Krankheit auch in scheinbar gesunden Tieren bestehen kann. Die beiden Geflügelhöfe lagen in der Nähe der Anlage, auf der im August eine Massenkeulung stattgefunden hatte.
12 Nov 2007
LONDEN (AP) -
Een boerderij in het Oost-Engelse Diss is getroffen door een H5-variant van het vogelgriepvirus. Het Britse ministerie van milieu-, voedsel- en plattelandszaken heeft dat maandag bekendgemaakt. Of het om de ook voor mensen levensgevaarlijke variant H5N1 gaat, is nog onduidelijk. Het gebied tot drie kilometer rond de boerderij is afgezet en alle kalkoenen, ganzen en eenden op de boerderij zullen worden afgemaakt. Hetzelfde gebied werd in februari ook getroffen door een vogelgriepuitbraak. 160.000 kalkoenen moesten toen worden geruimd.
12 Nov 2007 NL
Hoogeveen - De Voedsel en Waren autoriteit gaat onderzoeken of de vogels in het Annen Animal Center in Hoogeveen besmet zijn geweest met vogelgriep. Het is nog steeds niet duidelijk wat de vogels, die allemaal zijn afgemaakt, precies mankeerde. Het onderzoek moet het een en ander bevestigen of uitsluiten.

12 Nov 2007
Avian Influenza H5 confirmed in Suffolk Helpline If you need advice on avian flu please call the Defra Helpline on 08459 33 55 77 between 6.00am - 10.00pm Monday to Friday. Defra has today confirmed Avian Influenza in turkeys on a premises near Diss on the Norfolk/Suffolk border after preliminary tests were positive for the H5 strain. The premises also contain ducks and geese. All birds on the premises will be slaughtered. Full confirmation of results, including whether or not this is H5N1 and whether the strain is high or low pathogenic will follow. A 3km Protection Zone and a 10km Surveillance Zone are being established around the Infected Premises. Inside these zones bird movements will be restricted and all birds must be housed or otherwise isolated from contact with wild birds. We are also urgently considering with ornithological and other experts what wider measures may be needed. All poultry keepers on the GB Poultry Register will be notified, and the EU Commission has been informed.

Helpline
If you need advice on avian flu please call the Defra Helpline on 08459 33 55 77 between 6.00am - 10.00pm Monday to Friday.
Peter Bryant

30 Oct 2007
Versoepeling beschermingsmaatregelen vogelgriep
De voorzorgsmaatregelen die sinds 11 september het risico op verspreiding van het dodelijke vogelgriepvirus in België moeten beperken, worden vanaf 1 november terug versoepeld. Zo zal de ophok- of afschermplicht voor pluimvee van particulieren in heel het land worden opgeheven. Omdat de voorjaarstrek van de vogels bijna voorbij is, is ook het risico dat het vogelgriepvirus in ons land zou opduiken, fel afgenomen. Voortaan is de afschermregeling enkel nog verplicht voor het professioneel gehouden pluimvee in de gevoelige natuurgebieden.

26 Oct 2007
Bird flu virus in Europe – a hidden danger
H5N1 could become endemic in parts of the region – virus search in domestic ducks and geese crucial 25 October 2007, Rome – The avian influenza virus H5N1 could become entrenched in chickens and domestic ducks and geese in parts of Europe, FAO warned today. The agency stressed that healthy domestic ducks and geese may transmit the virus to chickens and play a more important role in the persistence of the virus in the region than previously thought. H5N1 surveillance in countries with significant domestic duck and geese populations should be urgently increased. FAO’s warning followed the detection of H5N1 in diseased young domestic ducks by German scientists. New chapter “It seems that a new chapter in the evolution of avian influenza may be unfolding silently in the heart of Europe,” said FAO’s Chief Veterinary Officer, Joseph Domenech.
“If it turns out to be true that the H5N1 virus can persist in apparently healthy domestic duck and geese populations, then countries need to urgently reinforce their monitoring and surveillance schemes in all regions with significant duck and geese production for the presence of H5N1.” “Europe should prepare for further waves of avian influenza outbreaks, most probably in an east-west direction, if the virus succeeds in persisting throughout the year in domestic waterfowl. This heightens the need for increased surveillance and monitoring of possible virus circulation in domestic ducks and geese,” Domenech said. Ducks and geese The link between domestic ducks and geese and chickens is seen by many experts as one of the major underlying factors in outbreaks of HPAI in disease-entrenched countries.
“We are particularly concerned about the Black Sea area which has a high concentration of chickens, ducks and geese,” said FAO senior animal health officer Jan Slingenbergh. “In the Ukraine alone, the number of domestic ducks is estimated at around 20 million birds. In Romania, four million domestic ducks and four million domestic geese are found in the Danube delta. These figures compare easily with chicken and waterfowl densities in Asia, where the virus continues to circulate among chickens and has found a niche in countries with tens of millions of domestic ducks and geese,” Slingenbergh said. Importantly, the Black Sea area serves as a main wintering area for migratory birds coming from Siberia and moving also to the Mediterranean and other regions.
All countries bordering the Black Sea have experienced outbreaks of avian influenza in the past, favoured by traditional open poultry systems with poor separation between wild and domestic birds.
The German case The link between the H5N1 virus and domestic ducks and geese has recently been confirmed in Germany. Scientists of the Friedrich-Loeffler-Institut in Riems have detected the H5N1 virus in diseased young ducks on a farm at the end of August. Further scrutiny at two other farms revealed that, despite the absence of clinical signs and mortality in these ducks, the animals had been in contact with the H5N1 virus, because their immune defense system showed antibodies, developed in response to the virus. Intensified monitoring finally confirmed pockets of H5N1 on one of the farms. Based on its experience in fighting avian influenza around the world over the past three years, FAO considers that risk assessment, surveillance and virus search strategies should be reviewed, Domenech said. Countries with significant domestic duck and geese populations in Western and Central Europe as well as the Black Sea region should consider the incidence in Germany as a wake-up call and should not limit the virus search to chickens.
Good surveillance is already in place in many European countries and the European Commission has issued in 2007 very comprehensive guidelines. But there are countries where more monitoring is urgently needed including more focus on ducks and geese which should be considered as particularly risky populations. “It could well be that there is more virus circulation in Europe than currently assumed,” Slingenbergh said.
“We are not saying that the virus is widely spread in European countries, in fact most of the countries are currently virus-free. But undetected localized virus spots in countries with significant waterfowl may pose a continuous risk.” After Asia and Africa, Europe could become the third continent where the H5N1 could become endemic in some areas, FAO said Contact: Erwin Northoff

26 Oct 2007
"Allicht meer H5N1 in Europa dan algemeen gedacht"

Het vogelgriepvirus H5N1 kan een endemisch karakter krijgen bij gedomesticeerde eenden en ganzen in delen van Europa. Deze dieren kunnen het virus overdragen naar kippen en een belangrijkere rol spelen in de blijvende aanwezigheid van het virus dan eerder aangenomen werd. De FAO lanceert deze waarschuwing op basis van een Duits onderzoek naar sporen van het vogelgriepvirus op twee boerderijen nadat eind augustus een uitbraak werd vastgesteld. Onderzoekers van het Friedrich-Loeffler-instituut detecteerden in eerste instantie het H5N1-virus bij dode eenden op de getroffen boerderij. Verder onderzoek op twee andere bedrijven leerde dat de aanwezige dieren in contact gekomen waren met het H5N1-virus aangezien hun immuunsysteem antistoffen had opgebouwd. Desondanks vertoonden de eenden geen klinische verschijnselen van vogelgriep. Na een intensivering van de monitoring werden uiteindelijk effectief sporen van H5N1 aangetroffen op één van de bedrijven. Landen met grote populaties gedomesticeerde eenden en ganzen rond de Zwarte Zee en in West- en Centraal-Europa moeten het voorval in Duitsland aangrijpen om hun bewakingssysteem opnieuw te evalueren, aldus de FAO. De VN-organisatie wijst er op dat het niet volstaat om enkel kippen te monitoren. "Het is best mogelijk dat er een veel grotere circulatie van het vogelgriepvirus is in Europa dan wordt aangenomen", zegt FAO-expert Jan Slingenbergh. "We geloven dat de meeste Europese landen wel degelijk virusvrij zijn, maar de aanwezigheid van het virus in waterrijke regio's zou wel eens voor een permanent risico kunnen zorgen".(KS)
15 Oct 2007
Belgische gemeenten krijgen rampenplan voor vogelpest
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een model klaar voor een bijzonder vogelgriepnoodplan voor gemeenten. Als er ooit een vogelgrieppandemie uitbreekt, staan de gemeenten immers op de eerste lijn voor opvang. Het noodplan wordt nog dit jaar uitgetest, bevestigt professor Marc Van Ranst, hoofd van de bevoegde dienst Influenza, aan De Morgen. Het gevreesde vogelgriepvirus verspreidde zich de voorbije jaren over grote delen van de wereld. Wereldwijd zijn er al 191 mensen aan gestorven. Dat gebeurde door overdracht van dier op mens. De jongste tijd was het, toch in ons land, redelijk stil omtrent het vogelgriepvirus. Maar ook bij ons wordt nog altijd rekening gehouden met een mutatie van het huidige virus, waardoor het overdraagbaar wordt van mens op mens. Dan dreigt immers een pandemie, een wereldwijde epidemie.
Dit jaar getest
Het interministerieel Commissariaat Influenza heeft als taak ons land klaar te stomen voor zo'n grootschalige uitbraak. Daarbij zullen de lokale besturen, de dichtste lijn naar de burger, een belangrijke rol spelen. "Het medisch noodplan wordt federaal gecoördineerd, in tweede instantie zullen de provinciegouverneurs erbij betrokken worden. Maar het zijn de gemeenten die het echte operationele werk zullen doen", zegt professor Van Ranst, die het Commissariaat leidt.
Het model is klaar en wordt nog dit jaar uitgetest in een nog niet nader bepaalde gemeente. Indien nodig wordt het noodplan aangepast en vervolgens doorgestuurd naar alle lokale besturen, die dan met de voorbereidingen kunnen beginnen. "Bedoeling is dat er in elke gemeente een zorgmeldpunt komt, waar mensen terechtkunnen met hun vragen", zegt de Leuvense viroloog. "Bij een grote uitbraak zullen we een noodnummer verspreiden via de media. Wie daarnaar belt en zijn postcode opgeeft, komt terecht in het lokale zorgmeldpunt van zijn gemeente. Daar kunnen ze mensen zeggen waar er dokters en apothekers zijn die niet ziek zijn. En welke dokter wanneer consultatie heeft of huisbezoeken aflegt.
Daarover hebben we al duidelijke afspraken gemaakt met verenigingen van apothekers en huisartsen." De gemeenten moeten bij een pandemie ook een datacentrum oprichten dat gegevens verzamelt over de omvang van de pandemie - aantal doden, aantal zieken - en doorstuurt naar het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. "Er zit ook een sociaal luik aan vast. Een sociaal vangnet via vrijwilligers moet ervoor zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten."
Geldautomaten
Los van de lokale noodplannen werkt het interministerieel Commissariaat van professor Van Ranst nog aan andere zaken. "We moeten ervoor zorgen dat de maatschappij tijdens een dergelijke pandemie niet stilvalt. We vergeten soms dat ook op cruciale sleutelposities mensen ziek kunnen worden. We zijn momenteel bijvoorbeeld aan het onderhandelen met de banksector om ervoor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft geld kan blijven halen uit de automaten. Nu legt het geld een heel parcours af voor het in de automaten terechtkomt. Via een kaderwet kan dat tijdelijk worden omzeild." De diensten van Van Ranst onderhandelen ook met de begrafenissector. "Mensen moeten begraven kunnen worden. In Vlaanderen moeten de lichamen in speciale wagens vervoerd worden. Per wagen kan maar één lichaam vervoerd worden. In Wallonië is dat niet zo. We bereiden een wettelijke basis voor waarbij er voor Vlaanderen tijdelijk kan worden afgeweken van die strenge normen." (Cathy Galle)
18 Sep 21007
'Doorbraak in ontwikkeling massavaccin tegen vogelgriep

' DEN HAAG - Medicijnfabrikant Sanofi-Aventis heeft een manier ontdekt om met lage doseringen een werkend vaccin tegen vogelgriep te maken. Het bedrijf heeft dat bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder kan de fabrikant nu miljarden vaccins tegelijk op de markt brengen als een pandemie dreigt uit te breken. Hij spreekt van een doorbraak in het onderzoek. Eem pandemie is een wereldwijde uitbraak van een virus waartegen nog geen pasklaar vaccin beschikbaar is. Het nieuwe onderzoeksvaccin moet nog worden geregistreerd. Het is niet bekend wanneer het voor de markt beschikbaar is. Fabrikanten over de hele wereld zoeken naar een manier om, als een nieuwe pandemie uitbreekt, snel medicijnen paraat te hebben die het virus adequaat kunnen bestrijden. mcu
14 Sep 2007
Belgische Federale Overheid
Vogeltrek:
beschermingsmaatregelen tegen vogelgriep De volgende trek van wilde vogels die naar het zuiden vliegen om er te overwinteren, vormt een risico dat het H5N1-virus (vogelgriepvirus) op het Belgische pluimvee overdragen zou worden. Aangezien er onlangs nog een aantal besmettingsgevallen op het Europese grondgebied gesignaleerd zijn, vreest men dat ook in ons land besmette vogels hun doortocht zullen maken. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) versterkt dus de al bestaande beschermingsmaatregelen. Ze breidt enkele van haar verplichtingen voor hobbyhouders van pluimvee die in gevoelige natuurgebieden wonen verder uit. Raadpleeg de kaarten van de gevoelige natuurgebieden. Maatregelen die in werking treden vanaf 11 september 2007 De volgende nieuwe maatregelen zijn minstens tot 31 oktober van kracht: Het is verplicht om pluimvee binnen de 24 uur te kunnen afschermen in het geval dat de situatie slecht evolueert. De dieren mogen enkel binnen, of op een plaats die niet toegankelijk is voor wilde vogels, gevoederd en gedrenkt worden. Vogelmarkten zijn enkel toegankelijk voor professionele handelaars. Anderzijds mogen particulieren met hun pluimvee wel deelnemen aan wedstrijden en tentoonstellingen, op voorwaarde dat ze de dieren daar niet te koop aanbieden. Deelname aan dergelijke manifestaties met professioneel gehouden levend pluimvee is verboden. Ten slotte dringt het FAVV bij iedere burger aan op de nodige waakzaamheid voor dit onderwerp. Zo moet u elke vaststelling van een verdacht aantal dode vogels (één zwaan, vijf eenden of twintig watervogels) onmiddellijk signaleren via het gratis nummer 0800 99 777.

