image

Catsoulis & Van gelder

ADVOCATEN

HET kantoor

Het kantoor bestaat sinds 1 januari 2004 uit 2 advocaten die al het werk doen op juridisch vlak. De cliënt heeft dan ook altijd vlug contact met één van de advocaten.

De cliënt zal dan ook altijd met zijn persoonlijke advocaat contact kunnen hebben.

Samen met de cliënt zal er gestreefd worden naar de meest praktische maar ook de best mogelijke juridische oplossing van het geschil.

Niet alle geschillen worden via gerechtelijke procedures geregeld.

Onze juridische dienstverlening dekt alle rechtsgebieden en indien het kantoor van oordeel is dat er externe bijstand nodig is om de belangen van de cliënt maximaal te behartigen, zal er beroep worden gedaan op externe ervaren medewerkers.

N°1

Antonis Catsoulis

Article Image

Mr. Catsoulis studeerde rechten aan de universiteit te Antwerpen en is sinds 1 oktober 1986 lid van de Balie te Antwerpen. Na zijn stage bij enkele vooraanstaande Antwerpse maritieme kantoren, heeft hij zich als zelfstandige advocaat gevestigd te Antwerpen.

Hij heeft de volgende opleidingen gevolgd:

- 1986 : opleiding Maritieme wetenschappen en zee- en binnenscheepvaartrecht aan de UFSIA (universiteit Antwerpen) - 1999 :bijzondere opleiding als mediator in andere dan familiezaken onder leiding van "The Lime Tree, Mediation and Training Network" (NL) - 2003 : bijzondere opleiding evaluatie menselijke schade aan de Universiteit van Leuven -2008 : Permanente vorming bemiddeling in handels en burgerlijke aan de Universiteit Antwerpen

Sinds 2003 treedt hij op als schuldbemiddelaar in het kader van een collectieve schuldenregeling.

Plaatsvervangend Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen sedert 2007.

Als curator van onbeheerde nalatenschappen, is hij volledig vertrouwd met de materie van erfenissen en vereffening en verdeling van nalatenschappen.

Talenkennis: Nederlands, Engels en Grieks

CONTACT: ac@catsoulis.be

N°2

Patricia Van Gelder

Article Image

Mevr. Van Gelder studeerde rechten aan de universiteit te Antwerpen en is sinds 1 oktober 1985 lid van de Balie te Antwerpen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het verzekerings- en ongevallenrecht, in het bijzonder verkeersrecht en vorderingen lichamelijke schade.

Zij heeft de volgende opleidingen gevolgd:

- 2000 : bijzondere opleiding als mediator in andere dan familiezaken onder leiding van "The Lime Tree, Mediation and Training Network" (NL) - 2004 : bijzondere opleiding evaluatie menselijke schade aan de Universiteit van Leuven

SVanaf 2003 treedt zij op als schuldbemiddelaar in het kader van een collectieve schuldenregeling. Vanaf 2003 wordt zij regelmatig aangesteld als bewindvoerster over personen die door de wet worden beschermd en is zij volledig thuis in het gerechtelijk en conventioneel bewind.

Talenkennis: Nederlands, Engels en Frans

CONTACT: pvg@catsoulis.be

Contacteer ons

Mr. Antonis Catsoulis: ac@catsoulis.be
Mevr. Patricia Van Gelder: pvg@catsoulis.be
OPGELET: alle mails m.b.t. betalingen, bewinden en collectieve schuldbemiddeling enkel verzenden aan boekhouding@catsoulis.be

Ons adres

Grotesteenweg 638
2600 Berchem-Antwerpen
Tel.: +32-(0)3/454.19.63
Fax: +32-(0)3/454.23.81