Historiek

1972
1973

Onder impuls van de plaatselijke BBC-basketbal en Samandus-volleybal, respectievelijk geleid door voorzitters dr. Aimé Vermeersch en tandarts Antoon Parein, wordt op zaterdag 19 februari een eerste carnavalsbal ingericht. Beide verenigingen hadden hun jaarlijks bal dat, wat belangstelling betrof, begon te tanen. Om terug mensen naar hun bal te lokken wordt besloten dit gezamenlijk te doen. Gezien dit omstreeks de periode van carnaval is, komt Luc Hanssens – bestuurslid van de volley – op het idee het als carnavalsbal te laten doorgaan. Dit vindt plaats in zaal Las Palmas en onmiddellijk blijkt dat Gullegem rijp is om echt carnaval te vieren. Zeker de helft van de aanwezigen is verkleed. Tijdens de avond zelf komen enkele organisatoren op het idee om uit de mooist verkleden een prins carnaval te kiezen. Laurent Neyrinck die de ganse avond als ‘Père Camembert’ fungeert, wordt door zijn sprekende vermomming als eerste prins carnaval van Gullegem verkozen. Urbain Maes, verkleed als ‘sommelier’, kan niet meer in aanmerking komen omdat hij enkele ogenblikken voor de prinsaanduiding een schenkbord bier over zich kreeg en zo noodgedwongen de zaal moest verlaten om zich om te kleden.       
1972
1973
         
Een ander jaartal kiezen