O8 Sep 2007
Schwandorf
- In de Zuid-Duitse staat Beieren is vrijdag op twee bedrijven het ook voor mensen gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1 geconstateerd. Dat maakte het regionale ministerie van Consumentenbelangen vrijdagavond bekend, meldden lokale media.
De bedrijven in Trumling en Hofing zijn filialen van een eendenfokkerij in Wachenroth waar twee weken geleden al het virus was vastgesteld. De autoriteiten zijn begonnen met het doden van meer dan 200.000 eenden.

25 Aug 2007
Highly pathogenic H5N1 virus confirmed in Bavaria

The European Commission was informed by the German authorities on Saturday of an outbreak of highly pathogenic avian influenza on a duck farm in Bavaria, in a region where infected wild birds were detected in July and early August. Upon suspicion of the virus, the German authorities immediately applied the necessary control measures laid down under EU legislation, and the Commission will adopt a Decision later today to confirm the risk areas set up around the outbreak. Avian influenza was suspected on the Bavarian farm when an abnormally high mortality rate was reported in a flock of almost 170 000 ducks. Diagnostic tests carried out by Germany’s national laboratory confirmed the virus to be the highly pathogenic H5N1 strain. The German authorities immediately began culling the ducks on the holding and applied the measures laid down in the Avian Influenza Directive 2005/94/EC. This entails the establishment of a protection zone of 3 km radius and a surveillance zone of 10 km around the infected holding. The area covered by the protection zone and the surveillance zone is classified as a high risk area (area A) which is surrounded by a low risk area (area B) acting as a buffer zone to the disease free parts of the country. Strict movement controls are in place, poultry must be kept indoors, gatherings of poultry and other birds are banned, and on-farm bio security measures will be strengthened. The Commission will adopt a Decision today confirming the A and B areas set up in Germany and the disease situation will be reviewed by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health in early September.

25 Aug 2007
Nieuwe haarden van vogelgriep in Beieren

In het zuid-Duitse Beieren nabij Erlangen zijn vrijdag meerdere haarden van vogelgriep vastgesteld. Er is een veiligheidsperimeter van drie kilometer ingesteld rond de boerderij. Dat meldt de plaatselijke overheid.
Het H5N1-virus werd vastgesteld bij meerdere kippen op een kippenkwekerij in Wachenroth waar 44.000 dieren verblijven. De besmette dieren zijn vier weken geleden op de kwekerij aangekomen en kwamen uit Nedersaksen (noorden van Duitsland).
Begin augustus werden al dode eenden gevonden in Beieren. Ook zij waren drager van het vogelgriepvirus. In totaal zijn sinds het begin van de zomer al een vijftigtal wilde vogels, die het virus droegen, dood aangetroffen in verschillende regio's zoals Beieren, Thuringen en Saksen. (belga/hln)
25 Aug 2007
Testing underway after Bird flu outbreak in Germany

Saturday August 25 2007
Several cases of bird flu have been detected at a poultry farm in southern Germany, and tests are under way to determine if it is the lethal H5N1 strain, authorities said today.
Routine initial testing of ducklings at the farm near Erlangen, which has some 44,000 birds, showed "several cases of the H5N1 virus," the local government said in a statement.
It said that samples were being sent to a federal lab to determine whether the virus was the "highly infectious" strain, and that results were expected early next week.
Several cases of the virus have surfaced among wild birds in Germany this year. Last month, it was detected in a domestic goose in the east of the country.
The local government said the farm was closed off.
17 Aug 2007
Doorbraak van UZ Gent in vogelgriepvaccin
- Een wereldwijde vaccinatie tegen vogelgriep komt een stap dichterbij nu Gentse onderzoekers erin geslaagd zijn met hele lage vaccindosissen voldoende weerstand op te bouwen bij de mens tegen de dodelijke vorm van het virus, H5N1.
In het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC) van het Universitair Ziekenhuis Gent is een nieuw vaccin van het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline getest.
Proeven op mensen wijzen uit dat het vaccin, zelfs in zeer lage dosissen, voldoende beschermt tegen de gekende stammen van het H5N1-vogelgriepvirus en ook gedeeltelijke bescherming biedt tegen eventuele nieuwe varianten.

Het vogelgriepvirus zou zich na mutaties misschien ooit van mens op mens overzetten. Het huidig tekort aan vaccins verhoogt dan het risico op een grieppandemie.
Kleine dosis entstof, grote immuunreactie
Wereldwijd vaccineren vergt enorme voorraden entstof en die zijn er niet.
"De uitdaging is om met de kleinst mogelijke hoeveelheid entstof een adequate bescherming te bieden tegen een zo breed mogelijk gamma van H5N1-varianten", verklaren de onderzoekers van het Gentse Universitaire Ziekenhuis.

"Door immuunstimulerende stoffen toe te voegen, kan de reactie verbeteren. Zo kunnen kleinere hoeveelheden entstof per vaccindosis toch een doeltreffende immuunreactie opwekken."

400 gezonde vrijwilligers tussen 18 en 60 jaar werden onderworpen aan een vaccintest. "Bij alle ontvangers van dit vaccin werden beschermende antistoffen gevonden tegen de virusstam die in het vaccin vervat zit en bij 77 procent van hen trof men ook neutraliserende antilichamen aan tegen een H5N1-variant die niet in het vaccin vervat zat", aldus de onderzoekers.
31 Jul 2007
Information sur la situation ce mardi 31 juillet à 15 h 15

Suite à la note de service du 20 juillet 2007 du ministère de l'agriculture et de la pêche , relative à la modification de l'arrêté du 5 février 2007, il a été spécifié que le niveau de risque "élevé" permet de continuer les concours en France. Il ne sera toutefois pas possible de lâcher des pigeons dans la zone à risque située en Moselle.
Les prochains concours sont maintenus
Communiqué du ministère de l'agriculture et de la pêche
Paris, le 31/07/2007
Présence du virus H5N1 sur deux cygnes en Moselle : Maintien des mesures de surveillance.
Le laboratoire national de référence de l'AFSSA (1) de PLOUFRAGAN a confirmé la présence du virus H5N1 hautement pathogène sur deux cygnes trouvés morts le 29 juillet sur l'étang de la Grande Creusière à DIANE CAPELLE (Moselle).
Conformément au dispositif de gestion des cas d'influenza aviaire dans la faune sauvage, la Préfecture de la Moselle a reconduit les mesures de prévention qui avaient déjà été établies lors de la découverte de 3 cygnes atteints sur l'étang de Villers dans la commune d'Assenoncourt le 3 juillet dernier, avec la délimitation d'une zone de contrôle et d'une zone d'observation.
Outre les communes précédemment concernées, 2 communes supplémentaires rentrent dans la zone d'observation : Barchain et Bebing.
Au niveau national, les mesures de prévention du risque correspondant au niveau « élevé » sont maintenues.
Ce dispositif de prévention et de lutte contre l'influenza aviaire repose sur une surveillance continue de la faune sauvage et des élevages, et sur la mise en place de mesures proportionnées au niveau de risque. Sur le terrain, la mobilisation de tous les acteurs de ce dispositif (éleveurs, services vétérinaires, office de la chasse…) concourt à la protection des élevages français.
31 Jul 2007
In Frankrijk zijn twee zwanen gestorven aan vogelgriep.

Dat meldt het ministerie van Landbouw. De zwanen werden gevonden bij een vijver in Diane Capelle in het departement Moselle. Er gelden op nationaal niveau veiligheidsmaatregelen.
Het Franse Nationaal Referentielaboratorium voor de Voedselveiligheid bevestigde dat de zwanen die op 29 juli bij de Grande Creusière-vijver in Diane Capelle dood aangetroffen werden, wel degelijk gestorven zijn aan het H5N1-virus. De Grande Creusière bevindt zich op tien kilometer van de vijver Assenoncourt, waar eind juni al drie doden zwanen werden gevonden die eveneens besmet waren met vogelgriep.
Op lokaal niveau is een 'controlezone' en een 'observatiezone' afgebakend. Op nationaal vlak gelden preventiemaatregelen die overeenstemmen met een hoog risiconiveau, zoals het ophokken van het pluimvee.
30 Jul 2007
Twee dode zwanen in Oost-Frankrijk, mogelijk vogelgriep
(Belga) In Diane Capelle, in het oosten van Frankrijk, zijn zondag twee zwanen dood aangetroffen. De zwanen zijn waarschijnlijk bezweken aan de gevolgen van de vogelgriep. De dieren werden gevonden in de buurt van een vijver waar eind juni al drie zwanen zijn gevonden die besmet waren met het H5N1-virus.
" Er bestaat een grote kans dat het om H5N1 gaat", zegt Sylvain Rigaux, hoofd van de dienst dierenwelzijn en -bescherming van de dierengeneeskundige dienst van het departement Moselle. Stalen van de dieren worden momenteel onderzocht. Dinsdagavond of woensdagochtend worden de eerste resultaten verwacht. (DWM
Bron : skynet.be
28 Juli 2007
Schrijven van de KBDB

Problematiek van de vogelgriep
Informaties aan de liefhebbers. De nationale bestuursraad houdt eraan te preciseren dat het verbod om lossingen uit te voeren in Frankrijk een zware beproeving was. In moeilijke momenten is solidariteit inderdaad van kapitaal belang en moeten alle inspanningen dezelfde richting uitgaan en, geloof ons, dit was niet altijd het geval.

De nationale en provinciale beheerders hadden nochtans, vanaf 06/07 gereageerd en alternatieve reisroosters voorzien die, op basis van de door de situatie opgelegde beperkingen, beantwoordden aan de vraag van de meeste Belgische duivenliefhebbers m.n. : “Met de duiven spelen”.

Terwijl alternatieve programma’s (België, Duitsland) werden opgesteld en in goede banen geleid bleef de K.B.D.B. onophoudelijk tussenkomen bij de bevoegde Ministeries en bij de Franse Federatie om enige informatie te sprokkelen die zou toelaten een opklaring te ontdekken in de betrokken hemel.

Op 11/07, nam de K.B.D.B. kennis van het feit dat de deelname aan de wedvlucht uit Irun van 14/07 onderworpen was aan het aanvaarden van alle verantwoordelijkheid door de deelnemer. In het belang van deze laatste en volgens onze statuten, kwam de nationale bestuursraad tussen om de toestand te regulariseren door de inrichter op zijn verantwoordelijkheden te wijzen en aldus de Belgische liefhebbers voor eventuele gevolgen te behoeden.

Op 12/07, ontving de K.B.D.B. de inrichters van interprovinciale, nationale en internationale vluchten om, in functie van de actualiteit, een nieuwe kalender in overweging te nemen. De betrokkenen beslisten de lossingen op diverse plaatsen in Duitsland uit te voeren.

Op basis van dit element en op vraag van talrijke liefhebbers en bestuurders besliste het nationaal sportcomité op 13/07 alle contingenten richting Duitsland te leiden en dit tot het einde van het seizoen. Het was geenszins een ondoordachte daad. Ze was gebaseerd op de pessimistische vooruitzichten van de Franse Federatie i.v.m. de opening van de grenzen en wou een einde stellen aan de onzekerheid van de liefhebbers aangaande het lot van hun kolonie (meer in het bijzonder van hun jonge duiven) en bereidde de inrichting van de vluchten die daags voordien in overweging werden genomen voor.

De K.B.D.B. zorgde er eveneens voor dat de beslissingen van deze vergaderingen zo vlug mogelijk op zijn website en op teletekst verschenen om al zijn leden gerust te stellen of op zijn minst te informeren.

Op 19/07 vernam de K.B.D.B. dat de Belgische Verstandhouding de intentie had een onwettige vlucht uit Souillac in te richten op datum van 21/07 en hiervoor gebruik zou maken van de lossingsvergunning afgeleverd door de Franse Federatie (maar ondertussen niet meer geldig). De K.B.D.B. kon dergelijke inrichting niet toestaan. Vervolgens bleek dat enkele verenigingen onder de bescherming van een inrichter en met de hulp van een vervoerder, beslisten door te zetten en hebben, ondanks onze waarschuwingen, ingekorfd voor voormelde vlucht.

