Historiek

Kies het jaartal waarvan u de historiek wilt bekijken...

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Lijst Kandidaten Lijst Kinderprinsenparen
Lijst Seniorenparen Lijst Carnavalprijzen Stoet

Bedenkingen, aanvullingen of verbeteringen bij deze historiek ?
Stuur ons een mailtje

Ook foto's uit de beginjaren zijn steeds welkom! (liefst digitaal)