Catherine

Hannet

Voorwaarden dierenverzorging
Opdrachten
✓ Eten/ kuisen/ water aanvullen van de dieren. 
✓ Wandelen van de honden / Verzorgen 
✓ Knuffel/ Speelmomenten, Medicatie, enz 

 Gezondheid van het dier tijdens de uitlaatservice
 
Het dier dient in goede gezondheid te zijn en verzorgd. 
Het vaccinatieboekje dient op een vooraf afgesproken plaats worden gelegd. 
De dierenverzorgster kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk dier tijdens de verzorging bij: 
- ontsnappen bij afwezigheid van de dierenverzorgster is dit de verantwoordelijkheid van de eigenaar en zijn 
alle gevolgen, ook schade aan derden, ten zijne lasten. 
- ziekte en/of verwondingen is dit de verantwoordelijkheid van de eigenaar en zijn alle gevolgen, ook schade 
aan derden, ten zijne lasten. 
- schade toegebracht door de dieren aan de eigendom van de eigenaar of lichamelijke en materiele schade 
toegebracht aan de dierenverzorgster is dit de verantwoordelijkheid van de eigenaar. 
- overlijden of zwangerschap. 

Schade en aansprakelijkheid

De dieren dienen opgenomen te zijn in de familiale polis van de eigenaar. 
Schade veroorzaakt door opzettelijke fout van de dierenverzorgster aan uw woning, inboedel of dieren is 
gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Diensten en benodigde tijden 
Er worden schriftelijk per mail afspraken gemaakt over de presteren diensten, de daarvoor benodigde tijden 
en tijdstippen. 
Deze afspraken kunnen op elk moment in samenspraak geëvalueerd en aangepast worden. 

Verlenging 
Verlenging van de prestatie dient schriftelijk per mail te gebeuren. 

Annulatie en stopzetting
Annulatie of stopzetting van een verzorging door de klant dient minimum 1 dag op voorhand te gebeuren. 
Annulatie of stopzetting door de klant op de dag van de verzorging dient volledig vergoed te worden. 
De dierenverzorgster behoudt het recht de verzorging zonder argumentatie stop te zetten na elke prestatie. 
Indien de dierenverzorgster door onvoorziene omstandigheden of overmacht niet in staat is de verzorging te 
verlenen of ze op een ander tijdstip zal uitvoeren, zal de klant hiervan meteen verwittigd worden, en dit 
zonder enig verhaal op schadevergoeding. 

Afbakening 
De eigenaar van het dier is verantwoordelijk voor de omgeving van de verzorging. Deze dient voldoende 
afgebakend, beveiligd en toegankelijk te zijn. 
Alle noodzakelijke middelen voor de verzorging dienen aanwezig te zijn. 
Er wordt enkel verzorging aangeboden aan sociale huisdieren. De dierenverzorgster bepaalt steeds zelf welke 
dieren ze ter verzorging zal aannemen en behoudt het recht de verzorging te annuleren of weigeren.

Medicatie 
Medicatie voor het dier kan toegediend worden op basis van schriftelijke instructies en op eigen risico. Bij 
complicaties kan geen verhaal gemaakt worden op de dierenverzorgster. 

Huissleutel
Verklaart dat zij de sleutel niet zal dupliceren, niet zal voorzien van adres, zorgvuldig in huis bewaart, alleen 
gebruikt voor het uitlaten van de hond en alleen bij zich draagt op de dagen dat de hond van opdrachtgever 
meegaat. Na beëindiging van de overeenkomst zal de sleutel direct worden teruggegeven. 
Bij verlies of diefstal van de sleutel zal opdrachtnemer de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen. 


De dierenverzorgster zal in alle integriteit haar uiterste best doen om het dier zo goed mogelijk te verzorgen. 
De klant moet er echter op de hoogte van zijn dat dieren altijd en in alle omstandigheden kwetsbaar zijn en 
blijven


Met de ondertekening van dit document geeft de klant aan akkoord te gaan met de voorwaarden, dat de 
werking aan de dierenverzorging voldoet aan de wensen en de eisen van de klant en geeft hij aan dat hij het 
dier uit vrije wil en in vertrouwen aan de dierenverzorgster overlaat en dit gedurende elke 
verzorgingsperiode. 
De klant verklaart bovendien kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en die te 
aanvaarden.