Deze inrichting vond plaats tegen de K.B.D.B.-regels, de richtlijnen van het F.A.V.V, de toelatingen van de Franse Federatie en de Franse wetgeving, in.

De op te lopen risico’s, bevestigd door een mail van het voedselagentschap, waren zeer duidelijk m.n., naast eventuele scheidsrechterlijke procedures die konden aangevat worden, de in beslagname van het voertuig gebruikt voor dit onwettig transport en de VERNIETIGING van de vervoerde dieren.

De K.B.D.B. was het zichzelf verplicht, in het belang van zijn liefhebbers en van hun kolonie, om te reageren en aangezien een dialoog geen enkele oplossing bood, om juridische vervolging in te roepen. Het resultaat was, vanzelfsprekend, gunstig voor de K.B.D.B. m.n. een verplichting de duiven naar België terug te brengen onder dwangsom van 50.000 € waarvan de K.B.D.B. daarenboven de betaling solliciteert.

De K.D.B.B. stelt zich op huidig ogenblik de vraag of de opgelopen risico’s dit alles wel waard waren. Gelukkig voor de liefhebbers verliep de terugkeer van de duiven zonder hindernissen.

Op huidig ogenblik zijn scheidsrechterlijke en disciplinaire vervolgingen aangevat tegenover de inrichter, de inkorvende verenigingen en de vervoerder.

Op 23/07, kreeg de K.B.D.B. het officieel bericht van de Franse Federatie waarin gemeld werd dat de Franse grenzen opnieuw geopend waren voor onze contingenten. De liefhebbers werden onmiddellijk verwittigd van de beslissingen genomen door het nationaal sportcomité dat de dag zelf nog vergaderde. Er dient eveneens gesignaleerd te worden dat deze beslissingen direct daarna werden bekrachtigd tijdens de vergadering met de interprovinciale, nationale en nationale inrichters.

De nationale beheerraad van de K.B.D.B. heeft strenge beslissingen getroffen ten aanzien van de personen betrokken bij voornoemde vlucht in overtreding met de Statuten en Reglementen van de K.B.D.B en met de Plichtenleer.

Rekening houdend met het probleem gesteld door de vlucht uit Souillac, oorspronkelijk een nationale vlucht, verleende de beheerraad eveneens mandaat aan het nationaal sportcomité om een andere procedure in overweging te nemen voor het toekennen van de nationale vluchten 2008, toekenning die onder zijn bevoegdheid valt.

De K.B.D.B. hoopt dat dit probleem geen invloed zal hebben op het toekomstig beheer van de problematiek van de vogelgriep en geen impact zal hebben op de, trouwens goede, relaties die bestaan met de Franse Federatie, het F.A.V.V. en de bevoegde ministeries.

We zullen niet nalaten u te informeren over het gevolg verleend aan deze zaak maar, wees ervan overtuigd dat in deze moeilijke ogenblikken waar gevoelens de bovenhand halen op de rede, het niet aangenaam is te verbieden maar dat de K.B.D.B. in haar hoedanigheid van verantwoordelijke federatie de plicht had en heeft te waken over uw belangen.

Voor de K.B.D.B.De nationale voorzitter

Felicien VERMEULEN.

25 Jul 2007
'Gentse Vijfdaagse'
Secr. Tempelstraat 25
9890 Asper
Het bestuur van de Gentse Vijfdaagse wil langs deze weg haar leden op de hoogte brengen dat ingevolge de herneming van de vluchten uit Frankrijk de programma's van de kampioenschappen 'Junior Cup' en 'Vijfdaagse jonge duiven' gewoon worden gehandhaafd en vervlogen zoals voorzien bij de aanvang van het seizoen.

De provinciale vlucht uit Giessen van 21/7/2007 komt wel in aanmerking voor het kampioenschap 'Junior Cup' zoals aangekondigd in het schrijven van 16 juli 2007 met de aanpassingen ingevolge de vogelgriep.
Indien u vragen heeft of meer info wenst kan u steeds contact opnemen met het secretariaat 09 384 45 71 (Willy Meurysse).

25 Jul 2007
Politieke hulp, dank u Mevr Taelman, dank u Mevr Andries ! ( In naam van alle duivenliefhebbers ! )
Wij, PIPA, vinden het héél belangrijk om een dankwoordje te richten aan de verschillende politici, waaronder Mevr. Martine Taelman en Mevr. Bénédicte Andries ; zoals blijkt uit onderstaande e-mails was hun inbreng héél belangrijk voor het terug toelaten van duivenwedstrijden in Frankrijk !
In naam van tienduizenden liefhebbers in België, Nederland, enz...Bedankt !
Geachte Mevrouw Taelman,
Het is met veel genoegen dat ik U kan melden dat de Belgische wedstrijdduiven weer over Frankrijk mogen vliegen vanaf dit weekend.

Enige caveat weliswaar:
* de duiven mogen niet afkomstig zijn van risico-zones (i.e. Duitsland)
* de duiven mogen niet vliegen over de risico-zones in Frankrijk, maar wel over de rest van Frankrijk

Van zodra ik het officieel communiqué toegestuurd krijg, zend ik dit U vanzelfsprekend door.
Intussentijd mogen de duiven echter zonder probleem binnen deze beide beperkingen gelost worden.

In de hoop U hiermee van dienst te zijn geweest.
Met hartelijke groet,

Bénédicte Andries
-------------------------------------------------------------------------------------
Geachte Mevrouw Taelman,

Na menig telefonisch contact met het Franse ministerie van Landbouw kan ik U het volgende meedelen
Vandaag, vrijdag 20 juli 2007, zijn de resultaten van de saisine ter re-evaluatie van het risico H5N1 toegekomen op het ministerie van Landbouw
op dit ogenblik worden deze resultaten gelezen en besproken op het niveau van het kabinet
Mevrouw Emanuelle Soubeyran is de contactpersoon op het kabinet van het Franse Ministerie van Landbouw
Zij zal mij rond 17h00-17h30 persoonlijk contacteren om een eerste reactie te geven

Vanzelfsprekend zal ik U na afloop zelf contacteren, maar op dit ogenblik ben ik zelf nog niet veel wijzer.

In de hoop U hiermee al enigszins van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Bénédicte Andries
-------------------------------------------------------------------------------------
Chère Me. Soubeyran,

La confirmation que le virus de la grippe aviaire était bien à l’origine du décès de trois cygnes trouvés morts sur un étang de la commune d’Assenoncourt vous a amené à interdire les lâchers de pigeons voyageurs sur la totalité du territoire Français.

La fédération colombophile belge m’informe qu’elle craint que la saison des concours ne soit arrêtée au moment où elle atteint son point culminant.

La Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE pourvoit dans sa section 6, article 33.4. que :

« Par dérogation aux sections 3 et 4, en cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, les Etats membres, en se fondant sur une évaluation des risques, peuvent introduire des mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci et à l’intérieur de celles-ci. »

Après avoir pris contact avec votre cabinet, on m’a fait part de la décision du Ministre d’ordonner une saisine afin de réévaluer le taux du risque sur le terrain.

Puis-je vous demander urgemment mais poliment de me tenir au courant des résultats de cette réévaluation que vous venez de recevoir aujourd’hui.

Vu qu’en règle générale, les pigeons voyageurs n’entrent pas en contact avec d’autres volatiles et que le séjour sur le territoire français reste par définition très limitée, je vous saurais gré de bien vouloir insister auprès de votre ministre d’accorder une dérogation d’urgence pour les pigeons voyageurs belges afin de permettre la reprise des compétitions colombophiles dès ce weekend.

Veuillez accepter, chère Me. Soubeyran, l’expression de mes sentiments les plus distingués,

Bénédicte Andries
Adviseur au Cabinet
Cabinet Affaires Etrangères de Belgique
Rue des Petits Carmes, 15
1000 Bruxelles
BELGIQUE

24 Jul 2007
Vlucht programma van de INTER-WESTVLAAMSE:

Terug in Frankrijk.
Zoals voorzien gaat ons gewoon vlucht programma van de affiche gewoon verder.
Met dien verstande dat POITIERS van 28 juli wordt afgevoerd.
Volgens de affiche wordt NARBONNE oude duiven behouden voor onze kampioenschappen.
Laten wij aanmerken dat alleen Heidelberg van 21 juli meetelt voor de kampioenschappen en Souillac voor oude blijft behouden.
Limoges jaarlingen wordt zoals voorzien vervangen door Souillac jaarlingen.
Verder programma volgens de affiche:
4 augustus: Perpignan en Tours jonge duiven.
11 augustus : Tours jonge duiven.en Argenton jonge duiven.
18 augustus: Tours jonge duiven.
25 augustus: Tours jonge duiven.
11 september: Gueret jonge duiven.
Joris Follet.
23 Jul 2007
Limburg :

Het ingediend programma blijft vanaf zaterdag 28 juli 2007 integraal van toepassing.

Woensdag 25 juli : Leervlucht uit Soissons
Inkorving dinsdag van 18u tot 19u in de lokalen die inkorven voor Bourges
en in de loods te Genk.
Zaterdag 28 juli BOURGES NATIONAAL (inkorving donderdag)
Zondag 29 juli Voorziene korte Frankrijkvlucht (Laon en Dizy)
Zaterdag 4 augustus NANTEUIL PROVINCIAAL KOTK
(inkorving vrijdag 3 augustus in RIETEN manden)
Zondag 5 augustus Voorziene Belgiëvlucht.

23 Jul 2007
Narbonne :

Cureghem Centre en ZLU zijn in discussie geweest. ... na ons bericht.
De verkeerde info kwam van Cureghem en hebben wij als dusdanig NIKS mee te maken.
Moge het nu definitief zijn :
België Dinsdag
Nederland Woensdag.

23 Jul 2007
Narbonne :
Cureghem Centre laat weten dat zowel in België als in Nederland de inkorving voorzien is op dinsdag 24 juli 2007
(en niet op woensdag 25 zoals eerst VERKEERDELIJK werd vermeld).

Z.L.U. NIEUWS

LAATSTE NIEUWS / zaterdag 21 juli 2007 – 15.00 uur
Narbonne
In overleg met Cureghem Centre is vanmiddag besloten de geplande wedvlucht vanuit Narbonne van 28 juli 2007 te handhaven.
Inkorven: dinsdag 24 juli 2007 (zowel België als Nederland)
Let op:
• Deelname conform de condities en voorwaarden zoals vermeld in het Z.L.U. Periodiek onder de wedvlucht Narbonne.
Met sportgroeten,
Bestuur Z.L.U.

23 Jul 2007
Aan de lokalen F.V.O.V.

Na de vergadering van het Nationaal Sportcomité kan ik u meedelen dat unaniem beslist is terug te
keren naar Frankrijk
De vluchtkalender wordt afgehandeld zoals hij voorzien was.Omtrent dit punt was er enige discussie.
Voor deze week wordt dus ingekorfd voor :
Narbonne Oude inkorving morgenavond (dinsdag)
St.-Vincent Jaarlingen inkorving morgenavond (dinsdag)
Bourges Oude-jaarlingen-jonge inkorving donderdagavond
De aangevraagde snelheidsvluchten (zie uw vluchtkalender) gaan door zoals toegestaan door het
Provinciaal Comité op zondag (West-Vlaanderen stelde voor de snelheid te verschuiven naar zaterdag) Dit werd niet goedgekeurd
Wat F.V.O.V. betreft : 04 augustus : Vierzon oude + jonge
Angoulème oude + jaarlingen
Perpignan
11 augustus Orleans Oude jaarlingen jonge
Argenton Oude jaarlingen jonge
18 augustus Tours
25 augustus la Souterraine
08 september Guéret

Door het Franse Voedselagentschap het AFSSA is er een positieve aanpassing van hun reglementering ingeval er vogelgriep uitbreekt bijgevoegd .In geval er in Frankrijk vogelgriep uitbreekt krijgen we nu de kans uit te wijken naar een ander departement.In ieder geval een stap in de goede richting.
Maar deze winter is er nog veel werk aan de winkel. We zullen meer dan ons best doen zodat we in de toekomst niet meer met dezelfde problemen geconfronteerd worden.
met sportieve groeten
Mark De Backer

23 Jul 2007 - Terug naar Frankrijk !
Beste duivenvriend,

Zoals we u eerder meldden kwam vandaag het Nationaal Sportcomité samen, en ook de provinciale voorzitters.

Daarnet kregen we het bericht dat het volledige oorspronkelijke programma werd behouden ( van voor de vogelgriep ) ; er zal geen verplaatsing komen van het vluchtprogramma zoals voorgesteld. Het probleem was hierbij dat alle provinciale vluchtkalenders daardoor in het gedrang kwamen.

De voorzitter van KBDB West-Vlaanderen, Johny Goegebuer, wou er voor de West-Vlamingen ook de nadruk op leggen dat er dit weekend volgende vlucht georganiseerd wordt :

- Brionne ; voor jonge duiven ; basisafstand West-Vlaanderen 260 KM
( enkel jonge duiven ; inkorving is op vrijdag tussen 17 en 19 )

- Het weekend erna ( 4-5 augustus ) wordt Nantes gespeeld in West-Vlaanderen, dit voor jonge duiven, oude en jaarlingen ). Dit met een semi-nationale omtrek !

