complexe getallen en vkv wiskunde-interactief.be

vierkantsvergelijkingen in C
"Een vierkantswortel uit een negatief getal berekenen bestaat niet..." leerde je vroeger..
Wanneer we met vierkantswortels uit negatieve getallen rekenen, zal ook een vierkantsvergelijking
met negatieve discriminant oplossingen hebben.
 


  Een vierkantsvergelijking ax2 + bx + c = 0 heeft steeds oplossingen in C.  
 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

complexe getallen
bikwadratische vgln

 

oef. vkv