Historiek

1972
1973
1974

Het jaar nadien wordt door dezelfde inrichters op zaterdag 10 maart een tweede carnavalsnacht ingericht en deze keer worden twee zalen volgepropt. Naast de zaal Las Palmas wordt ook de zaal van de jongensschool ingenomen door de talrijk verklede carnavalsvierders. Urbain Maes, verkleed als 'Robin Hood' wordt de tweede prins carnaval.
Naar een idee van Luc Delbarge, bestuurslid bij de volleybal, wordt dit bal voorafgegaan door een stoet door Gullegem, waarin vooral de oud-chiroleiders en de karabijnschutters opvallen met hun spitsvondige wagens. Ook de jeugdbewegingen zorgen voor een flinke medewerking. Prins Laurent is present, uitgedost in rode cape, witblauwe steek en scepter met narrenkop, gezeten in een koets die getrokken wordt door enkele verklede kinderen. Urbain Maes als Robin Hood stapt mee met Jong-Gullegem. Op de wagen van de oud-chiroleiders staat een grote witzwarte koe. De stoet trekt door verschillende Gullegemse straten.
Na de tweede editie wordt besloten, onder impuls van Luc Delbarge, een carnavalsorde op te richten, om naast het bal de feestelijkheden te organiseren. Op 8 oktober wordt een eerste bijeenkomst gehouden.
Op vrijdag 14 december 1973 wordt voor alle Gullegemse verenigingen in het gemeentehuis een vergadering georganiseerd waar uitleg gegeven wordt over de modaliteiten voor de inrichting van een echte Gullegemse carnaval. Dit gebeurt onder de bezielende kracht van Luc Delbarge, die dan ook de voorzitter wordt van de 'Orde van de Vlaskapelle'. Erevoorzitter wordt burgemeester Gilbert Seynaeve. Als afgevaardigden van de volleybal hebben we Luc Delbarge en Eric D'Hallewin, toen bankdirecteur van de Generale Bankmaatschappij, die minister van financiŽn (schatbewaarder) wordt en van de basketbal Rolf Schiff en Hans Deltour die voor de public relations zorgen. Roos Degrande wordt de eerste secretaresse. Schepen van sport en cultuur, Roger Cuvelier, wordt ook in de orde opgenomen als minister. De twee prinsen komen er ook bij en de presentator voor de volgende prinsverkiezing, Norbert Depamelaere, wordt aangesteld als 'zedenmeester'. De orde neemt haar intrek in cafť De Gouden Bank. De doelstelling is: gezonde leute en plezier brengen en zoveel mogelijk mensen actief bij de feesten betrekken.
De ordeleden en prinsen dragen om de hals een medaille, opgehangen aan een gele koord, met een afbeelding van een vlaskapel en de naam 'Orde van de Vlaskapelle'. Deze is ontworpen, geŽmailleerd en gebakken door mevrouw Godelieve Baes.
De kledij bestaat uit een donkerblauwe smoking, wit hemd en zwarte strik. De steek is rood en wit gekleurd. Een rode cape met witte boord, met daarop een vlaskapel en hun functie of naam geborduurd, wordt over de schouders gedragen.
De prins krijgt een speciale steek, een grotere mantel en een scepter die ieder jaar wordt doorgegeven aan de nieuw verkozen prins.
De verenigingen worden uitgenodigd om, op zaterdag 23 februari 1974, in de carnavalsstoet een bepaald thema uit te beelden en een kandidaat naar voor te brengen voor de eerste georganiseerde prinsverkiezing die zal plaatsvinden op zaterdag 16 februari in zaal Las Palmas. De kandidaten dienen theoretische en praktische proeven af te leggen en een jury zal over de uitslag beslissen.

 


       
1972
1973
1974
         
Een ander jaartal kiezen