Voor wie?

 

Kinderen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele psychotherapie. De problemen kunnen erg verschillend zijn en daarom is het essentieel dat er in een eerste gesprek gezocht wordt naar de beste aanpak.
Wij doen dat samen, altijd in overleg.
Depressie of angsten, relationele problemen of bvb nagelbijten of bedwateren zijn heel verschillende dingen.
Een goed resultaat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

hoe?

 

Ik ben zowel psychologisch als pedagogisch geschoold en heb zeer veel ervaring op gebied van het omgaan met mensen met delicate problematiek, zowel volwassenen als kinderen.
Naargelang de leeftijd of het probleem worden de zaken natuurlijk op een verschillende manier aangepakt. 
Mijn psychotherapeutische opleiding heeft mij vooral geleerd om bijzonder goed te luisteren en mensen nooit te beoordelen.
Geen enkel onderwerp is taboe of onbespreekbaar.

Hoe lang?

 

Dit hangt volledig van de problematiek en van U af: soms is één goed omlijnend gesprek voldoende, meestal zijn er meerdere samenkomsten (sessies) nodig.
In elk geval is er altijd een basisgesprek nodig om het probleem te omschrijven en de mogelijke aanpak te bespreken. Een therapie en  mogelijke oplossingen kunnen meerdere sessies duren.  U blijft vrij om op elk ogenblik de therapie te onderbreken.