Groetjes!

PIPA

22 Jul 2007 - Open brief Filip Norman


21 Jul 20007 Nederland : Volgende week opnieuw Franse vluchten.
Bestuur NPO heeft inmiddels via een vertrouwde bron bij het ministerie van Frankrijk vernomen, dat vanaf Zaterdag 21 juli door Fransen in Frankrijk weer duivenvluchten mogen worden goerganiseerd en dat vanaf volgende week weer buitenlandse duivenvluchten vanuit Frankrijk mogen worden gehouden.

Bestuur NPO heeft dan ook besloten dat de voorheen vastgestelde Nationale vluchten Bergerac/Dax op 27 juli a.s. doorgang zullen vinden, waarmee dus Nationaal Linz komt te vervallen. De Nationale/Internationale wedvlucht Wenen d.d. 10 Aug. zal worden vervangen door Nationaal/Internationaal Montauban.

Over deze Internationaal Montauban zegt de NPO:
Om alle afdelingen de gelegenheid te geven een verloren meerdaagse fondvlucht in te halen en de fondvliegers in dit moeilijke seizoen een extra fondvlucht te geven, heeft bestuur NPO besloten om op 10 Augustus een internationale meerdaagse fondvlucht vanuit Montauban te vliegen.
Deze internationale wedvlucht wordt ook opengesteld voor liefhebbers uit Belgie, Luxemburg, Frankrijk en een deel van Duitsland. De aanvragen worden deze week naar de nationale bonden verstuurd. Nadere mededelingen volgen in de komende dagen.

21 Jul 20007
Maandagvoormiddag 23 jul is een speciale vergadering van het Sportcomité gepland.
Agendapunt : Organisatie vluchten vanaf opening grenzen met Frankrijk.
Laat ons hopen dat het gezond verstand mag zegevieren en dat allen in dezelfde richting denken :
" Laat ons met de duiven spelen, het seizoen is nog zo kort";
Om medische redenen kan de Nationale Voorzitter Mr F. Vermeulen niet aanwezig zijn.
We wensen hem een spoedig herstel.

21 Jul 2007
Open brief
Verbroedering-OBRAFO Tienen

Sint-Barbarastraat 3,
3300 Kumtich Tienen
Tienen, 20 juli 2007.
Betreft : - Open brief, aanpassing vluchtkalender (vogelgriep).
Aan de heer Felicien Vermeulen, nationaal voorzitter,
Aan de heer Georges Wauthy, nationaal sportvoorzitter,
Aan de heer Pierre Verluyten, voorzitter Vlaams-Brabant.
Aan de heer voorzitter Belgische Verstandhouding.
Aan de heer voorzitter Cureghem-Centre.
Aan de heer voorzitter Brabantse Unie.
Aan de heer voorzitter Club Fond Wallonie.
Geachte heren,
Het ziet er naar uit dat de Franse lossingsplaatsen vanaf volgend weekend terug toegankelijk zijn.
Geachte heren, in het belang van onze duivensport zou ik willen vragen om in alle sereniteit snel enkele beslissingen te nemen. Vergeet voor een paar dagen alle mogelijke onenigheden. Het duivenseizoen 2007 nadert zeer snel zijn einde, met moet nu snel bijsturen.
Laat ons in de weken die ons nog resten met duiven spelen. Bij deze wil ik u met aandrang vragen om rekening te houden met de verzuchtingen van de
meerderheid van onze liefhebbers.
- Keer terug naar de Franse lossingsplaatsen.
- Wat de resterende fond en zware fondvluchten voor oude & jaarse duiven betreft, laat deze doorgaan zoals voorzien.
- Verplaats de nationale kalender (Bourges, Argenton, La Souterraine en Gueret) met één week. Geef zo aan de liefhebbers de kans hun duiven terug in lijn te krijgen.
- Schrap alle provinciale en interprovinciale zware hafo-vluchten voorzien voor het weekend 28-29 juli.
- Laat aan iedere hafo lokaal de kans om een kleine hafo-vlucht te programmeren voor het weekend van 28-29 juli.
Belangrijk als voorbereiding voor de komende nationale kalender.
- Keer terug naar de normale snelheids-kalender vanuit Frankrijk.
Indien men het gezonde verstand laat spreken kan het geen dagen duren om tot een eensgezind en sportief besluit te komen. In het belang van onze duivensport, onze duiven en duivenliefhebbers doe ik een beroep op U allen.
Met sportieve groeten,
Francis Nolmans
Voorzitter Verbroedering-OBRAFO Tienen.

20 Jul 2007
Après de longues heures , l’avis de soulagement est enfin arrivé…
Un communiqué de presse de la Fédération Française, signé par Mr De Sousa, nous fait savoir que les concours reprennent en France ce week-end.
Il est évident que l’exécution pratique est dans les mains de la RFCB et du Comité Sportif.
A partir de quand?
Retournons-nous en France?
Toutes des questions qui doivent être solutionnées dans le courant de la semaine prochaine.
Le texte sous : http://www.pipa.be/forum/viewtopic.php?p=72897#72897
Salutations
¨ PIPA-TEAM
www.pipa.be

Na bang afwachten is het dan toch zover :
Een persbericht van de Franse duivenbond, ondertekend door de heer De Sousa, laat ons weten dat dit weekend de vluchten hernemen in Frankrijk.
Het is uiteraard nu aan de KBDB en zijn sportcomité om de praktische uitvoering vast te leggen.
Vanaf wanneer?
Gaan we terug naar Frankrijk??
Allemaal vragen die in de loop van volgende week moeten opgelost worden...

De volledige franse tekst hieronder :

COMMUNIQUE de la FÉDÉRATION COLOMBOPHILE FRANÇAISE
A TOUS LES COLOMBOPHILES
LES COURSES DE PIGEONS VOYAGEURS REPRENNENT
CE WEEK-END DES 21/22 JUILLET 2007

Après un arrêt forcé de deux semaines nos coursiers peuvent, à nouveau, voyager librement.

Nos pigeons " manifestants " déjà mis en loges mercredi et jeudi seront rejoints par leurs collègues, ce vendredi et samedi dans une immense manifestation symbolique.
Les centaines de milliers de voyageurs lâchés ce week-end seront porteurs du message
" PLUS JAMAIS CA "
Ce message sera adressé aux autorités qui ont en charge la gestion de ce grave problème de l'Influenza Aviaire dont nous sommes solidaires et co-gestionnaires, pour ce qui concerne les pigeons voyageurs, car nous en avons l'obligation de par la Loi n° 94-508 du 23 juin 1994.

C'est pourquoi, notre courrier du 31 juillet 2006, proposant un plan de gestion spécifique des pigeons voyageurs en cas de présence du virus H5N1 sur notre pays, sera réactivé et nous souhaitons le remettre à nouveau, en mains propres, cette fois-ci, aux services de la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) car, l'application de ce plan nous permettait, s'il avait été retenu, de sauvegarder toute l'activité colombophile tout en restant en conformité avec la déclaration du 09 mars 2006 du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale (commission Européenne) et obéissait, également, au principe de précaution si cher à tout le monde par les temps qui courent ….

La France n'est pas seulement le pays des Droits de l'Homme, la France est également le pays à partir duquel ont lieu tous les départs des courses de pigeons voyageurs vers la Belgique, les Pays Bas, l'Allemagne, le Luxembourg. Pour cette raison, le rôle de la Fédération Colombophile Française est fondamental dans la gestion de tout ce transit qu'il faut autoriser, gérer et contrôler.

Je remercie ces pays amis pour leur marque de sympathie et de solidarité avec les colombophiles français, notamment, l'Allemagne en la personne de son Président, Monsieur H. Menzel, dont le soutien futur nous sera précieux.

Cette interruption des courses de pigeons, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, prend fin en ce week-end des 21 et 22 juillet grâce à l'implication de Monsieur le Ministre de l'Agriculture qui a parfaitement compris que la date butoir de ce week-end était vitale pour la sauvegarde du pigeon voyageur.

Je remercie

- Monsieur Benoît Caillez, responsable du journal colombophile français " La France Colombophile " pour ses écrit éclairés, pertinents, justes et neutres sur ce sujet complexe qu'est la grippe aviaire et qui a contribué à la bonne gestion de cette période difficile.

- Monsieur Jean Pierre Decool et le Docteur Ch. Arnoult pour leur dévouement et la mise à disposition de leurs compétences spécifiques au service de cette cause.

Et enfin, le conseil d'administration national, pour sa détermination à mener l'action de grande envergure décisive au déblocage de cette situation ubuesque et à sauver la saison colombophile 2007. (la date qui avait été avancée par le Ministère, lors de la réunion du 11 juillet, était 1ère quinzaine d'août).

Je remercie, également, tous ceux qui m'ont encouragé et soutenu dans cette épreuve difficile, de courte durée, mais qui m'a semblée interminable.

Bonne fin de saison colombophile, bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer,
Bien à vous,
Le Président National,

José DE SOUSA

20 Jul 2007
DISPUUT KBDB – ENTENTE BELGE: liefhebbers zelf het slachtoffer?

We leven in een groot en eengemaakt Europa: maar van het eenvormige Europa zien wij heel dikwijls bitter weinig; honderden kleine of grote regels verschillen van land tot land en zijn zelfs totaal tegenstrijdig, het irriteert de mensen, heel dikwijls zijn ook de gewone mensen het slachtoffer …… regels, wetten en nog eens regels en wetten……. Het verwondert niemand dat de mensen protest laten horen door de nieuwe grondwet in verschillende landen af te wijzen…….

WAAR ZIT SOMS DE LOGICA????
Vogelgriep in Duitsland, vogelgriep in Frankrijk……..

Duitsland geen vuiltje aan de lucht, in Frankrijk volledig verbod op wedstrijden ……

Nu spant KBDB kortgeding tegen Entente Belge om het lossen van de duiven in Souillac te verbieden?

Eerste vraag is:
is dit de taak van de KBDB of van de Franse regering?
Tweede vraag: treffen ze Entente Belge of meer nog hun eigen West-Vlaamse leden?
Derde vraag: wat gaat de KBDB doen ten overstaan van CFW, daar blijken Franse duiven ingekorfd voor Irun? Twee maten en twee gewichten?

Uit het Oosten spelen kan, maar het aanleren moet stapsgewijs gebeuren; wetenschappelijk kan het niet verantwoord ten aanzien van het dierenwelzijn om midden in het seizoen te switchen van zuid naar oost op grotere afstanden ( vanaf 400 - 500 km ).

Het probleem van de vogelgriep stelt zich al jaren en het laat zich aanzien dat het nog wel enkele jaren kan aanslepen. We begrijpen dat de KBDB machteloos is tegen de machtige politiek, maar als onderhandelen en overleg niet helpen, dan begrijpen en volgen we veel liefhebbers in hun rebelse houding…….

Tot slot om tot de zaak Souillac ( waarop uiteindelijk hoofdzakelijk in West-Vlaanderen ingekorfd werd – meer dan 2600 duiven ) terug te keren, citeren we de heer Norman:” ik heb de verantwoordelijkheid genomen de duiven in te korven, ik heb beloofd ze te lossen en ik zal mijn woord houden …… al is het mijn laatste act als voorzitter van de Entente Belge” ……. We willen er nog aan toevoegen dat de heer Norman uitdrukkelijk stelt dat zijn actie niet tegen de KBDB gericht is, alleen voor de duivensport en voor het welzijn van de duiven gezien de enorme verliezen vorige week uit Duitsland …..

Hij is steeds tot onderhandelen bereid om tot een gezonde oplossing te komen voor alle duivenliefhebbers in België.
Wij hebben ook geprobeerd de voorzitter van de KBDB te contacteren, maar dat was niet mogelijk.

Laat ons hopen voor alle liefhebbers dat alles goed afloopt en dat er toch nog een goed einde seizoen komt!

Het Pipa-Team
www.pipa.be

19 jul 2007
We doen het zelden of nooit maar deze maal nemen we het risico......
Na contact met de Heer De Sousa voorzitter van de Franse duivenbond kunnen we officieus melden dat vanaf volgend weekend de franse grenzen terug open gaan.
De officiële toelating zou morgenvroeg verstuurd worden door het Franse Ministerie.
Moesten we verkeerd zijn............. a.u.b. schiet niet op PIPA
Prettige nacht
Het Pipa-Team
www.pipa.be
19 jul 2007
Nieuws van Cureghem-Centre. (met dank aan Luc De Geest)

La Souterraine was en blijft WEIMAR.
Na een bezoek aan de streek heeft Cureghem Centre vastgesteld dat een lossing vanuit JENA niet mogelijk was en hebben wij een plaats gevonden in WEIMAR.
Dus als vervanging van ARGENTON en GUERET zal worden uitgeweken naar W E I M A R.
Deze beslissing is aan de K.B.D.B. medegedeeld alsook aan de heer STOCLET DANIEL is de gevonden lossingsplaats doorgegeven.

NARBONNE wordt I R U N en A L L E E N voor O U D E met lossing op ZATERDAGMORGEN. Internationaal dubbeling duivinnen.

