vergelijkingen van rechten wiskunde-interactief.be

algemene vergelijking
Elke rechte heeft een vergelijking van de vorm ax + by = c  (met a, b en c reŽle getallen)
Ga in het applet na hoe de grafiek er uitziet wanneer a of b gelijk worden aan 0.
 

Samengevat:


 
- schuine rechte
   Als x en y beide voorkomen in de vergelijking ax + by = c,
   kunnen we de vergelijking herschrijven als y = -a/b x + c/b.   
   De rico is -a/b.
   Het snijpunt met de y-as is (0, c/b).

 - verticale rechte
  Een term met y ontbreekt in de vergelijking.
  De rechte met vergelijking ax = c is een verticale rechte door (-c/a,0).   
  De rechte x = 0 valt samen met de y-as.

 - horizontale rechte
   Een term met x ontbreekt in de vergelijking.
   De rechte met vergelijking by = c is een horizontale rechte door (0, c/b).       
   De rechte y = 0 valt samen met de x-as.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
punten en rechten
vgl van rechten
loodrechte stand

 

oefeningen