goniometrische voorstelling wiskunde-interactief.be

goniometrische voorstelling van complexe getallen

We kunnen de ligging van een punt ook bepalen door de afstand punt- oorsprong  en de hoek met de horizontale as.
-
r = afstand tussen de oorsprong en P(a, b) (uit Pythagoras:  r² = a² + b²)
  deze afstand |OP| noemen we de modulus van het complexe getal
- θ (teta) = de hoek met de horizontale as ( uit de definities van cos en sin in rechthoekige driehoeken)
  deze hoek tussen x-as en [OP] noemen we het
argument van het complexe getal
 
Het punt P bepaalt het complexe getal z = 5 + 4i
We kunnen het punt P bepalen met
- de
carthesische coördinaten (5, 4)
- de
poolcoördinaten (6,4 ; 38,66°)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

nieuwe definitie
coördinaten
som
product
quotiënt

oef. complexe getallen