St VINCENT wordt I R U N en A L L E E N voor J A A R D U I V E N met lossing de VRIJDAGNAMIDDAG. Indien internationaal dan ook dubbeling duivinnen.
Dit zijn twee totaal verschillende vluchten met waarschijnlijk ook een verschillende lossingsplaats.
De lokalen dienen ook twee verschillende vluchten te organiseren en op twee verschillende namen in te korven,de liefhebbers welke elektronisch spelen dienen dit ook te doen.
Gezien de vorige lossingsplaats absoluut niet geschikt is voor een lossing met meerdere wagens hebben wij dit gisteren aan de heer Stoclet gemeld en via onze vrienden uit St Vincent is hem hedenmorgen een nieuwe plaats voorgesteld. Deze kan niet worden gebruikt voor een namiddaglossing.
Vandaar de eventuele verschillende losplaatsen.

19 jul 2007
Was onze hoop enigszins gericht op de vergadering van het franse voedselagentschap A.F.S.S.A en het Ministerie dan was onze hoop zéér kort.
Alles blijft gesloten, en wat met de duiven ingekorfd voor Irun door de fransen??
19 jul 2007
Kortgeding KBDB tegen Belgische verstandhouding.

De zaak "Souillac" blijft niet zonder juridische gevolgen. De KBDB spant nu een kortgeding in tegen de organiserende BV-EB.
Als dat maar goed afloopt, en dit terwijl de Souillacduiven nog op de heenweg zijn.
19 jul 2007 Update 9u25 aantallen duiven Souillac / Leipzig
Inkorving Souillac in West-Vlaanderen was een succes, men schat dat in 9 lokalen ( alleen Beveren-Roeselare heeft niet ingekorfd ) in totaal 2.609 duiven zijn ingekorfd... In Gistel : +/- 540 duiven ( oude en jaarlingen samen ) ; In Steenbrugge : +/- 440 duiven ( oude en jaarlingen samen )
Cijfers van andere lokalen zijn momenteel niet ter beschikking.
In heel de provincie Antwerpen waar men Leipzig organiseerde waren samen +/-40 korven of 526 duiven
Het is jammer dat, door de versplintering, in bepaalde provincies helemaal niet op Souillac, noch op Leipzig kon gespeeld worden. Jammer voor de liefhebbers van deze provincies ; Laat ons hopen, in het algemeen belang van de sport, dat er door de verschillende partijen tot een consensus kan gekomen worden wat betreft toekomstige vluchten.
18 jul 2007
La province du Brabant Wallon et le CFW nous communiquent qu'ils n'enlogent ni pour Leipzig ni pour Souillac.
De provincie Waals-Brabant deelt ons mee dat ze niet voor Souillac of Leipzig inkorven.
Libotte Guy
18 jul 2007 Amai amai amai!?! Update 17u35
Volgens de ondervoorzitter KBDB, provincie Antwerpen gaat Union Antwerpen dit weekend een provinciale vlucht vanuit Leipzig organiseren. Hierop verspeelt men ook de Beker van de Koning.
In West-Vlaanderen zouden alle ingekorfde duiven naar Souillac gaan, daar staat Filip Norman garant voor ( dit is de info komende van Filip Norman )
Gezien de grote onduidelijkheid hebben Limburg en Brabantse Unie besloten noch Leipzig, noch Souillac in te korven.
Wat betreft andere provincies hebben we nog geen inlichtingen.
18 jul 2007 Lossingsvergunning IRUN OK
Geachte,
Wij kregen de bevestiging van de Spaanse federatie dat nog deze namiddag de
lossingvergunning voor IRUN van 21.07.2007 zal worden bekomen.

Met vriendelijke groeten.
De secretaris algemene coördinatie,
Patrick Marsille

18 jul 2007 Reactie Filip Norman op het persbericht van de KBDB - 14u10
We hadden net telefonisch contact met de Hr Filip Norman, voorzitter van de Belgische Verstandhouding. Hij bevestigde dat, ondanks de dreiging van de KBDB van schorsing en dergelijke, men binnen de Entente Belge, bij hun beslissing blijft om naar Souillac te gaan. Voorzitter Filip Norman hoopt dat hij de steun zal krijgen van de vele lokalen en liefhebbers ; van zijn eigen lokaal te Gistel had hij wel al het fiat gekregen, daar zou men inkorven ; zelf geeft De Hr Norman ook 60 duiven mee op Souillac."In Frankrijk zal men geen duiven tegenhouden op de baan, daar is dit helemaal geen prioriteit ", weet Norman uit welingelichte bron. Ook het feit dat het Voedselagentschap deze zaak zou opvolgen baart hem geen zorgen. " Zij gaan toch niet mee over de grens gaan ?", aldus Filip Norman.
Filip Norman vraagt via deze weg de steun van zoveel mogelijk liefhebbers en lokalen om de vlucht uit Souillac te steunen.
Pipa blijft jullie verder op de hoogte houden via deze weg.

18 jul 2007 Reactie KBDB op Beslissing Entente Belge Update 13u45
Betreft : SOUILLAC
We vernemen dat de BELGISCHE VERSTANDHOUDING, op persoonlijk initiatief en het lossingsverbod in Frankrijk naast zich neerleggend, de lossing uit SOUILLAC op zaterdag 21/7/07 aankondigt. Dit lossingsverbod werd ons heden nog bevestigd door de Voorzitter van de Franse Bond, de heer DE SOUSA.

Wij herinneren onze leden met aandrang dat deze handelwijze in tegenstrijd is met de beslissingen van het Nationaal Sportcomité en, op basis van de huidige informatie, ook met de beslissingen van het bevoegde Franse ministerie die nog steeds van toepassing zijn.

Wij informeren dan ook de verenigingen, vervoerders en liefhebbers die zouden wensen deel te nemen aan deze vlucht dat zij dit doen onder hun volledige persoonlijke verantwoordelijkheid en dat zij de eventuele gevolgen alsook de gevolgen die dergelijke handelwijze zou kunnen veroorzaken voor de toekomst van de Belgische duivensport in Frankrijk, dragen.

Het F.A.V.V. heeft ons nu reeds medegedeeld dit dossier te zullen opvolgen.

In geen enkel geval zal deze vlucht in aanmerking kunnen worden genomen voor om het even welk kampioenschap.

BERICHT AAN DE VERENIGINGEN DIE DE INTENTIE HEBBEN OM VOOR

SOUILLAC IN TE KORVEN

De K.B.D.B. houdt eraan u te informeren dat, op basis van de huidige richtlijnen van toepassing inzake vogelgriep, de wedvlucht uit SOUILLAC die vandaag wordt ingekorfd door de BELGISCHE VERSTANDHOUDING niet toegelaten is op basis van artikel 6 van het Nationaal Sportreglement.

De duivenliefhebbersvereniging (of bestuur) die, ondanks deze waarschuwing, zou inkorven voor deze vlucht stelt zich bloot aan eventuele scheidsrechterlijke of juridische vervolgingen.

18 jul 2007 Nota Stef Swinnen ! Update 11u40
In bijlage het speciale advies van verleden jaar van het Franse Voedselagentschap (AFSSA) mbt tot reisduiven dat gegeven werd ingevolge de aangevraagde re-evaluatie van 27-4-2006.
( Bijlage : Klik Hier )
Dit advies droeg er verleden jaar toe bij dat het verbod op duivenlossingen in Frankrijk op 12 mei 2006 opgeheven werd.
De bevindingen van toen zijn volgens nog altijd even geldig, temeer daar de HPAI situatie in Frankrijk minder ernstig is dans verleden jaar.

In plaats van wilde en onwettelijke acties te plannen zou de FCF ( Franse duivenbond) er beter aan doen de politieke kalender op de voet op te volgen.
Dan zou men weten dat Mevr Pascale BRIAND, Directrice van het AFSSA op 19 juli 2007 om 15u een vergadering heeft met Michel Barnier, Minister van Landbouw, om verslag uit te brengen over de re-evaluatie van de situatie in de Moezelle.
Men zou het AFSSA en de Minister van Landbouw moeten confronteren met het advies van het AFSSA van 12 mei 2006 dat speciaal op postduiven gericht was met als doel dat het advies dat Mevr Briand donderdag namens de AFSSA kan verstrekken ten volle rekening houdt met het advies inzake reisduiven.

Indien dan hetzelfde scenario als in 2006 gevolgd wordt, zou de Franse Minister van Landbouw practisch onmiddelijk het risiconiveau in positieve zin kunnen aanpassen met goede gevolgen voor de wedstrijdvluchten.

Geduld en goed onderbouwd overleg brengen meestal betere resultaten dan harde acties.

Mvg

Stef Swinnen
18 jul 2007 Belangrijke vergadering, morgen 19 juli, in Frankrijk.
Op de website van het Franse Ministerie kan u lezen dat er morgen, 19 juli, een vergadering is tussen de Franse Minister van Landbouw Michel Barnier en Mevr. Pascale Briand, directrice van het Franse Voedselagentschap. Ook in 2006, 12 Mei, was er een dergelijke vergadering tussen de Minister en het Voedselagentschap ; Toen gaf men positief advies voor de duivenvluchten en gingen deze terug door na deze vergadering.

Agenda Franse Minister van Landbouw : Klik Hier
18 jul 2007 Souillac ipv Leipzig ! Update 10u50

Officiële tekst van de Belgische Verstandhouding / Entente Belge :

Beste vrienden duivenliefhebbers,

Na lang en rijp beraad heeft de Belgische Verstandhouding beslist om, in het belang van zijn liefhebbers en uit liefde en genegenheid voor de reisduif
die met heel veel respect dient behandeld te worden, geen wedvlucht uit Leipzig te organ
seren maar terug naar Frankrijk te gaan. ( m.a.w naar Souillac )
De voornaamste reden voor deze beslissing is de katastrofale afloop verleden
weekend van de vlucht uit Berlijn en de abnormaal grote verliezen op de andere wedstrijden uit Duitsland.
Het is geenszins de bedoeling van de Belgische Verstandhouding om afstand te nemen van de K.B.D.B., laat staan een aparte koers te gaan varen.
Maar als inrichter is het voor ons mogelijk om sneller in te spelen op bepaalde gegevens en situaties.
Het is echter zo dat het organiseren van een wedvlucht uit SOUILLAC inhoudt dat deze, zonder een gewijzigde beslissing van het Nationaal Sportcomitee,
meer dan waarschijnlijk niet zal kunnen in aanmerking genomen worden voor de Nationale K.B.D.B.-Kampioenschappen.

In de hoop voor onze reisduiven een goede beslissing te hebben genomen, wensen wij al onze liefhebbers veel sterkte toe in deze uiterst moeilijke
duivenliefhebbers-tijden.
Voor de Belgische Verstandhouding,
Filip Norman en Yvan Eeckhout.

Souillac zal een aparte vlucht hebben voor jaarlingen !
Nota Redactie PIPA : Om alle misverstanden te vermijden ; Momenteel is er van het Franse Ministerie uit nog altijd geen toelating om te lossen in Frankrijk.

17 Jul 2007 France
GRIPPE AVIAIRE m.a.j. 17/07/07.

COMMUNIQUE de la FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISELe conseil d’administration de la Fédération Colombophile Française s’est réuni ce jour 17 juillet 2007 afin d’examiner la possibilité de canaliser et d’encadrer les manifestations voulues par les colombophiles français face aux mesures injustes et abusives par rapport aux directives Européennes prises à l’encontre des pigeons voyageurs par le Ministère de l’Agriculture dans le cadre de la gestion de l’Influenza Aviaire en France.
La Commission Européenne, spécialisée en la matière, a fixé les règles minimales à appliquer par chaque état membre.
Le Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale a émis une déclaration le 09 mars 2006 spécifique aux pigeons voyageurs.
Or, l’Allemagne, qui a des foyers de grippe aviaire chez elle, peut librement pratiquer les courses de pigeons voyageurs et pourrait même lâcher à partir d’un pays contaminé en évitant de démarrer et de survoler la zone contaminée.
La Belgique, les Pays Bas, le Luxembourg, l’Italie, la Suisse (pas membre), l’Espagne, le Portugal etc.. peuvent également pratiquer les courses de pigeons voyageurs en restant dans le cadre fixé par la Commission Européenne et de la déclaration du Comité exécutif de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale spécifique aux lâchers de pigeons voyageurs.
La France a pris des positions extrêmes puisque sans cas en France et un cas dans un pays limitrophe, ce sont près de 3000 communes ou villes qui sont interdites de départ et de survol.
Avec un cas en France, c’est tout le territoire qui est bloqué.
Cette gestion spécifiquement française de l’Influenza Aviaire appliquée aux pigeons voyageurs causera la disparition du pigeon voyageur en France à très court terme.
La Fédération Colombophile Française et son Comité scientifique ont effectué toutes les démarches pour expliquer la spécificité du pigeon voyageur, nous avons remis toutes les études scientifiques existantes, sans succès.

C’est pourquoi, nous décidons de :
1) Déposer un recours auprès des instances juridiques compétentes (françaises et européennes) contre ces mesures qui mènent à la disparition du pigeon voyageur en France et en Europe.
2) Encadrer la manifestation nationale des pigeons voyageurs.
Nous voulons que la manifestation nationale soit paisible, sous le contrôle et la responsabilité de la Fédération Colombophile Française, sous la forme de lâchers manifestants :
1) sur des lieux de lâchers officiels de la Fédération.
2) Contrôlés par un agent de lâcher assermenté de la Fédération.
Les lâchers manifestants :
- seront porteurs d’un permis de lâcher délivré par la Fédération Colombophile Française.
- Les lâchers seront contrôlés par la Fédération Colombophile Française qui veillera à ce que les pigeons ne partent, n’arrivent, ni ne survolent une zone déclarée sous surveillance (zone de protection et zone de surveillance autour d’un cas déclaré de H5N1) conformément à la déclaration du Comité exécutif de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale du 08 mars 2006 – Réf D1 BVG (D6) D/410715 (Commission Européenne).
Le Conseil d’Administration

Korte uitleg :
De fransen mogen momenteel helemaal niet spelen met de duiven.
De Franse duivenbond onder leiding van de Heer De Sousa zal gerechtelijke stappen ondernemen op Frans en Europees niveau tegen dit verbod.

