oef.: exponentiële functies wiskunde-interactief.be

1 Geef het functievoorschrift
2 Geef het functievoorschrift

naar startpagina
logaritmen
exponentiële groei

oef 1
oef 2

exponentiele functies