Er worden MANIFESTATIE (protest) lossingen ingericht op 2 officiële lossingsplaatsen in Frankrijk
Onder verantwoordelijkheid en controle van een agent van de franse duivenbond.
Deze lossingen :
Krijgen een vergunning van de Franse duivenbond rekening houdende dat niet gelost wordt in een van de 3000 verboden zones of deze gebieden zouden overvliegen..

17 Jul 2007 (Nederland)
Beleidsdraaiboek

Aviaire Influenza - versie 1.0
Juli 2007
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
11.8 POSTDUIVEN
11.8.1 Inleiding
De wetenschappelijke gegevens omtrent de rol van de (post)duiven bij de verspreiding van AI zijn beperkt. De duiven worden relatief resistent geacht tegen een infectie van AI en de kans dat een duif besmet wordt is klein. Toch hebben zich gevallen van AI bij (wilde) duiven in Turkije en Roemenië voorgedaan. Bij de mechanische verspreiding via de poten of de veren van virus, kunnen de duiven ook een rol spelen.

De gevoeligheid van de duif kan ook per AI-virus variant anders zijn.
Er zijn een aantal risicomomenten voor verspreiding van het virus te onderscheiden voor postduiven. Ze kunnen zelf geïnfecteerd raken en virus uitscheiden, ze kunnen via hun poten of veren virus meedragen en verspreiden. De postduiven kunnen het virus verspreiden via de verzamelingen voordat de dieren op wedstrijdvlucht gaan. Daarnaast kunnen de postduiven ook een rol spelen in de verspreiding van het virus via contacten met al dan niet besmette wilde vogels.
11.8.2. Maatregelen voor (post)duiven bij een uitbraak van Aviaire influenza
Bij een uitbraak van AI zullen er ook voor de postduiven maatregelen genomen worden.
De verzamelingen van pluimvee, waar ook de postduiven (columba livia) onder vallen zullen als eerste verboden worden in Nederland, dit betekent dat ook de wedstrijdvluchten in die periode verboden zullen zijn. Daarbij komt dat die wedstrijdvluchten over het algemeen via het buitenland gaan. Deze landen (voornamelijk België, Frankrijk en Spanje) zullen in eerste instantie het vervoer van postduiven uit de besmette gebieden(en wellicht uit het hele land) niet toestaan.
Op basis van een risicoanalyse en mogelijke gevoeligheid van de postduiven voor het AI-virus kunnen versoepelingen op deze maatregelen doorgevoerd worden.
Bij een uitbraak van AI in een andere Lidstaat kan besloten worden om de wedvluchten van Nederlandse postduiven vanuit die Lidstaat op te schorten.
Reachte NPO:
Maandag 16 juli is de eerste versie van het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza van het Ministerie van LNV verschenen. Hierin zijn ook maatregelen voor postduiven opgenomen. Deze houden in dat bij een uitbraak van vogelgriep in Nederland, de wedvluchten met postduiven in eerste instantie worden stilgelegd en pas mogen worden hervat na een risicoanalyse. Deze maatregel is behoorlijk vergaand gezien de hoge mate van resistentie van onze duiven tegen vogelpest. Tijdens de besprekingen op het ministerie waarbij de NPO aanwezig was, maar ook in de eerste conceptuitgave, is hiervan nooit melding gemaakt. In tegendeel, de maatregelen die toen genoemd werden, waren zeer beperkt, en zouden de sport nauwelijks beïnvloeden.
Op dit moment wordt verhaal gehaald bij het ministerie over hoe dit mogelijk is. Al het mogelijke wordt gedaan om de passage uit het draaiboek te krijgen.
Bestuur NPO

16 Jul 2007
Monsieur,
Il est interdit aux colombophiles français d'enloger leurs pigeons en Belgique.

Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations
La R.F.C.B.

DE KBDB laat weten dat de franse liefhebbers niet mogen inkorven in België.

16 Jul 2007
Hieronder een mail van Buitenlandse zaken aan Martine Taelman, VLD.

E-mail van Bénédicte Andries, kabinetschef van Minister Karel De Gucht, VLD :
Geachte Mevrouw Taelman,
Geachte Heer Hertogs,

Vanuit het kabinet werd enerzijds een officiële brief gestuurd naar het Ministerie van Landbouw te Frankrijk, anderzijds hebben wij telefonisch contact opgenomen met dit kabinet.
Uit dit telefonisch onderhoud blijkt dat reeds meerdere demarches gebeurden naar de Minister van Landbouw toe met dezelfde vraag, m.n. de opheffing van het verbod op vluchten van wedstrijdduiven. Hierover werd gisteren op kabinetsniveau in Frankrijk gedebatteerd.
Het resultaat van dit debat is dat een saisine ( onderzoeksteam ) vandaag of maandag zal vertrekken naar de getroffen plaatsen om de situatie en het risico te revalueren. Indien uit deze revaluatie nieuwe gegevens zouden blijken die dergelijke beslissing rechtvaardigen, zal zo snel als mogelijk een einde gemaakt worden aan het geldende verbod.
Ik hou U vanzelfsprekend verder op de hoogte van de evolutie terzake.
Met vriendelijke groet,
Bénédicte Andries

16 Jul 207
Oost-Vlaanderen
De vervangingsvluchten zullen meetellen voor de nationale, provinciale en FVOV kampioenschappen.
Mark De Backer

Vluchten in Oost-Vlaanderen 21-07-2007 en 28-07-2007
==========================================
Zaterdag 21 juli 2007
GOTHA inrichting OVV-INTERPROVINCIAAL - F.V.O.V.
OUDE – JAARLINGEN – JONGEN
J aarlingen worden gratis gedubbeld bij de oude 375 € gratis bij de jonge (15 000 bfr)
Inkorving donderdag 19-07-2007 (inkorvingsburelen FVOV)
LEIPZIG inrichting E.B.-B.V
NATIONAAL ( niet zonaal) voor OUDE EN JAARLINGEN
Inkorving woensdag 18–07-2007
De bons voor jaarlingen (Limoges) worden geannuleerd .
IRUN inrichting CFW
INTERNATIONAAL - NATIONAAL (niet zonaal) voor OUDE
Inkorving WOENSDAG 18-07-2007
De bons van Marseille blijven geldig
Zaterdag 28 juli 2007
GOTHA Inrichting E.B. – B.V.
NATIONAAL ( niet zonaal ) voor OUDE-JAARLINGEN-JONGE
Inkorving Donderdag 26-07-2007
IRUN Inrichting CUREGHEM CENTER.
INTERNATIONAAL - NATIONAAL voor OUDE –JAARLINGEN
Inkorving Dinsdag 24-07-2007.

Ik hoop dat de inrichters in laatste instantie geen wijzigingen meer aanbrengen
Mark De Backer secretaris F.V.O.V.

15 Jun 2007
Messieurs,
Le concours de MARSEILLE du 21 juillet 2007 sera remplacé par IRUN
Enlogement le mercredi 18 juillet 2007 aux heures habituelles dans les différents locaux.
Le gouvernement catalan refusant de nous accorder un permis de lâcher en Catalogne, nous sommes dans l'obligation de nous rendre dans le pays Basque.
L'enlogement est reporté au mercredi 18/07/2007, afin de gagner un jour pour obtenir un permis de lâcher.
Les prix spéciaux de la Route du Rhône sont maintenus.
Le championnat de la route de Rhône sera établi sur les résultats obtenus lors des concours nationaux sur Montélimar, Orange et Irun.
Souche à 25 €
La vente continuera jusqu’au jour de l’enlogement.
Etant donné le changement de lieu de lâcher,
la garantie du 50e Marseille est supprimée.
Si le nombre de souches vendues est inférieur à 1000, le montant du premier prix sera fixé au prorata de la vente (aucune retenue pour frais).
Dans le cas contraire, le premier pigeon classé pour lequel une souche aura été souscrite recevra 25000 € net. Les suivants recevront des prix de 250 € net au prorata des bons vendus.
Les amateurs qui ont déjà souscrits des souches et qui le souhaitent peuvent en demander le remboursement au Club de Fond Wallonie


Vrije vertaling
Heren,
De vlucht uit Marseille van 21 juli wordt verplaatst naar IRUN
Inkorving woensdag 18 juli , gebruikelijke uren volgens lokalen.
De catalaanse regering weigerde de vergunning om bij hen te lossen en zijn verplicht uit te wijken naar Baskenland.
De dag van inkorving werd naar woensdag verplaatst teneinde een dag te winnen om de lossingsvergunning te krijgen.
De speciale prijzen van de Rhonevallei blijven behouden.
De kampioenschappen van de Rhonevallei zullen vervlogen worden uit Montélimar, Orange en Irun, (nationale uitslag).
Bons aan 25 €
De verkoop gaat door tot de dag van de inkorving.
Gezien de verandering van de lossingsplaats vervalt de waarborg van de 50e Marseille.
Als het aantal verkochte souches lager ligt dan 1000, zal het bedrag van de eerste prijs berekent worden prorata de verkoop. (geen kosten).
In het andere geval, zal de eerst geklasseerde duif ingeschreven (met bon) 25.000 € net kriigen
De volgende krijgen een prijs van 250 € net prorata het aantal verkochte bons.
De liefhebbers die reeds bons kochten en die het wensen mogen terugbetaling vragen aan de Club de Fond Wallonie
15 Jul 2007
Le gouvernement catalan refuse d'accorder un permis de lâcher. Nous sommes dans l'obligation de nous rendre dans le pays Basque au lieu de Marseille.
Cordialement,
Daniel Stoclet

De Catalaanse regering weigert een toelating te geven om te lossen in Port Bou of Palamas.
Zullen uitwijken naar baskenland....
Groeten
Stoclet Daniel
CFW
13 jul 2007
Vluchten Télévie
Tulle vervangen door Dreesden oude en jaarduiven - 4e duif per categorie gratis (ochtendlossing)
Tulle remplacé par DRESDE VIEUX et YEARLINGS - 4eme pigeon gratuit p/ categ lâcher matinal
St Vincent vervangen door Bautzen oude en jaarduiven 4e duif per categorie gratis
St. Vincent remplacé par Bautzen vieux et yearlings 4eme pigeon gratuit p/categ lâcher matinal
13 jul 2007
Beslissingen genomen door nationaal sportcomité = Klik hier
Communiqué de la RFDB = Click here
New Racing Programme / Nieuw Vluchtprogramma / Concours alternatifs= Click here
13 Jul 2007
Aangepast programma Limburg : Click here
13 Jul 2007
Aangepast programma Oost-Vlaanderen
: Clik here
Luc De Geest van Curgehem-Centre voegt er wel aan toe dat St.Vincent II in principe Irun wordt en Narbonne, San Sebastian
(of eventueel ook Irun indien niet aanvaard door KBDB)
op voorwaarde dat we verder door Frankrijk mogen transporteren.

Kaart lossingsplaatsen Duitsland

 

12 Juillet 2007
INFOS par José TAQUET

Réunion du11 juillet 2007.
RÉUNION au MINISTÈRE de l'AGRICULTURE du 11 juillet 2007
Nous avons été reçus juste après les " coqueleux " vers 16 h 30 et la réunion a duré plus d'une heure trente.
Nous avons été très bien reçus par Madame Emmanuelle SOUBEYRAN, conseiller technique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture complètement néophyte en matière de pigeons voyageurs, mais très attentive à notre requête, Monsieur Éric DUMOULIN, adjoint au sous-directeur de la Santé et de la protection animale, bien au fait de la gestion de la grippe aviaire et de notre problème spécifique ainsi que Madame VANDRIESSCHE représentant Monsieur le Médiateur de l'Etat.
La réunion a été animée et riche car nous avons pu démontrer à nouveau que le pigeon voyageur n'est pas un vecteur actif de la grippe aviaire H5N1.
Nous avons exprimé, avec force, que le pigeon voyageur par rapport aux humains et à tout ce qui bouge, voitures, oiseaux vivants à l'état sauvage etc... représente un vecteur mécanique à risque ZÉRO ou INFIME.
Nous avons, également, exprimé notre mécontentement du peu d'intérêt du Ministère de l'Agriculture pour les pigeons voyageurs car, interdire les concours à cause du seul fait que le pigeon voyageur pourrait être vecteur mécanique de la grippe aviaire, c'est vraiment faire preuve d'une méconnaissance totale de la réalité du monde du pigeon voyageur.
Nous nous sommes fait confirmer que la France avait bien appliqué la directive Européenne qui stipulait que le pigeon voyageur devait être retiré de la volaille avant juillet 2007. D'ailleurs, dans l'arrêté du 5 février 2007, le pigeon voyageur ne figure plus dans la définition d'une " volaille ".
Nous remercions vivement nos interlocuteurs pour leur écoute du jour, mais avons regretté que les études scientifiques que nous leurs avions remises ainsi qu'à l'AFSSA depuis mars 2006 n'aient pas été exploitées de façon juste comme l'a fait l'Institut Friedrich-Loeffler (l'équivalent de l'AFSSA en Allemagne).
Les conclusions de cet Institut ont permis au Ministre allemand d'affirmer que le pigeon voyageur n'est pas un risque pour la transmission du virus aux volailles et a, de ce fait, autorisé les concours en demandant, simplement, une organisation consciencieuse des concours et des entraînements.
Nous avons regretté, également, que toutes les propositions de gestion et d'accompagnement aient été refusées au cours de l'automne. Nous avons été confrontés aux décisions de l'AFSSA et du Ministère sans avoir été consultés.
C'est pourquoi, nous avons émis le souhait que le Docteur Christophe Arnoult intègre la Commission en charge de la grippe aviaire au sein de l'AFSSA, afin que dorénavant les problèmes spécifiques liés au pigeon voyageur soient mieux pris en compte.
Enfin, nous avons exprimé notre incompréhension que la gestion de la grippe aviaire en France soit si différente de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique etc... car, dans ces pays les concours de pigeons voyageurs ne sont pas interdits.
En conclusion :
Nous avons la conviction, José Taquet (Président section recherche scientifique de la F.C.F), Jean-Pierre Decool (député et colombophile), Christophe Arnoult, vétérinaire et moi-même d'avoir été entendus et que nos interlocuteurs ont été sensibles au désespoir que nous avons exprimé.
Nos interlocuteurs nous ont garanti qu'une saisine de l'AFSSA serait faite dans les plus brefs délais afin de retirer le pigeon voyageur du dispositif grippe aviaire. Nous aurons la réponse dans le courant du mois d'août 2007.
Nous avons informé nos interlocuteurs que les colombophiles étaient très en colère et prêts à manifester et que nous attendons la réponse au courrier que nous avons envoyé à Monsieur le Ministre car, nous espérons (comptons) redémarrer la saison colombophile ce week-end et en tout état de cause le week-end du 21/22 juillet 2007. Nous attendons la réponse de Monsieur le Ministre.
Le conseil d'administration national se réunira le mardi 17 juillet 2007 pour décider, en fonction de la réponse de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, quelles actions de SURVIE de notre colombophilie nous mènerons dès le week-end du 21/22 juillet 2007.
Le Président National,
José DE SOUSA
12 Jul 2007
Beste,
Het blijft maar wijzigen... ik kan er ook niets aan doen.
Omwille van Bourges...Gotha op 28/07 wordt in Limburg de autovlucht die daar stond verplaatst naar 21/07 uit Heidelberg. KOTK stond daar en na overleg hebben we besloten om plaats te maken en uit te wijken naar 4 augustus en ook Wiesbaden te verlaten (opverzoek van vele liefhebbers die dan met late jongen zouden willen meedoen) en te spelen vanuit Dudelange met ink. op 3 augustus. Hopelijk blijft het nu zo.. wij gaan in ieder geval wel naar La Ferté moest er een klein wonder gebeuren.
en de grens naar Frankrijk opengaan.
Samengevat:
3/08 ink. Dudelange tvv Kom op tegen Kanker
los op 04/08 oude - jaarse - jongen
al de rest van prijzen blijft identiek.
Maatschappijen die nu wel willen meedoen of juist niet meer willen meedoen moeten zich melden bij
Jean Hulshagen 0476/211849. Vervoer blijft in rieten manden.
Groeten,
Jean Hulshagen
12 Jul 2007
De Heer NORMAN laat weten dat de lossing in Irun wel voorzien is ZATERDAG 14 Jul en niet op zondag zoals oorspronkelijk Tarbes.
12 Jul 2007
Zonet kregen we zoals gewoonlijk bij belangrijk nieuws, als eerste, telefoon van de voorzitter van de Belgische Verstandhouding ; De Hr. Filip Norman.
Zopas werd beslist dat :
- Souillac vervangen wordt door Leipzig ( oude + jaarlingen ) ; afstand tot Brussel 560 km

- Bourges vervangen wordt door Gotha (jonge / oude / jaarse duiven ) ; afstand tot Brussel 440 km

- Perpignan internationaal zal gespeeld worden van La Jonquera ( Spanje ) ; dit ligt iets verder dan Perpignan op dezelfde vluchtlijn.

"Zet uw duiven dus nog niet samen, want we zullen zorgen dat je kunt spelen" aldus Norman.

Voorzitter Norman was ook blij te kunnen meedelen dat men in Belgie een kleine 5000 duiven ingekorfd heeft op Tarbes - Irun, wat gezien de omstandigheden, een succes kan genoemd worden !
We houden u verder op de hoogte van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.
U zult gemerkt hebben dat wij met onze nieuwsspreiding via ! PIPA altijd proberen snel te zijn, maar niet ten koste van de waarheid ; we wachten af tot het nieuws officieel is ; halve geruchten verspreiden heeft niet veel zin.
Dus om de waarheid te weten ; raadpleeg PIPA.

12 Jul 2007
Réunion du mercredi 11/07 au Ministère : France

La réunion a été longue, animée et riche, mais aucun résultat positif immédiat.
Le Ministre répondra peut-être à notre courrier, mais certainement négativement.
Le Ministère doit de nouveau interroger l'AFSSA ...mais nous n'aurons pas de réponse avant début août.
É lément nouveau : l'étude des Allemands mais ...
Gros point négatif et argument principal : les pigeons pourraient transporter le virus.
Point positif : C. Arnoult pourrait peut-être intégrer une commission de l'AFSSA.
Je vous livrerai un compte-rendu + détaillé sans tarder, mais le bilan sera
le même ...

Vrije vertaling
De vergadering op het ministerie van 11 jul 2007 (Frankrijk) was geanimeerd, maar zonder resultaat.
De minsiter zal opnieuw het voedselagentschap (AFSSA) ondervragen.. maar we hebben geen antwoord voor begin augustus.
Nieuw element : Studie van de Duitsers...
Groot negatief en belangrijkste punt : de duiven zouden het virus kunnen transporteren.
Positief punt : Dr. C Arnoult zou miscchien kunnen deelnemen aan een commissie van het voedselagentschap.
Later komt zo vlug mogelijk een meer gedetailleerd verslag, maar de bilan blijft dezelfde.
11 Jul 2007
Wijziging

BRABANTSE UNIE – NIEUWS
Donderdag 12 juli wordt er ingekorfd voor een vlucht uit BERLIJN (oude en jaarse) – dit in vervanging van JARNAC – Lossing zaterdag 14 juli
(Het betreft hier dus een interprovinciale vlucht in samenspel met Limburg en Fleurus)
Donderdag 19 juli inkorving voor MAGDEBURG (oude en jaarse) ter vervanging van Chateauroux Lossing zaterdag 21 juli
(Het betreft hier een interprovinciale vlucht in samenspel met Limburg en Fleurus)
Donderdag 19 juli inkorving voor BREMEN (jonge duiven) Lossing op zaterdag 21 juli
11 Jul 2007
Bericht aan de inkorvingsburelen
IRUN is, in tegenstelling tot Tarbes, geen Internationale wedvlucht, maar wel een NATIONALE wedvlucht.

NATIONAAL : onkosten : 3,35 € uitslag : 2,50 €
ZONAAL : onkosten : gratis - uitslag : 1,75 €
GEEN dubbeling voor Duivinnen
De beide gummi’s van alle duiven dienen NIET bestatigd te worden zoals oorspronkelijk was voorzien voor Tarbes Internationaal.
Wel dient de eerst aangekomen duif binnen 5 min. gecontroleerd te worden conform aan art. 98 van het Nationaal Sportreglement.

Avis aux Bureaux d’Enlogement
IRUN n’est pas un concours International, mais par contre un concours NATIONAL.NATIONAL : frais : 3,35 € - résultat : 2,50 €
ZONAL : frais : gratiuit résultat : 1,75 €
Il n’y a pas de doublage pour les Femelles
Il n’y a pas d’obligation de constater les deux bagues en caoutchouc de tous les pigeons (comme c’était prévu pour Tarbes internat.).
Seulement le premier pigeon doit être controlé endéans les 5 minutes comme prévu dans l’art. 98 du Règlement Sportif national

Msg reçu Mr Swinnen
ETAT DE CRISE CHEZ LES COLOMBOPHILES FRANÇAIS

Compte rendu de la réunion du mardi 10 juillet
Les membres de la Fédération Colombophile Française se sont réunis au siège national sous la présidence de José De Sousa afin d'évoquer le grave problème que connaissent actuellement les quelques 20 000 colombophiles français concernant l'interdiction de lâcher leurs pigeons sur le territoire national.

Point sur la situation : qu'en est-il chez nos voisins ?
Allemagne : 4 foyers de grippe aviaire, les concours sont libres.
Belgique : les concours sont libres, les lâchers sont autorisés en Allemagne malgré des foyers de grippe aviaire.
Hollande : les concours sont libres, les lâchers sont autorisés en Allemagne malgré des foyers de grippe aviaire.
En France :
Phase modérée : (pas de cas en France), 1 cas dans un pays limitrophe.
1-Interdiction de lâcher et de survoler le pays contaminé (l’Allemagne).
2-Interdiction de lâcher et de survoler les 46 zones premières soit environ 2 800 communes ou ville françaises.
3-Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier sous la supervision directe du colombophile sont autorisées.
Phase élevée : (1 seul cas en France)
1-Interdiction de lâcher les pigeons voyageurs sur tout le territoire
2-Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier sous la supervision directe du colombophile sont autorisées.

Actuellement nous nous trouvons dans ce cas là
Décision :
Il a donc été décidé de convoquer un conseil d'administration national extraordinaire le 17 juillet. Nous étudierons la possibilité de reprendre les compétitions dès le week-end du 20 et 21 juillet prochains, si d'autres cas de grippe aviaire ne surviennent pas en France avant le 18 juillet (fin de la période de biosécurité de la zone actuellement contaminée).
Rencontre avec nos voisins allemands :
Nous remercions vivement la fédération allemande représentée par Monsieur Menzel, président de la commission scientifique colombophile internationale et président allemand, Monsieur Ruth, directeur administratif et Monsieur Willems, correspondant. Ces échanges furent fructueux, ils nous ont remis tous les dossiers scientifiques ayant permis à la fédération allemande d'obtenir l'autorisation de continuer les concours à l'intérieur de leur pays et même au départ de n'importe quel pays même contaminé, tout en respectant le cadre défini par les directives européennes.
Ces dossiers seront utiles pour la rencontre prévue le mercredi 11 juillet au ministère de l'Agriculture.
Le bureau directeur et les présidents de section.

11 jul 2007
Beste
Naar aanleiding van berichten van verbod van doorvoer , het volgende
In bijlage 2 Commissiebesluiten 416/2006 en 563/2006 ( maatregelen in geval van vogelgriep bij pluimvee - in gevangenschap gehouden vogels - wilde vogels).
In beide besluiten zijn er verwijzigingen naar verbodsbepalingen voor vervoer in de controlegebieden en beschermingsgebieden voor in gevangschap gehouden vogels.
Bij het besluit 416/2006 is het artikel 17 en bij besluit 563/2006 is het artikel artikel 6.
In beide besluiten wordt zeer duidelijk gesteld dat de doorvoer door de betrokken gebieden over de weg en per spoor waarbij niet gelost of halt gehouden wordt, toegelaten is .
Dit wordt ook bevestigd op de website van de Franse Bond. http://www.colombophiliefr.com/
In bijlage eveneens het verslag van de vergadering van 10-7-2007 tussen de Franse bond en de Duitse bond.
Het belangrijkste in dit verslag is dat de Franse bond een buitengewone algemene vergadering voorziet op 17 juli 2007 met als doel de mogelijkheid te bestuderen om vanaf het weekend van 20/21 juli 2007 de wedstrijden in en vanuit Frankrijk te hervatten.
Stef Swinnen
10 Jul 2007
Echt, 10 juli 2007 / 23.45 uur
Beste Sportvrienden,
Vandaag – dinsdag 10 juli – heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden wat betreft een alternatief voor de wedvlucht Tarbes. Door de Belgische organisator – Belgische Verstandhouding / Entente Belge – is besloten uit te wijken naar een Spaanse lossingsplaats zonder dat hiervoor op dit moment wordt beschikt over een lossingsvergunning en toestemming van de KBDB, waarbij tevens door de deelnemende liefhebbers een verklaring dient te worden ondertekend waarbij zij alle risico’s gepaard gaande met vervoer en lossing voor hun rekening nemen en de Belgische Verstandhouding / Entente Belge op generlei wijze aansprakelijk kunnen stellen voor eventueel te lijden schade.
Bestuur NPO verleent geen medewerking aan deze wedvlucht, hetgeen door ons bestuur is overgenomen (zie onderstaande tekst).
Het is spijtig dat wij tot deze beslissing zijn moeten komen, doch wij willen de Nederlandse liefhebbers op geen enkele wijze onnodig in de problemen brengen door op deze wankele basis deel te nemen aan een wedvlucht.
Over de verdere voortgang van de geplande vluchten houden wij u op de hoogte via onze website www.dezlu.nl en pagina 437 van NOS Teletekst.
Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor het door ons genomen besluit.
Met sportgroeten,

Bestuur Z.L.U.
Verklaring N.P.O. 10 juli 2007 / 22.30 uur
Wilde vlucht

De “Belgische Verstandhouding”, een organisator van internationale vluchten in België, heeft besloten om zonder toestemming van de KBDB op 14 juli 2007 een vlucht vanuit het Spaanse Irun te vervliegen. Naast het ontbreken van toestemming van de KBDB heeft men tevens besloten dat op deze vlucht geen Duitse en Franse deelnemers mogen meedoen. In deze moeilijke tijden met de dreiging van vogelgriep kan en mag het niet zo zijn dat particulieren het initiatief van de KBDB overnemen en bovendien op een ernstige manier het solidariteitsbeginsel schenden door de Duitse liefhebbers uit te sluiten. De Franse liefhebbers hebben een verbod van hun overheid en daar kunnen wij niet in treden.
Bestuur NPO heeft besloten op bovenstaande gronden geen medewerking aan deze vlucht te verlenen. De ZLU is van bovenstaande op de hoogte gebracht.
Bestuur NPO

10 Jul 2007
Traduction Libre informative
Message très important en rapport avec Irun du 14 Juillet 2007

Msg reçu de l’EB-BV

DECLARATION.
Le participant déclare de participer sous base volontaire à ce concours comme cité, organisé par L’Entente Belge nommé « organisateur » .Cela concerne le concours de Irun du samedi 17.07.2007
Le participant déclare être d’accord avec les dispositions et conditions.
- La participation est au propre risque du “participant”; car ce concours ne tombe actuellement pas, parmi les concours pour lesquels l’accord est donné par la Fédération Colombophile Belge vu les péripéties autour de la peste aviaire, cependant une autorisation de la RFCB est toujours possible.
- Le participant déclare ici bien se rendre compte des problèmes possibles au passage de la frontière avec la France, pendant le transport des pigeons sur le territoire de la France et éventuellement pendant le séjour et le lâcher sur le lieu de lâcher.
L‘organisateur déclare ici de tout mettre en oeuvre afin de limiter les risques.
Le participant déclare ici, qu’il n’exigera pas, pour aucune raison que ce soit, de dommages envers l’organisateur.

.Cela vaut pour tout dommage, aussi bien actuel que futur, .moral que matériel, issu d’un des concours cités et éventuellement à partir de l’enlogement et le lâcher des pigeons.
Le participant déclare avoir connaissance que le concours ne comptera éventuellement pas pour les championnats de la RFCB mais bien pour les championnats payants et gratuits organisés par l’organisateur.
Il est instamment demandé aux locaux d’enlogement de ne pas enloger des pigeons allemands et français.
Nous comptons sur une collaboration sportive de la part des participants.
Pour l’Entente Belge

10/07/2007 ZEER BELANGRIJK :
Bericht ontvangen van EB-BV
VERKLARING

De ‘deelnemer’,verklaart hierbij, op vrijwillige basis deel te nemen aan de duivenvlucht,zoals hierna opgesomd,ingericht door de ‘Belgische Verstandhouding,hierna te noemen de ‘inrichter’
Het behelst volgende vlucht : Irun van zaterdag 14.07.2007
De ‘deelnemer’ verklaart zich akkoord met volgende bepalingen en voorwaarden :
- De deelname gebeurt volledig op eigen risico van ‘de deelnemer’,want desbetreffende vlucht valt tot op heden niet onder de vluchten,waarvoor toestemming tot inrichten werd gegeven door de Koninklijke Belgische Duivenbond,gelet op de perikelen omtrent de vogelgriep,doch een gebeurlijke toestemming door de KBDB is nog mogelijk.
- De ‘deelnemer’ verklaart hierbij zich ten volle bewust te zijn van mogelijke problemen, bij het overschrijden van de grens met Frankrijk,bij het vervoer der duiven op het grond gebied van Frankrijk en eventueel bij het vertoeven en lossen op de daartoe bestemde lossingsplaatsen.
De ‘inrichter’ verklaart hierbij alles in het werk te stellen om de risico’s tot een minimumte herleiden.
- De ‘deelnemer’ verklaart hierbij dat hij,om welke reden ook,geen enkele schadeeis zal instellen tegen de ‘inrichter’.
Dit geldt voor alle schade,zowel actueel als toekomstig,moreel als materieel,voorspruitende uit één der bovenvermelde vluchten en gebeurlijk opgetreden vanaf de inkorving tot en met de lossing der duiven..
- De ‘deelnemer’ verklaart hierbij dat hij weet dat desbetreffende vlucht gebeurlijk niet zal meetellen voor de KBDB-kampioenschappen,doch wel voor de betalende en gratis kampioenschappen,ingericht door de ‘inrichter’.
- Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan de inkorvingslokalen om geen Duitse noch Franse duiven in te korven.

- Men hoopt op een sportieve medewerking vanwege de deelnemers.

Namens de Belgische Verstandhouding

10 Jul 2007
Antwerpen

De provinciale Orléansvlucht vanuit Orléans wordt vervangen door HEIDELBERG
( coördinaten 492405,0 - 084008,0) met inkorving op donderdag 12 juli en lossing op 14 juli '07. (10.07.07)
10 Jul 2007
Inter Westvlaamse.

In het week-end van 14 juli zal een vervangingsvlucht georganiseerd worden uit MANHEIM voor oude, jaarlingen en jongen dit ter vervanging van BLOIS.
Inkorving op de gewone uren op donderdag 12 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Lossing op zaterdag 14 juli.
De volledige vluchtbeschrijving van deze vervangingsvlucht zal te vinden zijn in “De Duivenbode-Vrije duif” van donderdag a.s..
Deze vlucht telt niet mee voor onze kampioenschappen.
Follet Joris.
ALTERNATIEF PROGRAMMA ingevolge VERBOD van lossen in FRANKRIJK
PROGRAMME ALTERNATIF suite à l’INTERDICTION de lâcher en FRANCE
Click here
10 Jul 2007
Concours Centre & Est

Berlin 14/07/2007
19e Grand Prix de Wallonie et de la communauté française
Vieux et Yearlings
Enlogement le jeudi 12/07/2007
Gain ou Perte 670 kms
Distance de Fleurus: environ 660 kms
(en remplacement de Jarnac - prix inchangés)

Magdeburg 21/07/2007Vieux et Yearlings
Enlogement le jeudi 19/07/2007
Gain ou Perte 510 kms
Distance de Fleurus: environ 510 kms
(en remplacement de Châteauroux - pas de pigeonneaux- prix inchangés)
Championnat du Centre & Est maintenu sur Châteauroux - Montluçon - Magdebourg
& Super Prix Berlin

Wedstrijd Centre & Est
Berlijn 14/07/2007
19e Grote prijs van Wallonië en de Franse gemeenschap.
Oude en Jaarduiven
Inkorving Donderdag 12/07/2007
Winst en verlies 670 kms
Afstand tot Fleurus : ongeveer 660 kms
(vervangt Jarnac, prijzen onveranderd)
Maagdeburg 21/07/2007
Oude en Jaarduiven
Inkorving donderdag 19/07/2007
Winst en verlies 510 kms
Afstand tot Fleurus, : ongeveer 510 kms
(Vervangt Châteauroux – geen jonge duiven – prijzen onveranderd.
Kampioenschap Centre & Est behouden op Châteauroux - Montluçon - Maagdebourg
& Super Prijs Berlijn

Lossing Tarbes/ Poitiers Nederland

De NPO heeft, zoals u weet, op 6 juli gelost in Poitiers en Tarbes. Zoals bekend kondigde de Franse overheid op 5 juli af dat er geen duivenvluchten meer in Frankrijk gehouden mochten worden. De duiven voor Tarbes en Poitiers waren toen echter al diep in Frankrijk of op de losplaats en het was niet verantwoord om terug te rijden. Aangezien de Franse Bond ook niet expliciet deze lossingsvergunningen introk mochten wij ervan uitgaan dat ook de Franse overheid het redelijk vond dat de duiven die er waren gewoon gelost werden. Ook de Franse correspondenten, die voor de Franse Bond werken, waren van opvatting dat de duiven gelost konden worden. Wij hebben daarom niet gekozen voor een cosmetische oplossing, namelijk de duiven even over de grens naar Spanje te brengen om ze vervolgens over Frans grondgebied naar Nederland laten vliegen.
Dit rijden met duiven was ook niet verantwoord omdat door de Franse maatregelen feitelijk een vervoersverbod van kracht was. Het verbod van duivenvluchten vindt zijn basis in dit vervoersverbod. Dat was de reden om de vervoersbewegingen te beperken en in Poitiers te blijven staan en vandaar niet door te rijden naar Ruffec. In Tarbes was het toen nog wachten op een enkele duivencontainer.
De konvooien zijn op vrijdagochtend gelost. Enerzijds door het feit dat er weer krachtige westelijke en zuidwestelijke winden stonden en anderzijds om ook spoedig weg te zijn omdat je ook niet precies wist wat je boven het hoofd kon hangen als er politie of inspecteurs zouden komen. Niet zelden zijn deze functionarissen slecht op de hoogte en dat kan tot rare zaken leiden. Volgens de regelgeving is lossen niet verboden, maar er hoeft maar een functionaris te komen die daar anders over denkt en er zijn problemen. Temeer omdat terugrijden verboden was, want duiven mochten niet meer vervoerd worden en vernietiging was dan niet ondenkbaar. In die zin hebben de containers met duiven die vanuit Frankrijk teruggereden zijn behoorlijke risico’s gelopen. Een van de wagens van het konvooi Tarbes is op de terugweg aangehouden en verbaliseerd. Niet omdat men duiven had gelost, maar omdat de wagen niet ontsmet was. Naast een geldboete moest de container, inclusief de manden minutieus ontsmet worden. Daarna kreeg men het in beslag genomen kentekenbewijs weer terug.
Bestuur NPO

Vogelgriep nieuws van vorige periodes /
Avian Influenza - Related news from before :
Info : 1 Feb 2007 - 9 Jul 2007: Click here
Info : 7 Jul 2006 - 31 Jan 2007 : Click here
Info : 1 May 2006 -23 Jul 2006 : Click here
Info 1 Apr 2006 - 30 Apr 2006 : Click here
Info : 5 Mar 2006 - 15 Mar 2006 : Click here
Info : 18 Feb 2006 - 4 mar 2006 : Click here


Meer info over INFLUENZA : Klik hier ; Lijst steden en gemeenten. Liste des villes et communes : Clik Here

Gevoelige natuurgebieden
Raadplegen van de gevoelige natuurgebieden: Lijst van de betrokken gemeenten:
De grafische informatie kan op 2 manieren bekeken worden : via statische kaarten of via een interactieve toepassing. De statische kaarten zijn sneller en overzichtelijker, met de interactieve toepassing kan u inzoomen en hebt u meer afdrukmogelijkheden.
Indien U de interactieve toepassing wil raadplegen : klik hier.
(Druk [CTRL+F5] in om de pagina te actualiseren)
Indien U statische kaarten wenst te bekijken : klik hier
De grafische informatie die U ter beschikking gesteld wordt mag enkel gebruikt om de gevoelige natuurgebieden zichtbaar te maken. Elk ander gebruik kan een inbreuk zijn op auteursrechten.

Vanaf 1 maart dienen de beschikkingen van kolom F toegepast te worden. Klik hier

Wetsvoorstel voor België : Klik hier

Zones naturelles sensibles
Consultation des zones naturelles sensibles: Listes des communes concernées:
L’information graphique peut-être consultée de 2 manières différentes: via des cartes statiques ou via une application interactive.
Les cartes statiques offre l’avantage de la rapidité et fournissent une vue d’ensemble.
L’application interactive offre l’avantage de la fonction zoom et permet l’impression d'une zone sélectionnée.
Si vous désirez consulter l’application interactive : cliquez ici
(Taper [CTRL+F5] pour actualiser la page)
Si vous désirez consulter les cartes statiques : cliquez ici
L’information graphique qui est mise à votre disposition ne peut-être utilisée et consultée que pour visualiser les zones naturelles sensibles - toute autre utilisation peut porter atteinte aux droits d’auteur.

Dès le 1 mars, les modalités de la colonne F seront en vigueur. Cliquez-ici

Proposition de loi pour La Belgique : Cliquez- ici


29 March 2006
This letter was passed to the FAVV (federal agency for safety of the food chain). It is written by some of the most prominent veterinarians specialised in racing pigeons, including a serie of arguments which can be usefull for our pigeonfriends. : Click here

Brief overgemaakt aan FAVV (Belgisch voedselagentschap) opgesteld door vooraanstaande dierenartsen op duivengebied, met een reeks argumenten die nuttig kunnen zijn voor onze duivenvrienden : Klik hier

24 Febr 2006
Situation in Europe on 24 Febr 2006 : Click here

27 Febr 2006
Ministerieel besluit :
Arrêté Ministériel : Click here

More info United Kingdom : Click here

......................................................................................................................................................
Sans autorisation formelle, écrite et préalable de "PigeonParadise com" il n'est pas permis de publier, copier, reproduire cet article pour votre website ou pour d'autres buts.
........................................................................................................................................................
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PigeonParadise.Com is het niet toegestaan dit artikel te publiceren, kopieren, reproduceren voor gebruik op uw of website van iemand anders.
.........................................................................................................................................................
No part of this article may be reproduced in any form without written permission from "Pigeonparadise" .